A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HUMÁN SZOLGÁLTATÁSBAN DOLGOZÓ SZAKEMBEREK LAKHATÁSI TÁMOGATÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
HUMÁN SZOLGÁLTATÁSBAN DOLGOZÓ SZAKEMBEREK LAKHATÁSI TÁMOGATÁSÁHOZ

Jászapáti Városi Önkormányzat pályázatot hirdet az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászapáti járásban” című projekt keretén belül lakhatási támogatás elnyeréséhez.

A pályázati rendszer alapvető célja első sorban:

- a településen, önkormányzati fenntartásban működtetett humán szolgáltatások területén dolgozó szakemberek megtartása,

- a folyamatos szakemberellátás biztosítása.

A támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás (villanyáram, víz és gázfogyasztás, csatornahasználat, szemétszállítási díj, talajterhelési díj, bérleti díj).

Pályázati feltételek:

 •  magyar állampolgárság
 •  pályázhat a településen, önkormányzati fenntartásban működtetett humán szolgáltatások területén dolgozó szakember
 •  a pályázó családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem a 200.000,-Ft-ot nem haladhatja meg
 •  nyertes pályázat esetén a pályázó vállalja, hogy a támogatás ideje alatt és lejárta után még a támogatási időszakkal megegyező ideig a munkahelyén marad

A megítélhető átlagos támogatás összege: 100.000,-Ft – 200.000,-Ft/fő

Támogatási időszak: 2022.06.01.-2022.06.30.

Az összeg folyósítása folyószámlára történik.

Jászapáti Városi Önkormányzat a nyertes pályázóval szerződést köt a fentiekben meghatározottakról.

Pályázat benyújtása:

Kizárólag a pályázati adatlapon a szükséges mellékletek csatolásával.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 10.

A pályázat kötelező mellékletei:

 •  pályázati adatlap hiánytalan kitöltése
 •  jelenlegi munkahelytől a munkaviszonyra vonatkozó igazolás és egyben jövedelem igazolás
 •  rövid szakmai önéletrajz
 •  a pályázóval egy háztartásban élő munkavállalók, munkaviszonyából, más foglalkoztatási jog- viszonyból (például közfoglalkoztatási jogviszony) származó jövedelmének igazolása, munkáltatói jogviszony igazolás és jövedelem igazolás formájában. A jövedelem igazolásnak tartalmaznia kell az utolsó ledolgozott hónapban kapott jövedelmet nettó és bruttó összegben.
 •  társas és egyéb vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem igazolása
 •  
 •  Táppénz, gyermekgondozási támogatások, GYES, GYED, CSED, családi pótlék stb. utolsó csekkszelvény másolata, az összes gyermekre vonatkozóan.
 •  tartós beteg, vagy rokkant személy esetén igazolás és a támogatásról, csekkszelvény vagy másolat csatolása
 •  Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások hivatalos igazolása és a kapott támogatási összeg csekkszelvényének másolata
 •  Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások összegének igazolása.
 •  munkanélküli hozzátartozó esetén, igazolás a munkaügyi központtól, hogy az adott személy álláskeresési járadékban részesül-e, továbbá az álláskeresési járadék összege.
 •  Egyéb jövedelem (pályázatokból származó ösztöndíj/ösztönző támogatás vagy egyéb juttatás)

A pályázat benyújtásának módja:

Személyesen, zárt borítékban Jászapáti Városi Önkormányzat portáján vagy postai úton (Jászapáti Városi Önkormányzat, 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 2.).

A borítékra kérnénk ráírni: „Lakhatási támogatás”

A pályázat elbírálása:

A pályázatokat a támogatás elbírálására, a Képviselő-testület által létrehozott 3 fős ad hoc bizottság bírálja el. A benyújtott pályázatok elbírálásának határideje: 2022. május 31.

A pályázat elbírálásáról a pályázók az elbírálást követő 5 napon belül tájékoztatást kapnak.

Jászapáti, 2022. április 13.

Jászapáti Városi Önkormányzat

Pályázat - Letöltés

Pályázati adatlap - Letöltés 

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100