A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó - Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Pénzügyi, Gazdasági Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2022. május 18-án /szerdán/ 16 óra 30 percre soros nyílt ülés

M  E  G  H  Í  V  Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Gazdasági Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2022. május 18-án /szerdán/ 16 óra 30 percre soros nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

 1. Egyes önkormányzati rendeletek módosításáró

Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző/írásban/

 1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.17.) sz. önkormányzati     rendeletének módosításáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester/írásban/

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásának elfogadásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester/írásban/

 1. Jelentés a belső ellenőr 2021. évi ellenőrzési tapasztalatairól

Előadó: Farkas Ferenc polgármester/ülés előtt kerül kiosztásra/

 1. Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előadó: Farkas Ferenc polgármester/ülés előtt kerül kiosztásra/

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági Bizottságának 2022. I. féléves munkatervének módosításáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester/írásban/

 1. TOP-Plusz-1.2.3-21-„Belterületi utak fejlesztése” című projekt kapcsán, Megalapozó     dokumentum elkészítése

Előadó: Farkas Ferenc polgármester/írásban/

 1. A TOP-Plusz-1.2.2-21-„ Szociális célú városrehabilitáció” című pályázat kapcsán, tervezési     feladatok ellátása

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

 1. A TOP-Plusz-3.1.2-21- „Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+)” című pályázat      kapcsán, Projekt előkészítő tanulmány (PET) és Közösségi Beavatkozási Terv (KBT)      elkészítése

Előadó: Farkas Ferenc polgármester/írásban/

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2022.IV.21.) számú határozatának hatályon kívül helyezéséről, valamint a rendszerfüggő vízi közmű elemek bérleti díjára, valamint a rendszerfelújításból származó követelések kompenzálására vonatkozó hozzájárulásról – Jászapáti B-16. sz. kút felújításáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester/írásban/

 1. „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati felhívással kapcsolatos döntésekről

Előadó: Farkas Ferenc polgármester/írásban/

 1. „Belterületi utak-(Bercsényi utca és csatlakozó útszakaszok) felújítása Jászapáti városban”       beszerzési eljárásról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester/írásban/

Jászapáti, 2022. május 12.

Andrási István s.k.
Jászapáti Városi Önkormányzat
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100