A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva

2024. február29-én /csütörtök/ 16.15 órára

soron kívüli, nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I./ Előterjesztések:

1./Futrinka telep szegregátumának infrastr.- Lakóépület felújítás” közbeszerzési eljárásról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

2./ A TOP_Plusz-3.1.3-23-” helyi humán fejlesztések” című felhívásra való pályázat

benyújtásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

3./ A TOP_Plusz-3.1.2-21-JN1-2022-00002 – „Jászapáti Futrinka szegregátumban élők

életminőségének javítása, társadalmi integrációs törekvéseken keresztül” című pályázat

kapcsán, Kiadvány elkészítése

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

4./ „Külterületi helyi közutak fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

5./ "A TOP_Plusz-3.1.3-23 - „Helyi humán fejlesztések”  című projekt kapcsán, Megalapozó

dokumentum elkészítése"

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /ülés előtt kerül kiosztásra/

6./ A Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztásáról

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző /írásban/

7./ Jászapáti Városi Önkormányzat, valamint a Jászapáti Polgármesteri Hivatal behajthatatlan

követeléseiről történő lemondásról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

8./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2023.(V.18.) számú

határozatának módosításáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

9./ A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére 2024. évre nyújtandó működési

támogatásról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

Jászapáti, 2024. február 28.

Farkas Ferenc
polgármester

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Gazdasági Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva

2024. február 29-én /csütörtökön/ 16 óra 00 percre

soron kívüli nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

  1. Futrinka telep szegregátumának infrastr.- Lakóépület felújítás” közbeszerzési eljárásról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

  1. A TOP_Plusz-3.1.3-23-” helyi humán fejlesztések” című felhívásra való pályázat benyújtásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

  1. A TOP_Plusz-3.1.2-21-JN1-2022-00002 – „Jászapáti Futrinka szegregátumban élők életminőségének javítása, társadalmi integrációs törekvéseken keresztül” című pályázat kapcsán, Kiadvány elkészítése

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

  1. Külterületi helyi közutak fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

  1. A TOP_Plusz-3.1.3-23 - „Helyi humán fejlesztések” című projekt kapcsán, Megalapozó dokumentum elkészítése

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /ülés előtt kerül kiosztásra/

  1. Jászapáti Városi Önkormányzat, valamint a Jászapáti Polgármesteri Hivatal behajthatatlan követeléseiről történő lemondásról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

  1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2023.(V.18.) számú határozatának módosításáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

  1. A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére 2024. évre nyújtandó működési támogatásról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

Jászapáti, 2024. február 28.

Andrási István s.k.
Jászapáti Városi Önkormányzat
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke

Lakossági tájékoztató

Általános tudnivalók a gépjárműadóról 2024. évtől

 

2021. év elejétől az önkormányzati adóhatóságok helyett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) vette át a belföldi gépjárművek adójával kapcsolatos adóztatási feladatokat.

Legfőbb változás 2024. január 1-jétől - az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 3. melléklet I. pont 8. pontja értelmében - azéves adót egy összegben kell megfizetni, a Nemzeti adó- és Vámhivatal erre a célra rendszeresített adószámlájára április 15-ig. Az éves adóra a természetes személyek a tárgyév június 30-ig évente egyszer maximum 5 havi pótlékmentes részletfizetést kérhetnek.

Az időarányosan megállapított adót (ha az adókötelezettség év közben keletkezik vagy változik) a határozat kézhezvétele után, annak a véglegessé válásától számított 15. napig kell megfizetni. A határozat a fellebbezési határidő lejárta utáni napon válik véglegessé, ha ellene nem fellebbeztek.

Milyen számlára kell az adót megfizetni?

A gépjárműadót a 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó-bevételi számlára kell megfizetni. Banki átutalásnál az átutalási bizonylat közlemény rovatába az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell beírni. Ha ez elmarad, akkor a NAV nem, vagy csak késedelmesen tudja a befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni. Aki pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett, az fizethet banki átutalással, csekken, az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren (EFER-en) keresztül szintén átutalással, vagy akár az ügyfélszolgálatokon bankkártyával. A pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek kizárólag belföldi pénzforgalmi számlájukról átutalással rendezhetik a befizetést.

A gépjárműadó a NAV mobilappján keresztül is befizethető. 2022. júliusától elindult a NAV új ügyintéző felülete, az Ügyfélportál (ÜPO) is. Itt belépéskor a felhasználó azonnal látja a NAV által nyilvántartott adatait és az adószámlája nettó egyenlegét. Ha például valakinek gépjárműadó-tartozása van, akkor azt az adószámlája lekérdezése után azonnal rendezheti is elektronikusan.

További információ a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján – gépjárműadó témakörben érhető el.

2024. február 19., hétfő 13:10

Sajtóközlemény

sajtó

T. Címzettek!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy az alábbi időközben Jászapáti táblázatban megjelölt címein karbantartási munkák miatt áramszünet lesz:

 

2024. március 25-én 8:00-16:00 között

(1.táblázat szerinti helyszíneken)

Térkép 1.   Térkép 2     Térkép 3     Térkép 4

Térkép 5    Térkép 6     Térkép 7

 

2024. március 27-én 8:00-16:00 között

(2. táblázat szerinti helyszíneken)

Térkép 1    Térkép 2    Térkép 3

A lakosság kiértesítése a szokásos módon (szórólap) történik.

 

Üdvözlettel:
Koczka Antal
Területfelelős
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tel: +36 37 516 084
Fax: +36 57 506 492
Mobil: + 36 20 940 3401
MVM Émász Áramhálózati Kft.
3525 Miskolc
Dózsa György út 13.
mvmhalozat.hu

 

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva
2024. február 15-én /csütörtökön/ 14.00 órára
soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

 

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.                         /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester               

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.                                                /írásban
Előadó: Farkas Ferenc polgármester    

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató.                                   /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II. Rendeletek

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési  kötelezettségeinek megállapításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatainak elfogadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a családi események szolgáltatási díjairól és az anyakönyvvezető díjazásáról szóló 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

III./ Előterjesztések

1./ Jászapáti Város Polgármestere 2024. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző   /írásban, melléklete később kerül kiküldésre/

2./ A Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft.-vel kötendő megbízási szerződésről 2024. évre
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

3./ A 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

4./ A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által fizetendő rendszerfüggő vízi közmű elemei bérleti  díjának módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

5./ „VP -Külterületi helyi közutak fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

6./ Az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

7./ Az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti igazgatói megbízására vonatkozó pályázat kiírásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

 

Jászapáti, 2024. február 09.

Farkas Ferenc
polgármester

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Gazdasági Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2024. február 14-én /szerdán/ 16 óra 30 percre
soros nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

1.Jászapáti Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                               /írásban/

2. Jászapáti Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatainak elfogadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                               /írásban/

3. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a családi események szolgáltatási díjairól és az anyakönyvvezető díjazásáról szóló 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                /írásban/

4. A Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft.-vel kötendő megbízási szerződésről 2024. évre
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                /írásban/

5. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által fizetendő rendszerfüggő vízi közmű elemei bérleti díjának módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                /írásban/

6. „VP -Külterületi helyi közutak fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                /írásban/

Jászapáti, 2024. február 09.

                                                                                                          Andrási István s.k.

           Jászapáti Városi Önkormányzat

                                                                                         Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke