A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom
Tisztelt Jászapátiak!
A Jászapáti a Mi Városunk Alapítvány ismét környezetszépítésre hívja fel a város lakosságát, így 2017-ben is meghirdeti a
 
„Jászapáti legszebb virágos utcája” címet.
 
Az alapítvány ezúton is szeretné értékelni, elismerni azoknak az embereknek a munkáját, akik sokat tesznek az igényesebb környezet kialakításáért, amely által a város zöldebbé, virágosabbá és élhetőbbé válhat.
A versenyben azok az utcaközösségek vehetnek részt, ahol a lakott ingatlanok legalább felének tulajdonosa aláírja a jelentkezési ívet.
Az értékelés során három utca gazdagodik ingatlanonként 3000 Ft-os ajándékutalvánnyal, amelyet a Blaskó kertészetben lehet levásárolni. Az utcaközösségek szervezői- utcánként egy fő - külön ajándékot: egy 6 000 Ft-os vásárlási utalványt kapnak.
A jelentkezési lap megtalálható a következő helyeken:
Jászapáti Városi Önkormányzat, porta
Városi Könyvtár
Kalmár Fűszer – Csemege (Jászapáti, Petőfi Sándor út 90.)
letölthető a www.jaszapatiamivarosunk.hu honlapról
A kitöltött jelentkezési lapok ugyanezeken a helyszíneken adhatók le.
Nevezési határidő: 2017. május 31.
Értékelés: június 01-02.
További kérdésekkel kapcsolatosan az alapítvány kuratóriuma készséggel nyújt információt a 06 30/955 4989 telefonszámon.
 
Minden kedves érdeklődőnek kellemes időtöltést és sikeres együttműködést kíván a Jászapáti a Mi Városunk Alapítvány kuratóriuma és tagsága nevében:

Kalmár Rozália
kuratórium elnöke

Clipboard01

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva

2017. május 18-án /csütörtökön/ 14.00 órára

soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója. (szóban)

Előadó: Berente László HVB elnök

I.b./ Önkormányzati képviselő eskütétele.

II.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. (szóban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

II.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés. (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

II.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató. (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

II.d./ Kérdések, bejelentések.

III./ Javaslat rendeletek módosítására.

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.(X.29.) számú rendelet módosításáról. (írásban)

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

2./ A lakbér mértékéről és a lakbérfizetés támogatásál szóló 9/1995.(V.11.)önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról. (írásban)

Előadó: Borbás Zoltán Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

IV./ Előterjesztések.

1./ Jelentés az Önkormányzat 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester (írásban)

2./ Jelentés a belső ellenőr 2016. évi ellenőrzési tapasztalatairól. (írásban)

Előadó: Hartyányiné Mérei Judit belső ellenőr

3./ Az Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése. (írásban)

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

4./ Jászapáti Város Gyermekvédelmi Koncepciójának felülvizsgálatáról 2017. évben.

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző (írásban)

5./ A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója.

Előadó: Bodnár Attila ügyvezető (írásban)

6./ A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. tőkeemeléséről. (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

7./ A Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról.

Előadó: Móczó Zsófia ügyvezető (írásban)

8./ Az Önkormányzat tulajdonában lévő, gépkocsi tárolására szolgáló helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról. (írásban)

Előadó: Borbás Zoltán Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

9./ Az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról. (írásban)

Előadó: Borbás Zoltán Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

10./ Beszámoló Jászapáti Városi Önkormányzat 2014-2019. évekre szóló gazdasági programjának 2016. évi időszakos végrehajtásáról. (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

11./ Az Önálló Óvodai Intézmény Alapító Okiratának módosítására. (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

12./ Jászapáti Városi Könyvtár stratégiai tervének jóváhagyásáról. (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Zárt ülés

1./ A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjéről. (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Elnökségének JNSZ01-01624-17/2017. számú állásfoglalása elleni kifogásbelbírálásáról. (később kerül megküldésre)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

3./ Köznevelési szerződés módosításáról. (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 

Jászapáti, 2017. május 11.

Farkas Ferenc
polgármester

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Vallási, Oktatási, Kulturális és Civilkapcsolatok Bizottsága 2017. május 17-én /szerdán/ 16.00 órai kezdettel soros ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal emeleti nagyterme

Napirendi javaslat:

1./ Az általános iskolák igazgatóinak, valamint a gimnázium igazgatójának tájékoztatója a 2016/2017. oktatási évről. (írásban)

Előadó: Tavasz Ferenc mb. igazgató

Kalmár Istvánné igazgató

Mészárosné Drizner Rita Mária igazgató

2./ Az Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásánakértékelése. (írásban)

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

3./ Jászapáti Város Gyermekvédelmi Koncepciójának felülvizsgálatáról 2017. évben.

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző (írásban)

4./ Beszámoló Jászapáti Városi Önkormányzat 2014-2019. évekre szóló gazdasági programjának 2016. évi időszakos végrehajtásáról. (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

5./ Az Önálló Óvodai Intézmény Alapító Okiratának módosítására. (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

6./ Jászapáti Városi Könyvtár stratégiai tervének jóváhagyásáról. (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

7./ Egyebek.

Zárt ülés:

1./ Köznevelési szerződés módosításáról. (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 

Jászapáti, 2017. május 11.

Pallagi Imréné sk.
bizottság elnöke

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2017. május16-án /kedden/ 16 óra 00 percre rendesülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Nyílt ülés

Napirendi javaslat:

1./ A lakbér mértékéről és a lakbérfizetés támogatásáról szóló 9/1995.(V.11.)önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról. (írásban)

Előadó: Borbás Zoltán Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

2./ Jelentés az Önkormányzat 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról. (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

3./ Jelentés a belső ellenőr 2016. évi ellenőrzési tapasztalatairól. (írásban)

Előadó: Hartyányiné Mérei Judit belső ellenőr

4./ A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója. (írásban)

Előadó: Bodnár Attila ügyvezető

5./ A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. tőkeemeléséről. (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

6./ A Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 2016. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról. (írásban)

Előadó: Móczó Zsófia ügyvezető

7./ Az Önkormányzat tulajdonában lévő, gépkocsi tárolására szolgáló helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról. (írásban)

Előadó: Borbás Zoltán Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

8./ Az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának felülvizsgálatáról. (írásban)

Előadó: Borbás Zoltán Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

9./ Beszámoló Jászapáti Városi Önkormányzat 2014-2019. évekre szóló gazdasági programjának 2016. évi időszakos végrehajtásáról. (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Zárt ülés

Napirendi javaslat:

1./ A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjéről. (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Köznevelési szerződés módosításáról. (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

3./ Kamatmentes szociális kölcsön formájában nyújtott települési támogatás iránt beadottkérelmének elbírálásáról (írásban)

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Jászapáti, 2017. május 12.

Borbás Zoltán s.k.
Jászapáti Városi ÖnkormányzatPénzügyi,
Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke

MEGHÍVÓ

A Közbiztonsági, Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság következő soros ülését 2017. május 15-én (hétfőn) 16 óra 30 perckor tartja a Jászapáti Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

Nyílt ülés:

I. Előterjesztések:

1./ Az Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése. (írásban)
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

2./ Jászapáti Város Gyermekvédelmi Koncepciójának felülvizsgálatáról 2017. évben. Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző (írásban)

3./ Beszámoló Jászapáti Városi Önkormányzat 2014-2019. évekre szóló gazdasági
programjának 2016. évi időszakos végrehajtásáról. (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

II. Kérdések, bejelentések

Zárt ülés:

1./ Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt benyújtott kérelmek elbírálásáról. (írásban)
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Jászapáti, 2017. május 12.

Borics László sk.
Bizottság elnöke

MEGHÍVÓ

A Sport, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság következő soros ülését 2017. május 15-én (hétfőn) 15.00 órakor tartja a Jászapáti Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

Nyílt ülés:

I. Előterjesztés:

1./ Beszámoló Jászapáti Városi Önkormányzat 2014-2019. évekre szóló gazdasági programjának 2016. évi időszakos végrehajtásáról. (írásban)

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

II. Kérdések, bejelentések

 

Jászapáti, 2017. május 12.

Pócs János sk.
Bizottság elnöke

1. oldal / 38

kormanyablak 0

nyomtatvanyok modul 100

strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100