A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - HUMÁN SZOLGÁLTATÁSBAN DOLGOZÓ SZAKEMBEREK LAKHATÁSI TÁMOGATÁSÁHOZ

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A településen, önkormányzati fenntartásban működtetett humán szolgáltatások mint védőnői, óvodai, egészségügyi és szociális ellátás területén dolgozó szakemberek számára!

HUMÁN SZOLGÁLTATÁSBAN DOLGOZÓ SZAKEMBEREK LAKHATÁSI TÁMOGATÁSÁHOZ

 

Jászapáti Város Önkormányzata pályázatot hirdet az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt keretén belül lakhatási támogatás elnyeréséhez.

A pályázati rendszer alapvető célja első sorban:

- a településen, önkormányzati fenntartásban működtetett humán szolgáltatások területén dolgozó szakemberek megtartása,

- a folyamatos szakemberellátás biztosítása.

A támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás (villanyáram, víz és gázfogyasztás, csatornahasználat, szemétszállítási díj, talajterhelési díj, bérleti díj).

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • pályázhat a településen, önkormányzati fenntartásban működtetett humán szolgáltatások területén dolgozó szakember
 • a pályázó családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem a 200.000,-Ft-ot nem haladhatja meg
 • nyertes pályázat esetén a pályázó vállalja, hogy a támogatás ideje alatt és lejárta után még a támogatási időszakkal megegyező ideig a munkahelyén marad

A megítélhető átlagos támogatás összege: 50.000,-Ft – 100.000,-Ft/fő/hó.

Támogatási időszak: 2020.02.01.-2020.12.31. (11 hónap)

Az összeg folyósítása folyószámlára történik.

Jászapáti Város Önkormányzata nyertes pályázóval szerződést köt a fentiekben meghatározottakról.

Pályázat benyújtása:

Kizárólag a pályázati adatlapon a szükséges mellékletek csatolásával.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 27.

A pályázat kötelező mellékletei:

  • pályázati adatlap hiánytalan kitöltése
  • jelenlegi munkahelytől a munkaviszonyra vonatkozó igazolás és egyben jövedelem igazolás
  • rövid szakmai önéletrajz
  • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó egyéb más forrásból nem részesül ösztöndíjban.
  • a pályázóval egy háztartásban élő munkavállalók, munkaviszonyából, más foglalkoztatási jog- viszonyból (például közfoglalkoztatási jogviszony) származó jövedelmének igazolása, munkáltatói jogviszony igazolás és jövedelem igazolás formájában. A jövedelem igazolásnak tartalmaznia kell az utolsó ledolgozott hónapban kapott jövedelmet nettó és bruttó összegben.
  • társas és egyéb vállalkozásból, őstermelői illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem igazolása
  • Táppénz, gyermekgondozási támogatások, GYES, GYED, CSED, családi pótlék stb. utolsó csekkszelvény másolata, az összes gyermekre vonatkozóan.
  • tartós beteg, vagy rokkant személy esetén igazolás és a támogatásról, csekkszelvény vagy másolat csatolása
  • Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások hivatalos igazolása és a kapott támogatási összeg csekkszelvényének másolata
  • Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások összegének igazolása.
  • munkanélküli hozzátartozó esetén, igazolás a munkaügyi központtól, hogy az adott személy álláskeresési járadékban részesül-e, továbbá az álláskeresési járadék összege.
  • Egyéb jövedelem (pályázatokból származó ösztöndíj/ösztönző támogatás vagy egyéb juttatás

 

A pályázat benyújtásának módja:

Személyesen, zárt borítékban a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft-nél (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 9.) vagy postai úton (Jászapáti Városi Önkormányzat, 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 2.).

A borítékra kérnénk ráírni: „Lakhatási támogatás”.

A pályázat elbírálása:

A pályázatokat a támogatás elbírálására, a Képviselő-testület által létrehozott 3 fős ad hoc bizottság bírálja el. A benyújtott pályázatok elbírálásának határideje: 2020. február 3.

A pályázat elbírálásáról a pályázók az elbírálást követő 5 napon belül tájékoztatást kapnak.

Jászapáti, 2020. január 16.

                                                                                  Jászapáti Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI ADATLAP

 

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019


 


strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100