A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Tanulmányi Ösztöndíj - A pályázat benyújtási határideje 2021. október 15.

Tanulmányi Ösztöndíj

 

A pályázaton részt vehetnek: Jászapáti város közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, államilag elismert felsőoktatási intézményben, hallgatói jogviszony keretében, nappali munkarendben államilag finanszírozott vagy – amennyiben az adott szakon államilag finanszírozott képzés nem indul – költségtérítéses képzésben

a) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,

b) mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben,

c) egységes, osztatlan képzésben, vagy

d) felsőoktatási szakképzésben

tanulmányait folytató, az alább feltüntetett jogosultsági feltételeknek megfelelő, magyar állampolgársággal rendelkező természetes személyek.

Tanulmányi Ösztöndíjra pályázatot azon hallgatók nyújthatnak be, akik az előző félévre vonatkozóan a tanulmányi osztály által igazoltan legalább 3,95-ös súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkeznek.

Nem pályázhat az a hallgató, aki Bursa Hungarica ösztöndíjban részesül.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a hallgató nevét, lakcímét, elérhetőségét és bankszámlaszámát,

  • a tanulmányi osztály által az előző félévi – súlyozott tanulmányi átlagot tartalmazó – tanulmányi eredményről kiállított hitelesített index másolatot

  • a következő félévi beiratkozásról szóló hallgatói jogviszony igazolást.

A pályázat benyújtási határideje 2021. október 15.

A támogatás mértéke 5000,-Ft/fő/hó, amely maximum öt tanulmányi hónapra adható. A támogatás formája vissza nem térítendő pénzbeli támogatás. Az ösztöndíj folyósítására tanulmányi félévenként egy alkalommal, egy összegben kerül sor a hallgató bankszámlájára történő utalással.

A pályázatokat – átruházott hatáskörében eljárva – az Oktatási, Társadalmi Bizottság bírálja el a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő soros ülésén.

A pályázatot az alábbi melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályán személyesen vagy postai úton (Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2., 1. számú iroda).

Formanyomtatvány - LETÖLTÉS

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100