A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évben hozott határozatai

1/2018.(I.24.)

(Napirend elfogadásáról.)

2/2018. (I.24.)

(TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00003 „Helyi közösségek fejlesztése Jászapáti járás 9 településének összefogásával” című pályázathoz kapcsolódóan projektmenedzsment feladatok ellátásáról.)

3/2018.(I.24.)

(EFOP-1.8.2-17-2017-00016 „Jászapáti Praxisközösség az egészségért” című pályázathoz kapcsolódóan projektmenedzsment feladatok ellátásáról.)

4/2018. (I.24.)

(A 285/2016. (XII.15.) sz. Képviselő-testületi határozat kiegészítéséről)

5/2018./I.24./

(A TOP- 3.2.2-15-JN1-2016-00032 kódszámú „Új termálkút létesítése Jászapátiban” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról.)

6/2018. (I.24.)

(A „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat!” felhívásról.)

7/2018.(II.05.)

(Napirend elfogadásáról.)

8/2018.(II.05.)

(Jászapáti Városi Önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról.)

9/2018.(II.05.)

(„Helyi közösségek fejlesztése Jászapáti járás 9 településének összefogásával” című pályázathoz kapcsolódóan a kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biztosításának ellátásáról.)

10/2018.(II.05.)

(Az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások lebonyolításáról.)

11/2018.(II.05.)

(EFOP-3.9.2-16-2017-00019 kódszámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című pályázathoz kapcsolódóan a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának ellátásáról”.)

12/2018.(II.05.)

(Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások lebonyolításáról.)

13/2018.(II.05.)

(EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című pályázathoz kapcsolódóan a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának ellátásáról”)

14/2018.(II.05.)

(A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00032 azonosítószámú „Épületenergetikai fejlesztések Jászapáti településen II.” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról.)

15/2018.(II.15.)

(Napirend felvételéről.)

16/2018.(II.15.)

(Napirend elfogadásáról.)

17/2018.(II.15.)

(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról.)

18/2018.(II. 15.)

(Jászapáti Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról.)

19/2018.(II.15.)

(Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 235/2017. (XII.14.) sz. Képviselő-testületi határozatának módosításáról.)

20/2018.(II.15.)

(Jászapáti város és térsége közigazgatási területén a rendelési időn kívüli alapellátási szintű Központi Orvosi Ügyeleti szolgálat ellátásáról szóló vállalkozási szerződés módosításáról.)

21/2018.(II.15.)

(Pappné Tősér Éva egyéni vállalkozóval kötendő megbízási szerződésről.)

22/2018.(II. 15.)

(„A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz csatlakozásról.)

23/2018.(II.15.)

(Jászapáti Város Polgármestere 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról.)

24/2018.(II.15.)

(TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00003 azonosítószámú, „Helyi közösségek fejlesztése Jászapáti járás 9 településének összefogásával” című pályázathoz kapcsolódó felnőttképzési programról )

25/2018. (II.15.)

(A Helyi Választási Bizottság tagjának és póttagjainak megválasztásáról.)

26/2018.(II.15.)

(A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról.)

27/2018.(II. 15.)

(Jászapáti, Hunyadi u. 33. (2527/1 hrsz.) szám alatti ingatlan vételi ajánlatáról.)

28/2018.(III.06.)

(Napirend felvételéről.)

29/2018.(III.06.)

(Napirend elfogadásáról.)

30/2018.(III.06.)

(Jászapáti Városi Önkormányzat Beszerzési Szabályzatáról.)

31/2018. (III.06.)

(A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft.-vel kötendő, a helyben biztosítható közfeladatok egy részének ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés kötéséről.)

32/2018.(III.06.)

(A Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám (2805/3 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, orvosi rendelőben lévő 18 m2 alapterületű iskolaorvosi rendelő bérbeadásáról.).

33/2018.(III.06.)

(A Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft.-vel kötendő megbízási szerződésről.)

34/2018.(III.06.)

(A TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00003 azonosítószámú, „Jászapáti Ipari és Logisztikai Park fejlesztése” című projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok elvégzéséről.)

35/2018.(III.06.)

(A TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00014 azonosítószámú, „Belvízvédelmi fejlesztés Jászapátiban” című projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok elvégzéséről.)

36/2018.(III.06.)

(Az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A Jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatására” című projekthez kapcsolódó informatikai eszközök beszerzésére.)

37/2018.(III.06.)

(Az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A Jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatására” című projekt kapcsán rendezvényszervezésre (bérleti díj feltüntetésével), valamint catering szolgáltatás ellátására.)

38/2018.(III.06.)

(Az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A Jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatására” című projekt kapcsán vállalkozói fórumokon előadások megtartásáról.)

39/2018.(III.06.)

(Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekthez kapcsolódó nyitó és záró konferencia és egyéb rendezvények megszervezéséről.)

40/2018.(III.06.)

(Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekthez kapcsolódó szakmai nyomonkövető szoftver beszerzéséről.)

41/2018.(III.06.)

(Az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti Járásban” című projekten belül szakmai előrehaladás, monitoring támogatása feladatok ellátására.)

42/2018.(III.06.)

(Az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti Járásban” című projekthez kapcsolódóan szakmai nyomonkövető szoftver beszerzésére.)

43/2018.(III.06.)

(Köznevelési szerződés módosításáról.)

44/2018.(III.6.)

(Bódi Pál 5130 Jászapáti, Gábor Áron u. 1. sz. alatti lakos kérelme haszonbérleti szerződés meghosszabbítására.)

45/2018.(III.22.)

(Napirend felvételéről.)

46/2018.(III.22.)

(Napirend elfogadásáról.)

47/2018.(III.22.)

(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról.)

48/2018.(III.22.)

(A tűzoltás és műszaki mentés területén végrehajtott szakmai feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról.)

49/2018.(III.22.)

(A JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Kirendeltségének 2017. évi szakmai munkájáról szóló tájékoztató tudomásulvételéről.)

50/2018.(III.22.)

(A 2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról.)

51/2018.(III.22.)

(Az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti 2018-2023-ig tartó továbbképzési programjának elfogadásáról.)

52/2018.(III.22.)

(Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. I. féléves munkatervének módosításáról.)

53/2018.(III.22.)

(Jászapáti Városi Önkormányzat a „Fehér Akác” Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthonával kötött, Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói számára közétkeztetés szolgáltatás ellátására kötött szolgáltatási szerződés módosításáról.)

54/2018.(III.22.)

(Jászapáti Városi Önkormányzat, valamint az Innoven Közétkeztetési Kft. a Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény Horváth Bölcsőde és a Jászapáti Önálló Óvodai Intézményben közétkeztetés szolgáltatás ellátására kötött szolgáltatási szerződés módosításáról.)

55/2018.(III.22.)

(Jászapáti Városi Önkormányzat, valamint a Kovács Béla Épületgépészeti Kft. a Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 5130. Jászapáti, Petőfi S. u. 22, valamint az István király út 12. szám alatti intézmény tanulói részére közétkeztetési szolgáltatás ellátására kötött szolgáltatási szerződés módosításáról.).

56/2018.(III.22.)

(Jászapáti, Balajti Illésné utca 1. szám alatti ingatlanra (hrsz.: 731) elidegenítési és terhelési tilalommal bejegyzett jelzálogjog törléséhez való hozzájárulásról.)

57/2018.(IV.04.)

(Napirend elfogadásáról.)

58/2018.(IV.04.)

(„Jászapáti Városi Önkormányzat 127/2017.(VI.20.) számú Képviselő-testületi határozatának módosításáról.)

59/2018.(IV.05.)

(Napirend levételéről.)

60/2018.(IV.05.)

(Napirend elfogadásáról.)

61/2018.(IV.05.)

(Az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú A JÁSZAPÁTI FIATALOK HELYBEN MARADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA című projekthez kapcsolódó Ösztönző Rendszer elfogadásáról)

62/2018.(IV.05.)

(Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt vonatkozásában szakemberek továbbképzéséhez kapcsolódó ösztöndíjpályázat kiírásáról.)

63/2018.(IV.05.)

(„Sportöltöző építése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról.)

62/2018.(IV.05.)

(Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt vonatkozásában szakemberek továbbképzéséhez kapcsolódó ösztöndíjpályázat kiírásáról.)

63/2018.(IV.05.)

(„Sportöltöző építése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról.)

64/2018.(IV.05.)

(Villamosenergia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással 2019-2020. évekre.

65/2018.(IV.19.)

(Napirend levételéről.)

66/2018.(IV.19.)

(Napirend elfogadásáról.)

67/2018.(IV.19.)

(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról.)

68/2018.(IV.19.)

(Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. I. féléves munkatervének módosításáról.)

69/2018.(IV.19.)

(A nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék begyűjtéséről szóló közszolgáltatási szerződés megkötéséről.)

70/2018.(IV.19.)

(A Jászapáti, Damjanich u. 8. szám (2783 hrsz.) 4. ajtó alatt található, 38 m2 alapterületű, illetve Jászapáti, Damjanich u. 8. szám (2783 hrsz.) 5. ajtó alatt található, 38 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról.)

71/2018.(IV.19 .)

(A Jászapáti, István király út 37. szám 1. ajtó (3152 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 73 m2 alapterületű, összkomfortos, „Fiatalok Háza” költségelvű bérlakásra és a lakáshoz tartozó 14 m2 alapterületű garázsra benyújtott pályázatok elbírálásáról.)

72/2018.(IV.19.)

(A Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 3. ajtó (2805/3 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 85 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakásra benyújtott pályázatok elbírálásáról.)

73/2018.(IV.26.)

(Napirend elfogadásáról.)

74/2018.(IV.26.)

(Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti Járásban” című projekthez kapcsolódó lakhatási támogatásról.)

75/2018.(IV. 26.)

(Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igényléséről.)

76/2018.(IV. 26.)

(Az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti intézményvezetői megbízására vonatkozó pályázat kiírásáról.)

77/2018.(04.26.)

(Jászapáti Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 35/2001. (I. 01.) számú rendelet módosítási céljainak elfogadásáról.)

 

(Előterjesztés KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2016-00017 kódszámú, Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez tárgyú pályázati projekt működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása feladat eredményének elfogadásáról, az Iratkezelési-, Információbiztonsági-, és Információátadási szabályzat elfogadásáról.)

79/2018.(V.17.)

(Napirend elfogadásáról.)

80/2018.(V.17.)

(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról.)

81/2018.(V.17.)

A település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóról.

82/2018. (V. 17.)

Jászapáti Városi Önkormányzat Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciójának 2018. évi felülvizsgálatáról

83/2018. (V. 17.)

(Jelentés a belső ellenőr 2017. évi ellenőrzési tapasztalatairól)

84/2018. (V.17.)

(Jászapáti Városi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2017. évi értékeléséről)

85/2018. (V. 17.)

(Jászapáti Város Gyermekvédelmi Koncepciójának felülvizsgálatáról 2018. évben)

86/2018. (V.17.)

(A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójáról)

87/2018.(V.17.)

Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló

88 /2018. (V.17.)

(Az Önkormányzat tulajdonában lévő gépjármű tárolására szolgáló helyiségek bérleti díjának módosításáról)

89 /2018. (V.17.)

(az Önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának módosításáról)

90/2018. (V.17.)

(Beszámoló Jászapáti Városi Önkormányzat 2014-2019. évekre vonatkozó gazdasági programjának 2017. évi időszakos végrehajtásáról)

91/2018. (V.17.)

(Jászapáti Városi Önkormányzatának az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására című pályázaton történő részvételéről)

92/2018. (V. 17.)

(A Jászapáti 2366. helyrajzi számú ingatlan egy részének átadása a Jászapáti Városüzemeltető kft. részére, teniszpályák építése céljából)

93/2018. (V. 17.)

(Zárt ülés felvételéről)

94/2018. (V. 17.)

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

95/2018.(V.17.)

a Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 7. ajtó (2805/3 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 79 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakásra benyújtott pályázat elbírálásáról

96/2018.(V.17.)

a Jászapáti, Temető u. 8. szám 2. ajtó (3275 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 42 m2 alapterületű, összkomfortos, „Fiatalok Háza” költségelvű bérlakásra benyújtott pályázat elbírálásáról

97/2018.(V.24.)

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendek tárgyalását fogadta el:

98/2018. (V.24.)

Jászapáti Városi Önkormányzat által a közétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárás megindításáról

99/2018. (V.24.)

(Jászapáti Városi Önkormányzatának a KEHOP-1.2.1 „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” c. pályázaton való részvételéről)

100/2018.(V.24.)

(„Jászapáti Város Önkormányzatának a KEHOP-1.2.1 „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” c. pályázatához kapcsolódó helyi klímastratégia elkészítéséről”)

101/2018.(V.24.)

(TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00008 „Jászapáti Szatócsbolt rekonstrukciója – kapcsolt turisztikai elemekkel” című pályázathoz kapcsolódóan projektmenedzsment feladatok ellátásáról)

102/2018.(V.24.)

(„Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” c. pályázat kapcsán egyéni fejlesztési tervekhez kapcsolódó mentori munka támogatásáról, tanácsadásról”)

103/2018.(V.24.)

(„Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” c. pályázat kapcsán szakmai nyomon követés támogatásáról”)

105/2018.(VI.07.)

(Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti Járásban” című projekthez kapcsolódó Települési Ösztöndíj pályázatról hátrányos helyzetű tanulók (16-22 év közötti) számára)

106/2018.(VI.07.)

(A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére nyújtandó beruházási támogatásról)

107/2018.(VI.07.)

(„TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00013 „Belvízvédelmi fejlesztések Jászapátiban” című projekt kapcsán a „Tókotrás Jászapáti belterületén” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról”)

108/2018.(VI.21.)

(Napirend módosításáról, kiegészítéséről)

109/2018.(VI.21.)

(Módosított és kiegészített napirend elfogadásáról)

110/2018.(VI.21.)

(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról.)

111/2018.(VI.21.)

(Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. II. félévi munkatervének elfogadásáról)

112/2018.(VI.21.)

(A Jászapáti Önálló Óvodai Intézmény 2017/2018-as nevelési évének tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról)

113/2018.(VI.21.)

(A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászapáti városban nyújtott 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról)

114/2018.(VI.21.)

(Az óvodai és iskolai szociális segítés bevezetéséről a Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központban)

115/2018.(VI.21.)

(Szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának kialakítási lehetőségéről)

114/2018.(VI.21.)

(Az óvodai és iskolai szociális segítés bevezetéséről a Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központban)

115/2018.(VI.21.)

(Szenvedélybetegek alacsony küszöbű szolgáltatásának kialakítási lehetőségéről)

116/2018.(VI.21.)

(A TOP-5.2.1-15-JN1-2016-00004 azonosítószámú, Jászapáti szegregált lakókörnyezetben élők életminőségének előremozdítása, társadalmi, integrációs törekvéseken keresztül c. pályázat keretén belül „Rendezvények szervezése” tárgyban)

117/2018.(VI.21.)

(„A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00982 – Jászapáti Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása - című projekt kapcsán eszközbeszerzésről”)

118/2018.(VI.21.)

A Trió-Média-Jászberény Kft.-vel kötött támogatási szerződés módosításáról

119/2018.(VI.21.)

(Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című pályázat kapcsán Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Terv Intézkedési Tervének elkészítése, felmérés, adatbázis létrehozása, tanulmányírás)

120/2018.(VI.21.)

(Az EFOP-3.9.2-16-2017-000019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekthez kapcsolódóan humán szolgáltatási HR térkép elkészítéséről)

121/2018.(VI.21.)

(„Helyi közösségek fejlesztése Jászapáti járás 9 településének összefogásával” című pályázathoz kapcsolódóan helyi cselekvési tervek elkészítése)

122/2018.(VI.21.)

a Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 2. emelet 8. ajtó (2805/3 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 68 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakásra benyújtott pályázat elbírálásáról

123/2018.(VI.21.)

(Jászapáti Városért díj adományozásáról 2018. évben.)

124/2018.(VI.21.)

(Pedagógiai díj adományozásáról 2018. évben)

125/2018.(VI.21.)

(Közszolgálati díj adományozásáról 2018. évben)

126/2018.(VI.21.)

(Egészségügyi díj adományozásáról 2018. évben)

127/2018.(VI.21.)

(Vállalkozói díj adományozásáról 2018. évben)

128/2018.(VI.21.)

(Polgárőr díj adományozásáról 2018. évben)

129/2018.(VI.21.)

(Tűzoltó díj adományozásáról 2018. évben)

130/2018.(VI.27.)

(Napirend kiegészítéséről)

131/2018.(VI.27.)

(Kiegészített napirend elfogadásáról)

132/2018.(VI.27.)

(a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával kapcsolatos feladatok teljesítéséről és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer átalakításáról)

133/2018.(VI.27.)

(Az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A Jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatására” című projekthez kapcsolódóan képzések lebonyolítására)

134/2018.(VI.27.)

(„Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” c. pályázat kapcsán Sportágválasztó és Gyalogló-kocogó ünnep lebonyolításáról”)

Jászapáti, Vasút út 2.)

135/2018.(VI.27.)

(Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt vonatkozásában projektszintű könyvvizsgálat elvégzéséről)

136/2018.(VI.27.)

(Az EFOP-3.9.2-16-2017-000019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekthez kapcsolódó projektszintű könyvvizsgálat elvégzéséről)

137/2018.(VI.27.)

(„Jászapáti szegregált lakókörnyezetében élők életminőségének előremozdítása, társadalmi, integrációs törekvéseken keresztül” című pályázathoz kapcsolódóan Étkeztetési szolgáltatás ellátásáról)

138/2018.(VI.27.)

(„Jászapáti szegregált lakókörnyezetében élők életminőségének előremozdítása, társadalmi, integrációs törekvéseken keresztül” című pályázathoz kapcsolódóan Életvezetési tanácsadás tevékenység ellátásáról)

139/2018.(VI.27.)

(„Jászapáti szegregált lakókörnyezetében élők életminőségének előremozdítása, társadalmi, integrációs törekvéseken keresztül” című pályázathoz kapcsolódóan „Tiszta udvar, rendes ház” verseny lebonyolításáról)

140/2018.(VI.27.)

(Közétkeztetési szolgáltatás ellátásáról a Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola alsó tagozatos tanulói részére)

141/2018.(VI.27.)

(Közétkeztetési szolgáltatás ellátásáról a Jászapáti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola felső tagozatos tanulói részére)

142/2018.(VI.27.)

(Közétkeztetési szolgáltatás ellátásáról a szünidei étkeztetésében résztvevők részére)

143/2018.(VI.27.)

(Közétkeztetési szolgáltatás ellátásáról a Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény Horváth Bölcsődére, Önálló Óvodai Intézményre és Jászapáti Egyesített Szociális Intézményre vonatkozóan)

144/2018.(VI.27.)

Napirend elfogadásáról

145/2018.(VII.09.)

(„Alföld Szíve” Térségi Turisztikai Egyesületbe való csatlakozásról)

146/2018.(VII.09.)

(A „Sportöltöző építése” tárgyú közbeszerzési eljárás fedezetének megemeléséről az eljárás eredményessége érdekében)

147/2018.(VII.09.)

(A „Sportöltöző építése” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról)

148/2018.(VII.09.)

(Az EFOP-3.9.2-16-2017-000019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekthez kapcsolódó minőségi szolgáltatásfejlesztés és tehetséggondozás témakörében előadások, tréningek megtartására)

149/2018.(VII.09.)

(A VP6-19.2.1.-48-7-17 kódszámú, „Értékkel bíró helyi rendezvények támogatása” című pályázaton való részvételről)

150/2018.(VII.09.)

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által fizetendő rendszerfüggő vízi közmű elemei bérleti díjának módosításáról

151/2018.(VII.09.)

Önálló Óvodai Intézmény módosított Alapító Okiratának kiegészítéséről, módosításáról

152/2018.(VII.09.)

Önálló Óvodai Intézmény módosított Alapító Okiratának elfogadásáról

153/2018.(VII.09.)

(„Épületfelújítás Esély Otthon programhoz kapcsolódóan” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról)

154/2018.(VII.09.)

154/2018.(VII.09.) számú Képviselő-testületi határozat

155/2018.(VII.09.)

Az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti intézményvezető – magasabb vezető – állására kiírt pályázat elbírálásáról

156/2018.(VII.09.)

a Jászapáti, István király út 3. szám 1. emelet 2. ajtó (2801/2/A hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 57 m2 alapterületű, összkomfortos, költségelvű „Holcim” bérlakás bérbeadásáról

157/2018.(VII.30.)

Napirend elfogadásáról

158/2018.(VII.30.)

A TOP 3.2.2-15-2016-00008 azonosító számú pályázati forrásból felszínre hozott termálvíz gyógyvízzé minősítési eljárásának megindításáról

159/2018.(VII.30.)

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról)

160/2018.(VII.30.)

(A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának jóváhagyásáról)

161/2018.(VII.30.)

TOP-3.1.1-16-JN1-2017-00001 „Kerékpárút építése Jászapáti településen” című pályázathoz kapcsolódóan projektmenedzsment feladatok ellátásáról)

162/2018.(VII.30.)

(„Jászapáti szegregált lakókörnyezetében élők életminőségének előre mozdítása, társadalmi, integrációs törekvéseken keresztül” című pályázathoz kapcsolódóan Cigány hagyományőrző foglalkozások megtartásáról)

163/2018.(VII.30.)

(„Jászapáti szegregált lakókörnyezetében élők életminőségének előre mozdítása, társadalmi, integrációs törekvéseken keresztül” című pályázathoz kapcsolódóan Készség- és képességfejlesztő foglalkozások megtartásáról)

164/2018.(VII.30.)

(Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt vonatkozásában programok, előadások megtartása szülők és gyermekek részére a gyermekvédelem területén)

165/2018.(VII.30.)

(Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt kapcsán ifjúsági önszerveződési, közösségfejlesztési speciális kutatás)

166/2018.(VII.30.)

(Az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt kapcsán konferenciák, tanulmányutak, szakmai műhelyek és tematikus hétvégi programok megszervezése)

167/2018.(VII.30.)

(„Zöld város kialakítása Jászapátiban” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról)

168/2018.(VII.30.)

(A TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00013 „Tókotrás Jászapáti belterületén” tárgyú közbeszerzési eljárásról)

169/2018.(VII.30.)

(„TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00013 „Belvízvédelmi fejlesztések Jászapátiban” című projekt kapcsán a „Tókotrás Jászapáti belterületén II.” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról”)

170/2018.(VII.30.)

(A TOP-3.2.2-15-JN1-2016-00008 azonosítószámú, „Termálvíz komplex hasznosítása Jászapátin” című projekthez kapcsolódóan „Termálvezeték építése Jászapátiban” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról)

171/2018.(VIII.30.)

Napirend elfogadásáról

172/2018.(VIII.30.)

(Jászapáti város vízi-közművei gördülő fejlesztési tervének (2019-2033. közötti időszak) elfogadásáról)

173/2018.(VIII.30.)

(Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” elnevezésű projekt vonatkozásában „Lovaglás életmód” klub szervezésére)

174/2018.(VIII.30.)

(A TOP-1.2.1-16-JN1-2017-00008 azonosítószámú, „Jászapáti szatócsbolt rekonstrukciója-kapcsolt turisztikai elemekkel” elnevezésű projekt kapcsán tervezési feladatok ellátásáról)

175/2018.(VIII.30.)

(Az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti Járásban” című projekthez kapcsolódó Települési Ösztöndíj pályázatról hátrányos helyzetű közoktatási (általános iskola, középiskola), továbbá felsőoktatási tanulóknak, hallgatóknak)

176/2018.(VIII.30.)

(Az „Épületfelújítás Esély Otthon programhoz kapcsolódóan” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról)

177/2018.(VIII.30.)

(Jászapáti, István királyút 35. sz. (3151 hrsz.) alatti ingatlanrész, 294/732 tulajdoni hányad megvásárlásáról)

178/2018.(VIII.30.)

(Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről)

179/2018.(VIII.30.)

A Jászapáti, Fő tér 2. szám (2787/2 hrsz.) alatti óvoda megnevezésű, önkormányzati tulajdonú ingatlan, 226 m2 alapterületű földszinti helyiségeinek bérbeadásáról

180/2018.(VIII.30.)

(A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás által alapított költségvetési szerv jóváhagyásáról)

181/2018.(IX.06.)

Napirend elfogadásáról

182/2018.(IX.06.)

(Jászapáti, Kálmán utca 26. szám (629 hrsz.) alatti ingatlannal kapcsolatos használati jog alapításáról)

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Jászapáti, Kálmán utca 26. szám alatti lakóépület Attila utcára (525 hrsz) épített része alatti földterület térítésmentes használatához a lakóépület fennállásáig.

183/2018.(IX.06.)

(Az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A Jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatására” című projekt kapcsán helyi cselekvési terv elkészítésére)

184/2018.(IX.06.)

(A TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00013 „Tókotrás Jászapáti belterületén II.” tárgyú közbeszerzési eljárásról )

185/2018.(IX.06.)

(„TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00013 „Belvízvédelmi fejlesztések Jászapátiban” című projekt kapcsán a „Tókotrás Jászapáti belterületén III.” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról”)

186/2018.(IX.06.)

(A TOP- 2.1.2-15-JN1-2016-00014 kódszámú „Zöld város kialakítása Jászapátiban” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról)

187/2018.(IX.20.)

Napirend módosításáról

188/2018.(IX.20.)

Módosított napirend elfogadásáról

189/2018.(IX.20.)

(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról.)

   

191/2018.(IX.20.)

Jászapáti város hatályos településrendezési eszközeinek módosításáról

192/2018.(IX.20.)

Földgáz-kereskedelmi szerződéskötés 2019. 01. 01. és 2021. 01. 01. közötti időszakra vonatkozóan

193/2018.(IX.20.)

A TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00003 - Jászapáti Ipari és Logisztikai Park fejlesztése című projekt kapcsán „Jászapáti Ipari és Logisztikai Park fejlesztése – Építési beruházás” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

194/2018.(IX.20.)

A Jászapáti, István király út 20. szám (74 hrsz.) alatt található, 521 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló ingatlan használatba adásáról

195/2018.(IX.20.)

A Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám (2805/3 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, orvosi rendelőben lévő 18 m2 alapterületű iskolaorvosi rendelő bérleti szerződésének I. számú módosításáról

196/2018.(IX.20.)

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához történő csatlakozásról

197/2018.(IX.20.)

A „SZEM ELŐTT” - komplex hálózati projekthez történő csatlakozásról

198/2018.(IX.20.)

A LEADER – Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című pályázatban való részvételről

199/2018.(IX.20.)

A Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 2. emelet 9. ajtó (2805/3/A/10 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 93 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakás bérbeadásáról

200/2018.(IX.20.)

Jászapáti, József Attila u.1. szám alatti (892/1 hrsz, 892/2 hrsz) ingatlanok megvásárlásáról

201/2018.(X.04.)

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendek tárgyalását fogadta el:

202/2018.(X.04.)

A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról

203/2018.(X.04.)

Kivonat: a Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 04-i rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyvből

204/2018.(X.04.)

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére légtartásos sátor építése céljából nyújtandó beruházási támogatásról.

205/2018.(X.04.)

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című és az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című pályázatok kapcsán képzések lebonyolítására vonatkozó közbeszerzési eljárásról szóló határozat módosításáról

206/2018.

(X.04.)

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című és az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című pályázatok kapcsán képzések lebonyolítására vonatkozó közbeszerzési eljárásban bíráló bizottság létrehozásáról

207/2018.

(X.04.)

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című és az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című pályázatok kapcsán képzések lebonyolítására vonatkozó közbeszerzési eljárásban érintett gazdasági szereplők kiválasztásáról

208/2018.(X.18.)

Napirend elfogadásáról

209/2018.(X.18.)

(A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról.)

210/2018.(X.18.)

A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény felnőtt korúak érdekében végzett munkájának értékeléséről

211/2018.(X.18.)

A Jászapáti Önálló Óvodai Intézmény 2018/2019-es nevelési évének munkatervéről.

212/2018.(X.18.)

Jászapáti Városi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

213/2018.(X.18.)

(„Jászapáti szatócsbolt rekonstrukciója – kapcsolt turisztikai elemekkel” című projekthez kapcsolódóan közbeszerzési szakértői feladatok ellátásáról)

214/2018.(X.18.)

(A VP6-7.2.1.7.4.1.2-16 „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése” című projekthez kapcsolódóan közbeszerzési szakértői feladatok ellátásáról)

215/2018.(X.18.)

(Az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti Járásban” című projekthez kapcsolódó települési ösztönzőpályázat egészségügyi, szociális, kulturális, felnőttképzési, munkaerő-közvetítési stb. képesítés, szakképzettség megszerzésének támogatására)

216/2018.(X.18.)

(Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt kapcsán „Improvizációs színház és/vagy szociális workshopok megtartása”)

217/2018.(X.18.)

(A „Tókotrás Jászapáti belterületén III.” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról)

218/2018.(X.18.)

a Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 7. ajtó (2805/3/A/2 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 79 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakásra benyújtott pályázat elbírálásáról

219/2018.(XI.14.)

Napirend elfogadásáról

220/2018.(XI.14.)

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. II. féléves munkatervének módosításáról

221/2018.(XI.14.)

Jászapáti Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról

222/2018.(XI.14.)

Jászapáti Városi Önkormányzat 2018. évi pénzügyi tervének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

223/2018.(XI.14.)

(A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére Jászapáti István király út 3272 hrsz. alatt lévő temetőben új parcella II. ütemének kialakítása céljából nyújtandó beruházási támogatásról)

224/2018.(XI.14.)

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt kapcsán „önkéntesség, helyi lakosok bevonása saját problémáik megfogalmazásába és megoldásába, helyi közösségekben való szerepvállalásra felkészítés” feladat ellátásáról

225/2018.(XI.14.)

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt kapcsán „kreatív energiák, személyiségfejlesztő műhelyfoglalkozások megtartása egyéni fejlesztési tervvel rendelkezők részére” feladat ellátásáról

226/2018.(XI.21.)

Napirend módosításáról

227/2018.(XI.21.)

Kiegészített napirend elfogadásáról

228/2018.(XI.21.)

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról.

229/2018.(XI.21.)

Tájékoztató a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2018. III. negyedévi gazdasági tevékenységéről

230/2018.(XI.21.)

Kezelői jog törlése a Jászapáti 4701 és 4705 hrsz-ú ingatlanok ingatlan-nyilvántartásából

231/2018.(XI.21.)

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A Jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatására” című projekthez kapcsolódóan Cselekvési terv elfogadása

232/2018.(XI.21.)

Jászapáti város településrendezési eszközeinek 2018. évi tárgyalásos eljárásban történő módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességéről

233/2018.(XI.21.)

A Jászapáti, István király út 5. szám 1. emelet 2. ajtó (2802/9/A/7 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 76 m2 alapterületű, összkomfortos, szolgálati lakás bérbeadásáról

234/2018.(XI.21.)

Csongár Csaba Csongor 5130 Jászapáti, Bartók B. u. 3/a. szám alatti lakos Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételének támogatásáról

235/2018.

(XI.21.)

A Pájer Antal díj odaítéléséről

236/2018.

(XI.29.)

Napirend elfogadásáról

237/2018.

(XI.29.)

Jászapáti város településrendezési eszközeinek 2018. évi tárgyalásos eljárásban történő módosítás során beérkezett vélemények elfogadásáról

238/2018.(XI.29.)

A „Termálvezeték építése Jászapátiban” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének kiválasztásáról)

239/2018.

(XI.29.)

Jászkiséri Önkormányzati Tűzoltóság felügyelőbizottságába történő delegálásról

240/2018.(XII.13.)

Napirend kiegészítéséről

241/2018.(XII.13.)

Kiegészített napirend elfogadásáról

242/2018.(XII.13.)

Lejárt határidejű határozatok elfogadásáról

243/2018.(XII.13.)

A Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodásban foglaltak végrehajtásáról

244/2018.(XII.13.)

A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosításáról

245/2018.(XII.13.)

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosításának, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának jóváhagyásáról)

247/2018. (XII.13.)

A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező

2019. évre vonatkozó célok meghatározásáról

248/2018. (XII.13.)

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. folyószámla-hitel kérelméről

249/2018.

(XII.13.)

Fehér Zoltán egyéni vállalkozóval kötött Villamosenergia továbbadási szerződés módosításáról)

250/2018. (XII.13.)

Jászapáti Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról)

251/2018.(XII.13.)

A TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00003 - Jászapáti Ipari és Logisztikai Park fejlesztése című projekt kapcsán „Jászapáti Ipari és Logisztikai Park fejlesztése – Építési beruházás” tárgyú közbeszerzési eljárásról

252/2018. (XII.13.)

Az EFOP-3.9.2-16-2017-000019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekthez kapcsolódó minőségi szolgáltatásfejlesztésről, óvodai és bölcsődei szakemberek továbbképzéséről)

253/2018.(XII.13.)

Az EFOP-3.9.2-16-2017-000019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekthez kapcsolódó óvodai + programok megszervezéséről

254/2018. (XII.13.)

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című és az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú, „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” című pályázatok kapcsán képzések lebonyolítására vonatkozó közbeszerzési eljárásról

255/2018. (XII.13.)

Egyedi felmentés a „Jászapáti Városban parkolóhelyek közterületen történő kialakításának rendjéről” szóló 11/2009. (IV.30.) számú önkormányzati rendelet egyes előírásai alól

256/2018.(XII.13.)

Közmunkaprogrammal kapcsolatban megbízási szerződés kötéséről

257/2018.(XII.13.)

(Vágó Pál helytörténeti gyűjtemény kezelésével és a Kiállítótér működtetésével kapcsolatban megbízási szerződés kötéséről)