A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2019. március 21-én /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.                         /szóban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester               

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.                                                /írásban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester    

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató.                                   /írásban/

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Javaslat rendeletek megalkotására

1./ A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 8/2004 (V.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

     Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző                                                              /írásban/

2./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2003 (XII.11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

     Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző                                                              /írásban/

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályza-táról szóló 16/2014. (X. 29.) önkormányzati rendeletének módosítására

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

III./ Előterjesztések

1./ Jászapáti Városi Könyvtár és Művelődési Központ nyilvános könyvtári ellátás 2018. évre vonatkozó beszámolója és 2019. évi munkatervének elfogadásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                   / előterjesztés írásban, melléklet emailben/

2./ Jászapáti Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2018. évre vonatkozó beszámolója és 2019. évi munkatervének és éves szolgáltatási tervének elfogadásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                    /előterjesztés írásban, melléklet emailben/

3./ A 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

4./ A Jászapáti Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet 2018. évről szóló beszámolójának elfogadásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

5./ II. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó szerződésről

         Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                 /írásban/

6./ III. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó szerződésről

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

7./ AZ EFOP-3.9.2-16-2017-000019 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekthez kapcsolódóan logopédus biztosításáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

8./ AZ EFOP-3.9.2-16-2017-000019 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekthez kapcsolódóan pszichológus és mediátor biztosításáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

9./ AZ EFOP-3.9.2-16-2017-000019 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekthez kapcsolódóan gyógytornász biztosításáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

10./ A TOP-4.3.1-16-JN1-2017-00004 azonosítószámú, „Jászapáti szegregált lakókörnyezetében élők életminőségének előre mozdítása lakófunkciós és infrastrukturális fejlesztések segítségével” c. projekt kapcsán, Projektmenedzsment feladatok ellátásáról      

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/                                             

Zárt ülés

1./ A Jászapáti, Vasút u. 1/A. szám (3255 hrsz.) alatt található, 72 m2 alapterületű, komfortos önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás bérbeadásáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                   /írásban/

 

 

Jászapáti, 2019. március 14.

 Farkas Ferenc
 polgármester

2019. február 14. napján közérdekű bejelentés érkezett Jászapái Városi Önkormányzat Képviselő-testületéhez, amelyre adott választ az alábbiakban tesszük közzé.

Jászapáti Város Polgármestere
5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2.; Pf.: 28.
Tel.: 57/540-100; Fax: 57/440-338; www.jaszapati.hu; Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyiratszám: JAP-VEZ/23-2/2019
Ügyintéző: dr. Tóth Nóra
Elérhetőség: 57/540-100/109-es mellék,
06-30-173-4694

Tisztelt Cím!

 

Tárgy: Közérdekű bejelentésre adott válasz

 

 

Hivatkozva a 2019. február 14. napján kelt és aznap kézhez vett „Beadvány” megnevezésű levelében foglaltakra, az alábbiakat adom elő:

Beadványát közérdekű bejelentésnek minősítem a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Pktv.) 1. § (3) bekezdése alapján, annak kivizsgálására a Pktv. 2. § (1) bekezdése szerinti határidőben került sor, igazodva az Ön által megfogalmazott észrevételek, kérdések sorrendjéhez.

 

1. A város közbiztonságának helyzete, lakatlan házak elbontása

Jászapáti területén negyvenkilenc darab közterületi térfigyelő kamera található. A közterületi térfigyelő kamerák üzemeltetését és karbantartását az Önkormányzat vállalkozói szerződés keretében szerződött partnerével végzi. A kamerák a törvényi előírásoknak megfelelően, a törvényileg meghatározott ideig tárolják a felvételeket, melyeket nyomozati vagy felderítési eljárás keretében a rendőrség illetékes munkatársai vagy a közterület felügyelet játszhatja vissza. A kamerák képének folyamatos megfigyelésére, az élő képek megelőzési céllal történő megfigyelésére a rendőrségnek, illetve a közterület-felügyeletnek jelenleg lehetősége nincsen, így a közvetített élőképek megfigyelése nem biztosított. Az önkormányzat elkötelezett a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetése és biztosítása mellett, így anyagi forrásainak figyelembevételével folyamatosan fejleszti és bővíti a rendszer elemeit. Az idei évben megvalósuló új rögzítő és kommunikációs központ lehetőséget fog biztosítani a további kamerák rendszerbe csatolására, a kamerákkal megfigyelt területek bővítésére. A közterületi térfigyelő kamerák működőképességének ellenőrzése, azok karbantartása és tisztítása a vállalkozó szerződésben foglaltak szerinti történik.

A kamerarendszer üzemeltetésén túl az Önkormányzat a település közterületi rendjének hatékonyabb védelméről a Jászapáti Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályán belül működtetett közterület-felügyelet útján gondoskodik, jelenleg egy fő közterület-felügyelő alkalmazásával. A megüresedett közterület-felügyelői álláshelyet pályázat útján kívánja betölteni az önkormányzat, az utolsó pályázási időszakban azonban nem érkezett megfelelőnek minősíthető pályázat. A közterület-felügyelők egyebekben nem jogosultak eljárni olyan ügyben – például lopás, rablás kivizsgálásában, a feltételezett elkövetők felelősségre vonásában –, amely a különböző jogszabályokban lefektetett hatásköri szabályok alapján más szerv (rendőrség, ügyészség, bíróság) hatáskörébe tartozik.

A beadványában megjelölt bűnügyi statisztikák felülvizsgálatára önkormányzatunknak nincs hatásköre, Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete minden évben felülvizsgálja a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepcióját.

A lakatlan házak elbontásával kapcsolatban megjegyzem, hogy a járási hivatal mint építésfelügyeleti hatóság rendelheti el az építmény jókarbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését, az építmény lebontását, ha annak állapota az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyezteti. Az önkormányzat csak abban az esetben járhat el, amennyiben a késedelem elháríthatatlan kárral járna, ugyanakkor a határozat végrehajtása jogszabályváltozás következtében a nemzeti adó- és vámhivatal hivatal hatáskörébe tartozik.

 

2.Orvosi praxisok betöltése

Ebben az évben valóban lesznek személyi változások az egészségügyi alapellátásunkban. Időrendben haladva: április 30-ával a fogorvosok nyugdíjba vonulnak. Mindkét álláshelyre sikerült utódot találni. Az „ANTSZ”-el és az „OEP”-el már folynak a tárgyalások. A szerződéskötést ezek megelőzik. Ha rendkívüli esemény nem jön közbe a fogorvosi ellátás egyetlen munkanap kiesés nélkül folyamatos lesz továbbra is.

A jelenleg praktizáló háziorvosok közül 3 fő már jelenleg is több éve nyugdíjasként látja el körzetét. Ebből egyikük 47 év munkaviszony után, nyugdíj mellett dolgozik jelenleg is már több éve. Nem tervezi belátható időn belül a praxis felhagyását. A másik – jelenleg szintén nyugdíj mellett praktizáló orvos - augusztus 31-ig marad. Ezt a praxist saját elmondása szerint több év óta hirdeti eladásra, átadásra, de eddig alkalmas és megfelelő utód nem jelentkezett. A praxisjogot átadja az önkormányzatnak. Ha addig nem sikerül utódot találni, akkor helyettesítéssel kényszerülünk ellátni a körzetét. A harmadik szintén nyugdíj mellett dolgozó orvos december 31-ig marad. Ő is számos hirdetést adott már fel eddig eredménytelenül.

Tehát a beadvány 2. pontban foglalt megszűnés egyik praxis esetében sem fog megvalósulni, egyik praxis sem szűnik meg. A bejelentkezett lakosokat folyamatosan el fogják látni erre jogosított, képzett és alkalmas orvosok.

Hogy a nyugdíjba vonultak elköltöznek-e az magánügy, de nem elköltözésük miatt változik az ellátó orvosok személye. Tehát ellátás nélkül nem marad egyetlen lakos sem. Hiszen eddig is minden orvos területi ellátási kötelezettséggel állt szerződésben és ez továbbra is így lesz. Az egészségügyi alapellátás az önkormányzatok kötelezettsége, aminek eleget is fog tenni.

A sorszám kiadó automata hibáját elhárítottuk, működik. Nem a meghibásodás teszi „rémálommá” a várakozást, hanem egyes – egyre szaporodó számú – beteg, vagy kevésbé beteg várakozó viselkedése.

A következő lépéseket tettük eddig, hogy a praxisok ne maradjanak üresen: mintegy 2-3 éve konkretizálódtak az időpontok. Azóta több alkalommal adtunk fel hirdetéseket az Országos Alapellátási Intézetnél, az orvosegyetemeknél és háziorvosi tanszékeiknél, tudományos és szakmai folyóiratokban, újságokban, internetes orvosi-, egészségügyi fórumokon, külföldi (erdélyi) hirdetési felületeken és egyetemen, valamint minden hozzáférhető, alkalmasnak tűnő módon. Az országgyűlési képviselő is próbál segíteni, a központi ügyeletet ellátó cégek vezetőit is mozgósítottuk, hiszen nekik sok szóbajöhető személlyel van kapcsolatuk. A városban korábban működött svájci-magyar Alapellátás fejlesztési Modellprogram és a jelenleg is működő EFOP 1.8.2. által érintett mintegy 150-200 fő egészségügyi dolgozót is bevontuk a keresésbe. Eddig a legsürgetőbb – fogorvosok – utódlását sikerült megoldani. Továbbra is folytatjuk a keresést.

Ismert, hogy a kormányzat minden anyagi és egyéb ösztönzése ellenére 300-400 praxis áll (tartósan) üresen Magyarországon.

 

3.Gondozatlan városkép

A Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és közterületek tisztán tartásáról szóló 17/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 20. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az ingatlantulajdonos feladata az ingatlan járdának, járda hiányában egy méter széles területsávnak, a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság mentesítése. A Rendelet 21. § b) pontja értelmében mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztántartása, gyommentesítése, a járda és úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyesése az ingatlantulajdonos feladata. A Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 11/2014. (VII. 25.) számú rendelet 9/A. §-a szerint a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el, aki a fentiekben részletezett kötelezettségeinek nem tesz eleget. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 61. § (6) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság a jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállítására és kezelésére kötelezi azt a személyt, aki kötelezettségének önként nem tesz eleget.

A fenti jogszabályi hivatkozásoknak megfelelően 2018-ban közel 60 esetben küldött ki a Jászapáti Polgármesteri Hivatal felszólítást gazos, gondozatlan, szemetes telek vonatkozásában, melyek közül 29 esetben a felszólítás eredményesnek bizonyult. Eredménytelen felszólítás esetén megindul az eljárás, melyről értesítjük az érintett felet, illetve nyilatkozattételre hívjuk fel. Ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tesz eleget, az végrehajtható. A végrehajtást az állami adóhatóság foganatosítja. 2018-ban 10 esetben volt szükség végrehajtási eljárás megindítására.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 196. §-a tartalmazza a köztisztasági szabálysértésre vonatkozó rendelkezéseket, ekként aki települési hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez, vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, szabálysértést követ el. Szabálysértési eljárás lefolytatására a járási hivatal rendelkezik hatáskörrel, ugyanakkor a közterület-felügyelő is szabhat ki helyszíni bírságot. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 248. §-a rögzíti a hulladékgazdálkodás rendjének megsértésével kapcsolatos rendelkezéseket, az eljárás lefolytatására az önkormányzat nem rendelkezik hatáskörrel.

A szelektív hulladékgyűjtő szigetek körül összegyűlt szemetet minden reggel elszállítja az önkormányzat a közmunkaprogram keretein belül, az önkormányzat az idei évben öt darab kamerát helyez ki a szelektív hulladékgyűjtő szigetekhez.

 

4.Belterületi utak állapota, parkolás

Jászapáti Város Önkormányzata 2017. júniusában fogadta el az útépítési, fenntartási, üzemeltetési szakmérnök által elkészített „Jászapáti város helyi útjainak kezelői szabályzata” című dokumentumot. A Képviselő-testület a kezelői szabályzatban rögzített feladatok végrehajtását a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. feladatkörébe utalta. A kezelői szabályzat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal készült el, tartalmazza az utak karbantartására, ellenőrzésére vonatkozó előírásokat is.

Ugyanebben az időben készült el a település forgalmi rendjének felülvizsgálata, amely meghatározta, hogy mely kereszteződésekben, milyen táblákat kell kihelyezni, milyen felfestéseket kell alkalmazni, hol hiányoznak, hol kell pótolni azokat. Lakossági kérelem önkormányzati utak burkolatfestésére vonatkozóan hivatalunkba az elmúlt évben nem érkezett.

Önkormányzatunk természetesen tisztában van a település útjainak állapotával, hiszen rendszeresen végez bejárásokat, ahol többek között a kátyúk veszélyességét, a táblák meglétét ellenőrzi. A feltárt hibák a kezelői szabályzatban foglaltak szerint, fontossági sorrendben kerülnek javításra. Megjegyzem ugyanakkor, hogy - ahogyan az előző pontból is kitűnik - a közutak ingatlanok előtti karbantartása (járda, zöldfelület, árok tisztítása) az ingatlan tulajdonosának kötelessége.

A parkolási gondok enyhítése érdekében az önkormányzat az idei évben két parkoló kiépítését tervezi, melyek építési engedélyei már rendelkezésre állnak, az ehhez szükséges forrást elkülönítette a költségvetési rendeletben. Tizenegy darab parkoló kerül megépítésre az Árvai utcában és tíz darab parkoló a Damjanich úton.

A dr. Szlovencsák Imre út 48-as iskola előtti szakasza és a Táncsics út is állami tulajdonban van. Azokon parkolókat kialakítani sem a tulajdonviszonyok, sem az út geometriája miatt nem tud önkormányzatunk.

Az önkormányzat minden évben különít el forrást az utak karbantartására és felújítására, a gépjárműadó önkormányzatnál maradó hányadán felül is biztosít fedezetet a munkálatokra, illetve minden évben nyújt be pályázatot állami források megszerzése érdekében is.

 

5.Kóbor ebek befogása

Jászapáti Városi Önkormányzat 2011. február 1. napjától kezdődő határozatlan időtartamra megbízási szerződét kötött helyi vállalkozóval a Jászapáti város belterületén fellelhető kóbor ebek befogásával és szakszerű elhelyezésével kapcsolatos feladatok elvégzésére. A feladatellátást az önkormányzat és a lakosság sem találta megfelelőnek, mert a vállalkozó nem tudta bemutatni a megbízási tevékenység jogszerű elvégzéséhez szükséges iratokat, engedélyeket, így a szerződés felmondása mellett – a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre irányadó szabályok szerint - ajánlatot kért a gyepmesteri feladatok ellátására. Jászapáti Városi Önkormányzat 84/2016. (IV.14.) számú határozatával a gyepmesteri feladatok ellátására 2016. április 21-től határozatlan időre a legkedvezőbb alánlatot adó hevesi vállalkozót bízta meg, aki rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyekkel.

 

6.A fenti feladatok ellátására anyagi fedezet biztosítása

Az önkormányzat a kötelező feladatok ellátását a 2018. évre vonatkozó költségvetésében biztosította.

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét és elfogadását.

Jászapáti, 2019. március 13.

 

Üdvözlettel,
Farkas Ferenc
polgármester

 

DSC 0836 600

 

A jelenleg folyó fejlesztések keretében a piachoz kapcsolódik a Damjanich út 6 szám alatt kialakításra kerülő piac-bejárati kapuja, valamint a piacfelügyelői iroda is. Az új piac-bejárati építmény lehetőséget ad a szolgáltatások bővítésére a termelt és szedett gombák vizsgálatára is szolgáló helyiséggel. Ezzel együtt a piacfelügyelő részére egy útbaigazító információs – adminisztrációs helyiség készül, mely rendezvények alkalmával is biztosítja az információ szolgáltatást, ez a régi időkre emlékeztető cédulaház funkcióját tölti be.

A bejárati „kapu" felépítményére /tető felületre/ napelemek telepítését tervezzük, mely a piac és zöldfelület térvilágítását is biztosítja. A területen a zöldfelület kialakítása pihenőhelyként és várakozó térként is szolgál, ahol elsődlegesen a gyerekek részére ülőhelyeket telepítünk és a teresedés közepén egy ivókút is helyet kap. Ez a zöldfelület a művészetek háza zöldterületével összekapcsolható, így nagyobb, többcélú, folyamatosan is igénybe vehető zöldterület alakul ki. A Damjanich útról a piactér teljes üzemeltetéséhez szükséges közmű kapacitás és kapcsolat épül ki, melyre a jelenlegi piaci funkciók, is csatlakoztathatóak. A piactér iskola felőli határán a telekhatár rendezéssel nem érintett szakaszon egy zöld sáv és ezt szegélyező sávban a piactéri burkolat és vízelvezetés megújul. A zöldfelületet érintő szakaszon a kerítés felújítását is el kell végezni. Az úgynevezett cédulaház mögött az út és zöldfelület közötti üzemeltetők részére is kialakításra kerülő parkoló gyepráccsal készül. A vidéki és környezettudatos közlekedés eszköze a kerékpár, ezért 38 férőhelyes kerékpártárolót tervezünk, részben gyeprács felülettel, ez tovább növeli a zöldfelület területét. A burkolt felületek csapadékvíz elvezetésére – figyelembe véve az egész piac területének csapadékvíz rendezés megvalósításához szükséges szintekkel és esés irányokkal csapadékvíz hálózat egy szakasza is elkészül. Ezzel egy később létesítendő iszap és olajfogó műtárgyon keresztül kezelt csapadékvíz tározó telepítésével biztosított lesz a zöldfelület öntözővíz igénye. A parkolósáv későbbi fejlesztéssel tovább bővíthető. Piacnapokon kívül, amikor a nagy piactér nem üzemel a megújított területen a zöldterületen kívül termelői piacként is szolgál. Ezzel a fő közlekedési útról látszó árusítás becsalogathatja a turistákat, vásárlókat. A termelői piac zavartalan igénybevételére délkeleti oldalról provizórikus lehatárolás készül. A szomszéd felől az épület, az utca felől a tervezett kerítés biztosítja a lehatárolást.

DSC 0831 600

További fejlesztések során a kialakult igények figyelembevételével ez a terület bővíthető. A kerékpártároló és az oszlopokkal kialakított terület termelői piacnapokon, de nyári időszakban is vitorlavászonnal lefedhető. Heti rendszeres és termelői piacokon kívüli időszakban a kerékpártárolók és parkoló P+R-ként is üzemeltethető, de a szomszédos épületek rendeltetéséhez is igénybe vehető. A piac területén kialakításra kerülő új zöldfelületek javarészt gyepesített területek lesznek, melyekre talajtakaró cserjék és gömb koronájú fák kerülnek elültetésre.

A piac csarnok épületében éjszakai világítás kialakítása is megvalósul. A csarnok sötétebb időben, és éjjel történő megvilágítása a jobb árusító körülmények kialakítását és a nem rendeltetésszerű használat megakadályozását hivatott szolgálni. Az új piac-bejárati kapu környezetében kialakításra kerül nyílt internet Hot-Spot is, valamint a későbbiekben aktuális időjárási adatokat, pontos időt és fontos információkat megjelenítő tábla is.

A piactér a fenti fejlesztések megvalósulása után sem áll meg. Későbbi tervek szerint a piactér területének további bővítése mellett a környező utcák forgalmi rendjének megváltoztatásával a terület elkerítése tovább fog növekedni. A kibővített és megújult piactér és környezetének biztonságáért a közterületi térfigyelő rendszer bővítése és átstrukturálása is megtörténik, így a már kevesebb, de jobban használható ki-, és bejárati pont mellett nagyobb figyelem fordítható a piaci látogatók és árusok, valamint a terület és a közterületi tárgyak megóvására, a biztonságérzet javítására.

DSC 0862-f 600

ÖNKORMÁNYZATI ADÓK

TÁJÉKOZTATÓ

az adózók önkormányzati adóhatóság felé történő kapcsolattartás kötelező és lehetséges csatornáiról a 2018. évtől hatályos jogszabályok alapján

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 1. § 23. pontja szerinti a gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) az Eüsztv-ben meghatározott módon, azaz elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal. Az egyéni vállalkozókkal kapcsolatban azonban fontos rögzíteni azt, hogy az Eüsztv. alkalmazásában kizárólag az a magánszemély minősül egyéni vállalkozónak, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (a továbbiakban: EVNY-ben) is ekként szerepel.

Az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézésre kötelezett:

 • a gazdálkodó szervezet – ide nem értve az adószámmal nem rendelkező alapítványt és egyesületet és az EVNY-ben nem szereplő, személyi jövedelemadó-törvény szerinti egyéni vállalkozót – elektronikus ügyintézését a cégkapuján keresztül hajtja végre,
 • az EVNY-ben szereplő egyéni vállalkozó a KÜNY tárhelye (ügyfélkapu) útján tart kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.

Ezen adózói csoportba tartozó jogalany az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton köteles benyújtani – többek között – önadózásos adónemben a bejelentkezést, változásbejelentést és adóbevallást, kivetéses adónemben az adatbejelentést, mindkét adózási mód esetén a jogorvoslati, adómérséklési, fizetési könnyítés iránti és adóigazolás kiállítására irányuló kérelmet.

Az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézésre nem kötelezett:

 • a természetes személy,
 • az adószámmal nem rendelkező egyesület és alapítvány,
 • a 600 000 Ft éves árbevételt meghaladó – a Htv. alkalmazásában vállalkozónak minősülő – mezőgazdasági őstermelő, továbbá
 • az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő, azonban a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozónak (így a Htv. alkalmazásában iparűzési adóalanynak) minősülő személy (közjegyző, egyéni ügyvéd, egyéni szabadalmi ügyvivő, önálló bírósági végrehajtó, szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező) főszabály szerint továbbra is papír alapon tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.

 

Ezen adózói csoportba tartozó jogalany – döntése szerint – azonban elektronikus úton is tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal, feltéve, hogy megfelelő tárhellyel és azonosítási szolgáltatással rendelkezik.

Az adózó részéről az elektronikus kapcsolattartás az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) történhet.

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI PORTÁLRÓL

Az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne.

Az OHP-portál az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő önkormányzatok természetes személy és jogi személy ügyfelei számára egyaránt lehetőséget biztosít a szakrendszeri alkalmazásokhoz kialakított, elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybe vételére.

Igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások

 • Ügyindítás

Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. A település és az ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi a települési önkormányzat hivatali tárhelyére. A címzett önkormányzat iratkezelője érkezteti a benyújtott űrlapot és iktatás után bekerül a megfelelő szakrendszerbe vagy eljut az ügyintézőhöz. Jelenleg az önkormányzat adó, ipar- és kereskedelmi, hagyatéki leltár, birtokvédelmi, anyakönyvi, valamint szociális ügyei támogatottak szakrendszeri fejlesztésekkel az önkormányzati ASP rendszeren keresztül, de az ún. e-Papír szolgáltatás segítségével bármilyen ezen kívüli ügy elektronikusan indítható. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be. Az e-Papír szolgáltatás https://epapir.gov.hu oldalon érhető el.

Az űrlap beküldés sikerességéről a beküldő visszaigazolást kap beküldés után az Űrlapkitöltő alkalmazás felületén, valamint megtekintheti a feladási igazolást az értesítési tárhelyén (https://tarhely.gov.hu/).

Az online ügyintézéshez rendelkeznie kell ügyfélkapus regisztrációval, tárhellyel, valamint a Rendelkezési Nyilvántartásban alaprendelkezéssel. További információ a Rendelkezési Nyilvántartásról: https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/.

Az ügyindítás bejelentkezéshez kötött szolgáltatás. Ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható, és így papír alapon nyújtható be. A bejelentkezés nélküli ügyintézés az OHP nyitó oldalán, a VÁLASSZON ÖNKORMÁNYZATOT gomb lenyomásával indítható. Az önkormányzat és az űrlap kiválasztása után itt is az ONLINE KITÖLTÉS lehetőség választásával nyílik meg az űrlap, ami kitöltés után PDF-formátumban elmenthető.

 • Adóegyenleg lekérdezés

Az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adóegyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez a felhasználónak a KAÜ-n (Központi Azonosítási Ügynök) azonosítania kell magát. A rendszer az Adóegyenleg lekérdezés oldal megnyitásakor kitölti a LEKÉRDEZŐ ADÓAZONOSÍTÓ JELE mezőt. Érdemes ellenőriznie, hogy helyesen szerepel-e az adóazonosító jele vagy adószáma a mezőben. Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti az adott önkormányzati adóhatóságnál fennálló személyes adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal felruházott személyként azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzatnál jogosult eljárni.

 • Ügykövetés

A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az ASP Önkormányzati Hivatali Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is. Az alkalmazás lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon követésére.

Az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) szolgáltatás igénybevétele

Az OHP-portál bárki számára elérhető, egyes funkciók szabadon használhatók, más funkciók azonban bejelentkezéshez kötöttek.

Bejelentkezéshez kötött funkciók:

 • Elektronikus űrlap beküldése
 • Mentett űrlapok elérése és megnyitása
 • Ügykövetés
 • Adóegyenleg-lekérdezés
 • Saját önkormányzatok listája

 

Bejelentkezés nélkül is igénybe vehető funkciók: 

 • Önkormányzat-keresés
 • Beküldés nélküli ügyindítás

Az azonosítás a KAÜ igénybevételével történik. Első belépéskor, KAÜ-azonosítás, majd az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) elfogadása után létrejön az ASP elektronikus ügyfél felhasználói fiók. Az önkormányzat elérhető szolgáltatásainak használatához szükséges kiválasztani az önkormányzatot is.

Önkormányzat választás

Az ASP központ ügyféloldali szolgáltatásai az OHP-portálon keresztül vehetők igénybe. Az ügyfeleknek ki kell választaniuk, hogy melyik, az ASP központhoz csatlakozott településen szeretnének ügyet intézni, ezután vehetik igénybe az ASP szakrendszerek kínálta ügyintézési lehetőségeket. Az ügyfelek számára nyújtott ügyintézési szolgáltatások köre településenként eltérhet.

Böngészőprogram, internet hozzáférés

Az oldal megtekintéséhez böngészőprogram (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, stb.) és internet hozzáférés szükséges, a portál és a szolgáltatásai használata egyéb alkalmazás telepítését nem igényli.

E tájékoztatóban foglaltaktól függetlenül a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 42/D. §-a alapján az adózó az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét - ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést - és az adóelőleg-kiegészítés összegéről szóló bevallási kötelezettségét (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: adóbevallás) a PM rendelet szerinti bevallási nyomtatványon az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával, az általános nyomtatványkitöltő program (ÁNYK) használatával is teljesítheti.

            Jászapáti Város Jegyzője
           
5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2.; Pf.: 28.
              Tel.: 57/540-100; Fax: 57/440-338; www.jaszapati.hu; Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

FELHÍVÁS!

 

 

A Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft. értesíti Jászapáti város Lakosságát, hogy a

 

2019. március 15. (péntek) kommunális hulladékszállítás

2019. március 16. (szombatra) kerül áthelyezésre.

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

Regio-Kom Térségi Hulladékszállítási Nonprofit Kft.

Tel: 06-57/540-132/20 mellék

Hétfő:                        08 h – 11 h

Szerda:                      08 h – 11 h

Csütörtök:                 07 h – 19 h

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

1. oldal / 67


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019


 


strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100