A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

JÁSZAPÁTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁLYOS RENDELETEI (2021. szeptember 18-tól)

JÁSZAPÁTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HATÁLYOS RENDELETEI (2021. szeptember 18-tól)

1/1995. (I. 26.) Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökeinek és tagjainak tiszteletdíjáról

Mód.: 13/1996. (VI. 27.) 6/2000. (IV. 27.)34/2000. (XII. 1.)27/2002. (XII. 1.)12/2005. (VII. 1.)32/2006. (XII. 14.)12/2007. (VII. 1.)13/2010. (X. 15.)24/2011. (IX. 20.)20/2012. (V. 21.)18/2019. (X. 28.)

35/1995. (XII. 14.) Az önkormányzati tulajdonban lévő termőföldek hasznosításáról

Mód.: 22/1997. (IX. 11.)24/2015. (X. 19.)

35/2001. (I. 1.) Jászapáti Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

Mód.: 14/2013. (IV. 25.)22/2014. (XII. 18.)11/2015. (III. 20.)14/2017. (IV. 28.)23/2018. (XII. 14.)14/2019. (IX. 6.)21/2019. (XII. 20.)

3/2002. (III. 1.) A Jászapáti Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

Mód.: 17/2003. (VIII. 1.)17/2009. (VI. 25.)3/2010. (II. 11.)

20/2002. (IX. 1.) Jászapáti város saját halottjává nyilvánítás egyes kérdéseiről

10/2004. (IV. 1.) A házi gondozási körzetek kialakításáról

17/2004. (VIII. 12.) A regionális hulladékgazdálkodási tervről
Melléklet

32/2005. (XII. 15.) Az önkormányzati nevelési, oktatási intézményeknél és a bölcsődénél alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákról

Mód.: 29/2006. (XII. 14.)35/2007. (XII. 13.)17/2008. (XII. 1.)42/2009. (XII. 1.)21/2010. (XII. 16.)25/2011. (X. 17.)33/2011. (XII. 19.16/2012. (IV. 23.)3/2013. (II. 15.)15/2014. (IX. 23.)21/2014. (XII. 18.)13/2017. (IV. 28.)7/2018. (III. 23.)

20/2006. (IX. 15.) Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési- és tandíjakról

Mód.: 27/2007. (XII. 1.)

25/2006. (XI. 30.) A talajterhelési díjról

Mód.: 31/2009. (X. 1.)2/2012. (I. 31.)17/2012. (IV. 23.)6/2018. (III. 23.)

10/2009. (X. 1.) A Jászapáti Városban zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról

Mód.: 20/2009. (X. 1.)19/2012. (V. 21.)

11/2009. (IV. 30.) A Jászapáti Városban parkolóhelyek közterületen történő kialakításának rendjéről

Mód.: 21/2018. (XII. 14.)

21/2009. (X. 1.) Jászapáti Város címerének és zászlajának használata rendjéről

Mód.: 13/2011. (VI. 1.)23/2011. (IX. 20.)19/2012. (V. 21.)18/2014. (XI. 21.)

36/2009. (X. 1.) A vásáron, piacon fizetendő helyhasználati díjakról
Mellékletek: 1sz. mellékllet, 2sz. melléklet

Mód.: 44/2009. (XII. 1.)29/2011. (XII. 1.)34/2012. (XI. 30.)19/2014. (XI. 21.)17/2015. (VI. 26.)22/2016. (X. 31.)11/2018. (V. 18.)22/2019. (XII. 20.)

4/2011. (II. 15.) A családi események szolgáltatási díjairól és az anyakönyvvezető díjazásáról

Mód.: 19/2017. (VI. 23.)18/2018. (X. 19.)3/2020. (II. 14.)

7/2011. (V. 1.) Jászapáti Város 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mód.: 16/2011. (V. 19.)

18/2011. (VII. 1.) Az Apáti kártyáról
Mellékletek: 1sz. melléklet, 2sz. melléklet, 3sz. melléklet, 4sz. melléklet

Mód.: 10/2020. (IV. 14.)

19/2011. (VIII. 17.) A közterület-felügyeletről

30/2011. (XI. 25.) A játéktermek létesítésének és működésének feltételeiről

15/2012. (IV. 23.) Jászapáti Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

29/2012. (IX. 14.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Mód.: 27/2015. (XII. 18.)

16/2016. (VI. 14.)

18/2020. (VI. 17.)

23/2020. (VIII. 13.)

10/2021. (VI. 1.)

4/2013. (II. 15.) Jászapáti Város 2013. évi költségvetéséről

12/2013. (IV. 26.) Jászapáti Város 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mód.: 20/2013. (XI. 4.)

17/2013. (VI. 21.) A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről és a házszám-megállapítás szabályairól

Mód.: 17/2018. (VII. 10.)

6/2014. (III. 21.) A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról.

7/2014. (IV. 30.) Jászapáti Város 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

8/2014. (V. 16.) Az építészeti örökség helyi védelméről

Mód.: 19/2016. (VIII. 26.)

11/2014. (VII. 25.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről

Mód.: 23/2016. (XI. 18.)

13/2018. (VI. 8.)

16/2018. (VI. 28.)

4/2019. (II. 15.)

14/2021. (VI. 11.)

14/2014. (IX. 12.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Mód.: 9/2017. (IV. 21.)

8/2018. (IV. 20.)

15/2015. (V. 29.) Jászapáti Város 2014. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

11/2016. (V. 20.) Jászapáti Város 2015. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

12/2016. (V. 23.) Jászapáti településnév használatáról

15/2016. (VI. 14.) A Jászapáti város területén lakást építeni szándékozó nagycsaládosok építési telekhez juttatásának feltételeiről

Mód.: 16/2021. (VII. 30.)

17/2016. (VI. 30.) A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokról és a közterületek tisztántartásáról

Mód.: 11/2017. (IV. 21.)

22/2017. (IX. 22.)

22/2018. (XII. 14.)

2/2017. (II. 20.) Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

Mód.: 10/2017. (IV. 21.)

15/2017. (IV. 28.)

1/2019. (I. 25.)

15/2021. (VII. 8.)

18/2017. (V. 19.) Jászapáti Város 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

20/2017. (IX. 22.) A partnerségi egyeztetés szabályairól

24/2017. (X. 20.) A helyi népszavazásról

27/2017. (XII. 18.) A településkép védelemről

5/2018. (II. 16.) A helyi adókról

Mód.: 8/2018. (IV. 20.)

27/2020. (XII. 30.)

12/2018. (V. 18.) Jászapáti Város 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

14/2018. (VI. 22.) Az állatok közterületen történő tartásáról

4/2019. (II. 15.) a közterület-használat rendjéről

10/2019. (V. 21.) az önkormányzatok tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről

Mód.: 25/2020. (X. 16.)1/2021. (I. 22.)

12/2019. (V. 17.) Jászapáti Város 2018. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

17/2019. (X. 25.) Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról

Mód.: 20/2019. (XII. 4.)4/2020. (II. 14.)5/2020. (II. 14.)25/2020. (X. 16.)26/2020. (X. 30.)6/2021. (IV. 28.)

19/2019. (XII. 3.) kitüntető díjak alapításáról, adományozásának rendjéről

Mód.: 18/2021. (VII. 30.)


 

2020.

1/2020. (II. 14.) a Jászapáti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztségviselők illetménykiegészítéséről

4/2020. (II. 14.) a települési támogatásról

Mód.: 9/2020. (III. 20.)11/2020. (IV. 14.)16/2020. (VI. 12.)19/2020. (VI. 17.)25/2020. (X. 16.)26/2020. (X. 30.)2/2021. (II. 4.) rendelet, 104/2021. (II. 4) határozat7/2021. (V. 13.)13/2021. (VI. 11.)

5/2020. (II. 14.) a civil szervezetektámogatásáról

8/2020. (III. 20.) a helyi közművelődési feladatokról

17/2020. (VI. 16.) a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvántartásáról

22/2020. (VI. 26.) Jászapáti Város 2019. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról


 

2021.

3/2021. (II. 17.) az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Mód.: 19/2021. (IX. 17.)

9/2021. (V. 28.) Jászapáti Város 2020. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

11/2021. (V. 3.) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

12/2021. (V. 10.) a gyermekvédelem helyi szabályairól

17/2021. (VII. 30.) Tanulmányi Ösztöndíjról és tankönyvtámogatásról

Jászapáti, 2021. szeptember 18.

Jegyző tartós távollétében:

Koczáné dr. Fehérváry Mária