A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó - Jászapáti Városi Önkormányat Képviselő-testületét testületi ülés 2022. április 21-én /csütörtökön/ 14.00 óra

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva 2022. április 21-én /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II. Rendeletek

1./ Jászapáti város területén lakást építeni szándékozó nagycsaládosok építési telekhez juttatásának feltételeiről szóló rendelet elfogadásáról
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária aljegyző /írásban/

III./ Előterjesztések

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022.I. félévi munkatervének elfogadásáról szóló 126/2021.(XII.16.)sz. határozat módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

2./ Beszámoló a tűzoltás és műszaki mentés területén végrehajtott szakmai feladatokról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

3./ Beszámoló a település közbiztonságának érdekében tett intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

4./ Jászapáti Városi Önkormányzat Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójának 2022. évi felülvizsgálatáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

5./ A rendszerfüggő vízi közmű elemek bérleti díjára, valamint a rendszerfelújításból származó követelések kompenzálására vonatkozó hozzájárulásról – Jászapáti B-16. sz. kút felújítása
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

6./ A Jászsági Önkormányzatok Szövetsége (5100 Jászberény, lehel vezér tér 18.) részére fizetendő 2022. évi tagdíj mértékéről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

7./ A Magyar Állam tulajdonában lévő 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 58. szám alatti (hrsz: 1040/2) ingatlan tulajdonjogának ingyenes önkormányzati tulajdonba kéréséről és az 59/2021.(IX.16.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

8./ Az EFOP-1.5.3-16-2017-00032 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti Járásban” című projekthez kapcsolódó lakhatási támogatásról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

9./ A TOP-Plusz-1.2.1-21 JN1-2022-00018 azonosítószámú, „A vásártér és környezetének komplex fejlesztése Jászapáti városban” című projekt kapcsán, Kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biztosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

10./ A TOP-Plusz-1.2.1-21 JN1-2022-00018 azonosítószámú, „A vásártér és környezetének komplex fejlesztése Jászapáti városban” című projekt kapcsán, Projektmenedzsment feladatok ellátásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

11./ A TOP-Plusz-1.2.2-21-„Szociális célú városrehabilitáció” című pályázat kapcsán, Projektelőkészítő tanulmány (PET) és Megvalósíthatósági tanulmány (MT) elkészítése
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

Jászapáti, 2022. április 14.

Farkas Ferenc
polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100