A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Veszélyhelyzet során hozott polgármesteri határozatok 2021.

Jászapáti Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az alábbi határozatokat hozta:

5/2021.
(I.5.)

(Jászapáti Városi Önkormányzat folyószámla-hitel felvételéhez történő hozzájárulásról)

6/2021.
(I.5.)

(A Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programja és Szervezeti és Működési Szabályzata módosítására)

7/2021.
(I.5.)

 (A Pájer Antal díj odaítéléséről)

8/2021.
(I.5.)

 A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. folyószámla-hitel kérelméről

15/2021. (I.7.)

 Jászapáti 4357 hrsz. ingatlan használatba adásáról

16/2021. (I.7.)

 (Az 1983/2020. (XII.11.) sz. Polgármesteri határozattal elfogadott pályázati felhívások módosításáról)

24/2021.
(I. 08.
)

 (a 2021. évi járási start közfoglalkoztatás kérelmének benyújtásáról)

25/2021.(I.11.)

A háziorvosi alapellátási ügyelet biztosítására vonatkozó beszerzési eljárás megindításáról

26/2021. (I.11.)

(Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére tagi (tulajdonosi) kölcsön nyújtásáról, valamint a 29/2020. (II.13.) számú határozat alapján nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosításáról)

36/2021.(I.14.)

a Jászapáti Városi Önkormányzat és a Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás kötelező felülvizsgálatáról

47/2021.
(I. 15.)

(Feladat átadási-átvállalási szerződés központi orvosi ügyelet ellátására” tárgyú beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról, valamint a központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés meghosszabbításáról)

52/2021. (I.18.)

(Jászapáti Város Sportjáért díj adományozásáról 2021. évben)

53/2021. (I.18.)

(Jászapáti Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatáról)

54/2021. (I.18.

Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról

55/2021.
(I. 15.)
 

(Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Gazdasági Bizottságának 2021. I. féléves munkatervéről)

56/2021.
(I. 15.)

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Társadalmi Bizottságának 2021. I. félévi munkatervéről.

57/2021.
(I. 18.)

A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény felnőtt korúak érdekében végzett munkájának értékeléséről

67/2021. (I.21.)

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatása” című projekt keretében ismételten megpályázható lakásról

87/2021.(I.26.)

a Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 7. ajtó (2805/3/A/2 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 79 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakás bérbeadásáról

90/2021.(I.29.)

a Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 4. ajtó (2805/3/A/5 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 54 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakás közérdekű célból történő bérbeadásáról

91/2021. (I.29.)

2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtásáról

102/2021. (II.3.)
kerékpárúttal érintett ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételéről
103/2021. (II.3.)

Jászapáti Városi Önkormányzat 2021. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról

 104/2021. (II. 4.)
 A települési támogatásról szóló 4/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. számú függelékének módosításról
   
2296/2021. (II.22.)  Jászapáti Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
2297/2021. (II.22.)

(A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részéről a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából igényelt támogatáshoz szükséges önerő biztosításáról, valamint konzorciumi megállapodás megkötéséről)

2304/2021.(II.24.) (A Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft.-vel kötendő megbízási szerződésről 2021. évre)
2305/2021. (II.24.)

(A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft.-vel kötendő, a helyben biztosítható közfeladatok egy részének ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés kötéséről 2021. évre)

2308/2021.(II.25.) (A Jászapáti, Kossuth Lajos út 36. szám alatt található ingatlanra bejegyzett jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törléséről)
2313/2021.(III.1.) a Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 7. ajtó (2805/3/A/2 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 79 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakás bérbeadásáról
2322/2021. (III.8.)

(A központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés meghosszabbításáról, valamint az orvosi ügyelet biztosításához közbeszerzési eljárás megindításáról)

2323/2021. (III. 08.) A Jászapáti Templomért Alapítvány kérelméről
2324/2021. (III. 08.) (A Kis Szent Teréz Kamilliánus Közösség kérelméről)
2325/2021.(III.8.)

(Jászapáti Városi Önkormányzatának az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására című pályázaton történő részvételéről)

2336/2021. (III. 12.) A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete kérelméről
2327/2021. (III.9.)

Jászapáti Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2020. évre vonatkozó beszámolója és 2021. évi munkatervének és éves szolgáltatási tervének elfogadásáról

   

2387/2021.(III.30.) 

 a Jászapáti, Temető u. 8. szám 3. ajtó (3275 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 42 m2 alapterületű, „Fiatalok Háza” piaci alapú bérlakás bérbeadásáróla
2388/2021. (III. 31.) 

(Jászapáti Városi Önkormányzatának az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására című pályázaton történő részvételéről)

(Jászapáti Városi Önkormányzatának az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására című pályázaton történő részvételéről)

2393/2021.(IV.01)

a Sol and Coffee Betéti Társaság helyiségbérleti díjának veszélyhelyzetre tekintettel történő elengedéséről

2400/2021.(IV.09)

Egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről

 

 

 

 
2510/2021. (V.28.) 

(Jelentés a belső ellenőr 2020. évi ellenőrzési tapasztalatairól)  

Melléklet

2547/2021. (VI. 10.) 

Jászapáti Város Gyermekvédelmi Koncepciójának 2021. évi felülvizsgálatáról

Melléklet

2551/2021.(VI.14.)  a Jászapáti, István király út 37. szám 5. ajtó (3152 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 69 m2 alapterületű, komfortos, „Fiatalok Háza” piaci alapú bérlakás és a lakáshoz tartozó 17 m2 alapterületű garázs bérbeadásáról
2552/2021.(VI.14.)  a Jászapáti, István király út 37. szám 5. ajtó (3152 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 69 m2 alapterületű, komfortos, „Fiatalok Háza” piaci alapú bérlakáshoz tartozó 17 m2 alapterületű garázs bérleti díjáról

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100