A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

A HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTVA!! ,,A JÁSZAPÁTI FIATALOK HELYBEN MARADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA” - III. Célterület: Felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok ösztönző program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú
,,A JÁSZAPÁTI FIATALOK HELYBEN MARADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA”
című pályázatához

„A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatására” című pályázat alapvető célja az, hogy a településen élő, illetve letelepülni szándékozó fiatalokat képessé tegye a helyi életlehetőségek felismerésére, felkutatására, azok kiaknázására. E képességek birtokában a fiatal generáció tagjai a településen maradjanak, itt alapítsanak családot, hozzanak létre egzisztenciát, vállalkozást.

A pályázat tevékenységéhez kapcsolódó ösztönző rendszer keretében az alábbi pályázat kiírására kerül sor:

III. Célterület: Felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok ösztönző program

 Az ösztöndíj rendszer új elem a település közéletében.

A motivációs rendszer a szakemberek helyben tartását, illetve folyamatos biztosítását célzó, új humán erőforrás gazdálkodási eszköz a településen.

Az ösztöndíj rendszer célja:

10 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező (pl. óvónő, egyéb humán közszolgáltatás területén végzett szakember, mérnök, közgazdász stb), 22-35 év közötti, Jászapátin élő szakember személyes kompetenciáinak fejlesztése, a szakemberek átképzése, ily módon a folyamatos szakember-ellátás biztosítása.

Célcsoport: 22-35 évesek
Ösztöndíjban részesíthetők száma: 10 fő
Az ösztöndíj mértéke 50 000 Ft/fő/hó Az ösztöndíj vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, amely havonta kerül átutalásra.
Ösztöndíj támogatás időtartama: 6 hónap

A pályázaton részt vehet a fentebb megadott célcsoportból Jászapátin állandó lakcímmel rendelkező, vagy olyan személy, aki nyertes pályázat esetén vállalja, hogy életvitelszerűen Jászapátin tartózkodik, illetve állandó lakcímet szerez. Az ösztöndíjrendszerre felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek nyújthatnak be pályázatot.

A Pályázó vállalja:
- Az ösztöndíj folyósításakor és azt követő évben életvitelszerűen Jászapátin él, ott állandó lakhellyel rendelkezik, és vállal munkát.
- Az ösztöndíj folyósításakor és azt követő évben Jászapátin közösségi célú önkéntes tevékenységet végez.
- Részt vesz a pályázat keretén belül szervezett eseményeken, képzéseken.

Nem pályázhat az a személy:
- aki nem vállalja, hogy a pályázat elnyerése esetén életvitelszerűen Jászapátin fog tartózkodni és állandó lakcímmel fog rendelkezni, illetve, hogy részt vesz a pályázat keretén belül szervezett eseményeken, képzéseken.
- aki az önkormányzat vezető tisztségviselője, vagy a képviselő-testület tagja, valamint a fentiek PTK szerinti hozzátartozója.

A motivációs rendszerben résztvevőtől elvárás, hogy mindent megtegyen azért, hogy megszerzett tudását közvetve vagy közvetlenül a település érdekében is kamatoztassa úgy, hogy a településen vállal munkát, illetve az ösztöndíj folyósítását követő 1 évig, a településen folyó fejlesztési folyamatokban, közösségi eseményeken önkéntes munkával, minimum 3 alkalommal részt vesz.

Jászapáti Városi Önkormányzat a pályázat nyertesével szerződést köt a fentiekben meghatározott feladatokról.

A pályázó köteles negyedévente beszámolni az általa végzett önkéntes munkáról.

Az ösztöndíj visszavonását és visszafizettetését vonhatja maga után:
- ha a pályázó nem tartózkodik életvitelszerűen Jászapátiban, vagy jászapáti állandó lakcíme megszűnik,
- munkáját nem látja el megfelelően és ezt munkaadója bejelenti,
- önkéntes közösségi munkájáról nem készít beszámolót,
- pályázati kereteken belüli képzésekről, eseményekről távolmarad.

A belső pontozási rendszer súlyozása:

  • A pályázó jövőképe: 40% (a bizottság értékelése alapján 0-1-2-3-4 pont)
  • Feltételek vállalása (a településen történő elhelyezkedés és önkéntes munka): 30% (településen történő elhelyezkedés és önkéntes munka 1 pont, hiányszakmával rendelkező VAGY a minimális önkéntes munkán felüli vállalás 2 pont, hiányszakmával rendelkező ÉS a minimális önkéntes munkán felüli vállalás 2 pont)
  • Gyermeket nevel: 20%. (1 gyermek 1 pont, több gyermek 2 pont)
  • Egy főre eső jövedelem: 10%(0-1 pont. 100 e Ft és alatta 1 pont, 100e Ft felett 0 pont.)

 

Az ösztöndíj mértéke 50 000 Ft (ötvenezer forint)/fő/hó, amely 2021. február 01.- 2021. július 31. között folyósítanak. Az ösztöndíj vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, amely havonta kerül átutalásra a pályázó bankszámlájára. (Amennyiben nyertes pályázó, szükséges bankszámlát nyitnia)

A pályázathoz csatolni kell:
- 1 főre eső jövedelemigazolást (minta csatolva).
- végzettséget igazoló dokumentum másolata,
- Adó illetve TAJ kártya másolatát,
- a pályázó lakcímkártyájának másolatát,
- összeférhetetlenségi nyilatkozat (minta csatolva).
- pályázati adatlapot(minta csatolva).

A pályázatokat – átruházott hatáskörében eljárva – a Jászapáti Városi Önkormányzat 3 fős bizottsága, az önkormányzat egy fő képviselő testületi tagja, egy fő pénzügyi bizottsági tag és a szakmai vezető bírálja el.

A pályázati anyagok letölthetők a http://jaszapati.hu weboldalról, illetve igényelhetők személyesen vagy írásban Jászapáti Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2. 10. számú terem.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 20. 16:00

A pályázat elbírálása: 2021. január 25.

A pályázók az elbírálást követő 5 napon belül írásban kerülnek értesítésre a pályázat eredményéről.

A pályázat benyújtásának módja:
- személyesen, zárt borítékban Jászapáti Polgármesteri Hivatal (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre u. 2) titkárságán. A borítékra ráírandó: EFOP 1.2.11-16-2017-00014 ösztönző rendszer pályázat.
- levélben, Jászapáti Város Polgármesterének címezve. A borítékra ráírandó: EFOP 1.2.11-16-2017-00014 ösztönző rendszer pályázat.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

További információt az alábbi elérhetőségeken kérhetnek:

Farkas Renáta szakmai vezető:06-57/540-100/111 mellék, Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kocsis Mariann szakmai asszisztens 06-70/459-2187, Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Jászapáti, 2021. január 08.

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - LETÖLTÉS

HATÁROZAT - LETÖLTÉS 

ADATLAP LETÖLTÉS

 

 

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019


 


strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100