A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

TELEPÜLÉSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT HÁTRÁNYOS HELYZETŰ KÖZOKTATÁSI VAGY FELSŐOKTATÁSI TANULÓKNAK, HALLGATÓKNAK -A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 1. 14:00

TELEPÜLÉSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT HÁTRÁNYOS HELYZETŰ KÖZOKTATÁSI VAGY FELSŐOKTATÁSI TANULÓKNAK, HALLGATÓKNAK

Jászapáti Város Önkormányzata pályázatot hirdet az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” projekt keretében.

A Települési Ösztöndíjpályázat alapvető céljai első sorban,

 • -    hogy a tanulók, fiatalok, megszerezhessék a képességeik szerinti, legmagasabb, elérhető iskolai végzettséget,
 • -    hogy a tanulók, fiatalok településhez történő kötődését erősítse.

 

Az ösztöndíjastól elvárás, hogy mindent megtegyen azért, hogy megszerzett tudását közvetve vagy közvetlenül a település érdekében is kamatoztassa, akár úgy, hogy a településen vállal munkát (amennyiben van számára megfelelő feltételeket nyújtó munkalehetőség), akár úgy, hogy az ösztöndíj folyósítását követő 3 évig, a településen folyó fejlesztési folyamatokban önkéntesen részt vesz.

Pályázati feltételek:

 • - magyar állampolgárság
 • - Jászapáti állandó lakóhely
 • - szociálisan hátrányos helyzet
 • - közoktatási vagy felsőoktatási tanulói/hallgatói jogviszony
 • - kiskorú esetén a törvényes képviselő által aláírt pályázati adatlap
 • - egyéb pályázati támogatásban, ösztöndíjban nem részesül (erről nyilatkoznia kell az ösztöndíjra pályázónak)

 

Előnyt jelent:

-    kimagasló tanulmányi eredmény (4.00 felett)

A megítélhető átlagos támogatás összege: 30.000,-Ft/fő/hó

Támogatási időszak: 2021. március 01. - 2021. augusztus 31. (6 hónap)

Az összeg folyósítása folyószámlára történik.

Pályázat benyújtása:

-    kizárólag a pályázati adatlapon a szükséges mellékletekkel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 1. 14:00

A pályázat kötelező mellékletei:

 • -   Pályázati adatlap hiánytalan kitöltése, a megfelelő részek aláhúzása.
 • -   Tanulói/hallgatói jogviszony igazolása.
 • -   Előző félévi tanulmányi eredményről készült hitelesített igazolás. (2020/2021-as tanév 1. félévi)
 • - Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó egyéb más forrásból nem részesül ösztöndíjban.
 • - Igazolás vagy nyilatkozat a hátrányos helyzetről.
 • - A pályázóval egy háztartásban élő munkavállalók, munkaviszonyából, más foglalkoztatási jogviszonyból (például közfoglalkoztatási jogviszony) származó jövedelmének igazolása, munkáltatói jogviszony igazolás és jövedelem igazolás formájában. A jövedelem igazolásnak tartalmaznia kell az utolsó ledolgozott hónapban kapott jövedelmet nettó és bruttó összegben.
 • - Társas és egyéb vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem igazolása.
 • - Táppénz, gyermekgondozási támogatások, GYES, GYED, CSED, családi pótlék stb. utolsó csekkszelvény másolata, az összes gyermekre vonatkozóan.
 • - Tartós beteg, vagy rokkant személy esetén igazolás és a támogatásról, csekkszelvény vagy másolat csatolása.
 • - Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások hivatalos igazolása és a kapott támogatási összeg csekkszelvényének másolata.
 • - Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások összegének igazolása.
 • - Munkanélküli hozzátartozó esetén, igazolás a munkaügyi központtól, hogy az adott személy álláskeresési járadékban részesül-e, továbbá az álláskeresési járadék összege.
 • - Bármely egyéb jövedelem, támogatás.

 

Hiányosan, nem megfelelő részletességgel kitöltött vagy határidőn túl benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek!

A pályázat benyújtásának módja:

Személyesen, zárt borítékban a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft-nél (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 9.) vagy postai úton (Jászapáti Városi Önkormányzat, 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 2.).

A borítékra kérnénk ráírni: „EFOP 3.9.2. ösztöndíj pályázat”.

A pályázat elbírálása:

A pályázatokat 3 fős ad hoc bizottság bírálja el. A benyújtott pályázatok elbírálásának határideje: 2021. március 10. A pályázat elbírálásáról a pályázók az elbírálást követő 5 munkanapon belül tájékoztatást kapnak.

Adatkezelés:

A pályázó pályázata benyújtásával egyidejűleg büntetőjogi felelősséget vállal az általa közölt adatok valóságtartalmáért.

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatot kiíró Jászapáti Városi Önkormányzat nyilvántartásba vegye és a jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt adatait kezelje.

Jászapáti, 2021. február 15.

                                                                                              
                                                                                               Farkas Ferenc
                                                                                               polgármester
                                                                                  Jászapáti Városi Önkormányzat
Letölthető dokumentumok:
 
 

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019


Elbirkep 


strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100