A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT - A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 14.

FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

 

A pályázaton részt vehetnek:

Azok az állandó, bejelentett jászapáti lakóhellyel rendelkező hallgatók, akik felsőoktatási intézmény nappali tagozatán, államilag finanszírozott vagy költségtérítéses képzésben – amennyiben az adott szakon államilag finanszírozott képzés nem indul –, felsőoktatási szakképzésen vagy első BSc/BA, illetve első MSc/MA diploma megszerzésére irányuló tanulmányokat folytatnak és az előző félévre vonatkozóan a tanulmányi osztály által igazoltan legalább 3,95-ös súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkeznek.

Nem pályázhat:

-          az a hallgató, aki Bursa Hungarica ösztöndíjban részesül.

Az ösztöndíj mértéke:

Az ösztöndíj mértéke 5.000,- Ft/fő/hó, amely maximum öt tanulmányi hónapra adható. A támogatás formája vissza nem térítendő pénzbeli támogatás.

Az ösztöndíj folyósítására tanulmányi félévenként egy alkalommal, egy összegben kerül sor a hallgató bankszámlájára történő utalással.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 14.

A pályázathoz csatolni kell:

-          a tanulmányi osztály által az előző félévi - súlyozott tanulmányi átlagot tartalmazó - tanulmányi eredményről kiállított hitelesített index másolatot,

-          a következő félévi beiratkozásról szóló hallgatói jogviszony igazolást,

-          a hallgató nevét, lakcímét, elérhetőségét, valamint bankszámlaszámát.

A pályázatok elbírálása:

A pályázatokat - átruházott hatáskörében eljárva – az Oktatási, Társadalmi Bizottság bírálja el a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő soros ülésén.

A pályázatokat a Jászapáti Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályán lehet benyújtani személyesen vagy postai úton (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út. 2., 1. számú iroda).

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019


Elbirkep 


strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100