A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évben hozott határozatai

1/2019.(I.24.)

Napirend módosításáról

2/209.(I.24.)

Módosított napirend elfogadásáról 

3/2019.(I.24.)

A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás hatáskörében lévő két gazdasági társaság egyesüléséről

4/2019.(I.24.)

(Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás igényléséről)

5/2019.(I.24.)

Jászapáti Városi Önkormányzat 2019. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról

6/2019.(I.24.)

„Külterületi helyi közút fejlesztése és útkarbantartáshoz szükséges gépek beszerzése Jászapáti és Jászkisér településeken” c. projekt megvalósításáról

7/2019.(I.24.)

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által fizetendő rendszerfüggő vízi közmű elemei bérleti díjának módosításáról

9/2019.(I.24.)

A Jászapáti 0285/26 hrsz.-ú földterület haszonbérleti szerződésének meghosszabbításáról

10/2019.(I.24.)

Megbízási szerződés kötése a Polgármesteri Kabinet munkájában történő közreműködésre

14/2019.(II.14.)

A fogászati alapellátás vállalkozásban történő ellátására vonatkozó szerződés felmondásáról

15/2019.(II.14.)

Az „Útfelújítás Jászapátiban” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

17/2019.(II.14.)

(Képviselő-testületi határozatok hatályon kívül helyezéséről)

18/2019.(II.14.)

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt kapcsán képzések lebonyolítására vonatkozó „Humán szolgáltatások fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásról

19/2019.(II.14.)

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt kapcsán képzések lebonyolítására vonatkozó „Humán kapacitások fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásról

20/2019.(II.14.)

(Jászapáti Városi Önkormányzatának a ”Három generációval az Egészségért” c. pályázaton való részvételéről)

21/2019.(II.14.)

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt kapcsán strand röplabda felújításáról

22/2019.(II.14.)

Jászapáti Város Polgármestere 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

23/2019.(II.14.)

Jászapáti Város 2. számú fogorvosi körzetének működtetéséről

24/2019.(II.14.)

Jászapáti Város 1. számú fogorvosi körzetének működtetéséről.

25/2019.(II.14.)

a Jászapáti, Jókai u. 1. szám 3. ajtó (3164 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 53 m2 alapterületű, komfortos bérlakás bérbeadásáról

26/2019.(II.14.)

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatása” című projekt keretében meghirdetett lakás odaítéléséről

27/2019.(II.14.)

a Jászapáti, Damjanich u. 8. szám 3. ajtó (2783 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló ingatlanban lévő 136 m2 alapterületű, körülhatárolt terület bérbeadásáról

28/2019.(II.14.)

a Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 6. ajtó (2805/3/A/3 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 77 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakás bérbeadásáról

29/2019.(III.06.)

Napirend módosításáról

30/2019.(III.06.)

Módosított napirend elfogadásáról 

31/2019.(III.06.)

Jászapáti, Fekete utca 3. szám alatti (2744/2 hrsz.) ingatlan megvásárlásáról

32/2019.(III.06.)

A Police-Sec Biztonságtechnikai Kft.-vel kötött szerződések felmondásáról szóló tájékoztató tudomásulvételéről

33/2019.(III.06.)

Jászapáti Város Önkormányzat és intézményei távfelügyeleti védelmével kapcsolatban beérkezett árajánlatok elbírálására

34/2019.(III.06.)

Jászapáti Város hatályos településrendezési eszközeinek – Jászapáti 0282/89 hrsz.-ú részterület - módosítási céljainak elfogadásáról

35/2019.(III.06.)

Multifunkcionális szabadidős sportlétesítmény építéséről Jászapáti Iparterületén

36/2019.(III.06.)

Szenvedélybeteg – segítő Szolgálat részére fizetendő 2019. évi hozzájárulás mértékének módosításáról

37/2019.(III.06.)

A Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft.-vel kötendő megbízási szerződésről

38/2019.(III.06.)

Az „Turizmusfejlesztés Jászapáti és Jászivány településeken” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

39/2019.(III.06.)

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 105/2018.(VI.07.) számú Képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja, a határozat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

40/2019.(III.06.)

175/2018.(VIII.30.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról)

41/2019.(III.06.)

A „Kerékpárút építése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

42/2019.(III.06.)

Jászapáti Városi Önkormányzat folyószámla-hitel felvételéhez történő hozzájárulásról

43/2019.(III.06.)

Műszaki ellenőri feladatok ellátása a „Turizmusfejlesztés Jászapáti és Jászivány településeken” című projektben)

44/2019.(III.06.)

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt kapcsán „Jászapáti Közösségi Ház emeletének felújítása”

45/2019.(III.21.)

Napirend módosításáról

46/2019.(III.21.)

Módosított napirend elfogadásáról

47/2019.(III.21.)

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

48/2019.(III.21.)

Jászapáti Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2018. évre vonatkozó beszámolója és 2019. évi munkatervének és éves szolgáltatási tervének elfogadásáról

49/2019.(III.21.)

Jászapáti Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2018. évre vonatkozó beszámolója és 2019. évi munkatervének és éves szolgáltatási tervének elfogadásáról

50/2019.(III.21.)

A 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról

51/2019.(III.21.)

A Jászapáti Mezőgazdasági Szociális Szövetkezet 2018. évről szóló beszámolójának elfogadásáról

52/2019.(III.21.)

II. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó szerződésről

53/2019.(III.21.)

III. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó szerződésről)

54/2019.(III.21.)

Az EFOP-3.9.2-16-2017-000019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekthez kapcsolódóan logopédus biztosításáról

55/2019.(III.21.)

(Az EFOP-3.9.2-16-2017-000019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekthez kapcsolódóan pszichológus és mediátor biztosításáról)

56/2019. (III.21.)

Az EFOP-3.9.2-16-2017-000019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekthez kapcsolódó gyógytornász biztosításáról

57/2019.(III.21.)

A TOP-4.3.1-16-JN1-2017-00004 azonosítószámú, „Jászapáti szegregált lakókörnyezetében élők életminőségének előre mozdítása lakófunkciós és infrastrukturális fejlesztések segítségével” c. projekt kapcsán, Projektmenedzsment feladatok ellátásáról

58/2019.(III.21.)

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére „Turisztikai szolgáltatások és kínálat fejlesztése” című pályázathoz szükséges önerő biztosításához nyújtandó beruházási támogatásról

59/2019.(III.21.)

a Jászapáti belterület 1346/1 hrsz. ingatlan napelempark létesítése céljából történő bérbeadására

60/2019.(III.21.)

a Jászapáti, Vasút u. 1/A. szám (3255 hrsz.) alatt található, 72 m2 alapterületű, komfortos, önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás bérbeadásáról

61/2019.(IV.04.)

Napirend módosításáról

62/2019.(IV.04.)

Módosított napirend elfogadásáról

63/2019.(IV.04.)

A Jászapáti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének véleményezése

64/2019.(IV.04.)

A rendszerfüggő vízi közmű elemek bérleti díjára, valamint a rendszerfelújításból származó követelések kompenzálására vonatkozó megállapodásról

65/2019.(IV.04.)

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt kapcsán Jászapáti Pájer Antal Művelődési Ház fűtésrendszerének korszerűsítése)

66/2019.(IV.04.)

Az „Útfelújítás Jászapátiban” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról

67/2019.(IV.04.)

A Szavazatszámláló Bizottságok póttagjainak megválasztásáról

68/2019.(IV.04.)

Novák-Borbás János kérelméről, az 5130 Jászapáti, Tél u. 1/A. szám alatti ingatlanra vonatkozóan

72/2019.(IV.18.)

A tűzoltás és műszaki mentés területén végrehajtott szakmai feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról

73/2019.(IV.18.)

A JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Kirendeltségének 2018. évi szakmai munkájáról szóló tájékoztató tudomásulvételéről

74/2019.(IV.18.)

A település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóról

75/2019.(IV.18.)

Jászapáti Városi Önkormányzat Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciójának 2019. évi felülvizsgálatáról

76/2019.(IV.18.)

Jászapáti Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról

77/2019.(IV.18.)

A TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00008 azonosítószámú, „Jászapáti szatócsbolt rekonstrukciója-kapcsolt turisztikai elemekkel” elnevezésű projekt kapcsán kiviteli tervdokumentáció elkészítéséről)

78/2019.(IV.18.)

Szerződéskötés Jászapáti, Árvai u. 10. sz. (hrsz.:33) alatti ingatlanon 11 db parkoló létesítésére

79/2019.(IV.18.)

Tervezési feladatok ellátása a TOP-4.3.1-16-JN1-2017-00004 azonosítószámú, „Jászapáti szegregált lakókörnyezetében élők életminőségének előre mozdítása lakófunkciós és infrastrukturális fejlesztések segítségével” című projekt kapcsán)

80/2019.(IV.18.)

A Jászapáti településen építendő kerékpárút által érintett idegen tulajdonú ingatlanok területrészeinek önkormányzati tulajdonú ingatlan cserével történő tulajdonjog megszerzéséről)

81/2019.(IV.18.)

Jászapáti Város polgármesterének 2019. évi cafeteria juttatásáról)

82/2019.(IV.18.)

Jászapáti Városi Önkormányzat 2019. évi cafetéria -szabályzatának elfogadásáról

83/2019.(IV.18.)

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft.-vel kötendő, a helyben biztosítható közfeladatok egy részének ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés kötéséről

84/2019.(IV.18.)

„Kerékpárút építése” tárgyú közbeszerzési eljárásról

85/2019.(IV.18.)

A „Kerékpárút építése II.” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

86/2019.(IV.18.)

Zárt ülés napirendjének elfogadásáról

87/2019.(IV.18.)

Jászapáti, Temesvári u. 16 (hrsz.: 2713) szám alatti ingatlanrész vételéről

90/2019.(V.16.)

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról

91/2019.(V.16.)

Jelentés a belső ellenőr 2018. évi ellenőrzési tapasztalatairól

92/2019.(V.16.)

Jászapáti Városi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2018. évi értékeléséről

93/2019.(V.16.)

Jászapáti Város Gyermekvédelmi Koncepciójának 2019. évi felülvizsgálatáról

94/2019.(V.16.)

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójáról

95/2019.(V.16.)

„A Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadásáról”

96/2019.(V.16.)

Beszámoló Jászapáti Városi Önkormányzat 2014-2019. évekre vonatkozó gazdasági programjának 2018. évi időszakos végrehajtásáról

97/2019.(V.16.)

Fogorvosi ügyeleti ellátásról

98/2019.(V.16.)

„Turizmusfejlesztés Jászapáti és Jászivány településeken” tárgyú közbeszerzési eljárásról

99/2019.(V.16.)

Jászapáti, Dósa u. 2. sz. (hrsz.:1572) alatti lakóépület tetőszerkezetének felújításáról szóló szerződéskötéséről

100/2019.(V.16.)

Képviselő-testületi határozatok hatályon kívül helyezéséről

101/2019.(V.16.)

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt kapcsán képzések lebonyolítására vonatkozó „Humán szolgáltatások fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásról

102/2019.(V.16.)

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt kapcsán képzések lebonyolítására vonatkozó „Humán kapacitások fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásról

103/2019.(V.16.)

„Ipari park építése” tárgyú közbeszerzési eljárásról

104/2019.(V.16.)

A TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00003 - Jászapáti Ipari és Logisztikai Park fejlesztése című projekt kapcsán „Ipari park építése II.” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról)

105/2019.(V.16.)

A 191/2018. (IX. 20.) képviselő-testületi határozat módosítására

106/2019.(V.16.)

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatályos településrendezési tervének módosítására beérkezett ajánlatok elbírálására

108/2019.(V.16.)

Rácz István kérelméről, az 5130 Jászapáti, Utassi u. 26. szám alatti ingatlanra vonatkozóan

109/2019.(V.16.)

A Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 2. emelet 10. ajtó (2805/3/A/11 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 76 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakásra benyújtott pályázat elbírálásáról

113/2019.(V.22.)

A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosítószámú projekt keretében, az „Eszközbeszerzés 2 részben” tárgyú közbeszerzési eljárásról

114/2019.(V.22.)

Fogorvosi szék vásárlásáról

115/2019.(V.22.)

Jászapáti Városi Önkormányzatának az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására című pályázaton történő részvételéről

116/2019.(V.22.)

Jászapáti Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 35/2001. (I. 01.) számú rendelet módosítási céljainak kiegészítéséről

118/2019.(V.22.)

Birkás Éva kérelméről, az 5130 Jászapáti, Mező u. 13. szám alatti ingatlanra vonatkozóan.

119/2019.(V.22.)

Jászapáti, István király út 3. szám alatti társasház I. emelet 1. számú önkormányzati tulajdonú lakás értékesítéséhez módosító javaslat elfogadásáról

120/2019.(V.22.)

Jászapáti, István király út 3. szám alatti társasház I. emelet 1. számú önkormányzati tulajdonú lakás értékesítése módosított előterjesztésének elfogadásáról

121/2019.(V.22.)

Jászapáti, István király út 3. sz. alatti társasház I. emelet 3. sz. önkormányzati tulajdonú lakás értékesítéséről

124/2019.(VI.05.)

A közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás szolgáltatás tárgyában létrejött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítására, egybefoglalt szerződés jóváhagyására

125/2019.(VI.05.)

Jegyző tartós távollétének tudomásul vételéről

126/2019.(VI.05.)

Fogorvosi szék éven belüli részletre történő vásárlásáról, egyben a 114/2019. (V. 22.) képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezésére

127/2019.(VI.05.)

„Kerékpárút építése II.” tárgyú közbeszerzési eljárásról

128/2019.(VI.05.)

Zárt ülés napirendjének elfogadásáról

129/2019.(VI.05.)

Vágó Pál helytörténeti gyűjtemény kezelésével és a Kiállítótér működtetésével kapcsolatban megbízási szerződés kötésérő

130/2019.(VI.14.)

Nyílt ülés napirendjének kiegészítéséről

131/2019.(VI.14.)

Nyílt ülés módosított napirendjének elfogadásáról

132/2019.(VI.14.)

A 115/2019.(V.22.) sz. Képviselő-testületi határozat módosításáról és kiegészítéséről)

133/2019.(VI.14.)

Jászapáti, Dósa u. 2. sz. (hrsz.:1572) alatti lakóépület falszerkezetének megerősítéséről és a Jászapáti, Kossuth út 36-38. (hrsz.:1534) alatti lakóépület sérült épületrészének újjáépítéséről szóló szerződés kötéséről

134/2019.(VI.20.)

Nyílt ülés napirendjének kiegészítéséről

135/2019.(VI.20.)

Nyílt ülés módosított napirendjének elfogadásáról

136/2019.(VI.20.)

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról.

137/2019.(VI.20.)

A Jászapáti Önálló Óvodai Intézmény 2018/2019-es nevelési évének tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

138/2019.(VI.20.)

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászapáti városban nyújtott 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

139/2019.(VI.20.)

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. II. félévi munkatervének elfogadásáról.)

140/2019.(VI.20.)

A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény Szakmai Programjának és mellékleteinek módosításáról

141/2019.(VI.20.)

Jászapáti Városi Önkormányzatának az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására című pályázaton történő részvételéről

142/2019.(VI.20.)

„Humán szolgáltatások fejlesztése ” tárgyú közbeszerzési eljárásról

143/2019.(VI.20.)

Zárt ülés napirendjének elfogadásáról

144/2019.(VI.20.)

Jászapáti Városért díj adományozásáról 2019. évben

145/2019.(VI.20.)

Pedagógiai díj adományozásáról 2019. évben

146/2019.(VI.20.)

Közszolgálati díj adományozásáról 2019. évben

147/2019.(VI.20.)

Egészségügyi díj adományozásáról 2019. évben

148/2019.(VI.20.)

Vállalkozói díj adományozásáról 2019. évben

149/2019.(VI.20.)

Polgárőr díj adományozásáról 2019. évben

150/2019.(VI.20.)

Tűzoltó díj adományozásáról 2019. évben

151/2019.(VII.09.)

Napirend módosításáról

152/2019.(VII.09.)

Módosított napirend elfogadásáról

153/2019.(VII.09.)

A VP6-19.2.1.-48-7-17 kódszámú, „Értékkel bíró helyi rendezvények támogatása” című pályázati felhíváshoz kapcsolódó 149/2018.(VII.09.) számú Képviselő-testületi határozat kiegészítése)

154/2019.(VII.09.)

Az Út és Élet Szociális Szövetkezet részére a Jászapáti, Gyöngyvirág u. 22. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan fióktelephelyként való bejegyzéséhez történő hozzájárulásró

155/2019.(VII.09.)

Az Egész Nap Kft. részére a Jászapáti, Gyöngyvirág u. 22. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan fióktelephelyként való bejegyzéséhez történő hozzájárulásról

156/2019.(VII.18.)

Napirend módosításáról

157/2019.(VII.18.)

Módosított napirend elfogadásáról

158/2019.(VII.18.)

Jászapáti Város településrendezési eszközeinek – négy részterületet érintő – módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességének megállapításáról

159/2019.(VII.18.)

Jászapáti Város településrendezési eszközeinek – négy részterületet érintő   – módosítása kapcsán a partnerségi egyeztetés során beérkezett vélemények elfogadásáról és lezárásáról

160/2019.(VII.18.)

Jászapáti II. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó tartós helyettesítési megállapodás megkötéséről

161/2019.(VII.18.)

Jászapáti, Táncsics út 999 hrsz. ingatlan értékesítéséről

162/2019.(VII.18.)

A Jászapáti településen építendő kerékpárút által érintett idegen tulajdonú ingatlanok területrészeinek önkormányzati tulajdonú ingatlan cserével történő tulajdonjog megszerzéséről szóló 80/2019. (IV. 18.) képviselő-testületi döntés módosítására

163/2019.(VIII.01.)

Nyílt ülés napirendjének elfogadásáról

164/2019.(VIII.01.)

Jászapáti Város településrendezési eszközeinek –egy részterületet érintő – módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességének megállapításáról

165/2019.(VIII.01.)

Az Egész Nap Kft. részére a Jászapáti, Petőfi S. u. 4-6. szám alatti, 2805/3/A/1. helyrajzi számon nyilvántartott orvosi rendelő, fióktelepként való bejegyzéséhez történő hozzájáruló határozati javaslat módosításáról

166/2019.(VIII.01.)

Az Egész Nap Kft. részére a Jászapáti, Petőfi S. u. 4-6. szám alatti, 2805/3/A/1. helyrajzi számon nyilvántartott orvosi rendelő, fióktelepként való bejegyzéséhez történő hozzájáruló módosított határozati javaslat elfogadásáról

169/2019.(VIII.26.)

„Ipari park építése 2.” tárgyú közbeszerzési eljárásról

170/2019.(VIII.26.)

A Jászapáti Tölgyes Strandfürdő fejlesztésével kapcsolatban Borbás Zoltán megbízásáról

171/2019.(VIII.26.)

Jászapáti II. sz. felnőtt háziorvosi körzet minimumfeltételeinek, felszerelésének biztosításáról

172/2019.(VIII.26.)

Jászapáti II. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó tartós helyettesítési megállapodás megkötéséről szóló 160/2019. (VII. 18.) önkormányzati határozat kiegészítéséről

173/2019.(VIII.26.)

173/2019.(VIII.26.) számú Képviselő-testületi határozat

Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről

174/2019.(VIII.26.)

174/2019.(VIII.26.) számú Képviselő-testületi határozat

A Helyi Választási Bizottság megválasztása

175/2019.(VIII.26.)

A TOP-4.2.1-15 azonosítószámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” c. felhívásra való pályázat benyújtásáról)

176/2019.(VIII.26.)

Zárt ülés napirendjének levételéről

178/2019.(IX.06.)

Jászapáti Város Helyi Építési Szabályzatának (HÉSZ), valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 35/2001. (I. 01.) önkormányzati rendelet, továbbá a 96/2000. (XII.14.) számú határozattal elfogadott Településszerkezeti terv módosításáról

179/2019.(IX.06.)

Jászapáti város Vízi-közművei gördülő fejlesztési tervének (2020-2034. közötti időszak) elfogadásáról

180/2019.(IX.06.)

TOP-4.2.1-15 azonosítószámú, „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” c. projekthez kapcsolódóan megalapozó dokumentum elkészítéséről

181/2019.(IX.06.)

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igényléséről

183/2019.(IX.06.)

(A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjéről)

187/2019.(IX.19.)

Jászapáti Városi Önkormányzat 2019. évi pénzügyi tervének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

188/2019.(IX.19.)

A Jászapáti Önálló Óvodai Intézmény 2019/2020-as nevelési évének munkatervéről

189/2019.(IX.19.)

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. év I. féléves gazdasági tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról

190/2019.(IX.19.)

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához történő csatlakozásról

191/2019.(IX.19.)

Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény Szakmai Programjának módosítására

192/2019.(IX.19.)

A TOP-3.2.1-16 azonosítószámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. felhívásra való pályázat benyújtásáról

194/2019.(IX.19.)

„Eszközbeszerzés 2 részben” tárgyú közbeszerzési eljárásról

195/2019.(IX.19.)

A „Szatócsbolt Jászapátiban” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

196/2019.(IX.19.)

Jászapáti Városi Önkormányzatának a „Fehér Akác” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthonával a Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói számára közétkeztetés szolgáltatás ellátására kötött szolgáltatási szerződés módosításáról

197/2019.(IX.19.)

A Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám (2805/3 hrsz.) alatt található,

199/2019.(IX.19.)

Néhai Mihályi Istvánné hagyatéki ügyében ajándék visszautasításáról

203/2019.(IX.27.)

A „Szatócsbolt Jászapátiban” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

204/2019.(IX.27.)

A Várunk Alapítvány kérelméről

205/2019.(IX.27.)

A Városi Könyvtár és Művelődési Központ Alapító okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

206/2019.(IX.27.)

a Városi Könyvtár és Művelődési Központ Alapító okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

207/2019.(IX.27.)

A 181/2019. (IX.06.) sz. Képviselő-testületi határozat módosításáról

208/2019. (IX.27.)

A roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására című ROM-RKT-19 azonosítójú pályázat beadására

209/2019.(IX.27.)

Ádámné Vágó Krisztina kérelméről

212/2019.(IX.27.)

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatása” című projekt keretében meghirdetett lakás odaítéléséről

213/2019.(IX.27.)

a Jászapáti külterület 3265 hrsz. ingatlan kerékpárúttal érintett részének kisajátítására

214/2019.(IX.27.)

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjéről

215/2019.(IX.27.)

(A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft.  ügyvezetői feladatainak ellátásáról)

216/2019.(IX.27.)

A Szavazatszámláló Bizottságok póttagjainak megválasztásáról

219/2019.(X.08.)

Farkas Róbert László és Farkasné Tallósi Renáta kérelméről, az 5130 Jászapáti, Budai u. 12/a. szám alatti ingatlanra vonatkozóan

220/2019.(X.08.)

A Szavazatszámláló Bizottságok póttagjainak megválasztásáról

223/2019.(X.25.)

Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

224/2019.(X.25.)

Eseti bizottság létrehozásáról

225/2019.(X.25.)

Pócs János főállású alpolgármesterré történő választásáról

226/2019.(X.25.)

Dr. Völgyi István társadalmi megbízatású alpolgármesterré történő választásáról

227/2019.(X.25.)

Dr. Völgyi István alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról

228/2019.(X.25.)

Pócs János alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról

229/2019.(X.25.)

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testület bizottsági elnökeinek és tagjainak megválasztásáról szóló előterjesztés módosításáról

230/2019.(X.25.)

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testület bizottsági elnökeinek és tagjainak megválasztásáról szóló módosított előterjesztés elfogadásáról

231/2019.(X.25.)

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november és december havi munkatervéről

221/2019.(X.08.)

A 215/2019. (IX.27.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról és kiegészítéséről

234/2019.(X.28.)

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsági tagjának megválasztásáról

235/2019.(X.28.)

„Eszközbeszerzés Jászapáti részére” tárgyú közbeszerzési eljárásról

236/2019.(X.28.)

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatása” című projekt keretében ismételten megpályázható lakásokról)

237/2019.(X.28.)

"Három generációval az egészségért program II." pályázati felhíváson való részvételhez szükséges döntések meghozatalára

240/2019.(XI.07.)

A Jászsági Egészségügyi Társulás társulási megállapodása módosítására, a Három generációval az egészségért program II. tárgyú pályázati felhíváshoz kapcsolódó praxisközösségi szerződés módosítására

241/2019.(XI.07.)

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsában a Jászapáti Városi Önkormányzat képviseletét ellátó személyről

242/2019.(XI.07.)

A Jászapáti, Tölgyes Strandfürdő fejlesztésével kapcsolatos szakértői feladatok ellátásáról)

243/2019.(XI.07.)

„Humán kapacitások fejlesztése 3.9.2” tárgyú közbeszerzési eljárásról

244/2019.(XI.07.)

„Humán kapacitások fejlesztése Jászapátiban” tárgyú közbeszerzési eljárásról

248/2019.(XI.21.)

Tájékoztató a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. III. negyedévi gazdasági tevékenységéről

249/2019.(XI.21.)

A Jászapáti Városi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás módosításáról

250/2019.(XI.21.)

Lungo Drom helyi szervezetének kérelméről

251/2019.(XI.21.)

Jászapáti III. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó tartós helyettesítési megállapodás megkötéséről

254/2019.(XI.21.)

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatása” című projekt keretében meghirdetett lakás odaítéléséről

255/2019.(XI.21.)

Balog Sarolta Jászapáti Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatásának megszüntetéséről)

256/2019.(XI.21.)

Csongár Csaba Csongor Jászapáti Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatásának megszüntetéséről

257/2019.(XI.21.)

Jászapáti, Ady Endre u. 1/a. szám alatti ingatlan esetében ajándék visszautasításáról

258/2019.(XI.21.)

Jászapáti, Munkás utca 4. szám alatti ingatlan esetében ajándék visszautasításáról

257/2019.(XI.21.)

Jászapáti, Ady Endre u. 1/a. szám alatti ingatlan esetében ajándék visszautasításáról

258/2019.(XI.21.)

Jászapáti, Munkás utca 4. szám alatti ingatlan esetében ajándék visszautasításáról

259/2019.(XI.21.)

a Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 2. emelet 8. ajtó (2805/3/A/9 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 68 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakásra benyújtott pályázat elbírálásáról

260/2019.(XI.21.)

a Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 6. ajtó (2805/3/A/3 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 77 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakásra benyújtott pályázat elbírálásáról

261/2019.(XI.21.)

A Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 5. ajtó (2805/3/A/4 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 75 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakásra benyújtott pályázat elbírálásáról

248/2019.(XI.21.)

Tájékoztató a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2019. III. negyedévi gazdasági tevékenységéről

249/2019.(XI.21.)

A Jászapáti Városi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás módosításáról

250/2019.(XI.21.)

Lungo Drom helyi szervezetének kérelméről

251/2019.(XI.21.)

Jászapáti III. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó tartós helyettesítési megállapodás megkötéséről

254/2019.(XI.21.)

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatása” című projekt keretében meghirdetett lakás odaítéléséről

255/2019.(XI.21.)

Balog Sarolta jászapáti Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatásának megszüntetéséről)

256/2019.(XI.21.)

Csongár Csaba Csongor jászapáti Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatásának megszüntetéséről

257/2019.(XI.21.)

Jászapáti, Ady Endre u. 1/a. szám alatti ingatlan esetében ajándék visszautasításáról

258/2019.(XI.21.)

Jászapáti, Munkás utca 4. szám alatti ingatlan esetében ajándék visszautasításáról

259/2019.(XI.21.)

a Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 2. emelet 8. ajtó (2805/3/A/9 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 68 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakásra benyújtott pályázat elbírálásáról

260/2019.(XI.21.)

a Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 6. ajtó (2805/3/A/3 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 77 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakásra benyújtott pályázat elbírálásáról

261/2019.(XI.21.)

A Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 5. ajtó (2805/3/A/4 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 75 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakásra benyújtott pályázat elbírálásáró

267/2019.(XII.03.)

Könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozóan meghívásos pályázat lefolytatásáról.

268/2019.(XII.03.)

Farkas Ferenc polgármester úr 2014-2019 önkormányzati ciklusban felhalmozott szabadsága megváltása tárgyában

269/2019.(XII.03.)

„Szatócsbolt Jászapátiban” tárgyú közbeszerzési eljárásról

270/2019.(XII.03.)

Jászapáti Városi Önkormányzat folyószámla-hitel felvételéhez történő hozzájárulásról

277/2019.(XII.19.)

Lejárt határidejű határozatok elfogadásáról

278/2019.(XII.19.)

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 96/2000. (XII.14.) számú határozattal elfogadott Településszerkezeti tervének módosításáról

279/2019.(XII.19.)

A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény felnőtt korúak érdekében végzett munkájának értékeléséről

280/2019.(XII.19.)

Belső ellenőrzési terv

281/2019.(XII.19.)

Jászapáti Városi Önkormányzatra vonatkozó könyvvizsgálói feladatok elvégzésére

282/2019.(XII.19.)

Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról.

283/2019.(XII.19.)

A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező

284/2019.(XII.19.)

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. folyószámla-hitel kérelméről

285/2019.(XII.19.)

Keretszerződések megkötéséről

286/2019.(XII.19.)

A „Szatócsbolt_2” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

289/2019.(XII.19.)

A Pájer Antal díj odaítéléséről

290/2019.(XII.19.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról

291/2019.(XII.19.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról

292/2019.(XII.19.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról

293/2019.(XII.19.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról

294/2019.(XII.19.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról

295/2019.(XII.19.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról

296/2019.(XII.19.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról

297/2019.(XII.19.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról

298/2019.(XII.19.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról

299/2019.(XII.19.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról

300/2019.(XII.19.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról

301/2019.(XII.19.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról

303/2019.(XII.19.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról

303/2019.(XII.19.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról

304/2019.(XII.19.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról

305/2019.(XII.19

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról

306/2019.(XII.19.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról

307/2019.(XII.19.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról

308/2019.(XII.19.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról

309/2019.(XII.19.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról

310/2019.(XII.19.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról

311/2019.(XII.19.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról

312/2019.(XII.19.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról

313/2019.(XII.19.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról

314/2019.(XII.19.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról

315/2019.(XII.19.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról

316/2019.(XII.19.)

Jászapáti Város Év Sportolója díj adományozásáról

317/2019.(XII.19.)

Jászapáti Város Év Edzője díj adományozásáról

318/2019.(XII.19.)

Jászapáti Város Év Csapata díj adományozásáról

319/2019.(XII.19.)

Jászapáti Város Sportjáért díj adományozásáról

320/2019.(XII.19.)

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére működési célú támogatás nyújtásáról