A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2020. augusztus 05-én /szerdán/ 14.00 órára soron kívüli nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I./ Előterjesztések

1. A Jászapáti 3286. helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről a Radius Signage Kft. részére

Előadó: Farkas Ferenc polgármester            /írásban/

2. Konténer beszerzése, telepítése a TOP-4.3.1-16-JN1-2017-00004 azonosítószámú, „Jászapáti szegregált lakókörnyezetében élők életminőségének előre mozdítása lakófunkciós és infrastrukturális fejlesztések segítségével” című projekt kapcsán

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                        /írásban/

Jászapáti, 2020. augusztus 04.

 Farkas Ferenc
polgármester

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Gazdasági Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2020. augusztus 05-én /szerdán/ 13 óra 45 percre

soron kívüli nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

2. A Jászapáti 3286. helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről a Radius Signage Kft. részére

Előadó: Farkas Ferenc polgármester            /írásban/

2. Konténer beszerzése, telepítése a TOP-4.3.1-16-JN1-2017-00004 azonosítószámú, „Jászapáti szegregált lakókörnyezetében élők életminőségének előre mozdítása lakófunkciós és infrastrukturális fejlesztések segítségével” című projekt kapcsán

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                        /írásban/

Jászapáti, 2020. augusztus 04.       

 

 Andrási István s.k.
Jászapáti Városi Önkormányzat
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke

KUTAK ENGEDÉLYEZÉSE

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy ismét módosult a fúrt kutak bírságmentes engedélyezésére vonatkozó határidő: 2020. december 31. napjáról 2023. december 31. napjára.

A szabályozás értelmében Magyarországon valamennyi kutat engedélyeztetnie kell az építőjének. Fennmaradási engedélyköteles továbbá minden olyan kút, amely korábban engedély nélkül (illegálisan) épült, vagy a létesítési engedélyt ugyan megkapta, de a tervektől eltérő műszaki tartalommal és paraméterekkel valósult meg végül.

Korábban 2020. december 31-e volt a határideje annak, hogy a korábban fúrt, rendezetlen helyzetű kutak fennmaradási engedélyét beszerezzék a tulajdonosok, most ez egy törvénymódosításnak köszönhetően 3 évvel későbbre, 2023. december 31-ig tolódott.

 

Jászapáti, 2020. augusztus 3.

 

Koczáné dr. Fehérváry Mária
aljegyző

A jászapáti közterület-felügyelet munkájának összefoglalása

A közterület-felügyelet a törvényekben, rendeletekben meghatározottak szerint működik.

A közterület-felügyelet az alábbi feladatokat látja el a településen:

 • közreműködés az illegális hulladéklerakók felszámolásában: bizonyítékok gyűjtése a helyszínen, amely a feljelentés alapját képezi (pl. Meggyes-dűlő, Király-dűlő), hulladéklerakást jelző hétvégi bejelentések fogadása, a helyszín azonnali ellenőrzése, szelektív szigetek napi szintű ellenőrzése, hulladéklerakás tiltására vonatkozó figyelemfelhívó táblák készítése és kihelyezése, telefonos egyeztetés a Regio-Kom Kft. munkatársával

 • rendezetlen, gazos ingatlanok rendszeres összeírása, helyszíni feljegyzések készítése, amely a hatósági ellenőrzés, hatósági eljárás alapját képezi, a helyszínek utóellenőrzése, a helyszínen tapasztaltak jelentése a hatósági osztályvezetőnek

 • romos, elhagyott ingatlanok jelzése, amely a jókarbantartási kötelezése alapját képezi (pl. Ady Endre utca)

 • közreműködés a jegyző állatvédelmi hatóságként történő eljárásában

 • szabálytalanul parkolók figyelmeztetése

 • játszóterek tisztaságának napi ellenőrzése

 • temető rendszeres reggeli ellenőrzése

 • temető és templom ellenőrzése mindenszentekkor és halottak napján

 • vasútállomás ellenőrzése

 • üdülő rendszeres ellenőrzése

 • önkormányzati utak, padkák ellenőrzése

 • kóbor ebek bejelentésének eseti fogadása, a jelzés továbbítása a polgármesteri hivatal ügyintézőjének, a kóbor eb felkutatása

 • önkormányzati vagyon védelme, önkormányzati tulajdonú ingatlanok ellenőrzése, a szükséges munkálatok jelzése

 • közreműködés az éves szúnyoggyérítésben

 • veszélyes fák kivágásakor a helyszín biztosítása, a forgalom irányítása

 • jelenlét a heti piacon, a havonta egyszer megrendezésre kerülő vásáron

 • rend fenntartása a lakástámogatások és rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények kifizetésekor

 • önkormányzati rendezvények biztosítása

 • iskolák, óvodák környezetének ellenőrzése

Veszélyhelyzet idején elvégzett feladatok:

 • közreműködés az ételosztásban

 • RSZTOP-os csomagok osztása a Jászapáti Családsegítő Szolgálattal közösen

 • az érkezett felajánlásokból vásárolt csomagok kiosztása

 • közreműködés az időseknek, fogyatékkal élőknek szóló tájékoztatók kiosztásában

 • a polgármesteri és járási hivatalba érkező ügyfelek beléptetése, ügyintézőhöz kísérése

 • portaszolgálat megerősítése

 • időseknek történő segítségnyújtás a bevásárlásban

 • vásárlási idősávok betartásának elősegítése az idősáv bevezetésekor

A közterület-felügyelet mind a Rendőrséggel, mind a Polgárőrséggel kiemelkedően jónak tartja az együttműködést. A Rendőrséggel közösen rendszeresen jelen vannak a tanév során az iskolák környékén, ezen kívül számos gyalogos és gépjárműves közös szolgálatot láttak el Jászapáti Város területén, illetve a külterületen, folyamatos az információáramlás. A Polgárőrséggel való együttműködés jelentős része a rendezvényekre és a vásárokra összpontosult, de ezeken kívül az esti és éjszakai órákban is láttak el közös szolgálatokat.

A közterület-felügyelő folyamatosan figyelemmel kíséri városunkban (mind a lakott, mind a lakatlan) ingatlanok és az előttük lévő közterület állapotát. 2019. évben 18 felszólítás került kiküldésre gazos, gondozatlan ingatlan és az ingatlan előtti közterület ügyében, melyek közül 14 esetben a felszólítás eredményesnek bizonyult. Minden esetben postai úton, tértivevénnyel került kiküldésre a felszólítás. Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tesz eleget, az végrehajtható. A végrehajtást az állami adóhatóság foganatosítja. 2019-ben 4 esetben volt szükség végrehajtási eljárás megindítására. A 2020. évben eddig 9 esetben jelezte közterület-felügyelet írásban, hogy rendezetlen, gazos ingatlan miatt indokolt a felszólítás kiküldése. 3 esetben intézkedett a tulajdonos a jogsértő állapot megszüntetése iránt, egy esetben indult hatósági eljárás, a fennmaradó esetekben a jogsértő állapot megszüntetésére megszabott határidő július utolsó napjaiban telt le vagy augusztus első napjaiban telik le, így az utóellenőrzés a következő napokban történik meg. A közterület-felügyelet az előző hetekben bejárást tartott a településen, és felmérte a rendezetlen, gazos ingatlanokat az előző eljárásokkal nem érintett ingatlantulajdonosok felszólítása érdekében.

A közterület-felügyelet rendszeresen megvizsgálja az illegálisan lerakott hulladékot annak érdekében, hogy az elkövető személyére utaló bizonyítékot találjon. Az összegyűjtött csekkek, ambuláns kezelőlapok, címzett levelek, más bizonyító eszközök alapján a polgármesteri hivatal munkatársai megteszik a feljelentést (pl. Meggyes-dűlő, Király-dűlő). Az önkormányzat hetente több alkalommal gondoskodik a szelektív szigetek mellé lerakott kommunális hulladék, időszakonként a településem lerakott építési törmelék, egyéb hulladék elszállításáról.

2019-ben, 2020-ban helyszíni bírság nem került kiszabásra.

Jászapáti, 2020. augusztus 3.

 

 

Jászapáti Városi Önkormányzat

Városi Hírek

Archív hírek

Közlemények

Archív közlemények

Közadat kereső

Álláslehetőségek


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019


 


strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100