A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. (5130 Jászapáti, Gyöngyvirág út 11.) Ügyvezetői munkakörének betöltésére

Jászapáti Városi Önkormányzat

Képviselő-testülete

Pályázatot hirdet

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. (5130 Jászapáti, Gyöngyvirág út 11.) Ügyvezetői munkakörének betöltésére

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. Jászapáti Városi Önkormányzat egyszemélyes tulajdonában lévő, közhasznú nonprofit gazdasági társaság.

Az ügyvezetői tisztség munkaviszonyban tölthető be, az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az önkormányzat gyakorolja.

Az ügyvezető munkáját képezi a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a társaság Alapító Okiratában, valamint a képviselő-testület által meghatározott feladatok ellátása.  

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. fő tevékenységi körei:

-          szilárd hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltatás

-          önkormányzati ingatlanok karbantartási, felújítási munkálatainak ellátása

-          parkfenntartás, zöldfelületkezelés

-          temető üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása

-          a Tölgyes Strandfürdő és Camping üzemeltetése

-          piac és vásár fenntartása

A munkakör betöltésének feltételei:

-          felsőfokú pénzügyi, gazdasági, település-menedzseri, építési, vagy műszaki szakirányú végzettség

-          magyar állampolgárság

-          büntetlen előélet

-          saját tulajdonú gépjármű, „B” kategóriás vezetői engedély

-          felhasználói szintű számítástechnikai ismeret

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:

-          helyismeret

-          településüzemeltetés vagy fejlesztés terén szerzett szakmai gyakorlat, tapasztalat

-          műszaki (mérnök), közgazdasági, illetve turisztikai felsőfokú végzettség

-          vállalkozásban való jártasság

-          vezetői gyakorlat

A pályázathoz csatolni kell:

-          fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz

-          iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

-          szakmai elképzelés az ellátandó feladatokról

-          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

-          Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok bírálók általi megismeréséhez és kezeléséhez;

-          Nyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott kizáró feltételekre (összeférhetetlenség) vonatkozóan;

-          Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó - nyertes pályázat esetén - a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja;

-          Nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról

Bérezés:         megegyezés szerint

A kinevezés időtartama:      határozatlan időtartam

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 10. 16 óra

A pályázat elbírálásának időpontja: 2017. május 18.

Az állás betölthető:               2017. május 22. napjától

A pályázat benyújtásának helye, módja: Jászapáti Város Polgármesteri Hivatalában (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.) személyesen zárt borítékban, vagy postai küldeményként „Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázat” megjelöléssel. Postai küldemény esetén a benyújtási határidő utolsó napján beérkező pályázatokat tekinti a kiíró határidőben benyújtottnak.

A pályázatokat Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, előzetesen a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottság előtti személyes meghallgatásra kerül sor.

A Képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázattal összefüggésben részletes felvilágosítás és tájékoztatás Farkas Ferenc polgármestertől kérhető az 57/540-100 telefonszámon.

Jászapáti, 2017. március 30.

kormanyablak 0

nyomtatvanyok modul 100

strand modul 100


palyazatok modul 100
leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100
ITS-modul-100