A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

MEGHÍVÓ

AZ EFOP-1.2.11-16.2017-00014 AZONÓSÍTÓSZÁMÚ ,,A JÁSZAPÁTI FIATALOK HELYBEN MARADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA” CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN SZERVEZETT VÁLLALKOZÓI FÓRUMÁRA

IDŐPONT: 2018. JÚLIUS 10. 8 ÓRA

HELYSZÍN: 08:00 - 09:00 JÁSZ-PLASZTIK KFT. (5130 Jászapáti, Ipari Park)

                    09:20 – 11:00 JÁSZAPÁTI GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM, KOLLÉGIUMI ÉPÜLETÉNEK  OLVASÓTERMÉBEN (5130 Jászapáti, Vasút út 2.)

A Vállalkozói Fórum célja, hogy lehetőséget biztosítsunk arra, hogy a településen lévő primer munkáltatói piacon működő vállalkozások képviselői és a munkavállalás előtt álló fiatalok találkozhassanak egymással. A Jász - Plasztik Kft. bemutatja a vállalkozása tevékenységét, felvázolja a számára szükséges utánpótlással szembeni szakmai elvárásait, képzettségi követelményeit. A Vállalkozói Fórumon kerül bemutatásra a helyi cégekről készített Információs füzet és az Információs adatbázis melyekben a helyben működő vállalkozásokat bemutatja, fő profiljukat, elérhetőségeit tartalmazza.

PROGRAM:

07:45 – 08:00           GYŰLEKEZŐ A FŐBEJÁRATNÁL

08:00 - 09:00            JÁSZ-PLASZTIK KFT. ÜZEMBEJÁRÁSA: GULYÁS ATTILA GYÁRIGAZGATÓ VEZETÉSÉVEL

09:20 - 09:50            HELYI CÉGEK BEMUTATÁSA, INFORMÁCIÓS FÜZET, INFORMÁCIÓS ADATBÁZIS ISMERTETÉSE

                                    ELŐADÓ: MÓCZÓ ZSÓFIA PROJEKTMENEDZSER

09:50 – 11:00           ÁLLÓFOGADÁS

A projektről bővebb információt a www.jaszapati.hu és a www.facebook.com/jaszapati.varos oldalon olvashatnak.

Jászapáti, 2018. június 11.

 Farkas Ferenc
 polgármester

 

 

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2018. június 19-én /kedden/ 16 óra 00 percre soros ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

 

Napirendi javaslat:

 

Nyílt ülés

 

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságának 2018. II. féléves munkatervéről /írásban/

  Előadó: Borbás Zoltán Bizottsági elnök

 2. A Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. Jászapáti Városban nyújtott 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról /írásban/

  Előadó: Farkas Ferenc polgármester  

      

 3. Szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának kialakítási lehetőségéről

  Előadó: Farkas Ferenc polgármester                          /írásban/

 4. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” c. pályázat kapcsán Sportágválasztó és Gyalogló-kocogó ünnep

  lebonyolításáról /írásban/

  Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                 

 5. A TOP-5.2.1-15-JN1-2016-00004 azonosítószámú, Jászapáti szegregált lakókörnyezetben élők életminőségének előre mozdítása, társadalmi, integrációs törekvéseken keresztül c. pályázat keretén beül „Rendezvények szervezése” tárgyban

  Előadó: Farkas Ferenc polgármester                       /írásban/

 

 1. A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00982-Jászapáti Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása- című projekt kapcsán eszközbeszerzésről /írásban/

  Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 2. A Trió-Média Jászberény Kft-vel kötött támogatási szerződés módosításáról /írásban/

  Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                 

 3. Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégium Tájfutó Szakosztályának kérelméről /írásban/

  Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

 4. A „Három Kívánság” Alapítvány kérelméről /írásban/

  Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

 

 

 1. A Jász Alkotók Köre kérelméről /írásban/

  Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

 2. A Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola kérelméről /írásban/

  Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

 3. A Jászapáti Gazdakör kérelméről /írásban/

  Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

 4. A Jászapáti Városi Vegyeskar kérelméről /írásban/

  Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

 5. A Jászapátiak Baráti Egyesületének kérelméről /írásban/

  Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

 6. A Városi Könyvtár és Művelődési Központ kérelméről /írásban/

  Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

 

Zárt ülés 

 

 1. A Jászapáti, Petőfi Sándor u. 4-6.szám 2. emelet 8. ajtó (2805/3 hrsz) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 68 m2 alapterületű, összkomfortos „Centrum lakások” költségelvű bérlakásra benyújtott pályázat elbírálásáról /írásban/

  Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  

 2. Első személyi tulajdonú lakás (építéséhez), vásárlásához önkormányzati támogatás igénylése iránt benyújtott kérelmek elbírálásáról /írásban/

  Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

 3. Elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt benyújtott kérelem elbírálásáról /írásban/

  Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

 

                                                       

Jászapáti, 2018. június 14.

 

 

Borbás Zoltán s.k.

Jászapáti Városi Önkormányzat

Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

M  E  G  H  Í  V  Ó

 

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2018. június 19-én /kedden/ 16 óra 00 percre

soros ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

 

Napirendi javaslat:

 

Nyílt ülés

 

1.      Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságának 2018. II. féléves munkatervéről         /írásban/

Előadó: Borbás Zoltán Bizottsági elnök

 

2.       A Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. Jászapáti Városban nyújtott 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról                               /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester  

    

3.      Szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának kialakítási lehetőségéről

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                          /írásban/

 

4.      Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” c. pályázat kapcsán Sportágválasztó és Gyalogló-kocogó ünnep

lebonyolításáról                                                          /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                 

 

5.      A TOP-5.2.1-15-JN1-2016-00004 azonosítószámú, Jászapáti szegregált lakókörnyezetben élők életminőségének előre mozdítása, társadalmi, integrációs törekvéseken keresztül c. pályázat keretén beül „Rendezvények szervezése” tárgyban

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                       /írásban/

 

6.      A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00982-Jászapáti Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása- című projekt kapcsán eszközbeszerzésről              /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 

7.      A Trió-Média Jászberény Kft-vel kötött támogatási szerződés módosításáról   /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                 

 

8.      Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégium Tájfutó Szakosztályának kérelméről                                            /írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

 

9.      A „Három Kívánság” Alapítvány kérelméről    /írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

 

 

10.  A Jász Alkotók Köre kérelméről                                   /írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

 

11.  A Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola kérelméről /írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

 

12.  A Jászapáti Gazdakör kérelméről                                 /írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

 

13.  A Jászapáti Városi Vegyeskar kérelméről                      /írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

 

14.  A Jászapátiak Baráti Egyesületének kérelméről /írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

 

15.  A Városi Könyvtár és Művelődési Központ kérelméről /írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

 

 

Zárt ülés 

 

1.      A Jászapáti, Petőfi Sándor u. 4-6.szám 2. emelet 8. ajtó (2805/3 hrsz) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 68 m2 alapterületű, összkomfortos „Centrum lakások” költségelvű bérlakásra benyújtott pályázat elbírálásáról             /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  

 

2.      Első személyi tulajdonú lakás (építéséhez), vásárlásához önkormányzati támogatás igénylése iránt benyújtott kérelmek elbírálásáról                              /írásban/

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

 

3.      Elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt benyújtott kérelem elbírálásáról      /írásban/

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

 

 

 

                                                       

Jászapáti, 2018. június 14.     

 

 

                                                                                     Borbás Zoltán s.k.

                                                                             Jászapáti Városi Önkormányzat

                                                         Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

MEGHÍVÓ

A Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság soros ülését 2018. június 18-án (hétfőn) 16 órakor tartja a Jászapáti Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

Nyílt ülés:

 1. I.Előterjesztések:

1./ Az óvodai és iskolai szociális segítés bevezetéséről a Jászapáti Család-és Gyermekjóléti Központban (írásban)
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottságának 2018. II. félévi munkatervének jóváhagyásáról.                (írásban)
Előadó: Borics László a bizottság elnöke

II. Kérdések, bejelentések

Zárt ülés:

Előterjesztések:

1./ A Jászapáti, Petőfi Sándor u. 4-6.szám 2. emelet 8. ajtó (2805/3 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 68 m2 alapterületű, összkomfortos „Centrum lakások” költségelvű bérlakásra benyújtott pályázat elbírálásáról        (írásban)
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálásáról.(írásban)
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

 

Jászapáti, 2018. június 14

Borics László sk.
Bizottság elnöke

MEGHÍVÓ

A Sport, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság soros ülését 2018. június 18-án (hétfőn) 15.00 órakor tartja a Jászapáti Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

Nyílt ülés:

 1. I.Előterjesztések:

1./Az állatok közterületen történő tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.(írásban)
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

2./Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Sport, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottságának 2018. II. félévi munkatervének jóváhagyásáról.(írásban)
Előadó: Pócs János a bizottság elnöke

II. Kérdések, bejelentések

Jászapáti, 2018. június 14.

Pócs János sk.
Bizottság elnöke

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2018. június 21-én /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.                         /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester               

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.                                                /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester    

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató.                                   /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Rendeletek:

1./ Az állatok közterületen történő tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: Biróné dr. Boros Anikó jegyző                                                     /írásban/

III./ Előterjesztések.

1./ Javaslat az Önkormányzat 2018. II. félévi munkatervére
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

2./ Az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti beszámolója a 2017/2018-as nevelési évről
Előadó: Pallagi Imréné intézményvezető

3./ A Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. Jászapáti Városban nyújtott 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

4./ Az óvodai és iskolai szociális segítés bevezetéséről a Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központban
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

5./Szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának kialakítási lehetőségéről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                    /írásban/

6./ Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” c. pályázat kapcsán Sportágválasztó és Gyalogló-kocogó ünnep lebonyolításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                    /írásban/

8./ A TOP-5.2.1-15-JN1-2016-00004 azonosítószámú, Jászapáti szegregált lakókörnyezetben   élők életminőségének előre mozdítása, társadalmi, integrációs törekvéseken keresztül c. pályázat keretén beül „Rendezvények szervezése” tárgyban
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                     /írásban/

9./ A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00982-Jászapáti Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása- című projekt kapcsán eszközbeszerzésről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

10./ A Trió-Média Jászberény Kft-vel kötött támogatási szerződés módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                    /írásban/

IV. Zárt ülés

1./ A Jászapáti, Petőfi Sándor u. 4-6.szám 2. emelet 8. ajtó (2805/3 hrsz) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 68 m2 alapterületű, összkomfortos „Centrum lakások” költségelvű bérlakásra benyújtott pályázat elbírálásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

2./ Kitüntetések adományozásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

 

Jászapáti, 2018. június 13.

Farkas Ferenc
polgármester

TELEPÜLÉSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK, FIATALOK, FŐISKOLAI VAGY EGYETEMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

(16-22 ÉV KÖZÖTTI KOROSZTÁLY)

Jászapáti Város Önkormányzata pályázatot hirdet az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” projekt keretében.

A Települési Ösztöndíjpályázat alapvető céljai első sorban,

-hogy a tanulók, fiatalok, megszerezhessék a képességeik szerinti, legmagasabb, elérhető iskolai végzettséget,

-hogy a tanulók, fiatalok településhez történő kötődését erősítse.

Az ösztöndíjastól elvárás, hogy mindent megtegyen azért, hogy megszerzett tudását közvetve vagy közvetlenül a település érdekében is kamatoztassa, akár úgy, hogy a településen vállal munkát (amennyiben van számára megfelelő feltételeket nyújtó munkalehetőség), akár úgy, hogy az ösztöndíj folyósítását követő 3 évig, a településen folyó fejlesztési folyamatokban önkéntesen részt vesz.

Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság

- 16-22 év közötti életkor

- Jászapáti állandó lakóhely

 - Jászapátin működő középiskola tanulója vagy tanulói jogviszonnyal rendelkező egyetemi vagy főiskolai hallgató

- kiskorú esetén a törvényes képviselő által aláírt pályázati adatlap

- egyéb pályázati támogatásban, ösztöndíjban nem részesül (erről nyilatkoznia kell az ösztöndíjra pályázónak)

Előnyt jelent:

-4.00 tanulmányi átlageredmény

-nagycsaládban élő vagy egyedülálló szülő gyermeke

-szociálisan hátrányos helyzet

A megítélhető átlagos támogatás összege: 100.000,-Ft/fő/30 hónap, félévente 5 egyenlő részletben (20.000,-Ft félévente) utalással.

Az összeg folyósítása folyószámlára történik.

Pályázat benyújtása:

-kizárólag a pályázati adatlapon a szükséges mellékletekkel.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 20.

A pályázat kötelező mellékletei:

-   Pályázati adatlap.

-   Tanulói jogviszony igazolása.

-   Előző félévi tanulmányi eredményről készült hitelesített igazolás.

- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó egyéb más forrásból nem részesül ösztöndíjban.

-   Motivációs teszt.

Hiányosan vagy határidőn túl benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek.

A pályázat benyújtásának módja:

Személyesen, zárt borítékban a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft-nél (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 9.) vagy postai úton (Jászapáti Városi Önkormányzat, 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 2.).

A borítékra kérnénk ráírni: „EFOP 1.5.3. ösztöndíj pályázat 16-22 év közötti korosztály számára”.

A pályázat elbírálása:

A pályázatokat a támogatás elbírálására, a Képviselő-testület által létrehozott 3 fős ad hoc bizottság bírálja el. A benyújtott pályázatok elbírálásának határideje: 2018. június 27. A pályázat elbírálásáról a pályázók az elbírálást követő 5 napon belül tájékoztatást kapnak.

Adatkezelés:

A pályázó pályázata benyújtásával egyidejűleg büntetőjogi felelősséget vállal az általa közölt adatok valóságtartalmáért.

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatot kiíró Jászapáti Városi Önkormányzat nyilvántartásba vegye és a jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt adatait kezelje.

Jászapáti, 2018. június 7.

                                                                                  Jászapáti Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI ADATLAP

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt keretében meghirdetett támogatásra

TELEPÜLÉSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK, FIATALOK, FŐISKOLAI VAGY EGYETEMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

(16-22 ÉV KÖZÖTTI KOROSZTÁLY)

1.A pályázóra vonatkozó adatok:

Neve:______________________________________________________________________

Születési neve:______________________________________________________________________

Anyja neve:______________________________________________________________________

Születési hely,idő:___________________________________________________________________

Lakóhelye:__________________________________________________________________

Társadalombiztosítási Jele:_____________________________________________________

Adóazonosító Jele:____________________________________________________

Állampolgársága:_____________________________________________________________

Telefonszám:________________________________________________________________

Fizetési számlát vezető pénzintézet neve, fizetési számlaszám:______________________________

______________________________________________________________________

Oktatási intézmény, ahol a pályázó tanulmányait folytatja: ________________________________________________________________

2. A pályázó háztartásában élők adatai, jövedelmi viszonyai:

A pályázóval közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma:______________fő

A pályázó háztartásában élők személyi adatai:

 

Név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

TAJ szám:

Rokonsági fok:

1.

         

2.

         

3.

         

4.

         

5.

         

6.

         

A pályázó, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi nettó jövedelme forintban:

A jövedelem típusa

Pályázó

A pályázóval közös háztartásban élő további személyek

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

         

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

         

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások

         

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

         

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

         

6. Egyéb jövedelem

         

7. Összes jövedelem

         

A háztartásban egy főre jutó havi nettó jövedelem:_____________________________Ft/fő/hó

SZOCIÁLIS HELYZET:

A pályázó szülei elváltak:                igen/nem

A pályázó szülei különváltak:         igen/nem

A pályázó árva:  igen/nem

A pályázó félárva:             igen/nem

A pályázó állami gondozott, gyámolt:           igen/nem

A pályázó családjában tartósan beteg, vagy rokkant:van/nincs

A pályázó családjában munkanélküli:           van/ nincs            

Ha igen, akkor a munkanélküliek száma: ____ fő

KÉRJÜK, RÖVIDEN FOGALMAZZA MEG, MIÉRT TARTJA FONTOSNAK, HOGY TELEPÜLÉSÉN A FIATALOK HELYBEN MARADJANAK?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ÖN MILYEN TERÜLETEN TUDNA SEGÍTENI EBBEN?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Feltételek vállalása:

l  a településen történő elhelyezkedés és/vagy[1]

l  önkéntes munka vállalása

5. Nyilatkozatok

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek. (megfelelő aláhúzandó).

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális törvény vonatkozó rendelkezésére tekintettel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizhetik.

Hozzájárulok ahhoz, hogy Jászapáti város önkormányzata személyes adataimat az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – az ösztöndíj időtartama alatt kezelje.

A kitöltött pályázati adatlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes benyújtásával érvényes.

Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma: ________.

Dátum:...........................................................

____________________                              

                   pályázó aláírása

(kiskorú esetén törvényes képviselő aláírása)

Tanulás iránti motiváció felmérése

(kérdőív)

Sor-
szám

Állítások

Jellemző

Nem jellemző

1.

Ha tanulok, az lebeg a szemem előtt, hogy így juthatok magasabb pozícióba (álláshoz, jobb munkahelyhez…).

   

2.

Ha elkezdek egy feladaton dolgozni, semmi nem tud kizökkenteni belőle.

   

3.

Csak azt szoktam megtanulni, ami érdekel.

   

4.

Célom a továbbtanulás, ezért alaposan tanulok.

   

5.

Ha rossz eredményt érek el, szégyenkezem a családom és a társaim előtt.

   

6.

Ha nem ez lenne előttem az egyetlen lehetőség, nem tanulnék.

   

7.

Magamtól is utánanézek a dolgoknak, hogy a kérdéseimre választ kapjak.

   

8.

Érdemes jól tanulni, mert új munkahelyi lehetőség lesz érte a jutalom.

   

9.

Néha úgy elmerülök a tanulásban, hogy elfelejtkezem minden másról.

   

10.

Ha valami érdekeset találok a tananyagban, sokszor hozzáolvasok – pedig nem lenne kötelező.

   

11.

Az eredmény a tudásom mércéje, ezért igyekszem minél jobban teljesíteni, tesztekben minél több %-ot elérni.

   

12.

Több időt fordítok a tanulásra, ha úgy érzem, hogy társaim többet tudnak.

   

13.

Szeretem, ha megdicsérnek azért, mert tanulok.

   

14.

Ha arra gondolok, hogy több tanulással jobb lehetőségeket érek el, szorgalmasabban tanulok.

   

15.

Az unalmasabb anyagokat is megtanulom, mert nem mindegy, milyen eredményem lesz.

   

16.

Ha jó eredményt érek el, sokan elismerően beszélnek róla – ezt szeretem.

   

17.

Attól félek, hogy nem tudok a családom elvárásainak megfelelni.

   

18.

Annyira tudom a figyelmem összpontosítani a tanulásra, hogy semmi sem tud megzavarni.

   

19.

Szeretek a dolgok mélyére ásni.

   

20.

Bánt, hogy mit gondolnak rólam a társaim, ha rosszul teljesítek.

   

21.

Ha többet tudok, jobban érvényesülhetek.

   

22.

Ha nem kapnék elismerést az eredményeimért, nem lenne olyan izgalmas számomra a tanulás.

   

23.

Élvezem, ha egy bonyolult feladatot önállóan meg tudok oldani.

   

24.

Ha egy problémát akarok megoldani, semmi sem tud eltéríteni.

   

25.

Csalódnak bennem otthon, ha rossz eredményt érek el.

   

26.

Az növeli a tanulási kedvemet, ha munkatársaim (környezetem) elismernek.

   

27.

A nagyobb tudás biztosítja, hogy később még komolyabb tudás birtokába juthassak.

   

28.

A jó eredményt otthon nagy elismeréssel fogadják.

   

29.

Az eredményes tanulás a legfontosabb a számomra.

   

30.

Nagyon kitartóan szoktam tanulni.

   

 

Értékelés:

Kedves Hallgató! Most összegezze válaszait!

Válassza ki azoknak az állításoknak a sorszámát, amelyek jellemzők Önre.

A sorszámokat keresse meg az alábbi értékelő listán és karikázza be.

Amelyik címszónál (jellemzőnél) a legtöbb bekarikázást tette, az ad Önnek a legtöbb indíttatást a tanuláshoz. (Természetesen az is jellemzi az Ön tanulási motivációját, amelyiknél még sok igen jelölést tett.)

Értékelő lista:

Továbbtanulás: 1, 4, 14, 21, 27.
Érdeklődés: 3, 7, 10, 19, 23.
Kitartás: 2, 9, 18, 24, 30.


[1]                     Megfelelő rész aláhúzandó!

A Magyar Honvédség kijelölt alakulatai nemzetközi szállító repülőgép gyakorlatot hajtanak végre 8 nemzet részvételével Magyarország légterében. A végrehajtás során repüléseket hajtanak végre nappal és éjszaka. A gyakorlat mozzanatai keretében sor kerül teher illetve ejtőernyős dobásokra a kijelölt repülőterekre és területekre. A repüléseket nagyméretű szállító repülőgépek hajtják végre a megszokottnál alacsonyabb magasságokon. A feladatok végrehajtása során az ország számos területe felett feltűnhetnek amely az átlagtól nagyobb zajhatással jár. A gyakorlat során a repülőeszközök bázisául Pápa repülőtér szolgál. A Magyar Honvédség és a résztvevő nemzetek a vonatkozó jogszabályok kereti között arra törekednek, hogy a legkisebb mértékben zavarják az állampolgárok megszokott nyugalmát.

Kérjük a lakosság megértését!

 ETAP plakát3k

Városi Hírek

Archív hírek

Közlemények

Archív közlemények

Közadat kereső

Álláslehetőségek


kormanyablak 0


strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100