A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

FIGYELMEZTETŐ FELHÍVÁS

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2017. október 16. napján városunkban is megjelentek az MC Intergáz Kft (3532 Miskolc, Andrássy út 36.) képviselői, akik az ingatlanokba bejutva a gáz csőbekötések korszerűsítésére vonatkozóan végeztek felmérést, majd kötöttek a tulajdonosokkal vállalkozási szerződést, ennek alapján kértek meghatározott összegeket előre bánatpénzként.

A vállalkozási szerződés irreálisan magas árakat és megtévesztő szerződési feltételeket tartalmaz!

Lakossági bejelentések alapján tájékoztattuk a Rendőrőrsöt, és a Fogyasztóvédelmi Hatóságot. Felvettük a kapcsolatot a TIGÁZ Zrt szakembereivel, akik megerősítették, hogy a nevezett céggel semmilyen szerződéses kapcsolatban nem állnak, őket semmilyen munkavégzésre nem bízták meg.

Ha gázkészülékeikkel tényleges probléma merülne fel, forduljanak ismert, helyi vállalkozókhoz, vagy a TIGÁZ szakembereihez!

Amennyiben már aláírásra került a vállalkozási szerződés, kérjük ezen ingatlantulajdonosokat, hogy jelentkezzenek a Polgármesteri Hivatalban, a Rendőrőrsön, vagy tegyenek bejelentést a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Hatóságánál, címük: 5000 Szolnok, Indóház u. 8.

Kérem segítsenek abban, hogy felhívásunk minél több emberhez eljusson, figyelmeztessék idős, egyedül élő hozzátartozóikat, szomszédaikat, ismerőseiket.

Jászapáti, 2017. október 17.

                                                                                                        Biróné dr. Boros Anikó

MEGHÍVÓ

Jászapáti Város Önkormányzata és a Városi Könyvtár és Művelődési Központ

tisztelettel hívja, s várja Önt és kedves családját, ismerősét

VÁGÓ PÁL festőművész

–        Jászapáti Város szülöttének – emlékére szervezett ünnepségre,

2017. október 16-án (hétfőn) 15 órára.

Találkozó a Vágó Pál mellszobornál (Jászapáti, Szent István tér), majd a Vágó Pál Helytörténeti Gyűjteménynél

Vágó Pál festőművész szülőházánál (Jászapáti, István király út 23.).

A megemlékezés a Jászapáti temetőben Vágó Pál sírjánál fejeződik be.

vágó

      M  E  G  H  Í  V  Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva

2017. október 19-én /csütörtökön/ 14.00 órára

soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.             (szóban)

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester               

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.                                     (írásban)

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester    

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató.                        (írásban)

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ A helyi népszavazásról szóló rendelet megalkotásáról.                           (írásban)

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

III./ Előterjesztések.

1./ A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény felnőtt korúak érdekében végzett munkájának
      értékelése.                                                                                                (írásban)

      Előadó: Kalmárné Nagyistván Erika intézményvezető

2./ A Jászapáti Önálló Óvodai Intézmény 2017/2018-as nevelési évének munkaterve.

     Előadó: Pallagi Imréné intézményvezető                                                (írásban)

3./ 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.                                          (írásban)

      Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

4./ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos feladatok teljesítéséről és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer átalakításáról.

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                    (írásban)

5./ „Turizmusfejlesztés Jászapáti és Jászivány településeken” című pályázathoz kapcsolódóan a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának ellátásáról.                     (írásban)

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

6./ „Termálvíz komplex hasznosítása Jászapátin” című pályázathoz kapcsolódóan a kötelező
      tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának ellátásáról.                                     (írásban)

      Előadó: Farkas Ferenc polgármester

7./ A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00032 számú, „Épületenergetikai fejlesztések Jászapáti
        településen” című projekthez kapcsolódó építési beruházási feladatok ellátására vonatkozó

        közbeszerzéshez szükséges ajánlattételi felhívás, és közbeszerzési dokumentáció
        elfogadásáról.                                                                 (írásban, ill. elektronikus formában)

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                               

8./ A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00032 számú „Épületenergetikai fejlesztések Jászapáti
        településen” című projekthez kapcsolódó építési beruházási feladatok ellátására

        ajánlattételre felkért szervezetek kiválasztásáról.                                            (írásban)

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Zárt ülés

1./ A Jászapáti, István király út 37. szám 4. ajtó (3152 hrsz.) alatt található, önkormányzati
      tulajdonú, 68 m2 alapterületű, összkomfortos, „Fiatalok Háza” költségelvű bérlakásra és a

      lakáshoz tartozó 17 m2 alapterületű garázsra benyújtott pályázatok elbírálásáról.

      Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  (írásban)

Jászapáti, 2017. október 12.

                                                                                                          Farkas Ferenc

                                                                                                          polgármester

M  E  G  H  Í  V  Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2017. október 17-én /kedden/ 16 óra 00 percre

soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Nyílt ülés

Napirendi javaslat:

1./ 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.                                          (írásban)
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

2./ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos feladatok teljesítéséről és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer átalakításáról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                    (írásban)

3./ „Turizmusfejlesztés Jászapáti és Jászivány településeken” című pályázathoz kapcsolódóan  a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának ellátásáról.                                (írásban)
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

4./ „Termálvíz komplex hasznosítása Jászapátin” című pályázathoz kapcsolódóan a kötelező  tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának ellátásáról.      (írásban)
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

5./ A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00032 számú, „Épületenergetikai fejlesztések Jászapáti településen” című projekthez kapcsolódó építési beruházási feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzéshez szükséges ajánlattételi felhívás, és közbeszerzési dokumentációelfogadásáról.     (írásban, ill. elektronikus formában)
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                               

6./ A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00032 számú „Épületenergetikai fejlesztések Jászapáti településen” című projekthez kapcsolódó építési beruházási feladatok ellátására ajánlattételre felkért szervezetek kiválasztásáról.                                            (írásban)
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

7./ A Jásztánc Alapítvány kérelméről             (írásban)
Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

8./ A Jászapáti Színjátszó Kör kérelméről                                        (írásban)
Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

Zárt ülés

Napirendi javaslat:

1./ A Jászapáti, István király út 37. szám 4. ajtó (3152 hrsz.) alatt található, önkormányzati  tulajdonú, 68 m2 alapterületű, összkomfortos, „Fiatalok Háza” költségelvű bérlakásra és alakáshoz tartozó 17 m2 alapterületű garázsra benyújtott pályázatok elbírálásáról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  (írásban)

 

Jászapáti, 2017. október 13. 

Borbás Zoltán s.k.
Jászapáti Városi Önkormányzat Pénzügyi, 
Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Vallási, Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottsága 2017. október 18-án /szerdán/ 16.00 órai kezdettel soros ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal emeleti nagyterme

Napirendi javaslat:

1./ A Jászapáti Önálló Óvodai Intézmény 2017/2018-as nevelési évének munkaterve.
Előadó: Pallagi Imréné intézményvezető                                                (írásban)

2./ Egyebek.

Zárt ülés:

1./ Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat iránt benyújtott kérelmek elbírálása.
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző                                                  (írásban)

Jászapáti, 2017. október 12.

Pallagi Imréné sk.
 bizottság elnöke

MEGHÍVÓ

A Sport, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság soros ülését 2017. október 16-án (hétfőn) 15.00 órakor tartja a Jászapáti Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

Nyílt ülés:

  1. Előterjesztések:

1./ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos feladatok teljesítéséről és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer átalakításáról. (írásban)
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

II. Kérdések, bejelentések

Jászapáti, 2017. október 12.

      Pócs János sk.
                  Bizottság elnöke

MEGHÍVÓ

A Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság soros ülését 2017. október 16-án (hétfőn) 16 órakor tartja a Jászapáti Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

Nyílt ülés:

I. Előterjesztések:

1./ A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény felnőtt korúak érdekében végzett munkájának értékeléséről.    (írásban)
Előadó: Kalmárné Nagyistván Erika intézményvezető

 

II. Kérdések, bejelentések

Zárt ülés:

1./ A Jászapáti, István király út 37. szám 4. ajtó (3152 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 68 m2 alapterületű, összkomfortos, „Fiatalok Háza” költségelvű bérlakásra és a lakáshoz tartozó 17 m2 alapterületű garázsra benyújtott pályázatok elbírálásáról. (írásban)
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 

2./ Hulladékszállítási díj viseléséhez nyújtott települési támogatás megállapításáról.  (írásban)
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

3./ Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálásáról. (írásban)
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Jászapáti, 2017 október 12.

                                                                                                          Borics László sk.
                                                                                                          Bizottság elnöke

      M  E  G  H  Í  V  Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva

2017. október 19-én /csütörtökön/ 14.00 órára

soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.             (szóban)

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester               

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés.                                     (írásban)

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester    

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató.                        (írásban)

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ A helyi népszavazásról szóló rendelet megalkotásáról.                           (írásban)

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

III./ Előterjesztések.

1./ A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény felnőtt korúak érdekében végzett munkájának
      értékelése.                                                                                                (írásban)

      Előadó: Kalmárné Nagyistván Erika intézményvezető

2./ A Jászapáti Önálló Óvodai Intézmény 2017/2018-as nevelési évének munkaterve.

     Előadó: Pallagi Imréné intézményvezető                                                (írásban)

3./ 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.                                          (írásban)

      Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

4./ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos feladatok teljesítéséről és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer átalakításáról.

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                    (írásban)

5./ „Turizmusfejlesztés Jászapáti és Jászivány településeken” című pályázathoz kapcsolódóan a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának ellátásáról.                     (írásban)

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester

6./ „Termálvíz komplex hasznosítása Jászapátin” című pályázathoz kapcsolódóan a kötelező
      tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának ellátásáról.                                     (írásban)

      Előadó: Farkas Ferenc polgármester

7./ A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00032 számú, „Épületenergetikai fejlesztések Jászapáti
        településen” című projekthez kapcsolódó építési beruházási feladatok ellátására vonatkozó

        közbeszerzéshez szükséges ajánlattételi felhívás, és közbeszerzési dokumentáció
        elfogadásáról.                                                                 (írásban, ill. elektronikus formában)

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                               

8./ A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00032 számú „Épületenergetikai fejlesztések Jászapáti
        településen” című projekthez kapcsolódó építési beruházási feladatok ellátására

        ajánlattételre felkért szervezetek kiválasztásáról.                                            (írásban)

        Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Zárt ülés

1./ A Jászapáti, István király út 37. szám 4. ajtó (3152 hrsz.) alatt található, önkormányzati
      tulajdonú, 68 m2 alapterületű, összkomfortos, „Fiatalok Háza” költségelvű bérlakásra és a

      lakáshoz tartozó 17 m2 alapterületű garázsra benyújtott pályázatok elbírálásáról.

      Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                  (írásban)

Jászapáti, 2017. október 12.

                                                                                                          Farkas Ferenc

                                                                                                          polgármester

1. oldal / 46

kormanyablak 0

nyomtatvanyok modul 100

strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100