A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. - Ügyvezetői munkakörének betöltésére

Jászapáti Városi Önkormányzat

Képviselő-testülete

Pályázatot hirdet

 

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. (5130 Jászapáti, Gyöngyvirág út 11.) Ügyvezetői munkakörének betöltésére

 

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. Jászapáti Városi Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában lévő, közhasznú nonprofit gazdasági társaság.

Az ügyvezetői tisztség munkaviszonyban tölthető be, az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az önkormányzat gyakorolja.

Az ügyvezető munkáját képezi a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a társaság Alapító Okiratában, valamint a képviselő-testület által meghatározott feladatok ellátása.  

 

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. fő tevékenységi körei:

-          szilárd hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltatás

-          önkormányzati ingatlanok karbantartási, felújítási munkálatainak ellátása

-          parkfenntartás, zöldfelületkezelés

-          temető üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása

-          a Tölgyes Strandfürdő és Camping üzemeltetése

-          piac és vásár fenntartása

A munkakör betöltésének feltételei:

-          felsőfokú pénzügyi, gazdasági, település-menedzseri, építési, vagy műszaki szakirányú végzettség

-          magyar állampolgárság

-          büntetlen előélet

-          saját tulajdonú gépjármű, „B” kategóriás vezetői engedély

-          felhasználói szintű számítástechnikai ismeret

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:

-          helyismeret

-          településüzemeltetés vagy fejlesztés terén szerzett szakmai gyakorlat, tapasztalat

-          műszaki (mérnök), közgazdasági, illetve turisztikai felsőfokú végzettség

-          vállalkozásban való jártasság

-          vezetői gyakorlat

A pályázathoz csatolni kell:

-          fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz

-          iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

-          szakmai elképzelés az ellátandó feladatokról

-          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

-          Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok bírálók általi megismeréséhez és kezeléséhez;

-          Nyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott kizáró feltételekre (összeférhetetlenség) vonatkozóan;

-          Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó - nyertes pályázat esetén - a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja;

-          Nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról

Bérezés:         megegyezés szerint

A kinevezés időtartama:      határozatlan időtartam

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 23.

 

A pályázat elbírálásának időpontja: 2017. március 31.

 

Az állás betölthető:               2017. április 8. napjától

A pályázat benyújtásának helye, módja: Jászapáti Város Polgármesteri Hivatalában (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.) személyesen zárt borítékban, vagy postai küldeményként „Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázat” megjelöléssel. Postai küldemény esetén a benyújtási határidő utolsó napján beérkező pályázatokat tekinti a kiíró határidőben benyújtottnak.

 

A pályázatokat Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, előzetesen a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság előtti személyes meghallgatásra kerül sor.

A Képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázattal összefüggésben részletes felvilágosítás és tájékoztatás Farkas Ferenc polgármestertől kérhető az 57/540-100 telefonszámon.

Jászapáti, 2017. február 28.

Közadat kereső

kormanyablak 0

nyomtatvanyok modul 100

strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100