A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

M E G H Í V Ó

a Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014.(X.29.) számú önkormányzati rendelet 32. § (1) bekezdése alapján

2019. év november hó 28. napján (csütörtök) du. 17:00 órai kezdettel

k ö z m e g h a l l g a t á s t

tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

A közmeghallgatás helye:Pájer Antal Művelődési Ház (Jászapáti, István király út 6-10.)

Napirendi javaslat:

1.) Beszámoló a 2019. évi eredményekről.

2.) Egyebek, aktuális közérdekű kérdések, bejelentések.

Jászapáti, 2019. október 28.

                                                                                                          Farkas Ferenc

                                                                                                          polgármester

Jászapáti Város Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületét a

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

2011. évi CLXXXIX. tv. 43. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva

a 2019. október 25-én /pénteken/ 14:00 órai kezdettel

tartandó, alakuló ülésére meghívom

 

Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme

Napirendi javaslat

 

I./ Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a 2019. október 13-i önkormányzati képviselők, és polgármester választásról    

     Előadó: Berente László HVB elnöke                                                     /szóban/

II./ Önkormányzati képviselők eskütétele.

       Előadó: Pócs János országgyűlési képviselő

III./ Polgármester eskütétele.

       Előadó: Pócs János országgyűlési képviselő

IV./ Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása                    

       Előadó: Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető                              /írásban/

V./ Jászapáti Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

     Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző

                   Farkas Ferenc polgármester                                                                  /írásban/

VI./ Javaslat eseti bizottság választására                                                                

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                               /írásban/

VII./ Alpolgármester/ek/ választása, eskütétele                   

         Előadó:  Farkas Ferenc polgármester                                                            /írásban/

VIII./ Alpolgármester/ek/ illetményének és költségtérítésének megállapítása

         Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                            /írásban/

IX./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testület bizottsági elnökeinek és tagjainak megválasztása, a nem képviselő bizottsági tagok eskütétele

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                               /írásban/

X./ A Képviselő-testületi tagok és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

     Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                 /írásban/

XI./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. novemberi és decemberi munkatervének elfogadása

       Előadó: Farkas Ferenc polgármester                                                                 /írásban/

XII./ Tájékoztatás az összeférhetetlenség és méltatlanság szabályairól, vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről, továbbá a képviselőket illető jogokról és kötelezettségekről

         Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző                                             /írásban/

 

Jászapáti, 2019. október 21.

 

Farkas Ferenc
polgármester

 

Kedves ügyes kezű gyerekek és felnőttek!

Az idén XV. alkalommal kerül megrendezésre a

Lámpás, töklámpás és madárijesztő készítő verseny, amelyre szeretettel várjuk a kicsik és nagyok alkotását egyaránt.

A pályázati anyag gyűjtésének kitűzött időpontja:

2019. október 17. (csütörtök)

Helyszín: a körforgalom melletti szabad terület (az élő Betlehem helyén)

Ünnepélyes eredményhirdetés

2019. október 18. (péntek) 16:00-tól,a begyűjtés helyszínén

Gyertyagyújtás

2019. október 17-20. 18:00-tól (az időjárástól és a tökök állapotától függően)

Töklámpás értesítő

TÁJÉKOZTATÁS

TÁJÉKOZTATOM A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY

2019. OKTÓBER 14. NAPJÁN (HÉTFŐN)

AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL.

 

ÜGYFÉLFOGADÁS:

2019. OKTÓBER 15. KEDD

8.00-12.00

Koczáné dr. Fehérváry Mária

aljegyző

MEGHÍVÓ

A Jászapáti Helyi Választási Bizottságot 2019. október 13. napján 18.30 óráraJászapáti Város Polgármesteri Hivatalának 25. szánú irodájába (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.)összehívom.

Napirend:

  1. Farkas Ferenc által benyújtott kifogás elbírálása

Jászapáti, 2019. október 13.

MEGHÍVÓ

A Jászapáti Helyi Választási Bizottságot 2019. október 13. napján 14.45 órára Jászapáti Város Polgármesteri Hivatalának 25. számú irodájába (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.) összehívom.

Napirend:

  1. Urbán Imre által benyújtott kifogás elbírálása

Jászapáti, 2019. október 13.

Berente László s.k.

a HVB elnöke

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. október 13-án lesz a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása.

A szavazás előtti napon és a választás napján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászapáti Járási Hivatal Kormányablak  (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.) rendkívüli ügyfélfogadási időben fogadja azon ügyfeleket, akiknek a választáshoz kapcsolódó egyes okmányok pótlása szükséges (ideiglenes személyazonosító igazolvány, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, elkészült okmány átvétele).

A Kormányablak

2019. október 12-én, szombaton 8.00-19.00 óráig,

2019. október 13-án, vasárnap, a szavazás napján 7.00-19.00 óráig lesz nyitva.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy egyéb ügyintézésre ezen a napon nem lesz lehetőség.

Jászapáti Helyi Választási Iroda

vezetőjétől

5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.

Tel.: 57/540-100

TÁJÉKOZTATÓ

ÜGYELET TARTÁSÁRÓL

Szíves tájékoztatásképpen jelzem, hogy

a Jászapáti Helyi Választási Iroda

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetségi önkormányzati képviselők 2019. október 13-i választásához kapcsolódóan az alábbiak szerint tart ügyeletet a választási iroda székhelyén:

2019. október 11. napján (pénteken)

13.00 – 16.00 óráig a mozgóurna-kérelmek átvétele érdekében

16.00 órától a munka befejezéséig (igazgatási ügyelet)

Elérhető:

Koczáné dr. Fehérváry Mária HVI vezető (06-30-173-4690)

dr. Tóth Nóra HVI jogi helyettes (06-30-173-4694)

2019. október 12. napján (szombaton)

08.00 – 12.00 óráig

Elérhető:

Beregszászi Tünde Szilvia HVI tag (06-30-788-9925)

12.00 – 16.00 óráig

Elérhető:

Koczáné dr. Fehérváry Mária HVI vezető (06-30-173-4690)

dr. Tóth Nóra HVI jogi helyettes (06-30-173-4694)

2019. október 13. napján (vasárnap)

05.45 órától a munka befejezéséig (igazgatási ügyelet)

Elérhető:

Koczáné dr. Fehérváry Mária HVI vezető (06-30-173-4690)

dr. Tóth Nóra HVI jogi helyettes (06-30-173-4694)

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Jászapáti, 2019. október 10.

Koczáné dr. Fehérváry Mária

HVI vezető


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019


 


strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100