A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Óvodapedagógus

Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti  

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.09.01-2020.12.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5130 Jászapáti, Fő Tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 3-7 éves korú gyermekek óvodai nevelése, iskolára való alkalmassá tétele.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

•         Érvényes erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Oklevél másolat, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pállyázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot.65/1/2020, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pallagi Imréné nyújt, a 0630/964-66-73 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti címére történő megküldésével (5130 Jászapáti, Fő Tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 65/1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

•         Személyesen: Pallagi Imréné, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5130 Jászapáti, Fő Tér 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti honlapján - 2020. június 26.

•         Jászapáti város Önkormányzata honlapján - 2020. június 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a jaszapatiovoda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019


 


strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100