A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő-testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2023. május 18-án /csütörtökön/ 16.15 órára soron kívüli, nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I./ Előterjesztések:

1./ A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére korábban nyújtott tagi (tulajdonosi) kölcsönökből származó követelés pótbefizetés keretében történő rendelkezésre bocsátásról 
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

2./ AJászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére működési célú támogatás nyújtásról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

3./ Az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023.(III.31.) OGY határozathoz való csatlakozásról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

Jászapáti, 2023. május 17.

Farkas Ferenc
polgármester

M E G H Í V Ó
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Gazdasági Bizottságát a
Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva
2023. május 18-án /csütörtökön/ 16 óra 00 percre
soron kívüli nyílt ülésreösszehívom

Az ülés helyePolgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

1. Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére korábban nyújtott tagi (tulajdonosi) kölcsönökből származó követelés pótbefizetés keretében történő rendelkezésre bocsátásról.
Előadó:Farkas Ferenc polgármester /írásban/

2.Jászapáti Városüzemeltető NonprofitKft. részére működési célú támogatás nyújtásról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester/írásban/

Jászapáti, 2023. május 16.

Andrási István s.k.
Jászapáti Városi Önkormányzat
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke

Lakossági felhívás!

Háziorvosi ellátás alakulása a tervezett áramszünet alatt

Értesítjük a tisztelet lakosságot, hogy a tervezett áramszünet Jászapáti Orvosi rendelő épületét is érinti, így

2023. 05.24-én a rendelés szünetel

Sürgős esetben a háziorvosokat telefonon tudják elérni:

Dr. Völgyi István: 30/26-49-872

Dr. Machnicz András: 30/95-47-505

Dr. Farády Zoltán Kálmán 30/21-94-288

 

Megértésüket köszönjük!

PARTNERI EGYEZTETÉSRE FELKÉRŐ LEVÉL

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 65. § (1) bekezdésének megfelelően ezúton kérem, hogy Jászapáti város hatályos Településszerkezeti tervének és Helyi építési szabályzatának, valamint Szabályozási tervének 2023. évi 1. számú módosító dokumentációjával kapcsolatban adja meg véleményét, javaslatát.

Rendezési célok:

Az 1. rendezési cél a jászapáti, 0265/12 helyrajzi számú, jelenleg egyéb ipari gazdasági területbe (Gip-2 jelű építési övezetbe) sorolt földrészlet átsorolása a szomszédos, kereskedelmi szálláshely célú különleges területbe (Kszr jelű építési övezetbe).

A 2. rendezési cél a jászapáti, 0265/13 helyrajzi számú földrészlet besorolásának hibajavítása az alábbiak szerint.

A 0265/13 helyrajzi számú földrészlet besorolása legutóbb 2019-ben módosult. Az e területre vonatkozó rendezési célt a 116/2019. (V. 22.) számú Képviselő-testületi határozat állapította meg. E szerint a cél a 0265/13 helyrajzi számú földrészlet egészének átsorolása volt annak érdekében, hogy azon szálláshely funkciójú épület létesülhessen. Ezzel szemben (vélhetőleg rajzi hiba folytán) a jóváhagyott településrendezési eszközökön a földrészlet egy része – a csatorna művelési ágú telekrész – közlekedési területbe, KÖu-2 jelű övezetbe került.

A 2. rendezési cél e rajzi hiba javítása úgy, hogy a jelenleg közlekedési területbe sorolt telekrész – az eredeti célnak megfelelően – Kszr jelű építési övezetbe kerüljön.

A rendezés alá vont területek a hatályos szabályozási terven (zöld szaggatott vonal jelzi az érintett településrész határvonalát):

A véleményezési dokumentumok Jászapáti Polgármesteri Hivatalának 10. számú helyiségben ügyfélfogadási időben, valamint a település honlapján az alábbi címen megtekinthetők.

www.jaszapati.hu

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8-12 óráig

Szerda: 8-12 óráig

Csütörtök: 8-12 óráig és 13-17 óráig

Kedden és pénteken: az ügyfélfogadás szünetel

Jászapáti Polgármesteri Hivatal

5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.

Kérem, hogy a R. 65 § (5) bekezdésének megfelelő észrevételeit, javaslatait

  • 10 napon belül írásban – a Polgármesteri Hivatalba megküldött levélben - tegye meg, vagy

  • töltse fel közvetlenül az E-TÉR felületre.

Felhívom a figyelmet arra, hogy vélemény, illetve módosításra javaslat csak közösségi érdekre vagy jogos magánérdekre vonatkozóan adható. A benyújtott vélemény a véleményezett tervezet tartalmára terjedhet ki, a vélemény és a tervezet között közvetlen összefüggésnek kell lennie. A kifogást emelő véleményét indokolással alá kell támasztani.

A benyújtott véleményének tartalmaznia kell legalább a benyújtó tervezettel kapcsolatos konkrét tényre, elemre vonatkozó álláspontját, a javasolt módosítást és annak indokolását.

Jászapáti, 2023. május 03.

Farkas Ferenc
polgármester

 Dokumentumok letöltése

 

Városi Hírek

Archív hírek

Közlemények

Archív közlemények