A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2022. szeptember 28-án /szerdán/ 16.00 órára soron kívüli nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I. Rendelet:

1./ Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (....) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.11.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2022. (….) önkormányzati rendelet előtérő szöveggel történő hatályba léptetéséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

II./ Előterjesztések:

1. Települési főépítészeti feladatok ellátásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

2. A Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. ügyvezetőjének javadalmazásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

3. A Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrész tulajdoni hányad értékesítésével és egyéb ezzel összefüggő szerződések megkötése tárgyában
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

Jászapáti, 2022. szeptember 27.

Farkas Ferenc
polgármester

M  E  G  H  Í  V  Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Gazdasági Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2022. szeptember 28-án /szerdán/ 15 óra 30 percre soron kívüli nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

1. Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (....) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.11.) számú   önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2022. (….) önkormányzati rendelet előtérő szöveggel történő hatályba léptetéséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester   /írásban/

2. Települési főépítészeti feladatok ellátásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester  /írásban/

3. A Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. ügyvezetőjének javadalmazásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester  /írásban/

4. Az Aranykalász Alapítvány kérelméről
Előadó: Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető /írásban/

 

Jászapáti, 2022. szeptember 27.

Andrási István s.k.
Jászapáti Városi Önkormányzat
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke

TÁJÉKOZTATÁS A 2022. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁSRÓL

A KSH 2022. október 1-től országos népszámlálást tart. A népszámlálás a vonatkozó törvény alapján kötelező adatszolgáltatás, mely kiterjed a természetes személyekre és a lakásokra egyaránt.

Az adatszolgáltatás lehetséges módjai:

 • - Önállóan, online kérdőív kitöltésével 2022. október 1. - október 16. között

  Ez időszak alatt, akinek otthon nincs internetelérése a Városi Könyvtárban (Jászapáti Dr. Szlovencsák I. út 2.), nyitvatartási időben, van lehetősége a kérdőív online kitöltésére.

 • - Számlálóbiztosok által, személyes interjú során 2022. október 17. – november 20.

A KSH minden magyarországi lakcímre felkérő levelet küld, mely a népszámlálásról szóló hasznos információk mellett tartalmaz egy 12 jegyű belépési kódot. Ennek segítségével tudja minden háztartás önállóan, online módon kitölteni a kérdőívet.

Minden háztartásban egy lakás kérdőívet, és annyi személyi kérdőívet kell kitölteni, ahányana lakásban laknak.

A kérdőív kitöltése egy átlagos háztartásban kb. 30 percet vesz igénybe.

Nyereményjáték

A KSH az online kitöltés időszaka alatt naponta 5 db egyenként 100.000.-Ft értékű vásárlási utalványt sorsol ki a kérdőívet kitöltő háztartások között.

Jelen tájékoztatás a KSH által rendelkezésre bocsátott információk alapján készült.

Biróné dr. Boros Anikó
jegyző

KSH nepszamlalas logo 2022 final cmyk-03

NÉPSZÁMLÁLÁS, 2022: FELELJÜNK, EGYMÁSÉRT!

Október 1-jén kezdődik hazánkban a Magyarország teljes népességére és az összes lakására kiterjedő népszámlálás. Az adatgyűjtés pontos és részletes képet ad a népesség számáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről. A népszámláláson való részvételt a 2018. évi CI. törvény írja elő, eredményei mindannyiunk mindennapjait, jövőjét befolyásoló szociális és gazdasági döntések, országos, regionális és helyi fejlesztések alapjául szolgálnak.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden magyarországi lakcímre szeptember utolsó napjaiban postai felkérőlevelet küld. Ez nem névre szólóan érkezik a postaládába, a címzésben csak a ház címe szerepel. Annak érdekében, hogy a felkérőlevél minden háztartásba eljusson, kérjük, még a népszámlálás előtt mindenki gondoskodjon arról, hogy háza falán, a kerítésén látható legyen a házszám, hiszen ezzel megkönnyítik a felkérőleveleket kézbesítők munkáját. Nagyon fontos, hogy a felkérőlevelet mindenki őrizze meg! A levélben a népszámlálásról szóló hasznos információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is található, aminek segítségével minden háztartás önállóan, interneten keresztül ki tudja tölteni a népszámlálási kérdőíveket a népszámlálás honlapján (nepszamlalas2022.hu).

Kérdőívet kell kitölteni

 •  mindenkiről, aki Magyarországon él,
 •  azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodnak,
 •  a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodnak.

A népszámlálás során a lakáskörülményekről is nyilatkozunk. Az ország területén minden

 •  lakás,
 •  lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység,
 •  közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény összeírása megtörténik.

(Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulajdonunkban álló, de adott esetben nem lakott, üresen álló lakásról is ki kell tölteni, az arra a címre érkezett felkérőlevél alapján.)

Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és annyi személyi kérdőívet kell kitölteni, ahányan a lakásban laknak. A kérdőív kérdéseire a 2022. október 1-jén fennálló állapotot alapul véve kell válaszolni.

A népszámlálási kérdőívet önállóan, az internetenoktóber 1. és 16. között lehet kitölteni, egy, erre a célra létrehozott zárt rendszerű, online felületen keresztül, amelybe a felkérőlevélben szereplő egyedi, 12 jegyű kóddal lehet belépni. Mindazok, akik október 16-ig online kitöltik a népszámlálási kérdőívet, nyereményjátékban vehetnek részt, amelynek keretében az online kitöltési időszak alatt naponta 5 db, egyenként 100 000 forint értékű ajándékutalványt sorsol ki a KSH a kitöltők között. Fontos, hogy a kitöltés végeztével kapott, a kitöltést igazoló kódot mindenki őrizze meg, mert azzal igazolható, hogy valóban megtörtént az online válaszadás, ki lettek töltve a kérdőívek. Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem élnek az online kitöltés lehetőségével, október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel, akik tableten rögzítik a válaszaikat. Akik pedig sem online, sem számlálóbiztos által nem teljesítik november 20-ig az adatszolgáltatási kötelezettségüket, november 21. és 28. között a település jegyzőjénél jelentkezve tehetnek ennek eleget.

Feleljünk, egymásért!

népi

 

FELHÍVÁS !

BARNAKŐSZÉN IGÉNYFELMÉRÉS

A Kormány a kialakult gazdasági helyzetben, (energiakrízis) a lakosság téli tüzelőanyag igényének kielégítése érdekében - pénzügyi lehetőségeihez igazodva – felmérést végez, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

Önkormányzatunknak 2022. szeptember 30. napjáig van lehetősége, hogy a településen élő lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények összesített adatait továbbítsa a Belügyminisztérium felé.

Fentiekre tekintettel kérjük, hogy amennyiben az Ön háztartása barnakőszén – tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, úgy a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségét jelezze a Jászapáti Polgármesteri Hivatal felé 2022. szeptember 28. napjáig az alábbi NYILATKOZAT kitöltésével.

A Nyilatkozatot benyújthatja személyesen a Polgármesteri Hivatal portáján (5130. Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.), vagy e-mailben a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre történő visszaküldéssel.

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:
háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő,


egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás,


egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

 

NYILATKOZAT LETÖLTÉSE

NYILATKOZAT

Barnakőszén felhasznált várható mennyiségére vonatkozóan a 2022/2023. évi fűtési szezonra

Név: ……………………………………………………………………….

Lakcím: ……………………………………………………………………

A felhasználás várható mennyisége: ________________ mázsa

Nyilatkozom, hogy személyes adataimnak a felméréssel összefüggő nyilvántartásához és kezeléséhez hozzájárulok.

Jászapáti, 2022. szeptember ……

…………..………………………

aláírás

Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését
szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

 

Jászapáti 2022. szeptember 24. szombat

TÁJÉKOZTATÓ LOMTALANÍTÁSRÓL

2022

A lomtalanítás napján reggel 07 óráig szükséges kihelyezni a lomhulladékot az ingatlan elé.

A hulladékokat úgy kell elhelyezni, hogy azokat a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni, és a rakodás biztonságosan és balesetmentesen elvégezhető legyen.

Kihelyezhető hulladékok:

- nagyobb méretű berendezési tárgyak, melyek a kommunális hulladékgyűjtő

  edényzetben méretük miatt nem helyezhetők el

- bútorok,

- ágybetétek,

- matracok,

- szőnyegek stb.

- kerámia vizesblokk tartozékok (pl: mosdókagyló)

A kis térfogatú hulladékokat összekötött zsákban kérjük kihelyezni. A zsákok megtöltésénél figyelni kell arra, hogy azok kézi erővel mozgathatóak legyenek.

Nem kihelyezhető hulladékok:

–  építési törmelék, salak, hamu

–  zöld hulladék: levágott füvek, faágak és más komposztálható hulladékok

–  veszélyes hulladékok (pl: festékek, oldószerek és csomagolásaik, elem és

    akkumulátor, fénycsövek, gyógyszerek, növényvédő szerek, olajok és    

    olajjal szennyezett hulladékok, pala stb.)

 elektromos / elektronikai berendezések (pl.: hűtőszekrény, számítógép,

    televízió stb.)

–  ruhanemű

–  szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék (papír, fém, műanyag)

–  kommunális (háztartási) hulladék

–  síküveg, gépjárműroncs (pl. lökhárító, szélvédőüveg stb.)

–  gumiabroncs

Lakókörnyezetük tisztítása és tisztán tartása érdekében
szervezett lomtalanítás végrehajtásához kérjük a lakosság segítőkész közreműködését!

Jászapáti Városi Önkormányzat részéről fájdalommal tudatjuk, hogy Képviselő-testületünk tagja, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnök-helyettese, a Jászapáti Városi Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályának vezetője

BIRKÁS FERENC  elhunyt.

Birkás Ferencet Jászapáti Városi Önkormányzat saját halottjának tekinti.

Temetéséről a család egyetértésével közösen intézkedünk.

Ezúton is részvétünket fejezzük ki az elhunyt hozzátartozóinak.

NYUGODJON BÉKÉBEN!

SKM C25822091915360

KSH nepszamlalas logo 2022 final cmyk-03

NÉPSZÁMLÁLÁS, 2022: FELELJÜNK, EGYMÁSÉRT!

Október 1-jén kezdődik hazánkban a Magyarország teljes népességére és az összes lakására kiterjedő népszámlálás. Az adatgyűjtés pontos és részletes képet ad a népesség számáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről. A népszámláláson való részvételt a 2018. évi CI. törvény írja elő, eredményei mindannyiunk mindennapjait, jövőjét befolyásoló szociális és gazdasági döntések, országos, regionális és helyi fejlesztések alapjául szolgálnak.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden magyarországi lakcímre szeptember utolsó napjaiban postai felkérőlevelet küld. Ez nem névre szólóan érkezik a postaládába, a címzésben csak a ház címe szerepel. Annak érdekében, hogy a felkérőlevél minden háztartásba eljusson, kérjük, még a népszámlálás előtt mindenki gondoskodjon arról, hogy háza falán, a kerítésén látható legyen a házszám, hiszen ezzel megkönnyítik a felkérőleveleket kézbesítők munkáját. Nagyon fontos, hogy a felkérőlevelet mindenki őrizze meg! A levélben a népszámlálásról szóló hasznos információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is található, aminek segítségével minden háztartás önállóan, interneten keresztül ki tudja tölteni a népszámlálási kérdőíveket a népszámlálás honlapján (nepszamlalas2022.hu).

Kérdőívet kell kitölteni

 •  mindenkiről, aki Magyarországon él,
 •  azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodnak,
 •  a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodnak.

A népszámlálás során a lakáskörülményekről is nyilatkozunk. Az ország területén minden

 •  lakás,
 •  lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység,
 •  közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény összeírása megtörténik.

(Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulajdonunkban álló, de adott esetben nem lakott, üresen álló lakásról is ki kell tölteni, az arra a címre érkezett felkérőlevél alapján.)

Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és annyi személyi kérdőívet kell kitölteni, ahányan a lakásban laknak. A kérdőív kérdéseire a 2022. október 1-jén fennálló állapotot alapul véve kell válaszolni.

A népszámlálási kérdőívet önállóan, az internetenoktóber 1. és 16. között lehet kitölteni, egy, erre a célra létrehozott zárt rendszerű, online felületen keresztül, amelybe a felkérőlevélben szereplő egyedi, 12 jegyű kóddal lehet belépni. Mindazok, akik október 16-ig online kitöltik a népszámlálási kérdőívet, nyereményjátékban vehetnek részt, amelynek keretében az online kitöltési időszak alatt naponta 5 db, egyenként 100 000 forint értékű ajándékutalványt sorsol ki a KSH a kitöltők között. Fontos, hogy a kitöltés végeztével kapott, a kitöltést igazoló kódot mindenki őrizze meg, mert azzal igazolható, hogy valóban megtörtént az online válaszadás, ki lettek töltve a kérdőívek. Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem élnek az online kitöltés lehetőségével, október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel, akik tableten rögzítik a válaszaikat. Akik pedig sem online, sem számlálóbiztos által nem teljesítik november 20-ig az adatszolgáltatási kötelezettségüket, november 21. és 28. között a település jegyzőjénél jelentkezve tehetnek ennek eleget.

Feleljünk, egymásért!

népi

 

Javaslati felhívás Pájer Antal díj adományozására

A díj a városi közművelődési intézmények, kulturális egyesületek, művészeti csoportok, illetve ezek munkatársai, vagy tagjai, valamint bármely más jászapáti lakos, továbbá család számára adományozható, aki a kulturális, közösségi élet területén kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű tevékenységet végez.

A kitüntetések adományozására a képviselő-testület jogosult. A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, bizottságai; oktatási intézmények nevelő-testületei; a Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Jegyzője; intézmények, társadalmi szervezetek vezetői; Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat. A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt adatait, a javaslat alapjául szolgáló tevékenység méltatását.

A Pájer Antal díjra vonatkozó kitüntetési javaslatot minden év október 31. napjáig kell benyújtani Jászapáti Város Polgármesteréhez. A Pájer Antal díj a Magyar Kultúra Napja városi rendezvényen kerül ünnepélyes keretek között átadásra.

A kitüntetésekkel oklevél, és pénzjutalom jár. A pénzjutalom nettó 50.000,-Ft. A kitüntető díjakat a polgármester adja át oklevél kíséretében. Évente díjanként egy-egy kitüntetés adományozható. A kitüntetések posztumusz is adományozhatóak. A kitüntetések posztumusz adományozása esetén pénzjutalom nem jár.

A kitüntetésre vonatkozó javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselő testület elé, amelyet előzetesen a Vallási, Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottsága megtárgyal.

Jászapáti Városi Önkormányzat

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2022. szeptember 15-én /csütörtökön/ 13.00 órára soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Rendeletek

1./ Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.11.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

2./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2021. (VI. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

III./ Előterjesztések

1./ Tájékoztató Jászapáti Városi Önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének első féléves teljesítéséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

2./ Tájékoztató a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft 2022. I. féléves gazdasági tevékenységéről
Előadó: Karkus Kálmán ügyvezető /írásban/

3./ A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának, valamint Szakmai Programjának módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

4./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához történő csatlakozásról
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző /írásban/

 

Jászapáti, 2022. szeptember 09.

Farkas Ferenc
polgármester

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Társadalmi Bizottsága 2022. szeptember 13-án /kedden/ 16.00 órai kezdettel soros, nyílt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal emeleti nagyterme

Napirendi javaslat:

1./ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához történő csatlakozásról
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző /írásban/

2./ A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának, valamint Szakmai Programjának módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

3./ Egyebek, kérdések, bejelentések

 

Jászapáti, 2022. szeptember 09.

 

Pallagi Imréné sk.
bizottság elnöke

Városi Hírek

Archív hírek

Közlemények

Archív közlemények