A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

A HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTVA !!,,A JÁSZAPÁTI FIATALOK HELYBEN MARADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA” I. Célterület: Települési Fiatalok Ösztönző Programja középiskolai tanulók részére:

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú
,,A JÁSZAPÁTI FIATALOK HELYBEN MARADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA”
című pályázatához

„A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatására” című pályázat alapvető célja az, hogy a településen élő, illetve letelepülni szándékozó fiatalokat képessé tegye a helyi életlehetőségek felismerésére, felkutatására, azok kiaknázására. E képességek birtokában a fiatal generáció tagjai a településen maradjanak, itt alapítsanak családot, hozzanak létre egzisztenciát, vállalkozást.

A pályázat tevékenységéhez kapcsolódó ösztönző rendszer keretében az alábbi pályázat kiírására kerül sor:

I. Célterület: Települési Fiatalok Ösztönző Programja középiskolai tanulók részére

Célcsoport: 16 – 20 évesek
Ösztöndíjban részesíthetők száma: 6 fő
Az ösztöndíj mértéke 22.300 Ft/fő/hó Az ösztöndíj vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, amely havonta kerül átutalásra, hallgató bankszámlájára (Amennyiben nyertes pályázó, szükséges bankszámlát nyitnia)
Ösztöndíj támogatás időtartama: 6 hónap (2021. február 01.- 2021. július 31.)

A pályázaton részt vehet az a tanuló, aki középiskolai tanulmányait végzi és 2020-2021-es tanév első félévi lezárt bizonyítvánnyal rendelkezik.

  • A tanulónak állandó bejelentett jászapáti lakóhellyel kell rendelkeznie és az előző félévi tanulmányi átlaga legalább 4,0 (az átlagszámításhoz az alábbi tantárgyak közül 4 tantárgy érdemjegyét kell figyelembe venni a pályázó döntése szerint: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, fizika, kémia, szakmai tárgyak (maximum 2 tárgy.)
  • Példás magatartás, minimum jó szorgalom
  • Eredményes szereplés tanulmányi, kulturális és egyéb versenyeken vagy
  • Iskolai, osztályszintű közösségi tevékenység

 

Nem pályázhat az a tanuló:
- akinek a bizonyítványában elégtelen osztályzat szerepel
- igazolatlan hiányzása meghaladja az 5 órát
- fegyelmi intézkedés van folyamatban ellene
- aki az önkormányzat vezető tisztségviselőjének, vagy a képviselő-testület tagjának, PTK szerinti hozzátartozója.

Az ösztöndíjastól elvárás, hogy mindent megtegyen azért, hogy megszerzett tudását közvetve vagy közvetlenül a település érdekében is kamatoztassa, akár úgy, hogy a településen vállal munkát (amennyiben van számára megfelelő feltételeket nyújtó munkalehetőség), akár úgy, hogy az ösztöndíj folyósítását követő 1 évig, a településen folyó fejlesztési folyamatokban önkéntes munkával, minimum 3 alkalommal részt vesz. Az ösztöndíjas köteles a pályázat keretében megtartásra kerülő eseményeken és képzéseken részt venni

A pályázó köteles negyedévente beszámolni az általa végzett munkáról.

Jászapáti Városi Önkormányzat a pályázat nyertesével szerződést köt a fentiekben meghatározott feladatokról.

Az ösztöndíj visszavonását és visszafizettetését vonhatja maga után:

- a beszámoló benyújtásának elmulasztása,
- a tanulmányi átlagjelentős romlása,
- közösségi eseményeken önkéntes munkával nem vesz részt,
- pályázati kereteken belüli képzésekről, eseményekről való távolmaradás.

A pályázathoz csatolni kell:

- az előző félévi tanulmányi eredményről kiállított hitelesített napló vagy bizonyítvány másolatot,
- a tanulói jogviszony igazolását,
- összeférhetetlenségi nyilatkozatot,
- nyilatkozatot az 1 főre eső jövedelemről,
- Adó, illetve Taj kártya másolatát,
- a tanuló lakcímkártyájának másolatát,
- pályázati adatlapot,
- tanulás iránti motiváció felmérést.

A pályázatokat – átruházott hatáskörében eljárva – a Jászapáti Városi Önkormányzat 3 fős bizottsága, az önkormányzat egy fő képviselő testületi tagja, egy fő pedagógus és a szakmai vezető bírálja el.

A pályázati anyagok letölthetők a http://jaszapati.hu weboldalról, illetve igényelhetők személyesen vagy írásban Jászapáti Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2. 10. számú terem.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 20. 16:00

A pályázat elbírálása: 2021. január 25.

A pályázók az elbírálást követő 5 napon belül írásban kerülnek értesítésre a pályázat eredményéről.

A pályázat benyújtásának módja:
- személyesen, zárt borítékban Jászapáti Polgármesteri Hivatal (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre u. 2) titkárságán. A borítékra ráírandó: EFOP 1.2.11-16-2017-00014 ösztönző rendszer pályázat.
- levélben, Jászapáti Város Polgármesterének címezve. A borítékra ráírandó: EFOP 1.2.11-16-2017-00014 ösztönző rendszer pályázat.

A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

További információt az alábbi elérhetőségeken kérhetnek:

Farkas Renáta szakmai vezető:06-57/540-100/111 mellék, Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kocsis Mariann szakmai asszisztens 06-70/459-2187, Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Jászapáti, 2020. január 08.

PÁYÁZATI FELHÍVÁS - LETÖLTÉS 

HATÁROZAT - LETÖLTÉS

ADATLAP LETÖLTÉS

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019


 


strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100