A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

RENDELETEK

JÁSZAPÁTI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HATÁLYOS RENDELETEI

(2021.08.09.)

1995-2010. évi rendeletek

1/1995.(I. 26.) - Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökeinek és tagjainak tiszteletdíjáról

Módosította: 13/1996.(VI.27.) 6/2000.(IV.27.) 34/2000. (XII.1.)27/2002. (XII.1.)12/2005. (VII.1.)32/2006. (XII.14.) 12/2007. (VII.1.) 13/2010.(X.15.) 24/2011.(IX.20.) 20/2012.(V.21.) 18/2019.(X.28.)

35/1995. (XII. 14.) Az önkormányzati tulajdonban lévő termőföldek hasznosításáról

Módosította.:22/1997. (IX. 11.) 24/2015. (X. 19.)

35/2001.(I.1.) Jászapáti Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról
 - 
1_melléklet  3_melléklet  4_melléklet  5_melléklet  6-7_melléklet  8_melléklet  9_melléklet   10_melléklet  1_melléklet_módosítása_1a  1_melléklet_módosítása_1b  1_melléklet_módosítása_1c  1_melléklet_módosítása

Módosította.: 14/2013.(IV.25.), 22/2014.(XII.18.), 11/2015.(III.20.), 14/2017.(IV.28.), 23/2018.(XII.14.), 14/2019.(IX.6.), 21/2019.(XII.20.)

3/2002. (III. 1.) A Jászapáti Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

Módosította:7/2003. (VIII. 1.) 17/2009. (VI. 25.) 3/2010. (II. 11.)

20/2002. (IX. 1.) Jászapáti város saját halottjává nyilvánítás egyes kérdéseiről

28/2003. (XII. 11.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
- Melléklet

Módosította.:14/2004. (VII. 1.) 10/2005. (VI. 1.) 34/2005. (XII. 15.) 4/2006. (III. 1.) 28/2006. (XII. 14.) 9/2007. (IV. 1.) 31/2007. (XII. 1.) 5/2008. (III. 1.) 7/2009. (III. 1.) 19/2009. (X. 1.) 5/2010. (II. 11.) 6/2011. (III. 17.) 26/2011. (X. 17.) 10/2012. (III. 23.) 9/2013. (IV. 1.) 5/2014. (III. 21.) 7/2015. (III. 25.) 4/2016. (II. 15.) 7/2016. (III. 21.) 6/2017. (III. 24.) 4/2018. (III. 23.) 6/2019. (III. 25.)

10/2004. (IV. 1.) A házi gondozási körzetek kialakításáról

17/2004. (VIII. 12.) A regionális hulladékgazdálkodási tervről
- Melléklet

30/2005. (XII. 1.) A köztemetőkről és a temetkezésről

Módosította: 33/2009. (X. 1.) 19/2012. (V. 21.) 3/2014. (II. 21.)

32/2005. (XII. 15.) Az önkormányzati nevelési, oktatási intézményeknél és a bölcsődénél alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákról

Módosította: 29/2006. (XII. 14.) 35/2007. (XII. 13.) 17/2008. (XII. 1.) 42/2009. (XII. 1.) 21/2010. (XII. 16.) 25/2011. (X. 17.) 33/2011. (XII. 19. 16/2012. (IV. 23.) 3/2013. (II. 15.) 15/2014. (IX. 23.) 21/2014. (XII. 18.) 13/2017. (IV. 28.) 7/2018. (III. 23.)

20/2006. (IX. 15.) Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési- és tandíjakról

Módosította.: 27/2007. (XII. 1.)

25/2006. (XI. 30.) A talajterhelési díjról

Módosította 31/2009. (X. 1.) 2/2012. (I. 31.) 17/2012. (IV. 23.) 6/2018. (III. 23.)

10/2009. (X. 1.) A Jászapáti Városban zöldterületek és zöldfelületek megóvásáról, használatáról

Módosította: 20/2009. (X. 1.) 19/2012. (V. 21.)

11/2009. (IV. 30.) A Jászapáti Városban parkolóhelyek közterületen történő kialakításának rendjéről

Módosította.: 21/2018. (XII. 14.)

21/2009. (X. 1.) Jászapáti Város címerének és zászlajának használata rendjéről
Mellékletek: 1. melléklet, 2. melléklet, 

Módosította:13/2011. (VI. 1.) 23/2011. (IX. 20.) 19/2012. (V. 21.) 18/2014. (XI. 21.)

36/2009. (X. 1.) A vásáron, piacon fizetendő helyhasználati díjakról
Mellékletek: 1. melléklet, 2. melléklet,

Módosította:44/2009. (XII. 1.) 29/2011. (XII. 1.) 34/2012. (XI. 30.) 19/2014. (XI. 21.) 17/2015. (VI. 26.) 22/2016.(X. 31.) 11/2018. (V.18.), 22/2019.(XII. 20.)

2011. évi rendeletek

4/2011. (II. 15.) A családi események szolgáltatási díjairól és az anyakönyvvezető díjazásáról

Módosította: 19/2017.(VI. 23.) 18/2018.(X. 19.)

7/2011.(V.1.) Jászapáti Város 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

Módosította.:16/2011. (V. 19.)

18/2011.(VII.1.) Az Apáti kártyáról
- mellékletek: 1.melléklet, 2.melléklet, 3.melléklet, 4.melléklet, 

Mód.:10/2020. (IV. 14.)

19/2011. (VIII. 17.) A közterület-felügyeletről

30/2011. (XI. 25.) A játéktermek létesítésének és működésének feltételeiről

15/2012. (IV. 23.) Jászapáti Város 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

2012. évi rendeletek

29/2012. (IX. 14.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Módosította: 27/2015. (XII. 18.)16/2016. (VI. 14.) 18/2020. (VI. 17.)

2013. évi rendeletek

4/2013. (II. 15.) Jászapáti Város 2013. évi költségvetéséről

12/2013. (IV. 26.) Jászapáti Város 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Módosította: 20/2013. (XI. 4.)

17/2013. (VI. 21.) A közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésről és a házszám-megállapítás szabályairól

Módosította:17/2018. (VII. 10.)

2014. évi rendeletek

6/2014. (III. 21.) A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályokról.

7/2014. (IV. 30.) Jászapáti Város 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról 
Mellékletek: 1.melléklet, 2.melléklet, 3.melléklet, 4. melléklet, 5.melléklet, 6.melléklet, 7.melléklet, 8.melléklet, 9.melléklet, 10.melléklet, 11.melléklet, 12.melléklet, 13.melléklet, 14.melléklet, 15.melléklet, 16.melléklet,

8/2014. (V. 16.) Az építészeti örökség helyi védelméről

           Módosította:19/2016. (VIII. 26.)

11/2014. (VII. 25.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről

           Módosította: 23/2016. (XI. 18.) 13/2018. (VI. 8.) 16/2018. (VI. 28.)4/2019. (II. 15.)

14/2014. (IX. 12.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

            Módosította.:9/2017. (IV. 21.)8/2018. (IV. 20.)

2015. évi rendeletek

3/2015. (II. 27.) A települési támogatásról
 -Mellékletek: 1.melléklet, 2.melléklet, 3.melléklet, 4.melléklet, 5.melléklet Mód.:20/2015.(VIII. 31.) 9/2016. (IV. 15.)/2016. (VI. 24.) 21/2016. (X. 21.) 7/2017. (III. 24.) 21/2017. (IX. 22.) 8/2019. (IV. 26.)

15/2015. (V. 29.) Jászapáti Város 2014. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

2016. évi rendeletek

11/2016. (V. 20.) Jászapáti Város 2015. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

12/2016. (V. 23.) Jászapáti településnév használatáról
Mellékletek: 1.melléklet, 2.melléklet

15/2016. (VI. 14.) A Jászapáti város területén lakást építeni szándékozó nagycsaládosok építési telekhez juttatásának feltételeiről

17/2016. (VI. 30.) A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokról és a közterületek tisztántartásáról
 Mellékletek: 1.melléklet, 2.melléklet, 

Mód.:11/2017. (IV. 21.) 22/2017. (IX. 22.) 22/2018. (XII. 14.)

2017. évi rendeletek

2/2017. (II. 20.) Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról
Mellékletek: 1.függelék,   1.melléklet, 2.melléklet, 3.melléklet, 4.melléklet,

Módosította.:10/2017. (IV. 21.) 15/2017. (IV. 28.) 1/2019. (I. 25.)

4/2017. (II. 28.) A helyi közművelődési feladatokról
- melléklet

18/2017. (V. 19.) Jászapáti Város 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
Melléklet:

 

20/2017. (IX. 22.) A partnerségi egyeztetés szabályairól

24/2017. (X. 20.) A helyi népszavazásról

27/2017. (XII. 18.) A településkép védelemről

2018. évi rendeletek

5/2018. (II. 16.) A helyi adókról
                            -Mellékletek: 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet,

  Módosította.: 8/2018. (IV. 20.)
                   
   27/2020. (XII. 30.)

12/2018. (V. 18.) Jászapáti Város 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
                            -Melléklet

14/2018. (VI. 22.) Az állatok közterületen történő tartásáról

2019. évi rendeletek

4/2019. (II. 15.) a közterület-használat rendjéről

10/2019. (V. 21.) az önkormányzatok tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről
               Módosította: 25/2020. (X. 16.), 1/2021. (I.22:)

12/2019. (V. 17.) Jászapáti Város 2018. évi pénzügyi tervének végrehajtásáró

17/2019. (X. 25.) Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési  szabályzatáról  szabályzatáról 

-Mellékletek: 1.melléklet: PMH szmsz függelékei: 1.függelék,  2.függelék,   3.függelék,  2.melléklet, 3.melléklet,  4.melléklet, 5.melléklet  6.melléklet,  7.melléklet,  8.melléklet,  9.melléklet.
Mód: 20/2019. (XII. 4.) 5/2020 (II.14.) 25/2020. (X. 16.)

19/2019. (XII. 4.) kitüntető díjak alapításáról, adományozásának rendjéről kitüntető díjak alapításáról, adományozásának rendjéről
Melléklet

2020. évi rendeletek

1/2020.(II.14.) a Jászapáti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztségviselők illetménykiegészítéséről

4/2020. (II. 14.) a települési támogatásról
1_melléklet_ Rendkívüli települési támogatás kérelem
2_melléklet_Temettetés költségeihez nyújtott települési támogatás kérelem
3_melléklet_ Gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás kérelem
4_melléklet_  Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás kérelem
5_melléklet_ Hulladékszállítási díj viseléséhez nyújtott települési támogatás kérelem 
6_melléklet_  Kamatmentes szociális kölcsön formájában nyújtott települési támogatás kérelem
7. melléklet 
8_melléklet_ Első személyi tulajdonú lakás építésének, vásárlásának támogatása kérelem
9_melléklet_  Vagyonnyilatkozat  Vagyonnyilatkozat
1_függelék_ Temetés költségei Temetés költségei
                             Mód.: 9/2020. (III. 20.) 11/2020. (IV. 14.) 16/2020. (VI. 12.) 19/2020. (VI. 17.)  25/2020. (X. 16.) 2/2021. (II. 4.) rendelet, 104/2021. (II. 4) határozat, 7/2021. (V. 13.), 13/2021. (VI. 11.)

 
 

17/2020. (VI. 16.) a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvántartásáról

22/2020. (VI. 26.) Jászapáti Város 2019. évi pénzügyi tervének végrehajtásáró
Mellékletek

 2021. évi rendeletek

1/2021. (I. 22.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2/2021. (II. 4.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról szóló 4/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

3/2021. (II. 17.) az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
       Mellékletek

9/2021. (V. 28.) Jászapáti Város 2020. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
         Melléklet

11/2021. (V. 3.) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
          Melléklet

12/2021. (V. 10.) a gyermekvédelem helyi szabályairól

17/2021. (VII. 30.) Tanulmányi Ösztöndíjról és tankönyvtámogatásról
1. melléklet, 2. melléklet.

20/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete a temetők és a temetkezés rendjéről
Mellékletek: 1. számú melléklet, 2. zámú melléklet,, 3. számú melléklet,