A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Jászapáti Helyi Választási Bizottság

5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.

Tel.: 57/540-100, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát." target="_top">

 

MEGHÍVÓ

 

A Jászapáti Helyi Választási Bizottságot 2019. augusztus 29. napján 15.00 óráraJászapáti Város Polgármesteri Hivatalának emeleti tanácskozó termébe (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.)összehívom.

Napirend:

 1. Jelöltek nyilvántartásba vétele

Jászapáti, 2019. augusztus 29.

Berente László s.k.

a HVB elnöke

Tájékoztató tankönyvtámogatásról

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2019/2020. tanévben a tankönyvtámogatás az alábbiak szerint kerül megállapításra, lebonyolításra és kifizetésre:

I. Általános iskolás korú tanulók támogatása

Az ingyenes tankönyvellátás 5–9. évfolyamokra történő együtemű kiterjesztéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosításáról szóló 1265/2017. (V. 29.) Kormány határozat (a továbbiakban: Kormány határozat) alapján az általános iskolás korú tanulók ingyen tankönyvben részesülnek, így Jászapáti VárosiÖnkormányzat Képviselő-testülete részükre tankönyvtámogatást nem biztosít.

II. Középiskolában tanulók támogatása

A Kormány határozat alapján középiskolában tanuló 0. és 9. évfolyamos tanulók ingyen tankönyvben részesülnek, így Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részükre tankönyvtámogatást nem biztosít.

A Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tankönyvtámogatástnyújt a helyi és a vidéki középiskolában tanuló - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, illetve egyéb más kedvezmény miatt ingyenes tankönyvben részesülő tanulók kivételével - minden Jászapáti állandó lakóhellyel rendelkező, nappali tagozatos középiskolai tanulónak 10. évfolyamtól.

Nem részesül támogatásban, aki az oktatási intézmények által indított, érettségi utáni szakképzésben, OKJ-s képzésben vesz részt.

A támogatás mértéke: 6.000,-Ft/fő (a helyi és a vidéki középiskolai tanulók esetében is).

II/1. A Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégium tanulói, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve egyéb más kedvezmény miatt ingyenes tankönyvben nem részesülő tanulók szülei, törvényes képviselői a 2019/2020. tanév kezdetekor a gyermek(ek) tankönyveit megvásárolják.

II/2. A Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégium 2019. szeptember 30-ig megküldi a fenti feltételeknek megfelelő tanulók névsorát a Jászapáti Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztálya részére, ahol azokat ellenőrzik, majd a Pénzügyi Osztályon keresztül a támogatás összegét átutalják az oktatási intézmény által megadott bankszámlaszámra. Az iskola a támogatás átvételéről átvételi ívet írat alá a szülővel (törvényes képviselővel) és csatolja a szülőktől átvett tankönyv vásárlását igazoló irat másolatát (készpénzátutalási megbízás vagy banki átutalásról szóló igazolás másolatát). Az átvételi ívet és a tankönyv vásárlását igazoló iratokat 2019. november 15-ig megküldik a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályára.

II/3. A vidéki középiskolában tanulói jogviszonnyal rendelkező Jászapáti lakóhelyű tanulók tankönyvtámogatásának feltételei:

 • tanulói jogviszony igazolás,

 • a tankönyvek vásárlását igazoló készpénzátutalási megbízás (sárga csekkszelvény), vagy banki átutalásról szóló igazolás bemutatása, másolata.

 • nyilatkozat vagy igazolás arról, hogy ingyenes tankönyvtámogatásra nem jogosult.

A támogatást igényelni a Jászapáti Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályán (1. sz. iroda) lehet személyesen. A vidéken tanulói jogviszonnyal rendelkező Jászapáti lakóhelyű középiskolai tanulók szülei, törvényes képviselői részére a támogatás összege házipénztárból történő kifizetéssel vagy bankszámlára utalás útján történik, az ügyfél nyilatkozatának megfelelően.

III. Főiskolán, egyetemen tanulók támogatása

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tankönyvtámogatást nyújt a felsőfokú tanulmányait nappali tagozaton, első BSc/BA, illetve első MSc/MA diploma megszerzésére irányuló tanulmányokat folytató Jászapáti állandó lakóhellyel rendelkező hallgatók részére.

A támogatás mértéke: 8.000,-Ft/fő.

III/1. A felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgató tankönyvtámogatásának feltételei:

 • hallgatói jogviszony igazolása a 2019/2020. tanévre vonatkozóan.

III/2. A támogatást igényelni a Jászapáti Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályán (6. sz. iroda) lehet személyesen. A támogatás összege házipénztárból történő kifizetéssel vagy bankszámlára utalás útján történik, az ügyfél nyilatkozatának megfelelően.

IV. Közös szabályok

 • A Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztálya nyilvántartásba veszi az igényeket és kifizetésre, átutalásra előkészíti azokat a Pénzügyi Osztály részére.

 • A pénztári kifizetés a Polgármesteri Hivatal házi pénztárában minden héten csütörtökön 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 óráig történik (18 év felett személyesen vagy meghatalmazás útján, 18 év alatt csak törvényes képviselő útján történik a kifizetés).

 • A tankönyvtámogatás 2019. szeptember 1-jétől 2019. október 31-ig igényelhető, a kifizetések 2019. november 15-ig megtörténnek.

Jászapáti Polgármesteri Hivatal

F E L H Í V Á S

Értesítjük a lakosságot, hogy a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997.(XII.18.) NM rendelet alapján

Jászapátin

2019. szeptember 30-tól 2019. október 16-ig

 

TÜDŐSZŰRÉS lesz.

Helye: Pájer Antal Művelődési Ház

Jászapáti, István király út 6-10 szám.

Az alábbi időpontokban kerül sor tüdőszűrésre:

Hétfő:             12 - 17 -ig

Kedd:             8 - 13 -ig

Szerda:           12 - 17 -ig

Csütörtök:     8 - 13 -ig

Péntek:           8 - 13 -ig

 

A szűrés elvégzéséhez TAJ kártya, személyi igazolvány, lakcímkártya bemutatása szükséges. A szűrés nem kötelező.

40 év felettieknek ingyenes! 40 év alattiaknak térítésköteles és foglalkozás egészségügyi (üzemorvosi) vagy iskolaorvosi beutaló szükséges.

A szűrési díjat postai csekken kell befizetni, amit a szűrés helyszínén kell kérni (csekket csak a beutaló felmutatása esetén kaphatnak).

18 éven aluliak szűréséhez szülői jelenlét is szükséges, a szülői beleegyező nyilatkozat aláírása miatt.

Kérjük, hogy saját egészsége érdekében a szűrővizsgálaton szíveskedjék megjelenni.

Jászapáti Helyi Választási Iroda

Vezetőjétől

5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.

Tel.: 57/540-100, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

MEGHÍVÓ

A Jászapáti Helyi Választási Bizottság 2019. augusztus 26. napján 15.00 órai kezdettel a Jászapáti Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó termében (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 2.) alakuló ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 38.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján.

Napirend:

1, A HVB elnökének és elnökhelyettesének megválasztása

2. Jelöltek nyilvántartásba vétele

 

Jászapáti, 2019. augusztus 26.

                                                         Koczáné dr. Fehérváry Mária

                                                                     HVI vezető

Jászapáti Helyi Választási Iroda

vezetőjétől

5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.

Tel.: 57/540-100

TÁJÉKOZTATÓ

ÜGYELET TARTÁSÁRÓL

Szíves tájékoztatásképpen jelzem, hogy

a Jászapáti Helyi Választási Iroda

2019. augusztus 24. napján (szombaton)

8 órától 16 óráig

ü g y e l e t e t t a r t

az ajánlóívek kiadása céljából

a Jászapáti Polgármesteri Hivatal épületében az 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2. szám alatt az 1. emeleti jegyzői irodában. Az ügyeletet tartó személy Koczáné dr. Fehérváry Mária és Bódi Zsuzsanna (telefon: 06-57-540-100, 06-30-173-4690).

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Jászapáti, 2019. augusztus 22.

Koczáné dr. Fehérváry Mária

Jászapáti Helyi Választási Iroda

vezetője

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2019. augusztus 26-án /hétfőn/ 07 óra 30 percre

soron kívüli nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

           

 1. „Ipari park építése 2.” tárgyú közbeszerzési eljárásról         /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 1. Jászapáti II. sz. felnőtt háziorvosi körzet szakmai minimumfeltételeinek, felszerelésének biztosításáról                                                 /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 1. Jászapáti II. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó tartós helyettesítési megállapodás megkötéséről szóló 160/2019. (VII. 18.) önkormányzati határozat kiegészítéséről                                                                       /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 1. Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről              /írásban/

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

 1. A Jászapáti Színjátszó Kör kérelméről/írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

 1. A Jászapáti Városi Vegyeskar kérelméről/írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

 1. A Jászberényi Sportegyesület Fogathajtó és Díjugrató Szakosztály kérelméről /írásban/

Előadó: Harsányiné Kaszab Marianna Pénzügyi Osztályvezető

Jászapáti, 2019. augusztus 22.       

                                                                                   Borbás Zoltán s.k.

                                                                           Jászapáti Városi Önkormányzat

                                                        Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság elnöke


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019


 


strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100