A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

TÁJÉKOZTATÓ MEZŐGAZDASÁGI ÖSSZEÍRÁSRÓL

A Központi Statisztikai Hivatal Jászapáti településen kötelező adatszolgáltatáson alapuló mezőgazdasági összeírást hajt végre.

A felvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma: 2219; megnevezése: Egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2019.

Az összeírók november 25-e és december 15-e között keresik fel a mintába került, a webes önkitöltéssel nem élő háztartásokat.

Az összeírási munkát a Statek Kft. által megbízott, ún. igazoló lappal ellátott kérdezőbiztosok végzik. Az Önök településén a kérdezőbiztos neve: Farkasné Molnár Andrea

A háztartásokat véletlenszerűen, matematikai-statisztikai mintavételi módszerrel választottuk ki. A válaszadás a mintába kerültek számára kötelező, akik adatszolgáltatásukkal hozzájárulnak az agrárium jellemzőinek széles körű megismeréséhez.

A felvétel során nyert információkat kizárólag statisztikai célra használjuk fel. Az egyedi adatokat a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Unió 2016/679 sz. Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásainak megfelelően kezeljük.

A felvételről a www.ksh.hu oldal nyújt bővebb tájékoztatást, és itt tesszük közzé a felvétel eredményeit is.

Köszönjük együttműködésüket, támogatásukat, mellyel hozzájárulnak a felmérés sikeres végrehajtásához!

Budapest, 2019. november 15.

Tisztelettel:

Malakucziné Póka Mária
főosztályvezető

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva

2019. november 21-én /csütörtökön/ 14.00 órára

soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.                         /szóban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester               

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.                                                /írásban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester    

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató.                                   /írásban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Előterjesztések

1./ Tájékoztató a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. III. negyedévi gazdasági  tevékenységére. 

Előadó: Farkas Ferenc polgármester, Lengyel József ügyvez.                   /írásban/

2./ Jászapáti Városi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás módosításáról

         Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                         /írásban/

3./ Lungo Drom helyi szervezetének kérelme

               Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                         /írásban/

 

Jászapáti, 2019. november 15.

Farkas Ferenc
polgármester

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Gazdasági Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2019. november 20-án /szerdán/ 16 óra 00 percre
soros nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Gazdasági Bizottságának elnökhelyetteséről                /szóban/

Előadó: Borbás Zoltán Bizottsági elnök

2. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Gazdasági Bizottságának 2019. decemberi munkatervéről       /írásban/

Előadó: Borbás Zoltán Bizottsági elnök

3. Tájékoztató a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. III. negyedévi gazdasági tevékenységéről          /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester, Lengyel József ügyvezető                 

4. Lungo Drom helyi szervezetének kérelme                /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                        

5. A Jászapáti 2000. Mg. Zrt Vöröskeresztes szervezete kérelméről                /írásban/

Előadó: Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

6. A Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola kérelméről           /írásban/

Előadó: Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

7. A Jászapáti Jóbarátság Nyugdíjas Klub kérelméről      /írásban/

Előadó: Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

8. A Jászapáti Rejtvényklub kérelméről              /írásban/

Előadó: Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

9. A Jászapáti Színjátszó Kör kérelméről/írásban/

Előadó: Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

10. A Jászapáti Városi Vegyeskar kérelméről/írásban/

Előadó: Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

11. A Jászberényi Sportegyesület Fogathajtó és Díjugrató Szakosztály kérelméről /írásban/

Előadó: Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

12. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mozgássérültek Egyesületének Jászapáti csoportja kérelméről

Előadó: Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető /írásban/

13. A Muskátli Népdalkör kérelméről /írásban/

Előadó: Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

14. A Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesület, Jászapáti Klubjának kérelméről /írásban/

Előadó: Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

Jászapáti, 2019. november 15.       

                                                                                   Borbás Zoltán s.k.

                                                                           Jászapáti Városi Önkormányzat

                                                                      Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Társadalmi Bizottsága 2019. november 19-én /kedden/ 16.00 órai kezdettel soros ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal emeleti nagyterme

Napirendi javaslat:

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Társadalmi Bizottság elnökhelyetteséről.
Előadó: Pallagi Imréné bizottság elnöke                                    (szóban)

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Társadalmi Bizottság 
2019. december havi munkatervéről.
Előadó: Pallagi Imréné bizottság elnöke                                     (írásban)

3./ Jászapáti Városi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                           (írásban)

4./ Kérdések, bejelentések

 

Jászapáti, 2019. november 15.

Pallagi Imréné sk.
bizottság elnöke

M E G H Í V Ó

a Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 97. §-a alapján

2019. év november 26. napján (kedden) 17:00 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST

tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

A közmeghallgatás helye:       Művészetek Háza

5130 Jászapáti, Damjanich u. 8.

Napirendi javaslat:

1.) Beszámoló a 2018. évi közmeghallgatás óta elért eredményekről

2.) Beszámoló a 2020. évi tervekről

3.) Egyebek, aktuális közérdekű kérdések, bejelentések

Jászapáti, 2019. november 8.

Szénási László

Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat

elnöke

Tájékoztatás

javaslattételi határidő meghosszabbításáról

Pájer Antal Díj

A kitüntető díjak alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 8/2005. (IV.28.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdése alapján javaslattételi póthatáridő kerül meghatározásra 2019. november 30. napjáig.

A díj a városi közművelődési intézmények, kulturális egyesületek, művészeti csoportok, illetve ezek munkatársai, vagy tagjai, valamint bármely más Jászapáti lakos, továbbá család számára adományozható, aki a kulturális, közösségi élet területén kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű tevékenységet végez.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:

a) Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, bizottságai,

b) Oktatási intézmények nevelő-testületei,

c) Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzője,

d) Intézmények, társadalmi szervezetek vezetői,

e) Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat.

A javaslatnak tartalmaznia kell:

a) a javasolt adatait,

b) a javaslat alapjául szolgáló tevékenység méltatását.

A Pájer Antal díjra vonatkozó kitüntetési javaslatot Jászapáti Város Polgármesteréhez kell benyújtani. A kitüntetések adományozására a Képviselő- testület jogosult.

Jászapáti, 2019. november 13.

                                                                                   Jászapáti Városi Önkormányzat

Városi Hírek

Archív hírek

Közlemények

Archív közlemények

Közadat kereső

Álláslehetőségek


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019


 


strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100