A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom
2014. december 16., kedd 10:02

2. 1. Jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

 

Utoljára frissítve: 2014. december 17., szerda 18:08
2014. december 16., kedd 11:55

2. 2. Önként vállalt feladatok

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai.

Utoljára frissítve: 2014. december 16., kedd 13:09
2014. december 16., kedd 13:09

2. 3. Hatósági ügyek

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.

HATÓSÁGI ÉS SZERVEZÉSI OSZTÁLY:
Aktív korúak ellátása
Normatív lakásfenntartási támogatás
Önkormányzati segély
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Kamatmentes szociális kölcsön
Hulladékszállítási díj támogatása
Csatornahasználati díj támogatása
Foglalkoztatást elősegítő támogatás
Közgyógyellátás méltányossági címen
Óvodáztatási támogatás
Hatósági bizonyítvány kiadása
Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés
Rendkívűli gyermekvédelmi támogatás

Utoljára frissítve: 2014. december 18., csütörtök 11:33
2017. augusztus 24., csütörtök 09:16

Meghívó - Rendkívüli Képviselő-testületi ülés

M  E  G  H  Í  V  Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva

2017. augusztus 24-én /csütörtök / 16.00 órára

rendkívüli ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

1./ Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről.                                (írásban)

      Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Jászapáti város és térsége közigazgatási területén a rendelési időn kívüli alapellátási szintű
     Központi Orvosi Ügyelet szolgálat ellátásáról szóló vállalkozási szerződés módosításáról.

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   (írásban)

3./ Jászapáti, Korona u. 20. (hrsz.: 339/54) szám alatti ingatlanra bejegyzett beépítési
       kötelezettség és elidegenítési tilalom törléséhez való hozzájárulásról.             (írásban)

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester

4./ Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulásról a MULTI-KÁBEL Kft. részére a Jászapáti
      GPON hírközlő hálózat építési engedélyezési tervéhez.                                    (írásban)

      Előadó: Farkas Ferenc polgármester

5./ A Jászapáti Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának
     megválasztásáról és díjazásáról.                                                                          (írásban)

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

6./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2017. évi hatályos Közbeszerzési Tervének módosításáról.

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   (írásban)

7./ „Épületenergetikai fejlesztések Jászapáti településen” című pályázathoz kapcsolódóan a
      kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biztosításának ellátásáról.                          (írásban)

      Előadó: Farkas Ferenc polgármester

8./ „Zöld város kialakítása Jászapátiban” című pályázathoz kapcsolódóan a kötelező
       tájékoztatás, nyilvánosság biztosításának ellátásáról.                                        (írásban)

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester

9./  A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosítószámú „Csatlakoztatási konstrukció az

      önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázat keretében történő
      multifunkciós nyomatkészítő és kártyaolvasók beszerzéséről.                          (írásban)

      Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Jászapáti, 2017. augusztus 22.

                                                                                                          Farkas Ferenc

                                                                                                           polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019


 


strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100