A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Lakossági tájékoztató a kutak bejelentéséről

 

MIÉRT KELL EGYÁLTALÁN BEJELENTENI A KUTAKAT?

Magyarország ivóvízellátása 95%-ban felszín alatti vízkészleteinkből történik. A vízkészletünk véges. Csak olyan mértékben szabad igénybe venni, hogy a vízkivétel és a vízutánpótlódás egyensúlya károsodás nélkül megmaradjon.


Ezt ma Magyarországon jelentősen veszélyezteti az engedély nélkül létesített és üzemeltetett kutak nagy száma. Egyes becslések szerint a kutak 80-90%-át építik vagy építették meg a szükséges engedélyek és nyilvántartásba vétel nélkül, vagy nem megfelelő módon.
Ezért született meg a kutak bejelentésének kötelezettségéről szóló törvény.
MINDEN KUTAT BE KELL JELENTENI ÉS ENGEDÉLYEZTETNI KELL?

Igen, minden hivatalosan meg nem szüntetett kutat be kell jelenteni. Azt is, amit nem használ a tulajdonos és lefedte, és az 1992. február 15-e előtt készült kutakat, azaz száz évvel ezelőtt ásott vagy fúrt kutakat is. KINEK ÉS HOL KELL BEJELENTENEM A KUTAM?

A település jegyzőjénél az Önkormányzati Hivatalban (mint helyileg illetékes vízügyi hatóságnál) kell azt a kutat (vagy kutakat) bejelenteni, amely(ek)

1.    magánszemélya tulajdonosa (magánszemély területén áll);
2.    
a telken vagy már van épület, vagy már bejelentették az építési szándékot a hatóságnak;
3.    
a kút csak talajvizet vagy parti szűrésű vízkészletet használ. Erről leginkább a kút mélysége árulkodik: ha 20 méternél nem mélyebb, akkor feltehetőleg csak talajvizet gyűjt a kút;
4.    csak 
családi célt szolgál, (locsolás vagy ívóvíz);
5.    
kevesebb, mint évi 500 m3 vízkivétel(pl: kerti fúrt kút). Az 500 m3 /év mennyiség napi bontásban átlagosan 1,37 m3 /nap vízkivétel jelent. Ebbe a nyári hónapok alatti locsolás általában belefér.


A
katasztrófavédelemnél (mint területileg illetékes vízügyi hatóságnál) kell bejelenteni azt a kutat (vagy kutakat) amelynek
1.    tulajdonosa nem magánszemély;
2.    magánszemélyé a kút, de használatából a tulajdonosnak bevétele van, pl: fóliasátras-, őstermelői tevékenység;
3.    magánszemélyé a kút, de az évi vízkivétel több mint 500 m3.
4.    vízbázisvédelmi területen áll.
Arról, hogy a kút milyen földrétegből gyűjti a vizet vagy vízbázisvédelmi területen áll a területileg illetékes vízügyi igazgatóságtól kérhető tájékoztató! A területileg illetékes vízügyi igazgatóság
Jászapáti esetében
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Székhelye: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István Krt. 4.
Postai címe: 5002 Szolnok, Boldog Sándor István krt.4. Pf.: 63.
Központi telefonszám: Tel: 36-56-501-900,36-56-423-422
Fax: 36-56-343-801, 36-56-501-951
Elektronikus levélcím: titkarsag kotivizig.hu
Honlap/web: www.kotivizig.hu/

MEDDIG KELL BEJELENTENEM A KUTAMAT?
2023. december 31-igbírságmentes a bejelentés, utána már nemcsak az engedélyeztetési eljárás illetékét, hanem büntetést is kell fizetnie a bejelentőnek. MI TÖRTÉNIK, HA NEM JELENTEM BE A KUTAM?

2024. január 1-től a be nem jelentett kutak után vízgazdálkodási bírságot szabhat ki a hatóság. Ennek összege magánszemély esetében akár 300.000 Ft., egyéb esetekben 1.000.000 Ft. is lehet.
Ezért kérjük, hogy az Önkormányzati Hivatalban, ügyfélfogadási időben minden látrányi kúttal rendelkező lakos mielőbb tegye meg a bejelentést!


MILYEN FORMANYOMTATVÁNYT KELL KITÖLTSEK, HA ELÉG A JEGYZŐNÉL BEJELENTEM A KUTAM?

Ásott kút esetén:
1.    1965. július 1- ig bárki, szabadon és engedély nélkül ásathatott kutat a saját telkén, ezért 
az 1965 előtt ásott kutakra üzemeltetési engedélyt kell kérni. (A formanyomtatvány IDE kattintva letölthető.)
2.    
1965 és 1992. február 15. között a kút ásásához vízjogi létesítési engedélyt kellett (volna). kérni, ezért az ekkor ásott kutakra fennmaradási engedélyt ad a jegyző.
(A formanyomtatvány 
IDE kattintva letölthető.)
3.    
1992. február 15. után ásott kutakra fennmaradási engedélyt kérhető.
(A formanyomtatvány 
IDE 
kattintva letölthető.) Fúrt kút esetén:
1.    
a 1992. február 15. előtt fúrt kutakra üzemeltetési engedélyt kell kérni.
(A formanyomtatvány 
IDE kattintva letölthető.)
2.    
a 1992. február 15. után fúrt kutakra fennmaradási engedélyt kell kérni.
(A formanyomtatvány 
IDE kattintva letölthető.)


NEM SZERETNÉM TOVÁBB HASZNÁLNI A KUTAM, SŐT, MÁR BE IS TEMETTÜK, DE NINCS HIVATALOS PAPÍROM RÓLA. MOST MIT KELL TEGYEK?
Ilyen esetben 
megszüntetési engedélyt kell kérni. (A formanyomtatvány IDE kattintva letölthető.)


A fenti tájékoztató az 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) alapján készült, mely szerint mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A TÉMÁBAN AZ ALÁBI CÍMEKEN ÉRHETŐK EL:

https://kutengedelyezes.hu/

Gyakran ismételt kérdések: 

Ásott kutak : https://kutengedelyezes.hu/asott-kutak-fennmaradasi-engedelyeztetese/

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2023március30-án /csütörtökön/ 16.00 órára soron kívüli, nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I./ Előterjesztések:

1./ „Belvízvédelmi fejlesztések Jászapáti városban” tárgyú közbeszerzési eljárásról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /ülés előtt kerül kiosztásra/

2./ A 44/2023. (III.16.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

Jászapáti, 2023. március29.

Farkas Ferenc

polgármester

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Gazdasági Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2023. március 30-án /csütörtökön/ 15 óra 45 percre

soron kívüli nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

 1. Belvízvédelmi fejlesztések Jászapáti városban” tárgyú közbeszerzési eljárásról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /ülés előtt kerül kiosztásra/

 1. A 44/2023. (III.16.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 1. A Munkás Horgász Egyesület kérelméről

Előadó: Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető /írásban/

Jászapáti, 2023. március 29.

Andrási István s.k.

Jászapáti Városi Önkormányzat

Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva

2023. március23-án /csütörtökön/ 16.00 órára

soron kívüli, nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I./ Előterjesztések:

1./ Közbenső döntéssel érvénytelenség megállapítása a „Belvízvédelmi fejlesztések Jászapáti

városban” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

2./ TOP-Plusz 1.2.3-21 JN1-2022-00009 azonosítószámú, „ A Szabadság utca útburkolatának

felújítása” című projekt kapcsán, Műszaki ellenőri feladatok ellátásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

3./ Csintalan Dóra intézményvezető munkaszerződésének módosításáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

Jászapáti, 2023. március22.

Farkas Ferenc

polgármester

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Gazdasági Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2023. március 23-án /csütörtökön/ 15 óra 45 percre

soron kívüli nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

 1. Közbenső döntéssel érvénytelenség megállapítása a „Belvízvédelmi fejlesztések Jászapáti városban” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 1. TOP-Plusz 1.2.3-21 JN1-2022-00009 azonosítószámú, „ A Szabadság utca útburkolatának felújítása” című projekt kapcsán, Műszaki ellenőri feladatok ellátásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 1. Csintalan Dóra intézményvezető munkaszerződésének módosításáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

Jászapáti, 2023. március 22.

Andrási István s.k.

Jászapáti Városi Önkormányzat

Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva
2023. március 16-án /csütörtökön/ 14.00 órára
soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II. Rendeletek

1./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2021.(VI.3.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző /írásban/

2./ A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 12/2021.(VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző /írásban/

III./ Előterjesztések

1./ Jászapáti Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2022. évre vonatkozó beszámolója és 2023. évi munkatervének és éves szolgáltatási tervének elfogadásáról
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző /írásban/

2./ Jászapáti Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2022. évi felülvizsgálatáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

3./ A 2023/2024-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

4./ Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti 2023-2028-as Továbbképzési Tervének elfogadásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

5./ A Jászsági Önkormányzatok Szövetsége részére fizetendő 2023. évi tagdíj mértékéről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

6./ Jászapáti település fogorvosi ügyelet tárgyú szerződésének módosítására
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

7./ A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők személyi térítési díj fizetési kötelezettségének vállalásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

8./ VP6-7.2.1.1-21- Külterületi helyi közutak fejlesztése című projekt kapcsán felmerülő önerő biztosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

9./ Jászapáti Város településrendezési eszközeinek 2023. évi módosítási eljárásának megindításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /ülés előtt kerül kiosztásra/

Jászapáti, 2023. március 10.

Farkas Ferenc
polgármester

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Gazdasági Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2023. március 14-én /kedden/ 16 óra 30 percre
soros nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

 1. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2021.(VI.3.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
  Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző /írásban/

 1. A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 12/2021.(VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző /írásban/

 1. A Jászsági Önkormányzatok Szövetsége részére fizetendő 2023. évi tagdíj mértékéről
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 1. Jászapáti település fogorvosi ügyelet tárgyú szerződésének módosítására
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 1. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők személyi térítési díj fizetési kötelezettségének vállalásáról
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 1. VP6-7.2.1.1-21- Külterületi helyi közutak fejlesztése című projekt kapcsán felmerülő önerő biztosításáról
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 1. A Baráti Kör Alapítvány kérelméről
  Előadó: Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető /írásban/

 1. A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete kérelméről
  Előadó: Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető /írásban/

 1. A Redopp Lovassport Egyesület kérelméről
  Előadó: Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető /írásban/

Jászapáti, 2023. március 10.

Andrási István s.k.
Jászapáti Városi Önkormányzat

Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke

Városi Hírek

Archív hírek

Közlemények

Archív közlemények