A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

 

A pályázaton részt vehetnek:

Felsőoktatási intézmény nappali tagozatán, államilag finanszírozott vagy költségtérítéses képzésben – amennyiben az adott szakon államilag finanszírozott képzés nem indul –, felsőoktatási szakképzésen vagy első BSc/BA, illetve első MSc/MA diploma megszerzésére irányuló tanulmányokat folytató, állandó, bejelentett jászapáti lakóhellyel rendelkező azon hallgatók, akik az előző félévre vonatkozóan a tanulmányi osztály által igazoltan legalább 3,95-ös súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkeznek.

Nem pályázhat:

-        az a hallgató, aki Bursa Hungarica ösztöndíjban részesül,

-        a hallgató abban a félévben, amelyben csak gyakorlati jegye van.

Az ösztöndíj mértéke:

Az ösztöndíj mértéke 5.000,- Ft/fő/hó, amely maximum öt tanulmányi hónapra adható. A támogatás formája vissza nem térítendő pénzbeli támogatás. Az ösztöndíj folyósítására tanulmányi félévenként egy alkalommal, egy összegben kerül sor a hallgató bankszámlájára történő utalással.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2020. március 14.

A pályázatot a város honlapjára (www.jaszapati.hu) feltöltött formanyomtatványon kell benyújtani.

A pályázathoz csatolni kell:

-        a tanulmányi osztály által az előző félévi tanulmányi eredményről kiállított hitelesített index másolatot, amelyen szerepel a súlyozott tanulmányi átlag,

-        a következő félévi beiratkozásról szóló hallgatói jogviszony igazolást.

A pályázatok elbírálása:

A pályázatokat - átruházott hatáskörében eljárva - a Jászapáti Városi Önkormányzat illetékes Bizottsága bírálja el a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő soros ülésén.

A pályázatokat a Jászapáti Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályán lehet benyújtani személyesen (a Polgármesteri Hivatal 1. számú irodájában) vagy postai úton (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.).

 

 

KÉRELEM Felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalok támogatása

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019


 


strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100