Nyomtatás

Ügyvezetői munkakörének betöltésére

Jászapáti Városi Önkormányzat

Képviselő – testülete

Pályázatot hirdet

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. (5130 Jászapáti, Gyöngyvirág utca 11.)

Ügyvezetői munkakörének betöltésére

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. Jászapáti Városi Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában lévő, közhasznú nonprofit gazdasági társaság.

Az ügyvezetői tisztség munkaviszonyban tölthető be, az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az önkormányzat gyakorolja.

Az ügyvezető munkáját képezi a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a társaság Alapító Okiratában, valamint képviselő-testület által meghatározott feladatok ellátása.

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. fő tevékenységi körei:

 • szilárd hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltatás
 • önkormányzati ingatlanok karbantartási, felújítási munkálatainak ellátása
 • parkfenntartás, zöldfelületkezelés
 • temető üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása
 • a Jászapáti Tölgyes Strandfürdő és Kemping üzemeltetése
 • piac és vásár fenntartása

A munkakör betöltésének feltételi:

 • felsőfokú pénzügyi, gazdasági, település-menedzseri, építési, vagy műszaki szakirányú végzettség
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • saját tulajdonú gépjármű, „B” kategóriás vezetői engedély
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeret

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:

 • helyismeret
 • településüzemeltetés vagy fejlesztés terén szerzett szakmai gyakorlat, tapasztalat
 • műszaki (mérnök), közgazdasági, illetve turisztikai felsőfokú végzettség
 • vállalkozásban való jártasság
 • vezetői gyakorlat

A pályázathoz csatolni kell:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • szakmai elképzelés az ellátandó feladatokról
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok bírálók általi megismeréséhez és kezeléséhez
 • nyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott kizáró feltételekre (összeférhetetlenség) vonatkozóan
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó – nyertes pályázat esetén – a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja
 • nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról

Bérezés: megegyezés szerint.

A kinevezés időtartama:határozatlan időtartam.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 25. (szerda) 16 óra.

A pályázat elbírálásnak időpontja: 2019. szeptember 30.

Az állás betölthető: 2019. október 1. napjától.

A pályázat benyújtásának helye, módja: Jászapáti Polgármesteri Hivatalában (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.) személyesen zárt borítékban, vagy postai úton „Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázat” megjelöléssel.

A pályázatokat Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, előzetesen a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság előtti személyes meghallgatásra kerül sor.

A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázattal összefüggésben részletes felvilágosítás és tájékoztatás Farkas Ferenc polgármestertől kérhető az 57/540-100 telefonszámon.

Jászapáti, 2019. szeptember 16.