A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Elektromos és elektronikai hulladék számos különféle termékből keletkezhet. Ilyenek a kisebb-nagyobb háztartási berendezések, az informatikai és a távközlési eszközök, a világítóberendezések, valamint számos fogyasztási cikk, mint például a rádió, a televízió, a videokamera vagy a hifitorony. Ezek az eszközök több különböző anyagból készülnek, amelyek némelyike veszélyt jelent környezetünkre.

Minden elektromos és elektronikai eszköz több alapvető építőelemből épül fel: áramköri kártyákból, kábelekből és vezetékekből, égésgátló anyagokat tartalmazó műanyagokból, higanykapcsolókból, kijelző berendezésekből (például katódsugárcsövekből vagy folyadékkristályos kijelzőkből), akkumulátorokból és elemekből, fénykibocsátó eszközökből, kondenzátorokból stb. Ezekben az alkatrészekben néhány nehézfém (higany, ólom, kadmium, króm) és a halogénezett anyagok (CFC-k, PCB-k, PVC-k, brómozott égésgátló anyagok) jelenléte jelent környezeti szempontból problémát. Több ezek közül toxikus hatású lehet, és a környezetbe kerülve kockázatot jelenthet az emberek egészségére. Az ólom például idegrendszeri károsodást, szív- és érrendszeri megbetegedéseket és veseproblémákat eredményezhet. A kadmium ugyancsak befolyásolja a veseműködést, és agykárosodást is okozhat.

Az elektromos és az elektronikai hulladékok elkülönített gyűjtésével és begyűjtőhelyre szállításával a fogyasztók nagymértékben hozzájárulnak környezetünk megóvásához és a fenntartható fejlődés biztosításához.

Az elektronikai hulladékgyűjtés alkalmával minden valaha árammal működő elektronikai berendezés díjmentesen leadható.

A gyűjtőakció során hűtőszekrény csak motorral együtt kerül átvételre!

Képcsöves TV, monitor csak ép képcsővel, háztartásonként maximum 2 darab kerül átvételre.

Hiányos, szétszerelt berendezés nem kerül átvételre!

Jászapáti városban idén 2021. november 6-7. között adhatóak le díjmentesen az elektromos és elektronikai hulladékok a

Kossuth Lajos út 18. szám alatt (régi Bölcsőde udvara).

2021. november 6. (szombat) 08:00 - 16:00-ig,
2021. november 7. (vasárnap)  09:00 - 15:00-ig,
   

 

ehull2021

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a, valamint Jászapáti Városi Önkormányzat képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2019.(X.25.) számú önkormányzati rendelet 32. § (1) bekezdése alapján

2021. év november hó 25. napján (csütörtök) du. 16:00 órai kezdettel

k ö z m e g h a l l g a t á s t

tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

A közmeghallgatás helye: Pájer Antal Művelődési Ház (Jászapáti, István király út 6-10.)

Napirendi javaslat:

1.) Beszámoló a 2021. évi eredményekről.

2.) A Képviselő-testületi tagok beszámolója a 2021. évben végzett tevékenységükről.

3.) Egyebek, aktuális közérdekű kérdések, bejelentések.

Felhívom a résztvevők szíves figyelmét arra, hogy a közmeghallgatáson a maszk használata kötelező.

A koronavírus járvány elleni védekezés során alkotott jogszabály módosítások következtében a közmeghallgatás megtartásának feltételei változhatnak, amelyekről a lakosságot kellő időben értesítjük.

 

Jászapáti, 2021. október 7.

Farkas Ferenc
polgármester

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva
2021. október 21-én /csütörtökön/ 14.00 órára
soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Rendeletek

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(X.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

III./ Előterjesztések

1./ Jászapáti Önálló Óvodai Intézmény 2021/2022-es nevelési évének munkatervéről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző /írásban/

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének II. félévi munkatervének elfogadásáról szóló 4/2021.(VI.17.)sz. határozat módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

4./ „Jászapáti közvilágításának korszerűsítése” kapcsán közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

5./ Jászapáti, Kossuth út kerékpárúttal érintett állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételéről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

6./ Jászapáti III. számú felnőtt háziorvosi körzet (160090019 hsz.kód) betöltéséről, tartós helyettesítéssel történő ellátásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

7./ Jászapáti, István király út 20. sz alatti épület (Rendőrőrs) beázás miatti tetőszerkezet és födémszerkezet felújításáról, javításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 

Jászapáti, 2021. október 15.

Farkas Ferenc
polgármester

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Gazdasági Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2021. október 20-án /szerdán/ 16 óra 30 percre soros nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
  Előadó:Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző /írásban/

 1. „Jászapáti közvilágításának korszerűsítése” kapcsán közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátásáról
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 1. Jászapáti, Kossuth út kerékpárúttal érintett állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételéről
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 1. Jászapáti III. számú felnőtt háziorvosi körzet (160090019 hsz.kód) betöltéséről, tartós helyettesítéssel történő ellátásáról
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 1. Jászapáti, István király út 20. sz alatti épület (Rendőrőrs) beázás miatti tetőszerkezet és födémszerkezet felújításáról, javításáról
  Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 1. A Jászapátiak Baráti Egyesülete kérelméről
  Előadó: Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető /írásban/

 

Jászapáti, 2021. október 15.

 

Andrási István s.k.
Jászapáti Városi Önkormányzat
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Társadalmi Bizottsága 2021. október 19-én /kedden/ 16.00 órai kezdettel soros, nyílt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal emeleti nagyterme

Napirendi javaslat:

1./ Jászapáti Önálló Óvodai Intézmény 2021/2022-es neveléséi évének munkatervéről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Társadalmi Bizottságának 2021. II. félévi munkatervének elfogadásáról szóló 3/2021.(VI.15.) határozatának módosításáról
Előadó: Pallagi Imréné Biz. elnök /írásban/

3./ Egyebek, kérdések, bejelentések

 

Jászapáti, 2021. október 15.

Pallagi Imréné sk.
bizottság elnöke

Városi Hírek

Archív hírek

Közlemények

Archív közlemények