A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó - Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Gazdasági Bizottsága 2022. április 20-án /szerdán/ 16 óra 30 perc

M  E  G  H  Í  V  Ó

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a Pénzügyi, Gazdasági Bizottságát a Szervezeti és Működési Szabályzat 40. § /2/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva 2022. április 20-án /szerdán/ 16 óra 30 percre soros nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

1. Jászapáti város területén lakást építeni szándékozó nagycsaládosok építési telekhez juttatásának feltételeiről szóló rendelet elfogadásáról
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző/írásban/

2. Beszámoló a település közbiztonságának érdekében tett intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester/írásban/

3. Jászapáti Városi Önkormányzat Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójának 2022. évi felülvizsgálatáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester/írásban/

4. A rendszerfüggő vízi közmű elemek bérleti díjára, valamint a rendszerfelújításból származó követelések kompenzálására vonatkozó hozzájárulásról – Jászapáti B-16. sz. kút felújítása
Előadó: Farkas Ferenc polgármester/írásban/

5. A Jászsági Önkormányzatok Szövetsége (5100 Jászberény, lehel vezér tér 18.) részére fizetendő 2022. évi tagdíj mértékéről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester/írásban/

6. A Magyar Állam tulajdonában lévő 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 58. szám alatti  (hrsz: 1040/2) ingatlan tulajdonjogának ingyenes önkormányzati tulajdonba kéréséről és az 59/2021 (IX.16.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester/írásban/

7. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti    Járásban” című projekthez kapcsolódó lakhatási támogatásról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester/írásban/

8. A TOP-Plusz-1.2.1-21 JN1-2022-00018 azonosítószámú, „A vásártér és környezetének  komplex fejlesztése Jászapáti városban” című projekt kapcsán, Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biztosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

9. A TOP-Plusz-1.2.1-21 JN1-2022-00018 azonosítószámú, „A vásártér és környezetének komplex fejlesztése Jászapáti városban” című projekt kapcsán, Projektmenedzsment feladatok ellátásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester/írásban/

10. A TOP-Plusz-1.2.2-21-„Szociális célú városrehabilitáció” című pályázat kapcsán,      Projektelőkészítő tanulmány (PET) és Megvalósíthatósági tanulmány (MT) elkészítése
Előadó: Farkas Ferenc polgármester/írásban/

 

Jászapáti, 2022. április 14.

Andrási István s.k.
Jászapáti Városi Önkormányzat Pénzügyi,
Gazdasági Bizottság elnöke

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100