A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Jászapáti Helyi Választási Iroda Vezetőjének

2/2019. (VIII. 8.) számú határozata

A Jászapáti Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdése és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) és (3) bekezdése alapján az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozom:

Jászapáti településen a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma: 204 darab.

Jászapáti településen a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az egyéni listás jelöltállításhoz, képviselőjelöltséghez szükséges ajánlások száma: 68 darab.

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás képviselőjelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 óráig kell a Jászapáti Helyi Választási Bizottsághoz (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.) bejelenteni.

Jelen határozattal összefüggésben, annak közzétételétől számított 3 (három) napon belül a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a Ve. 210. § (1) bekezdése alapján kifogást lehet benyújtani a Helyi Választási Bizottsághoz (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2., Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.). Kifogást a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be.

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az jelen határozat közzétételének napjától, azaz 2019. augusztus 8. napjától számított legkésőbb harmadik napon, azaz legkésőbb 2019. augusztus 11-én (vasárnap) 16.00 óráig megérkezzen.

A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani.

A kifogásnak tartalmaznia kell:

-          a jogszabálysértés megjelölését,

-          a jogszabálysértés bizonyítékait,

-          a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,

-          a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét is.

A kifogás benyújtása illetékmentes.

I n d o k o l á s

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás jelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhatodik napon, vagyis a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII.29.) IM rendelet 20. § (1) bekezdése szerint 2019. augusztus 8-án.

A Ve. 307/E. §-ának (2) bekezdése szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi – a 19/2019. (VII.29.) IM rendelet 20. § (2) bekezdésének megfelelően a 2019. augusztus 7-i - adatai alapján kell megállapítani.

A Ve. 307/E. § (3) bekezdés rendelkezése szerint a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. Ugyanezen jogszabály 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a.

Jászapáti város lakossága 2019. január 1. napján 8668 fő volt, a Nemzeti Választási Rendszer informatikai rendszer adatai szerint Jászapáti község választópolgárainak száma 2019. augusztus 7. napján 6794 fő volt, amelynek 1%-a felfelé kerekítve 68, 3%-a felfelé kerekítve 204.

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás jelöltet és polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon – 2019. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 óráig - kell bejelenteni, amelyet a (2) bekezdés szerint a helyi választási bizottság vesz nyilvántartásba.

Jelen határozatot a hivatkozott jogszabályhelyekre figyelemmel adtam ki, nyilvánosságra hozataláról a közlemény kiadásának napján a Jászapáti Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés és a www.jaszapati.hu oldalon történő közzététel útján gondoskodtam.

A jogorvoslati tájékoztatás a Ve. 208-212. §-ain, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Jászapáti, 2019. augusztus 8.

Koczáné dr. Fehérváry Mária

Jászapáti Helyi Választási Iroda vezetője

Közzétételi záradék:

A határozat a mai napon közzétételre került.

Koczáné dr. Fehérváry Mária

Jászapáti Helyi Választási Iroda vezetője

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

 

ügyfélfogadási rendről

 

(2019. augusztus 20.)

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a 2019. augusztus 20-i nemzeti ünnepre való tekintettelJászapáti Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása az alábbiak szerint alakul:

 

2019. augusztus 9. péntek        munkanap                        Ügyfélfogadás:08:00-12:00,

 

2019. augusztus 10. szombat    munkanap                        Ügyfélfogadás nincs

 

2019. augusztus 19. hétfő        pihenőnap                        A Hivatal zárva

 

2019. augusztus 20. kedd         munkaszüneti nap           A Hivatal zárva

 

Tájékoztatom Jászapáti város lakosságát, a civil,  érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, hogy az alábbi mellékletekben érhető el Jászapáti településrendezési tervének módosításához kapcsolódó, állami főépítészi egyeztető tárgyalásra készített dokumentáció.

Jászapáti Város Jegyzője 2019. július 8. napján, életveszélyre hivatkozva, kényszerbontást rendelt el a Jászapáti, Bem apó u. 2, a Bocskai u. 19., valamint a Busai u. 13. szám alatti ingatlanok esetében. Az előírt határidőn belül a tulajdonosok nem tettek eleget bontási kötelezettségüknek, így az önkormányzat megbízásából két jászapáti vállalkozó végezte el a bontási munkálatokat,gondoskodva a bontási törmelék hulladéklerakóban való elhelyezéséről. Az önkormányzat megteszi a szükséges intézkedéseket a bontás költségének megtérítése érdekében.

elotte Bocskai u. 9 Bocskai u. 9
elotte Busai u. 13 Busai u. 13
elotte Bem apo u2 Bem apo u. 2

Tájékoztatás!

2019. július 26-án reggel 8.00-tól délután 16.00-ig a Jászapáti Tüzér út, és a Jászapáti Árvai út 31 számú út felőli része csőfektetés miatt lezárásra kerül. A lezárás a munka befejeztével azonnal feloldásra kerül. Kérjük szíves megértésüket.

Vágó Csaba
V Kristály 95 Kft.
Tel: 06-57-442-502
Mobil:06-30-9257-221     

Tisztelt Lakosság!

 

Tájékoztatom Jászapáti Város Tisztelt Lakosságát, hogy a Jászapáti Városi Önkormányzat és a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása között kötött megbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően

2017. április 1. napjától

a Jászapáti illetékességi területén élő személyek jogosultak

heti pihenőnapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon 

07:00 - 15.00 óráig

fogorvosi ügyeleti szolgálat igénybevételére

az 5000 Szolnok, Móra Ferenc út 9. szám alatti ügyeleti rendelőben.

Fogorvosi ügyelet ellátója: Dr. Abkarovics Dentál Bt.

TELEFONSZÁMA: 56/429-937

 

 

1. oldal / 74


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019


 


strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100