Nyomtatás

Pályázat családgondozó munkakör betöltésére

A Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat pályázatot hirdet
családgondozó munkakör
betöltésére Jászapáti településen határozott időre.


A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A családsegítéshez, illetve a gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó családgondozói feladatok ellátása (az 1993. évi III. tv. (Sztv.) 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) alapján.


A jogviszony időtartama és a foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidős, határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

A Munkavégzés helye:

 • Jászapáti város közigazgatási területe

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások:

 • A besorolás, az illetmény, valamint az egyéb juttatások megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján történik

A pályázat elnyerésének feltételei:

 • Felsőfokú végzettség, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet II. rész I/1. pontja szerinti, családgondozó részére előírt képesítés.

 • MS Office (irodai alkalmazások) felhasználó szintű ismerete

 • Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

 • Az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében nem merül fel.

A munkakör betöltéséhez szükséges készségek és képességek:

 • Jó szintű kreatív, önálló munkavégzés, rendszerszemlélet

 • Jó szintű együttműködési készség kommunikációs készség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló munkakörben szerzett – legalább egy-három éves – szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata.

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igazolása, hogy az erkölcsi bizonyítvány igénylése folyamatban van.

 • Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó személyes adatait és elérhetőségét is.

 • Az ellátandó munkakörrel kapcsolatos elképzelések, motivációk (2-3 oldal terjedelemben).

 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárásban részt vevők pályázati anyagába betekinthessenek.

 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó esetében az 1997. évi XXXI. tv 15. § (8) bekezdésében meghatározott, foglalkoztatását kizáró okok nem állnak fenn.

A pályázat benyújtásának módja:

 • A pályázatot postai úton kell eljuttatni a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat címére (5100 Jászberény, Ferencesek tere 3/a.) legkésőbb 2015. április 3-ig. A borítékon kérjük feltüntetni az alábbiakat: „Családgondozó pályázat”

 • A pályázati feltételekről, ellátandó feladatokról személyesen információ kérhető Baginé Gavaldik Lívia intézményvezetőtől a 30 / 57 67 960-as telefonszámon munkaidőben.

A pályázat elbírálásának határideje és módja:

 • A pályázatok 2015. április 10-ig kerülnek elbírálásra.

 • A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat az intézmény vezetői teamje személyesen is meghallgatja. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak. A kiíró fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.