A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó - Jászapáti Város Képviselő- testület 2023. november 16-án /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülésre

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva
2023. november 16-án /csütörtökön/ 14.00 órára
soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II. Rendeletek

1. A Vásáron, piacon fizetendő helyhasználati díjakról szóló 36/2009.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.16.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

III./ Előterjesztések

1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2023. évi pénzügyi tervének III. negyedéves végrehajtásárólvégrehajtásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

2./ Tájékoztató a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2023. III. negyedévi gazdasági tevékenységéről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /később kerül megküldésre/

3./ A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /később kerül megküldésre/

4./ A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény Szakmai Programjának módosítására
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

5./ Jászapáti Város szabályozási tervében szereplő szabályozási vonalak felülvizsgálatáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

6./ Jászapáti Város Településrendezési eszközeinek 2023. évi 2. módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességéről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

7./ A TOP_Plusz-3.1.2-21-JN1-2022-00002 – „Jászapáti Futrinka szegregátumban élők életminőségének javítása, társadalmi integrációs törekvéseken keresztül” című pályázat kapcsán, Településfejlesztési Terv elkészítése
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

8./ „A Zsinagóga felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

9./ A Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítvány részére székhelyhasználati hozzájárulásról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

10./ A 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

11./ A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző /írásban/

 

Jászapáti, 2023. november 10.

Farkas Ferenc
polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100