A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Jászapáti Városi Önkormányzat Rendeletei

JÁSZAPÁTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HATÁLYOS RENDELETEI (2019. január 1-jétől)

2/1994. (I. 27.)                                 Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről

                                                            Mód.:     9/2003. (III. 27.)

                                                                           21/2003. (X. 30.)

                                                                           18/2005. (X. 15.)

                                                                           16/2006. (VIII. 1.)

                                                                           14/2007. (VII. 1.)

                                                                           22/2009. (X. 1.)

                                                                           11/2013. (IV. 19.)

12/1994. (VIII. 15.)                         Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről

1/1995. (I. 26.)                                 Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökeinek és tagjainak tiszteletdíjáról

                                                            Mód.:     13/1996. (VI. 27.)

                                                                           6/2000. (IV. 27.)

                                                                           34/2000. (XII. 1.)

                                                                           27/2002. (XII. 1.)

                                                                           12/2005. (VII. 1.)

                                                                           32/2006. (XII. 14.)

                                                                           12/2007. (VII. 1.)

                                                                           13/2010. (X. 15.)

                                                                           24/2011. (IX. 20.)

                                                                           20/2012. (V. 21.)

9/1995. (V. 11.)                               A lakbér mértékéről és a lakbérfizetés támogatásáról

                                                            Mód.:     16/2004. (VII. 1.)

                                                                           30/2006. (XII. 14.)

                                                                           13/2015. (V. 22.)

                                                                           13/2016. (V. 23.)

                                                                           17/2017. (V. 19.)

                                                                           10/2018. (V. 18.)

35/1995. (XII. 14.)                           Az önkormányzati tulajdonban lévő termőföldek hasznosításáról

                                                            Mód.:     22/1997. (IX. 11.)

                                                                           24/2015. (X. 19.)

15/1997. (VI. 19.)                            A közterület-használat rendjéről, a közterület felügyeletről

                                                            Mód.:     19/2000. (VI. 29.)

                                                                           24/2000. (XI. 1.)

                                                                           10/2003. (IV. 1.)

                                                                           33/2005. (XII. 15.)

                                                                           6/2007. (III. 1.)

                                                                           26/2009. (X. 1.)

                                                                           23/2010. (XII. 16.)

                                                                           19/2012. (V. 21.)

                                                                           23/2015. (IX. 30.)

13/2001. (V. 1.)                               Kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről

                                                            Mód.:     29/2007. (XII. 1.)

                                                                           16/2015. (VI. 18.)

35/2001. (I. 1.)                                 Jászapáti Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

                                                            Mód.:     14/2013. (IV. 25.)

                                                                           22/2014. (XII. 18.)

                                                                           11/2015. (III. 20.)

                                                                           14/2017. (IV. 28.)

                                                                           23/2018. (XII. 14.)

3/2002. (III. 1.)                                A Jászapáti Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

                                                            Mód.:     17/2003. (VIII. 1.)

                                                                           17/2009. (VI. 25.)

                                                                           3/2010. (II. 11.)

20/2002. (IX. 1.)                              Jászapáti város saját halottjává nyilvánítás egyes kérdéseiről

28/2003. (XII. 11.)                           A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

                                                            Mód.:     14/2004. (VII. 1.)

                                                                           10/2005. (VI. 1.)

                                                                           34/2005. (XII. 15.)

                                                                           4/2006. (III. 1.)

                                                                           28/2006. (XII. 14.)

                                                                           9/2007. (IV. 1.)

                                                                           31/2007. (XII. 1.)

                                                                           5/2008. (III. 1.)

                                                                           7/2009. (III. 1.)

                                                                           19/2009. (X. 1.)

                                                                           5/2010. (II. 11.)

                                                                           6/2011. (III. 17.)

                                                                           26/2011. (X. 17.)

                                                                           10/2012. (III. 23.)

                                                                           9/2013. (IV. 1.)

                                                                           5/2014. (III. 21.)

                                                                           7/2015. (III. 25.)

                                                                           4/2016. (II. 15.)

                                                                           7/2016. (III. 21.)

                                                                           6/2017. (III. 24.)

                                                                           4/2018. (III. 23.)

8/2004. (V. 1.)                                 A gyermekvédelem helyi szabályairól

                                                            Mód.:     15/2004. (VII. 1.)

                                                                           11/2005. (V. 26.)

                                                                           19/2005. (X. 15.)

                                                                           24/2005. (X. 28.)

                                                                           5/2006. (III. 1.)

                                                                           30/2006. (XII. 14.)

                                                                           18/2007. (VIII. 1.)

                                                                           32/2007. (XII. 1.)

                                                                           19/2008. (XII. 11.)

                                                                           8/2009. (IV. 1.)

                                                                           7/2010. (II. 11.)

                                                                           22/2011. (IX. 15.)

                                                                           6/2012. (II. 16.)

                                                                           9/2012. (III. 23.)

                                                                           8/2013. (IV. 1.)

                                                                           18/2013. (VI. 21.)

                                                                           22/2013. (XII. 13.)

                                                                           4/2014. (III. 21.)

                                                                           6/2015. (III. 25.)

                                                                           6/2016. (III. 21.)

                                                                           5/2017. (III. 24.)

                                                                           3/2018. (III. 23.)

10/2004. (IV. 1.)                              A házi gondozási körzetek kialakításáról

17/2004. (VIII. 12.)                         A regionális hulladékgazdálkodási tervről

8/2005. (IV. 28.)                              Kitüntető díjak alapításáról, adományozásának rendjéről

                                                            Mód.:     30/2007. (XII. 1.)

                                                                           12/2012. (III. 26.)

                                                                           28/2012. (IX. 14.)

                                                                           1/2013. (II. 1.)

                                                                           5/2013. (III. 22.)

                                                                           9/2014. (VI. 19.)

                                                                           10/2014. (VI. 25.)

30/2005. (XII. 1.)                             A köztemetőkről és a temetkezésről

                                                            Mód.:     33/2009. (X. 1.)

                                                                           19/2012. (V. 21.)

                                                                           3/2014. (II. 21.)

32/2005. (XII. 15.)                           Az önkormányzati nevelési, oktatási intézményeknél és a bölcsődénél alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákról

                                                            Mód.:     29/2006. (XII. 14.)

                                                                           35/2007. (XII. 13.)

                                                                           17/2008. (XII. 1.)

                                                                           42/2009. (XII. 1.)

                                                                           21/2010. (XII. 16.)

                                                                           25/2011. (X. 17.)

                                                                           33/2011. (XII. 19.

                                                                           16/2012. (IV. 23.)

                                                                           3/2013. (II. 15.)

                                                                           15/2014. (IX. 23.)

                                                                           21/2014. (XII. 18.)

                                                                           13/2017. (IV. 28.)

                                                                           7/2018. (III. 23.)

20/2006. (IX. 15.)                            Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési- és tandíjakról

                                                            Mód.:     27/2007. (XII. 1.)

25/2006. (XI. 30.)                            A talajterhelési díjról

                                                            Mód.:     31/2009. (X. 1.)

                                                                           2/2012. (I. 31.)

                                                                           17/2012. (IV. 23.)

                                                                           6/2018. (III. 23.)

10/2009. (X. 1.)                               A Jászapáti Városban zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról

                                                            Mód.:     20/2009. (X. 1.)

                                                                           19/2012. (V. 21.)

11/2009. (IV. 30.)                            A Jászapáti Városban parkolóhelyek közterületen történő kialakításának rendjéről   

                                                            Mód.:     21/2018. (XII. 14.)

                                                        

21/2009. (X. 1.)                               Jászapáti Város címerének és zászlajának használati rendjéről

                                                            Mód.:     13/2011. (VI. 1.)

                                                                           23/2011. (IX. 20.)

                                                                           19/2012. (V. 21.)

                                                                           18/2014. (XI. 21.)

36/2009. (X. 1.)                               A vásáron, piacon fizetendő helyhasználati díjakról

                                                            Mód.:     44/2009. (XII. 1.)

                                                                           29/2011. (XII. 1.)

                                                                           34/2012. (XI. 30.)

                                                                           19/2014. (XI. 21.)

                                                                           17/2015. (VI. 26.)

                                                                           22/2016. (X. 31.)

                                                                           11/2018. (V. 18.)

4/2011. (II. 15.)                                A családi események szolgáltatási díjairól és az anyakönyvvezető díjazásáról

                                                            Mód.:     19/2017. (VI. 23.)

                                                                           18/2018. (X. 19.)

7/2011. (V. 1.)                                 Jászapáti Város 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

                                                            Mód.:     16/2011. (V. 19.)

18/2011. (VII. 1.)                             Az Apáti kártyáról

19/2011. (VIII. 17.)                         A közterület-felügyeletről

30/2011. (XI. 25.)                            A játéktermek létesítésének és működésének feltételeiről

15/2012. (IV. 23.)                            Jászapáti Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

29/2012. (IX. 14.)                            Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

                                                            Mód.:     27/2015. (XII. 18.)

                                                                           16/2016. (VI. 14.)

4/2013. (II. 15.)                                Jászapáti Város 2013. évi költségvetéséről

12/2013. (IV. 26.)                            Jászapáti Város 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

                                                            Mód.:     20/2013. (XI. 4.)

17/2013. (VI. 21.)                            A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről és a házszám-megállapítás szabályairól

                                                            Mód.:     17/2018. (VII. 10.)

6/2014. (III. 21.)                              A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról.

7/2014. (IV. 30.)                              Jászapáti Város 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

8/2014. (V. 16.)                               Az építészeti örökség helyi védelméről

                                                            Mód.:     19/2016. (VIII. 26.)

11/2014. (VII. 25.)                           A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről

                                                            Mód.:     23/2016. (XI. 18.)

                                                                           13/2018. (VI. 8.)

                                                                           16/2018. (VI. 28.)

14/2014. (IX. 12.)                            A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

                                                            Mód.:     9/2017. (IV. 21.)

                                                                           8/2018. (IV. 20.)

16/2014. (X. 29.)                             Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról

                                                            Mód.:     1/2015. (I. 14.)

                                                                           5/2015. (III. 20.)

                                                                           14/2015. (V. 22.)

                                                                           18/2015. (VII. 16.)

                                                                           16/2017. (V. 19.)   

                                                                           15/2018. (VI. 22.)

                                                                           20/2018. (XI. 22.)

                                                                          

3/2015. (II. 27.)                                A települési támogatásról

                                                            Mód.:     20/2015. (VIII. 31.)

                                                                           9/2016. (IV. 15.)

                                                                           18/2016. (VI. 24.)

                                                                           21/2016. (X. 21.)

                                                                           7/2017. (III. 24.)

                                                                           21/2017. (IX. 22.)

15/2015. (V. 29.)                             Jászapáti Város 2014. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

11/2016. (V. 20.)                             Jászapáti Város 2015. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

12/2016. (V. 23.)                             Jászapáti településnév használatáról

15/2016. (VI. 14.)                            A Jászapáti város területén lakást építeni szándékozó nagycsaládosok építési telekhez juttatásának feltételeiről

17/2016. (VI. 30.)                            A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokról és a közterületek tisztántartásáról

                                                            Mód.:     11/2017. (IV. 21.)

                                                                           22/2017. (IX. 22.)

                                                                           22/2018. (XII. 14.)

2/2017. (II. 20.)                                Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

                                                            Mód.:     10/2017. (IV. 21.)

                                                                           15/2017. (IV. 28.)

4/2017. (II. 28.)                                A helyi közművelődési feladatokról

18/2017. (V. 19.)                             Jászapáti Város 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

20/2017. (IX. 22.)                            A partnerségi egyeztetés szabályairól

24/2017. (X. 20.)                             A helyi népszavazásról

27/2017. (XII. 18.)                           A településkép védelemről

1/2018. (II. 16.)                                Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

                                                          Mód.:     19/2018. (XI. 15.)

2/2018. (II. 16.)                                A Jászapáti Polgármesteri Hivatalban foglalkozatott közszolgálati tisztségviselők illetménykiegészítéséről

5/2018. (II. 16.)                                A helyi adókról

                                                            Mód.:     8/2018. (IV. 20.)

12/2018. (V. 18.)                             Jászapáti Város 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

14/2018. (VI. 22.)                            Az állatok közterületen történő tartásáról

Jászapáti, 2019. január 1.

 

 

Biróné dr. Boros Anikó

jegyző