A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Tájékoztató tankönyvtámogatásról

Tájékoztató tankönyvtámogatásról

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2016/2017. tanévben a tankönyvtámogatás az alábbiak szerint kerül megállapításra, lebonyolításra és kifizetésre:

I. Általános iskolás korú tanulók támogatása

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tankönyvtámogatást nyújt –  a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, illetve egyéb más kedvezmény miatt ingyenes tankönyvben részesülő tanulók kivételével  minden Jászapáti állandó lakóhellyel rendelkező, ingyenes tankönyvben nem részesülő, nappali tagozatos tanulónak.

A támogatás mértéke:

 • (a helyi és a vidéki általános iskolában tanuló, valamint a 8 osztályos gimnázium 1-4. évfolyamon tanuló gyermekek esetében is).

I/1. A Jászapáti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, a Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskolában, valamint a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium 1-4. évfolyamán tanuló, általános iskolás korú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve egyéb kedvezmény miatt ingyenes tankönyvben nem részesülő gyermekek szülei, törvényes képviselői a 2016/2017. tanév kezdetekor a gyermek(ek) tankönyveit megvásárolják.

I/2. A Jászapáti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola, valamint a Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium 2016. szeptember 30-ig megküldi a fenti feltételeknek megfelelő tanulók névsorát a Jászapáti Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztálya részére, ahol azokat ellenőrzik, majd a Pénzügyi Osztályon keresztül a támogatás összegét átutalják az oktatási intézmények által megadott bankszámlaszámra. Az iskolák a támogatás átvételéről átvételi ívet íratnak alá a szülővel             (törvényes képviselővel) és csatolják a szülőktől átvett tankönyv vásárlását igazoló irat másolatát (készpénzátutalási megbízás vagy banki átutalásról szóló igazolás másolatát). Az átvételi ívet és a tankönyv vásárlását igazoló iratokat 2016. november 15-ig megküldik a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályára.

I/3. A vidéken tanulói jogviszonnyal rendelkező Jászapáti lakóhelyű tanulók tankönyvtámogatásának feltételei:

 • tanulói jogviszony igazolás,
 • a tankönyvek vásárlását igazoló készpénzátutalási megbízás (sárga csekkszelvény) vagy banki átutalásról szóló igazolás bemutatása, másolata.
 • nyilatkozat vagy igazolás arról, hogy ingyenes tankönyvtámogatásra nem jogosult.

A támogatást igényelni a Jászapáti Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályán (6. sz. iroda) lehet személyesen. A vidéken tanulói jogviszonnyal rendelkező Jászapáti lakóhelyű tanulók szülei, törvényes képviselői részére a támogatás összege házipénztárból történő kifizetéssel vagy bankszámlára utalás útján történik, az ügyfél nyilatkozatának megfelelően.

II. Középiskolában tanulók támogatása

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tankönyvtámogatást nyújt a helyi és a vidéki középiskolában tanuló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, illetve egyéb más kedvezmény miatt ingyenes tankönyvben részesülő tanulók kivételével minden Jászapáti állandó lakóhellyel rendelkező, nappali tagozatos középiskolai tanulónak.

Nem részesül támogatásban aki az oktatási intézmények által indított, érettségi utáni szakképzésben, OKJ-s képzésben vesz részt.

A támogatás mértéke: 6.000,-Ft/fő (a helyi és a vidéki középiskolai tanulók esetében is).

II/1. A Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégiumban tanuló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve egyéb más kedvezmény miatt ingyenes tankönyvben nem részesülő tanulók szülei, törvényes képviselői a 2016/2017. tanév kezdetekor a gyermek(ek) tankönyveit megvásárolják.

II/2. A Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképző Iskola, Kollégium 2016. szeptember 30-ig megküldi a fenti feltételeknek megfelelő tanulók névsorát a Jászapáti Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztálya részére, ahol azokat ellenőrzik, majd a            Pénzügyi Osztályon keresztül a támogatás összegét átutalják az oktatási intézmény által megadott bankszámlaszámra. Az iskola a támogatás átvételéről átvételi ívet írat alá a szülővel (törvényes        képviselővel) és csatolja a szülőktől átvett tankönyv vásárlását igazoló irat másolatát (készpénzátutalási megbízás vagy banki átutalásról szóló igazolás másolatát). Az átvételi ívet és a tankönyv vásárlását igazoló iratokat 2016. november 15-ig megküldik a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályára.

II/3. A vidéki középiskolában tanulói jogviszonnyal rendelkező Jászapáti lakóhelyű tanulók tankönyvtámogatásának feltételei:

 • tanulói jogviszony igazolás,
 • a tankönyvek vásárlását igazoló készpénzátutalási megbízás (sárga csekkszelvény), vagy banki átutalásról szóló igazolás bemutatása, másolata.
 • nyilatkozat vagy igazolás arról, hogy ingyenes tankönyvtámogatásra nem jogosult.

A támogatást igényelni a Jászapáti Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályán (6. sz. iroda) lehet személyesen. A vidéken tanulói jogviszonnyal rendelkező Jászapáti lakóhelyű középiskolai tanulók szülei, törvényes képviselői részére a támogatás összege házipénztárból történő kifizetéssel vagy bankszámlára utalás útján történik, az ügyfél nyilatkozatának megfelelően.

III. Főiskolán, egyetemen tanulók támogatása

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tankönyvtámogatást nyújt a felsőfokú tanulmányait nappali tagozaton, első BSc/BA, illetve első MSc/MA diploma megszerzésére irányuló tanulmányokat folytató Jászapáti állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók részére.

A támogatás mértéke:   8.000,-Ft/fő.

III/1.    A felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgató tankönyvtámogatásának feltételei:

 • hallgatói jogviszony igazolása a 2016/2017. tanévre vonatkozóan.

III/2.    A támogatást igényelni a Jászapáti Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályán (6. sz.          iroda) lehet személyesen. A támogatás összege házipénztárból történő kifizetéssel vagy           bankszámlára utalás útján történik, az ügyfél nyilatkozatának megfelelően.

IV. Közös szabályok

 • A Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztálya nyilvántartásba veszi az igényeket és kifizetésre, átutalásra előkészíti azokat a Pénzügyi Osztály részére.
 • A pénztári kifizetés a Polgármesteri Hivatal házi pénztárában minden héten csütörtökön 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 óráig történik (18 év felett személyesen, vagy meghatalmazás útján, 18 év alatt csak törvényes képviselő útján történik a kifizetés).
 • A tankönyvtámogatás 2016. szeptember 01-jétől 2016. október 31-ig igényelhető, a kifizetések 2016. november 15-ig megtörténnek.

                                                                                                          Jászapáti Polgármesteri Hivatal

Közadat kereső

kormanyablak 0

nyomtatvanyok modul 100

strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100