A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT - TANKÖNYVTÁMOGATÁS Határidő 2023. február 28.

 

Tisztelt Lakosok!

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tanulmányi ösztöndíjjal és tankönyvtámogatással járul hozzá, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók tanulmányi kiadásaihoz. A tanulmányi ösztöndíj és tankönyvtámogatás jogosultsági feltételeit az alábbi tájékoztatók tartalmazzák:

 

FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

A pályázaton részt vehetnek:

Jászapáti város közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, államilag elismert felsőoktatási intézményben, hallgatói jogviszony keretében, nappali munkarendben államilag finanszírozott vagy – amennyiben az adott szakon államilag finanszírozott képzés nem indul – költségtérítéses képzésben

a)  alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,

b)  mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben,

c)  egységes, osztatlan képzésben, vagy

d)  felsőoktatási szakképzésben

tanulmányait folytató, (jogosultsági feltételeknek megfelelő) magyar állampolgársággal rendelkező természetes személyek, akik az előző félévre vonatkozóan a tanulmányi osztály által igazoltan legalább 4-es súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkeznek.

Nem pályázhat:az a hallgató, aki Bursa Hungarica ösztöndíjban részesül.

Az ösztöndíj mértéke:

Az ösztöndíj mértéke 10.000,- Ft/fő/hó, amely maximum öt tanulmányi hónapra adható. A támogatás formája vissza nem térítendő pénzbeli támogatás.

Az ösztöndíj folyósítására tanulmányi félévenként egy alkalommal, egy összegben kerül sor a hallgató bankszámlájára történő utalással.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 28.

A pályázathoz csatolni kell:

-          a tanulmányi osztály által az előző félévi - súlyozott tanulmányi átlagot tartalmazó - tanulmányi eredményről kiállított hitelesített index másolatot,

-          a következő félévi beiratkozásról szóló hallgatói jogviszony igazolást.

A pályázatok elbírálása:

A pályázatokat - átruházott hatáskörében eljárva – az Oktatási, Társadalmi Bizottság bírálja el a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő soros ülésén.

A pályázatot Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testületének Tanulmányi Ösztöndíjról és tankönyvtámogatásról szóló 17/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályán személyesen vagy postai úton (Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2., 1. számú iroda).

TANKÖNYVTÁMOGATÁS

Támogatásra jogosult:

Jászapáti város közigazgatási területén állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, államilag elismert felsőoktatási intézményben, hallgatói jogviszony keretében, nappali munkarendben államilag finanszírozott vagy – amennyiben az adott szakon államilag finanszírozott képzés nem indul – költségtérítéses képzésben

a)   alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,

b)   mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben,

c)   egységes, osztatlan képzésben, vagy

d)   felsőoktatási szakképzésben

tanulmányait folytató, (jogosultsági feltételeknek megfelelő) magyar állampolgársággal rendelkező természetes személyek.

A támogatás nem terjed ki a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, illetve egyéb kedvezmény miatt ingyenes tankönyvben részesülő hallgatókra, valamint az oktatási intézmények által indított érettségi utáni szakképzésekre és az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakképesítésekre.

 

A tankönyvtámogatás feltétele az esedékes félévi beiratkozásról szóló hallgatói jogviszony igazolása.

A kérelem benyújtási határideje: 2023. február 28.

A tankönyvtámogatás összege: 5.000,- Ft/fő/félév. A támogatás összegének folyósítására tanulmányi félévenként egy alkalommal, egy összegben kerül sor a hallgató bankszámlájára történő utalással.

A kérelmeket- átruházott hatáskörében eljárva – az Oktatási, Társadalmi Bizottság bírálja el a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő soros ülésén.

A tankönyvtámogatás igényléséhez Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testületének Tanulmányi Ösztöndíjról és tankönyvtámogatásról szóló 17/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztályán személyesen vagy postai úton (Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2., 1. számú iroda).

Jászapáti Városi Önkormányzat

FORMANYOMTATVÁNY Tanulmányi Ösztöndíj

KÉRELEM tankönyvtámogatás igényléséhez

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100