A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

FELHÍVÁS!

A Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft. értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy Jászapáti településen a 2018 Karácsony és Újév ünnepek körüli kommunális hulladékszállítása az alábbiak szerint alakul:

2018. december 24. (hétfő) és 2018. december 31. (hétfő):

hulladékszállítás a megszokott rend szerint történik.

2018. december 25. (kedd) szünetel, helyette:

2018. december 22. (szombat)

2019. január 01. (kedd) szünetel, helyette:

2019. január 05. (szombat)

Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a rendkívüli időjárásra való tekintettel2018. december 05-én (szerdán)zöld zsákos, háztól történő szelektív hulladékgyűjtésre kerül sor Jászapáti településen (üdülőövezetben is). Kérjük, hogy ezen időpontban az ingatlan elé szíveskedjenek kihelyezni a zöld hulladékot, a szabályok szerint.

A Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft. 2019. január 01. napjától folytatja a háztól történő sárga és zöld zsákos szelektív hulladékgyűjtést, mely a lakosoknak ingyenes

2019. első negyedév szelektív hulladékszállításának időpontjai:

 

Hulladék típusa

Január

Február

Március

Jászapáti

Sárga zsákos

szállítás

16.

11: Hétfő, Kedd

     járás területe

12: Szerda,  

     Csütörtök,    

     Péntek

     járás területe

11: Hétfő, Kedd

     járás területe

12: Szerda,  

     Csütörtök,    

     Péntek

     járás területe

Zöld zsákos és fenyő szállítás

14. és 31.

szünetel

szünetel

A szelektív szigetek továbbra is üzemelnek! Ide kérjük elhelyezni az üveg hulladékokat! Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a házhoz menő sárga és zöld zsákos szelektív hulladékgyűjtést minél nagyobb mértékben vegyék igénybe.

SÁRGA zsákba helyezhető hulladékok: -Műanyag, papír és fém csomagolási hulladékok

  • Műanyag üdítős, ásványvizes PET palackok, kiöblített háztartási flakonok (pl. samponos, habfürdős), háztartásban előforduló tiszta fóliák (szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák), kimosott tejes-, joghurtos poharak.
  • Papír és italos kartondoboz, újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hullámpapírok, csomagolópapírok, kartondobozok, kiöblített italos kartondobozok (tejes-, gyümölcsleves doboz)
  • Fém különféle háztartási fém-hulladékok

„Tapossa Laposra!”

A műanyag flakonokat és a papírdobozokat, de a sörös dobozokat is lapítva kell a zsákba helyezni, hogy minél kevesebb helyet foglaljanak el. A sárga zsák mellé lapra hajtogatott, spárgával összekötözött karton csomag kihelyezhető. KÉRJÜK NE tegyenek zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal szennyezett (nem kimosott) flakont, margarinos dobozt, élelmiszer maradványt tartalmazó műanyagot, hungarocellt, CD-Iemezt, magnó- és videokazettát, egyéb műanyagnak ítélt hulladékot (pl. nejlonharisnya), mert újrahasznosításuk jelenleg nem megoldott!

TILOS a zsákba kevert települési hulladékot, egyéb, nem oda való hulladékot, veszélyes hulladékot, építési-bontási törmeléket, állati tetemet, tűzveszélyes hulladékot helyezni, mert nem kerül elszállításra!

ZÖLD zsákba csak és kizárólag zöld hulladék kerüljön!

Ezek a fa- és bokornyesedék, nyírt fű, gyom, zöldség- és gyümölcs hulladék. (ételmaradék NEM!) Szintén elszállításra kerül a zöld zsák mellé kihelyezett max. 80 cm-re összevágott, madzaggal kötegelt (nem dróttal!) gally. Mérete nem haladhatja meg a teli zöld zsák átmérőjét (40-50 cm).

Szelektív hulladékgyűjtő zsák beszerezhető a Jászapáti Városüzemeltető Kft-nél (5130 Jászapáti, Gyöngyvirág út 11., havonta maximum 4-4 db)

Jásztelki Hulladékudvar és Lerakó decemberi nyitva tartása:

(Hétfő – Péntek 8.00 h – 16.00 h Tel: 57/462-597)

                        Zárva:            2018. december 1.     (szombat)

                                               2018. december 15.   (szombat)

                                               2018. december 24.   (hétfő)

                                               2018. december 31.   (hétfő)

                        Nyitás:            2019. január 02.        (szerda)

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk!

Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft.

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2018. december 13-án /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.                         /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.                                                /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató.                                   /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Rendeletek

1./ Jászapáti Városban parkolóhelyek közterületen történő kialakításának rendjéről szóló 11/2009.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:Biróné dr. Boros Anikó jegyző                                                               /írásban/

2./ A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 17/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

III./ Előterjesztések

1./ A Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodásban foglaltak végrehajtásáról
Előadó:Borics László bizottság elnöke                                                              /írásban/

2./A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

3./ A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosításának, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának jóváhagyásáról
Előadó:Farkas Ferenc polgármester                                                                    /írásban/

4./ Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.I. félévi munkatervének jóváhagyásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

5./ A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező 2019. évre vonatkozó célok meghatározásáról
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző                                                              /írásban/

6./ A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft folyószámla hitelkérelméről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

7./ Településrendezési terv 2018. évi I. számú módosításának elfogadásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                           /később kerül kiküldésre/

8./ Fehér Zoltán egyéni vállalkozóval kötött Villamosenergia továbbadási szerződés módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

9./ Jászapáti Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző        /előterjesztés írásban. melléklet emailben/

10./ A TOP-1.1.1.-15-JN1-2016-00003-Jászapáti Ipari és Logisztikai Park fejlesztése című projekt kapcsán „Jászapáti Ipari és Logisztikai Park fejlesztése – Építési beruházás” tárgyú közbeszerzési eljárásról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                   / előterjesztés írásban, melléklet emailben/

11./ Az EFOP-3.9.2-16-2017-000019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekthez kapcsolódó minőségi szolgáltatásfejlesztésről, óvodai és bölcsődei szakemberek továbbképzéséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

12./ Az EFOP-3.9.2-16-2017-000019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekthez kapcsolódó óvodai + programok szervezéséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

Zárt ülés

1./ Közmunkaprogrammal kapcsolatban megbízási szerződés kötéséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

2./ Vágó Pál helytörténeti gyűjtemény kezelésével és a Kiállítótér működtetésével kapcsolatban megbízási szerződés kötéséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

 

Jászapáti, 2018. december 06.

Farkas Ferenc
polgármester

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Vallási, Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottsága 2018. december 12-én /szerdán/ 15.00 órai kezdettel soros ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal emeleti nagyterme

Napirendi javaslat:

1./ Javaslat a bizottság 2019. I. féléves munkatervére

     Előadó: Pallagi Imréné bizottság elnök                                                  /írásban/

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról

     Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző        /előterjesztés írásban. melléklet emailben/

3./ Egyedi ügyekben, átruházott hatáskörben döntés, kérelmek elbírálása, kérdések, bejelentések

 

Jászapáti, 2018. december 06.

Pallagi Imréné sk.
bizottság elnöke

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2018. december 11-én /kedden/ 16 óra 00 percre

soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

Zárt ülés

1. Első személyi tulajdonú lakás (építéséhez), vásárlásához önkormányzati támogatás igénylése iránt benyújtott kérelmek elbírálásáról/írásban/

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

2. Közmunkaprogrammal kapcsolatban megbízási szerződés kötéséről /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

3. Vágó Pál helytörténeti gyűjtemény kezelésével és a Kiállítótér működtetésével kapcsolatban   megbízási szerződés kötéséről/írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Nyílt ülés

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságának 2019. I. féléves munkatervéről/írásban/

Előadó: Borbás Zoltán Bizottsági elnök

1. A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft folyószámla hitelkérelméről /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2. Fehér Zoltán egyéni vállalkozóval kötött Villamosenergia továbbadási szerződés módosításáról /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

3. Jászapáti Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző /írásban, a melléklet elektronikus formában kerül kiküldésre/

4. A TOP-1.1.1.-15-JN1-2016-00003-Jászapáti Ipari és Logisztikai Park fejlesztése című projekt kapcsán „Jászapáti Ipari és Logisztikai Park fejlesztése – Építési beruházás” tárgyú közbeszerzési eljárásról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban, a melléklet elektronikus formában kerül kiküldésre/

5. Az EFOP-3.9.2-16-2017-000019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekthez kapcsolódó minőség szolgáltatásfejlesztésről, óvodai és bölcsődei szakemberek továbbképzéséről                                                /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                 

6. Az EFOP-3.9.2-16-2017-000019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a

Jászapáti járásban” című projekthez kapcsolódó óvodai + programok szervezéséről

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

7. A Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola diáksport egyesületének kérelméről

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető      /írásban/

8. A Jászapáti Templomért Alapítvány kérelméről/írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

9. A Kis Szent Teréz Kamilliánus Közösség kérelméről/írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

10. A Jászapáti Városi Önkormányzat Sport, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottságának kérelméről/írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

11. A Városi Könyvtár Nyugdíjas Klubjának kérelméről/írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

 

 

 

Jászapáti, 2018. december 06.

Borbás Zoltán s.k.
Jászapáti Városi Önkormányzat
Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

MEGHÍVÓ

A Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság soros ülését 2018. december 10-én (hétfőn) 16 órakor tartja a Jászapáti Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Nyílt ülés:

  1. I.Előterjesztések:

1./ A Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodásban

     foglaltak végrehajtásáról

     Előadó:Borics László bizottság elnöke                                                                   /írásban/

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról

     Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző              /előterjesztés írásban, melléklet e-mailben/

3./Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottságának 2019. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról.
Előadó:Borics László bizottság elnöke                                                        /írásban/

II. Kérdések, bejelentések

Zárt ülés:

  1. I.Előterjesztések:

1./ Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálásáról.                                                                                  /írásban/ Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Jászapáti, 2018. december 06.

Borics László sk.
Bizottság elnöke

MEGHÍVÓ

A Sport, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság soros ülését 2018. december 10-én (hétfőn) 15.00 órakor tartja a Jászapáti Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

Nyílt ülés:

I./ Rendeletek

1./ Jászapáti Városban parkolóhelyek közterületen történő kialakításának rendjéről szóló 11/2009.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

     Előadó:Biróné dr. Boros Anikó jegyző                                                                    /írásban/

2./ A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 17/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                        /írásban/

II./ Előterjesztések

1./ Településrendezési terv 2018. évi I. számú módosításának elfogadásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                              /később kerül kiküldésre/

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról

     Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző              /előterjesztés írásban, melléklet e-mailben/

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Sport, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottságának 2019. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról.
Előadó: Pócs János bizottság elnöke                                                                        /írásban/

III./ Kérdések, bejelentések

Zárt ülés:

1./ Az Év Sportolója díj odaítéléséről                                                                                        /szóban/

Előadó: Pócs János a Sport, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Jászapáti, 2018. december 06.

     Pócs János sk.
                 Bizottság elnöke

Városi Játszóház Jászapáti

2018. december 18. (kedd) 10:00 – 19:00

Pájer Antal Művelődési Ház

Légvárak minden méretben, minden korosztálynak.

„Puha sarok” – játékokkal piciknek

Vidám bohócműsor, Hipp-Hopp bemutató, lufihajtogatás

Karácsonyi ajándékok készítése

Szeretettel várjuk a gyermekeket!

játszóház

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

ügyfélfogadási rendről

(2018. december 31.)

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a 2018. december 31. napja (Szilveszter) pihenőnap miatt a Jászapáti Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása az alábbiak szerint alakul.

2018. december 14. (péntek):           munkanap                        Ügyfélfogadás:

08.00-12.00,
13:00-16:00,

2018. december 15. (szombat):         munkanap                        Ügyfélfogadás nincs

2018. december 31. (hétfő)               pihenőnap                         A Hivatal zárva

2019. január 01. (kedd)                      Munkaszüneti nap             A Hivatal zárva

 

Kérem tájékoztatásunk szíves megértését!

Jászapáti, 2018. november 20.

Biróné dr. Boros Anikó
jegyző

Városi Hírek

Archív hírek

Közlemények

Archív közlemények

Közadat kereső

Álláslehetőségek


kormanyablak 0


strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100