A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Ügyvezetői munkakör - A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 8.

Jászapáti Városi Önkormányzat

Képviselő – testülete

pályázatot hirdet

a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. (5130 Jászapáti, Gyöngyvirág utca 11.)

Ügyvezetői munkakörének betöltésére

 

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. Jászapáti Városi Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában lévő, nonprofit gazdasági társaság.

Az ügyvezetői tisztség munkaviszonyban tölthető be, az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az önkormányzat gyakorolja.

Az ügyvezető munkáját képezi a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a társaság Alapító Okiratában, valamint képviselő-testület által meghatározott feladatok ellátása.

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. fő tevékenységi körei:

 • önkormányzati ingatlanok karbantartási, felújítási munkálatainak ellátása

 • parkfenntartás, zöldfelület kezelés

 • temető üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása

 • a Jászapáti Tölgyes Strandfürdő és Kemping üzemeltetése

 • piac és vásár fenntartása

A munkakör betöltésének feltételi:

 • felsőfokú pénzügyi, gazdasági, település-menedzseri vagy mérnöki, műszaki szakirányú végzettség

 • magyar állampolgárság

 • büntetlen előélet

 • B” kategóriás vezetői engedély

 • ECDL vizsga bizonyítvány

 • középfokú nyelvvizsga bizonyítvány

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:

 • helyismeret

 • településüzemeltetés vagy fejlesztés terén szerzett szakmai gyakorlat, tapasztalat

 • vállalkozásban való jártasság

 • vezetői gyakorlat

 • pályázatírásban, lebonyolításban szerzett tapasztalat

A pályázathoz csatolni kell:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz

 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

 • szakmai elképzelés az ellátandó feladatokról

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

 • hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok bírálók általi megismeréséhez és kezeléséhez

 • nyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott kizáró feltételekre (összeférhetetlenség) vonatkozóan

 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó – nyertes pályázat esetén – a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja

 • nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról

Bérezés:megegyezés szerint.

A kinevezés időtartama:határozatlan időtartam (próbaidő kikötésével).

A pályázat benyújtásának határideje:2021. október 8.

A pályázat elbírálásnak időpontja:2021. október 21.

Az állás betölthető:2021. november 1. napjától

A pályázat benyújtásának helye, módja:Jászapáti Polgármesteri Hivatalban (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.) személyesen zárt borítékban, vagy postai úton „Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázat” megjelöléssel.

A pályázatokat Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, előzetesen a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményezi.

A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázattal összefüggésben részletes felvilágosítás és tájékoztatás Farkas Ferenc polgármestertől kérhető az 57/540-100 telefonszámon.

Jászapáti, 2021. szeptember 23.

Jászapáti Városi Önkormányzat

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100