A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Veszélyhelyzet során hozott polgármesteri határozatok 2020.

Jászapáti Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az alábbi határozatokat hozta:

1/2020.
(IV. 7.)
a Sol and Coffee Betéti Társaság helyiségbérleti díjának veszélyhelyzetre tekintettel történő elengedéséről
2/2020.(IV.7.)   helyiségbérleti díjának veszélyhelyzetre tekintettel történő elengedéséről
3/2020.
(IV.7.)
 az ALFADERM Korlátolt Felelősségű Társaság helyiségbérleti díjának veszélyhelyzetre tekintettel történő elengedéséről
4/2020.
(IV. 6.)
 A VP6-19.2.1.-48-4-17 kódszámú, „Épített- és kulturális örökségek megőrzése” című pályázaton való részvételről
5/2020.
(IV. 07.)
„Jászapáti városban rehabilitációs munkák elvégzése a TOP-4.3.1-16-JN1-2017-00004 számú pályázat keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
20/2020.
(IV. 17.)
a Főnix 11 Egészségügyi Betéti Társaság helyiségbérleti díjának veszélyhelyzetre tekintettel történő elengedéséről
29/2020.
(IV. 20.)
A Kis Szent Teréz Kamilliánus Közösség kérelméről
30/2020.
(IV. 21.)
Jászapáti, Ilona u. 11. szám alatti ingatlan tulajdonjogának elcseréléséhez kapcsolódóan a végrehajtási jog kamatainak növekedése miatti különbözet elengedésére
144/2020.
(IV.28.)
2019-2024. évekre vonatkozó gazdasági program elfogadásáról
148/2020.
(IV. 29.)
a 2020. márciusában tartott soros bizottsági és képviselő-testületi ülésen hozott döntések megerősítéséről
177/2020.
(V. 7.)
az ÁMBRA Vegyes Iparcikk és Kereskedelmi Kft. helyiségbérleti díjának veszélyhelyzetre tekintettel történő elengedéséről
182/2020.
(V.12.)
(Az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti Járásban” című projekthez kapcsolódó Ösztönző pályázat a projekt keretében továbbképzésben, kompetencia-fejlesztésben résztvevő szakemberek támogatására)
190/2020.
(V. 13.)
A nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék begyűjtéséről szóló közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról
193/2020.
(V. 14.) 
a háziorvosi alapellátási ügyelet biztosítására vonatkozó beszerzési eljárás megindításáról
204/2020.
(V. 21.) 
 a Jászapáti, belterület 816 helyrajzi számú, természetben a 5130 Jászapáti, Dózsa György u. 14. szám alatti ingatlan ajándék jogcímén történő elfogadásáról
220/2020. (V.26. Központi orvosi ügyelet ellátására feladat átadási-átvállalási szerződés megkötéséről
231/2020.
(V. 29.)
Jászapáti Városi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2019. évi értékeléséről
232/2020. (VI. 2.)  A tűzoltás és műszaki mentés területén végrehajtott szakmai feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról
233/2020. (VI. 2.)
A település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról
234/2020. (VI. 2.)  Jászapáti Városi Önkormányzat Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciójának 2020. évi felülvizsgálatáról
235/2020. (VI. 2.)   Jászapáti Város Gyermekvédelmi Koncepciójának 2020. évi felülvizsgálatáról
240/2020. (VI.3.)  Az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatása” című projekt keretében ismételten megpályázható lakásról
241/2020. (VI. 5.)  a Jászapáti, Kossuth Lajos út 10. szám alatti, 1574 helyrajzi számú ingatlan központi orvosi ügyeleti ellátása céljából történő bérbeadására
247/2020. (VI.11.)   A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászapáti városban nyújtott 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
248/2020. (VI.11.)   A Jászapáti Önálló Óvodai Intézmény 2019/2020-as nevelési évének tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
249/2020. (VI.11.
 Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkatervének elfogadásáról
250/2020. (VI.11.)   Jászapáti Városi Önkormányzat Oktatási, Társadalmi Bizottsága 2020. II. félévi munkatervének elfogadásáról 
251/2020. (VI. 11.)   Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Gazdasági Bizottságának 2020. II. féléves munkatervéről
1856/2020
(XI.17.)
 Feladat átadási-átvállalási szerződés központi orvosi ügyelet ellátására” tárgyú beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról, valamint a központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó feladatellátási szerződés meghosszabbításáról 
1857/2020
(XI.17.) 
 Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 140/2020. (X.29.) számú határozatának kiegészítéséről
 1925/2020. (XI. 20.)   A Kis Szent Teréz Kamilliánus Közösség kérelméről
 1926/2020. (XI. 20.)   A Jászapáti Templomért Alapítvány kérelméről
1931/2020.(XI.23.)    aJászapáti, Ilona u.11. (hrsz.: 4043/14) önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről
1932/2020.(XI.23.)    Bódi Pál és az Önkormányzat közötti, a Jászapáti 0285/17 hrsz. szántóterületre megkötött földhaszonbérleti szerződés meghosszabbítására.
 1933/2020.(XI.23.)    Kiss János és az Önkormányzat közötti, a Jászapáti 0200/7 hrsz. és 0200/10 hrsz. szántóterületre megkötött földhaszonbérleti szerződés meghosszabbítására
 1934/2020. (XI.23.)  Jászapáti, István király út 15/A. szám alatt található, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról szóló döntés kiegészítéséről
1935/2020. (XI.25.)  Vásár megtartásával kapcsolatos intézkedésekről
1964/2020.
(XII. 07.) 
A Városi Könyvtár és Művelődési Központ Rejtvényfejtő Klubjának kérelméről
1965/2020. (XII. 07.)  Az Aranykalász Alapítvány kérelméről
1966/2020. (XII.8.) A Városi Könyvtár és Művelődési Központ intézményvezetői feladat ellátására érkezett pályázat elbírálásáról
1983/2020. (XII.11.) Az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú „A JÁSZAPÁTI FIATALOK HELYBEN MARADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA”című projekthez kapcsolódó pályázati kiírások elfogadásáról és a hozzá kapcsolódó bíráló bizottságok létrehozásáról
2013/2020. (XII.28.) A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező 2021. évre vonatkozó célok meghatározásáról
2019/2020.(XII.30.) Utasi László helyiségbérleti díjának veszélyhelyzetre tekintettel történő elengedéséről

2023/2020
(XII. 31.)

köztemetés ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról