A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 2. emelet 9. ajtó

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Önkormányzati tulajdonú lakás költségelven történő bérbeadására

Jászapáti Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő alábbi „Centrum lakás”

bérbeadására hirdet pályázatot

Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 2. emelet 9. ajtó

- alapterület: 93 m2

- komfortfokozat: összkomfortos (egyedi központi fűtés)

- helyiségei: előszoba, konyha-étkező (beépített konyhaszekrénnyel), kamra, nappali, szoba, előtér, fürdőszoba, WC, erkély. A lakáshoz közös használatú tároló helyiségek tartoznak.

- bérleti szerződés időtartama: határozott idő, legfeljebb öt év

- lakbér összege: 59.400.-Ft/hó

- pályázni jogosultak köre, (akire nézve az alábbi feltételek közül legalább az egyik teljesül):

a.) Jászapáti Város közigazgatási területén két éve lakóhellyel rendelkezik,

b.) legalább kétéves munkavégzésre irányuló jogviszonnyal rendelkezik, vagy

c.) a pályázó egyedülálló fiatal, fiatal házas vagy élettársi kapcsolatban élő, és a pályázó vagy házastársak, élettársak esetén az egyik fél a 40. életévét nem töltötte be.

A Centrum lakások – költségelven, pályázati eljárás keretében, takarékosságra ösztönzéssel bérbeadott – egyedülálló fiatal, fiatal házaspárok és fiatal élettársak átmeneti elhelyezésére szolgáló lakások.

A Centrum lakásokra azok az egyedülálló fiatalok, fiatal házaspárok és fiatal élettársak nyújthatnak be pályázatot:

  1. akinek a pályázat benyújtását megelőző háromhavi nettó jövedelme alapján számított egy főre jutó nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét nem haladja meg, és
  2. lakástulajdonnal, üdülőtulajdonnal, önálló állami vagy önkormányzati lakásbérlettel nem rendelkeznek.

A takarékosságra ösztönzés keretében az egyedülálló fiatal, a fiatal házaspár és a fiatal élettársak, bármely államilag garantált lakossági lakástakarék-pénztárban havonta rendszeresen legalább 10.000.- Ft elhelyezését (lakáscélú elő-takarékosság) vállalják.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- egyedülálló fiatal, illetve fiatal házastársak, élettársak nevét (születési nevét), születési helyét, idejét, anyja nevét,

- kiskorú gyermek(ek) nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét,

- lakóhelyet vagy tartózkodási helyet, az ott tartózkodás jogcímét és a ténylegesen lakott lakás adatait,

- jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó nyilatkozatokat, igazolásokat,

- nyilatkozatot korábbi ingatlantulajdonnal, lakásbérlettel kapcsolatos adatokra,

- nyilatkozatot a bérleti szerződéses feltételek vállalásáról,

- lakáscélú elő-takarékosságra vonatkozó adatokat,

- a meghatározott havi bérleti díj egyösszegű teljesítésére vonatkozó ajánlatot.

A pályázati ajánlathoz csatolni kell:

  1. 30 napnál nem régebbi igazolást az együtt költözők igazolt havi átlag összjövedelméről,
  2. ha már rendelkeznek lakáscélú elő-takarékossági szerződéssel, a szerződés másolatát.

Tájékoztatjuk, hogy

- több alkalmas pályázó esetén a pályázatot az nyeri, aki a legtöbb havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék egy összegben történő megfizetését vállalja,

- bérlő a szerződésben meghatározott határidő elteltével minden elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni a lakást a vele ott élőkkel együtt.

Érvényes annak a pályázata, aki vállalja legalább három havi mértékű bérleti díjnak megfelelő összegű biztosíték (óvadék) megfizetését.

A költségelvű bérlakásra kiírt pályázaton csak az vehet részt, aki a pályázati adatlapot igazoltan átvette.

A pályázatok elbírálásánál előnybe részesülnek,akik:

- a pályázat elnyerése esetén az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásra fennálló, határozatlan idejű bérleti szerződésüket közös megegyezéssel megszüntetik,

- a pályázat benyújtásakor lakáscélú elő-takarékosságot igazolnak,

- aki(k) a meghatározott jövedelemhatáron belül a legmagasabb jövedelemmel rendelkezik.

Nem jogosult bérlakásraaz a kérelmező sem, akinek saját magának, házastársának, kiskorú gyermekének vagy más együtt költöző családtagjának bármikor lakástulajdona, üdülőtulajdona (résztulajdona) volt, kivéve ha a kérelmezőnek magának, házastársának, kiskorú gyermekének vagy más együtt költöző családtagjának együttesen legfeljebb olyan lakás fele tulajdoni hányada van, amelyet öröklés útján szerzett vagy haszonélvezettel terhelten örökölt és a haszonélvező a lakásban lakik.

Nem biztosítható lakás annak a pályázónak, akinél az együtt költözők igazolt havi átlag összjövedelmének 50 %-a a lakás havi bérleti díját és előző évi fogyasztás átlaga alapján mért közüzemi díjakat nem éri el.

Érvénytelen az ajánlat, ha

  1. azt a benyújtásra meghatározott határidő után nyújtották be,
  2. az nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek,
  3. hiányos – adatokat nem közöl, a pályázó nem csatolta az előírt mellékleteket, vagy a pályázat nem tartalmazza a szükséges nyilatkozatokat, aláírásokat
  4. a közölt adatok nem felelnek meg a valóságnak.

A pályázatot zárt, „Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 2. emelet 9. ajtó” megjelöléssel, feladót és egyéb jelet nem tartalmazó borítékban kell benyújtani a Jászapáti Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán (Dr. Szlovencsák Imre út 2.) 2024. június 24-én 12:00 óráig.

A pályázatok felbontása és értékelése a pályázati határidő lejártát követő munkanapon történik a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.

A beadott pályázatokat a soron következő ülésén a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság rangsorolja, javaslatot tesz a nyertes pályázó személyére. A javaslatok elfogadásáról a képviselő-testület dönt, melyről írásban értesíti a pályázót.

A pályázat részletes tartalmi feltételeiről, a pályázati adatlapról a Polgármesteri Hivatal fsz. 10. sz. irodájában lehet érdeklődni.

A pályázat kiírásának időpontja: 2024. június 13.

Farkas Ferenc

polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100