A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évben hozott határozatai

1/2020.(I.15.)

Nyílt ülés napirendjének módosításáról

2/2020.(I.15.)

Nyílt ülés módosított napirendjének elfogadásáról

3/2020.(I.15.)

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadásáról

4/2020.(I.15.)

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának jóváhagyásáról

5/2020.(I.15.)

A „Jászság Egészségéért” Alapítvány kuratóriumába delegálásról, az Alapító Okirat módosításáról, valamint az alapítás óta bekövetkezett változásokkal egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásáról

6/2020.(I.15.)

A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás társulási megállapodásának módosítására

7/2020.(I.15.)

 „Eszközbeszerzés Jászapáti részére” tárgyú közbeszerzési eljárásról)

8/2020.(I.15.)

a Jászapáti Városi Önkormányzat és a Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás kötelező felülvizsgálatáról

9/2020.(I.15.)

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti Járásban” című projekthez kapcsolódó lakhatási támogatásról

11/2020.(I.29.)

Építésügyi igazgatási feladatok átadásával kapcsolatos megállapodás megkötéséről

12/2020.(I.29.)

Jászapáti, Kálmán utca 26. szám (629 hrsz.) alatti ingatlannal kapcsolatos használati jog alapításáról szóló 182/2018. (IX. 6.) képviselő-testületi határozat módosítására

13/2020.(I.29.)

Zárt ülés napirendjének elfogadásáról

14/2020.(I.29.)

a Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 3. ajtó (2805/3/A/6 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 85 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakásra benyújtott pályázat elbírálásáról 

15/2020.(I.29.)

a Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 4. ajtó (2805/3/A/5 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 54 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakás bérbeadásáról

16/2020.(II.13.)

Nyílt ülés napirendjének módosításáról

17/2020.(II.13.)

Nyílt ülés módosított napirendjének elfogadásáról

18/2020. (II.13.)

Lejárt határidejű határozatok elfogadásáról

19/2020.(II.13.)

Jászapáti Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

20/2020. (II.13.)

A települési támogatásról szóló rendelet megalkotására vonatkozóan előterjesztett rendelet-tervezet módosításáról

21/2020.(II.13.)

Jászapáti Városi Önkormányzat 2020. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról

22/2020.(II.13.)

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által fizetendő rendszerfüggő vízi közmű elemei bérleti díjának módosításáról

23/2020.(II.13.)

Köztemetés ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés megkötéséről

24/2020.(II.13.)

Szatócsbolt 2” tárgyú közbeszerzési eljárásról

25/2020.(II.13.)

Műszaki ellenőri feladatok ellátása a TOP-4.3.1-16-JN1-2017-00004 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan

26/2020.(II.13.)

Jászapáti Város Polgármestere 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

27/2020.(II.13.)

 Közbeszerzési szakértői feladatok ellátása a TOP-4.3.1-16-JN1-2017-00004 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan

28/2020. (II.13.)

 Csoportos közbeszerzési eljárás lebonyolítása 2021-2022. évi teljes ellátás alapú villamos energia és közvilágítás beszerzésre

29/2020.(II.13.)

 Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére tagi (tulajdonosi) kölcsön nyújtásáról

30/2020. (II.13.)

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti Járásban” című projekthez kapcsolódó lakhatási támogatásról

32/2020.(II.13.)

Jászapáti, Szigligeti utca 4. szám alatti ingatlan (3024. hrsz) megvásárlásának elutasításáról

33/2020.(II.13.)

 Jászapáti, Zrínyi utca 2. szám alatti ingatlan (34. hrsz) megvásárlásának elutasításáról

34/2020.(II.13.)

Törőcsik Tamás és Törőcsik Anita kérelméről 

35/2020.(III.19.)

Nyílt ülés napirendjének elfogadásáról

36/2020.(III.19.)

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról

37/2020.(III.19.)

A települési támogatásról szóló 4/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozóan előterjesztett módosító javaslatról

38/2020.(III.19.) Jászapáti Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2019. évre vonatkozó beszámolója és 2020. évi munkatervének és éves szolgáltatási tervének elfogadásáról

39/2020.(III.19.)

A Városi Könyvtár és Művelődési Központ Alapító okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

40/2020.(III.19.)

A 2020/2021-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról

41/2020.(III. 19.)

Jászapáti Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2020. évi felülvizsgálatáról

42/2020. (III.19.)

Jászapáti Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról

43/2020.(III.19.)

Jászapáti Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

44/2020.(III.19.)

A Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft.-vel kötendő megbízási szerződésről

45/2020.(III.19.)

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft.-vel kötendő, a helyben biztosítható közfeladatok egy részének ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés kötéséről 

46/2020.(III.19.)

A Jászapáti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének véleményezése

47/2020.(III.19.)

„Humán kapacitások fejlesztése Jászapátiban” tárgyú közbeszerzési eljárásról

48/2020.(III.19.)

A Jászsági Egészségügyi Társulásnak történő bérbeadásról

49/2020.(III.19.)

Zárt ülés napirendjének elfogadásáról

50/2020.(III.19.)

Jászapáti, belterület 336/1, 336/2, 336/3, 336/4, 336/5, 336/6 és 339/60 helyrajzi számú ingatlanok használatba adásáról

51/2020.(III.19.)

Jászapáti, Ilona u. 11. szám alatti ingatlan tulajdonjogának elcserélésére

52/2020.(III.19.)

Jászapáti 4787 hrsz. ingatlan értékesítéséről

53/2020.(III.19.)

A Jászapáti 3903/1 hrsz., 3904 hrsz., 3906 hrsz. és 3911 hrsz. ingatlanok használatba adásáról

54/2020.(VI.25.)

Nyílt ülés napirendjének módosításáról

55/2020.(VI.25.)

Nyílt ülés módosított napirendjének elfogadásáról

56/2020.(VI.25.)

A veszélyhelyzetben Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Jászapáti Város Polgármestere által hozott döntésekről

57/2020.(VI.25.)

Jelentés a belső ellenőr 2019. évi ellenőrzési tapasztalatairól

58/2020.(VI.25.)

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2020. (II.13.) számú határozatának módosításáról

59/2020.(VI.25.)

Az EFOP-3.9.2-16-2017-000019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekthez kapcsolódó tematikus nyári táborok megszervezéséről

60/2020.(VI.25.)

a Jászapáti belterület 3272. hrsz. alatt felvett, 8.8770 m2 területű, természetben a Jászapáti, István király út 3272 hrsz szám alatt található temető fenntartási jogának átvétele tárgyában

61/2020.(VI.25.)

a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tevékenységi köreinek módosítására

62/2020.(VI.25.)

„Belterületi utak felújítása Jászapáti városban” beszerzési eljárásról

63/2020.(VI.25.)

Jászapáti III. számú, 160090019 kódszámú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés megkötésének kezdeményezésére

64/2020.(VI.25.)

Zárt ülés napirendjének elfogadásáról

65/2020.(VI.25.)

Jászapáti Városért díj adományozásáról 2020. évben

66/2020.(VI.25.)

Pedagógiai díj adományozásáról 2020. évben

67/2020.(VI.25.)

Közszolgálati díj adományozásáról 2020. évben

68/2020.(VI.25.)

Egészségügyi díj adományozásáról 2020. évben

69/2020.(VI.25.)

Vállalkozói díj adományozásáról 2020. évben

70/2020.(VI.25.)

Polgárőr díj adományozásáról 2020. évben

71/2020.(VI.25.)

Tűzoltó díj adományozásáról 2020. évben

71/2020.(VI.25.)

Tűzoltó díj adományozásáról 2020. évben

72/2020.(VII.09.)

Nyílt ülés napirendjének módosításáról

73/2020.(VII.09.)

Nyílt ülés módosított napirendjének elfogadásáról

74/2020.(VII.09.)

Jászapáti III. számú, 160090019 kódszámú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés megkötésének kezdeményezésére

75/2020.(VII.09.)

A VP6-19.2.1.-48-7-17 kódszámú, „Értékkel bíró helyi rendezvények támogatása” című pályázaton való részvételről

78/2020.(VII.09.)

Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről

79/2020.(VII.09.)

„Turizmus fejlesztése” tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról

80/2020.(VII.23.)

Nyílt ülés napirendjének elfogadásáról

81/2020.(VII.23.)

Az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 2/2017.(II.20.) számú önkormányzati rendelet 1. számú függelékének módosításáról 

82/2020.(VII.23.)

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról

83/2020.(VII.23.)

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának jóváhagyásáról

84/2020.(VII.23.)

Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről

85/2020.(VII.23.)

2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igényléséről 

86/2020.(VII.23.)

Jászapáti 3286 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 

87/2020.(VII.23.)

Zárt ülés napirendjének elfogadásáról

88/2020.(VII.23.)

Jászapáti, belterület 1004 helyrajzi számú ingatlan bérbeadásáról

89/2020.(VII.23.)

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatása” című projekt keretében meghirdetett lakás odaítéléséről

90/2020.(VII.23.)

Rózsáné Varga Tünde és Rózsa László kérelméről

92/2020(VIII.05.)

A Jászapáti 3286. hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről a Radius Signage Kft. részére

93/2020(VIII.05.)

Konténer beszerzése, telepítése a TOP-4.3.1-16-JN1-2017-00004 azonosítószámú, „Jászapáti szegregált lakókörnyezetében élők életminőségének előre mozdítása lakófunkciós és infrastrukturális fejlesztések segítségével” című projekt kapcsán

94/2020(VIII.05.)

Zárt ülés napirendjének elfogadásáról

95/2020(VIII.05.)

Nagy Gergő helyiségbérleti díjának három hónapra történő elengedéséről

96/2020(VIII.13.)

Nyílt ülés napirendjének elfogadásáról

97/2020.(VIII.13.)

Közétkeztetési szolgáltatás ellátásáról a Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola alsó tagozatos tanulói részére

98/2020.(VIII.13.)

Közétkeztetési szolgáltatás ellátásáról a Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola felső tagozatos tanulói részére

99/2020.(VIII.13)

Közétkeztetési szolgáltatás ellátásáról a szünidei étkeztetésében résztvevők részére

100/2020(VIII.13)

Közétkeztetési szolgáltatás ellátásáról a Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény Horváth Bölcsődére, Önálló Óvodai Intézményre és Jászapáti Egyesített Szociális Intézményre vonatkozóan

101/2020(VIII.13)

Zárt ülés napirendjének elfogadásáról

102/2020(VIII.13)

Tajti Miklós helyiségbérleti díjának két hónapra történő elengedéséről

103/2020(VIII.27)

Nyílt ülés napirendjének elfogadásáról

104/2020(VIII.27)

Jászapáti város víziközművei gördülő fejlesztési tervének (2021-2035. közötti időszak) elfogadásáról

105/2020(VIII.27)

Az 5130 Jászapáti, Dózsa György u. 14. szám alatti épület (816 hrsz) Népi Építészeti Program keretében történő felújításáról, a pályázatban való részvételről és a saját forrás rendelkezésére állásáról

106/2020(VIII.27)

A Városi Könyvtár és Művelődési Központ alapító okiratának módosítására

107/2020(VIII.27)

Zárt ülés napirendjének elfogadásáról

108/2020(VIII.27)

Lédeczy Jánosné peren kívüli egyezségi kérelméről

109/2020(VIII.27)

Tajti Miklós lakásbérleti szerződésének megszüntetésére

112/2020.(IX.17.)

Jászapáti Városi Önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

113/2020.(IX.17.)

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkatervének módosításáról

114/2020.(IX.17.)

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához történő csatlakozásról

115/2020.(IX.17.)

A Jászapáti Városi Sportegyesület kérelméről

116/2020.(IX.17.)

Zárt ülés napirendjének elfogadásáról

117/2020.(IX.17.)

a Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 5. ajtó (2805/3/A/4 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 75 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakás közérdekű célból történő bérbeadásáról

119/2020.(IX.29.)

Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadásáról

120/2020.(IX.29.)

Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadásáról

121/2020.(IX.29.)

A Jászsági Egészségügyi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról, továbbá az elnök megválasztásáról, meghozott döntései, intézkedései megerősítéséről

122/2020.(IX.29.)

„Szatócsbolt II.” tárgyú vállalkozási szerződés módosításáról

124/2020.(IX.29.)

…………… és ……..kérelméről

128/2020.(X.15.)

A Jászapáti Önálló Óvodai Intézmény 2020/2021-es nevelési évének munkatervéről

129/2020.(X.15.)

Jászapáti Városi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

130/2020.(X.15.)

Földgáz-kereskedelmi szerződéskötés 2021. 01. 01. és 2023. 01. 01. közötti időszakra vonatkozóan

131/2020.(X.15.)

A háziorvosi alapellátási ügyelet biztosítására vonatkozó beszerzési eljárás megindításáról

132/2020.(X.15.)

Népkonyha szolgáltatás ellátásának biztosítására ellátási szerződés kötéséről a Cívis Szociális Étkezési Központtal

Melléklet: Ellátásiszerződés

133/2020.(X.15.)

50-500 fő befogadóképesség közötti könnyűzenei koncerthelyszín” pályázaton való részvételről

135/2020.(X.15.)

.................. és .......... kérelméről

136/2020.(X.15.)

A Városi Könyvtár és Művelődési Központ megbízott intézményvezetőjéről

137/2020.
(X.29.) 

Nyílt ülés napirendjének elfogadásáról

138/2020.
(X.29.) 

A Jászsági Egészségügyi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról, továbbá az elnök megválasztásáról, meghozott döntései, intézkedései megerősítéséről szóló 121/2020. (IX. 29.) képviselő-testületi határozat módosításáról

139/2020.(X.29.)  

Somogyi Győző festőművész „A Szent Korona átvitele Budáról Pozsonyba 1790-ben” című festményének megvásárlásáról

140/2020
(X.29.) 

Az „Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása” pályázat benyújtásáról

141/2020.
(X.29.) 

A Jászapáti III. körzethez tartozó orvosi rendelőre vonatkozó használati szerződés megkötéséről

142/2020.
(X.29.) 

A „Helyi közösségek fejlesztése Jászapáti járás 9 településének összefogásával” című pályázathoz kapcsolódóan 120 órás közösségfejlesztő képzés elvégzésének biztosítása 9 főre vonatkozóan

143/2020.
(X.29.) 

Zárt ülés napirendjének elfogadásáról

144/2020.
(X.29.) 

A Jászapáti, István király út 37. szám 3. ajtó (3152 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 68 m2 alapterületű, komfortos, „Fiatalok Háza” piaci alapú bérlakás és a lakáshoz tartozó 14 m2 alapterületű garázs bérbeadásáról

145/2020.
(X.29.) 

a Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 2. emelet 11 ajtó (2805/3/A/12 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 43 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakás bérbeadásáról

146/2020.
(X.29.) 

A Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 2. emelet 8. ajtó (2805/3/A/9 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 68 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakás közérdekű célból történő bérbeadásáról

147/2020.
(X.29.) 

A Jászapáti, István király út 15/A. szám alatt található, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról