A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évben hozott határozatai

1/2023.(I.10.)

Nyílt ülés napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. január 11.

Andrásiné Ádám Krisztina

főelőadó

2/2023.(I.10.)

Jászapáti Városi Önkormányzat 2023. évi folyószámla-hitel felvételéhez történő hozzájárulásról

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, Jászapáti Városi Önkormányzat 30.000.000,- Ft összegű folyószámlahitel felvételéhez (2023. január 1. napjától - 2023. december 29. napjáig), amelynek folyósítója az Önkormányzat számlavezető bankja, az MKB Bank Zrt.

 2. 2. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 30.000.000 Ft folyószámlahitel biztosításához Jászapáti Városi Önkormányzat a 2384. hrsz. 5130 Jászapáti Gyöngyvirág utca 11. szám alatti telephelyet és a rajta található épületeket, valamint a 2385. hrsz. 5130 Jászapáti, Damjanich út 52. szám alatti ingatlant és a rajta található épületeket keretbiztosítéki jelzálogjog alapításához fedezetként nyújtsa. Továbbá felhatalmazást ad az MKB Bank Zrt. részére az Önkormányzat számlái tekintetében a folyószámlahitel keret összegéig, amennyiben az önkormányzat határidőben nem teljesít.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Határidő: 2023. december 31.

3/2023.(I.10.)

Zárt ülés napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. január 11.

Andrásiné Ádám Krisztina

főelőadó

4/2023.(I.10.)

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatására” című projekt keretében meghirdetett lakás odaítéléséről - Jászapáti, Kossuth Lajos u. 36/3. szám alatti lakás

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatására” című projekt keretében meghirdetett, Jászapáti, Kossuth Lajos út 36/3. szám alatti lakás haszonkölcsönbe adására kiírt pályázat nyertesének……………………………………………………... hirdeti ki. A lakás 2023. február 1-től kerül haszonkölcsönbe adásra, 2 évre, azaz 2025. január 31-ig

 2. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert az 1./ pontban meghatározott jogviszonyokra vonatkozó haszonkölcsön szerződések aláírására.

Határidő: 2025. január 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

5/2023.(I.10.)

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatása” című projekt keretében meghirdetett lakás odaítéléséről - Jászapáti, Jókai u. 1. szám alatt található 2. számú lakás

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jászapáti Város Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza:

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jászapáti Város Polgármestere az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatása” című projekt keretében meghirdetett, Jászapáti, Jókai u. 1. szám alatt található 2-es számú lakás haszonkölcsönbe vételére kiírt pályázat nyertesének ……………………………………………………………………. hirdeti ki. A lakás 2023. február 15-től kerül haszonkölcsönbe adásra 2 évre, azaz 2025. február 14-ig.

 2. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert az 1./ pontban meghatározott jogviszonyokra vonatkozó haszonkölcsön szerződések aláírására.

Határidő: 2025. február 14.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

6/2023.(I.30.)

Nyílt ülés napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. február 01.

Andrásiné Ádám Krisztina

főelőadó

7/2023.(I.30.)

Az 5130 Jászapáti, Jókai u. 1. (Jászapáti, belterület 3164 hrsz.) ingatlan társasházzá alakításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 5130 Jászapáti, Jókai u. 1. (Jászapáti, belterület 3164 hrsz.) ingatlan társasházzá alakításáról szóló előterjesztést, és alábbi határozatot hozta:

1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete mint egyszemélyi alapító társasházzá alakítja a kizárólagos tulajdonában lévő 5130 Jászapáti, Jókai u. 1. szám alatti, Jászapáti, belterület 3164 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 497 m2 alapterületű ingatlant a Hajdú György (5000 Szolnok, Dobó István út 35/1.) által 47/2021. munkaszámon elkészített és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal által záradékolt változási vázrajz, valamint a jelen előterjesztéshez csatolt társasházi alapító okirat szerint.

2. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete mint egyszemélyi alapító kéri és feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a társasháztulajdont az 1. pont szerinti alapító okirat alapján, annak

a) a II. fejezet A/pontjának megfelelően a Társasház közös tulajdonában maradó építményrészek, berendezési és felszerelések közös telekkel együtt a társasházi törzslapra,

b) a II. fejezet B/ pontjában külön tulajdonként felsorolt lakások, valamint a törzslapon nyilvántartott közös tulajdonra eső, az egyes külön tulajdoni illetőségek mindenkori tulajdonosait megillető hányadrész a tulajdoni különlapokra kerüljön bejegyzésre a Jászapáti Városi Önkormányzat alapító, mint tulajdonos javára 1/1 arányban.

3. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, hogy az 1. pont szerinti társasházi alapító okiratot aláírja, a társasház bejegyzéséhez szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

Határidő: 2023. április 15.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

8/2023.(I.30.)

Az 5130 Jászapáti, István király út 46. (Jászapáti, belterület 168/1 hrsz.) ingatlan társasházzá alakításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 5130 Jászapáti, István király út 46. (Jászapáti, belterület 168/1 hrsz.) ingatlan társasházzá alakításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete mint egyszemélyi alapító társasházzá alakítja a kizárólagos tulajdonában lévő 5130 Jászapáti, István király út 46. szám alatti, Jászapáti, belterület 168/1 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 762 m2 alapterületű ingatlant a Hajdú György (5000 Szolnok, Dobó István út 35/1.) által 66/2021. munkaszámon elkészített és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal által záradékolt változási vázrajz, valamint a jelen előterjesztéshez csatolt társasházi alapító okirat szerint.

2. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete mint egyszemélyi alapító kéri és feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a társasháztulajdont az 1. pont szerinti alapító okirat alapján, annak

 • a II. fejezet A/pontjának megfelelően a Társasház közös tulajdonában maradó építményrészek, berendezési és felszerelések közös telekkel együtt a társasházi törzslapra,

 • a II. fejezet B/ pontjában külön tulajdonként felsorolt lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint a törzslapon nyilvántartott közös tulajdonra eső, az egyes külön tulajdoni illetőségek mindenkori tulajdonosait megillető hányadrész a tulajdoni különlapokra kerüljön bejegyzésre a Jászapáti Városi Önkormányzat alapító, mint tulajdonos javára 1/1 arányban.

3. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, hogy az 1. pont szerinti társasházi alapító okiratot aláírja, a társasház bejegyzéséhez szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

Határidő: 2023. április 15.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

9/2023.(I.30.)

Elektronikus vagyonvédelmi rendszerekkel ellátott önkormányzati épületek 2023 február 1. napjától távfelügyeleti és kivonuló járőrszolgálattal rendelkező ellátásáról.

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Elektronikus vagyonvédelmi rendszerekkel ellátott önkormányzati épületek 2023 február 1. napjától távfelügyeleti és kivonuló járőrszolgálattal rendelkező ellátásáról szerződést köt a legkedvezőbb érvényes ajánlatot adó: HUNGARO-FORCE and MONITORING Távfelügyeleti és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Malom köz 24-26.).

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

Határidő: 2023. január 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

10/2023.(I.30.)

TOP_PLUSZ-1.2.2-21-JN1-2022-00003 - „Jászapáti Futrinka telep 2 szegregátumának infrastrukturális fejlesztése” című projekt kapcsán, Projektmenedzsment feladatok ellátásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_PLUSZ-1.2.2-21-JN1-2022-00003 - „Jászapáti Futrinka telep 2 szegregátumának infrastrukturális fejlesztése” című projekt kapcsán, Projektmenedzsment feladatok ellátására vonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft.-vel (5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2.)

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

Határidő: 2023. január 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

11/2023.(I.30.)

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-JN1-2022-00002 - „Jászapáti Futrinka szegregátumában élők életminőségének javítása társadalmi integrációs törekvéseken keresztül” című projekt kapcsán, Projektmenedzsment feladatok ellátásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_PLUSZ-3.1.2-21-JN1-2022-00002 - „Jászapáti Futrinka szegregátumában élők életminőségének javítása társadalmi integrációs törekvéseken keresztül” című projekt kapcsán, Projektmenedzsment feladatok ellátására vonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft.-vel (5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2.)

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

Határidő: 2023. január 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

12/2023.(I.30.)

TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00009 - „A Szabadság utca útburkolatának felújítása” című projekt kapcsán, Projektmenedzsment feladatok ellátásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00009 - „A Szabadság utca útburkolatának felújítása” című projekt kapcsán, Projektmenedzsment feladatok ellátására vonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft.-vel (5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2.)

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

Határidő: 2023. január 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

13/2023.(I.30.)

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00015 - „A Zsinagóga felújítása” című projekt kapcsán, Projektmenedzsment feladatok ellátásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00015 - „A Zsinagóga felújítása” című projekt kapcsán, Projektmenedzsment feladatok ellátására vonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft.-vel (5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2.)

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

Határidő: 2023. január 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

14/2023.(I.30.)

Zárt ülés napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. február 01.

Andrásiné Ádám Krisztina

főelőadó

15/2023.(I.30.)

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatására” című projekt keretében meghirdetett lakás odaítéléséről - Jászapáti, István király út 11/3. szám alatti lakás

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.2.11-16-2017-00014 azonosítószámú, „A jászapáti fiatalok helyben maradásának támogatására” című projekt keretében meghirdetett,

Jászapáti, István király út 11/3. szám alatti lakás haszonkölcsönbe adására kiírt pályázat nyertesének ………………………………... hirdeti ki.

A lakás 2023. február 15-től kerül haszonkölcsönbe adásra, 2 évre, azaz 2025. február 14-ig.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert az 1./ pontban meghatározott jogviszonyokra vonatkozó haszonkölcsön szerződések aláírására.

Határidő: 2025. február 15.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

16/2023.(II.15.)

Nyílt ülés napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. február 16.

Andrásiné Ádám Krisztina

főelőadó

17/2023.(II.15.)

A lejárt határidejű határozatok elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. február 16.

Andrásiné Ádám Krisztina

főelőadó

18/2023.(II.15.)

Jászapáti Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban foglaltak szerint változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesülnek:

1.) Képviselő-testület tagjai

2.) Farkas Ferenc polgármester

3.) Biróné dr. Boros Anikó jegyző

4.) Pénzügyi Osztály

5.) Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. február 16.

Andrásiné Ádám Krisztina

főelőadó

19/2023.(II.15.)

Jászapáti Város Polgármestere 2023. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő- testülete – a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ -ban foglalt hatáskörében eljárva - Farkas Ferenc polgármester 2023. évi szabadságolási ütemtervét jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő- testülete felkéri Farkas Ferenc polgármestert, hogy a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet az igénybevételt követő ülésen a polgármesteri beszámoló keretében tájékoztassa.

Határidő: 2023. február 28.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Erről értesülnek:

1./ Farkas Ferenc polgármester

2./ Biróné dr. Boros Anikó jegyző

3./ Képviselő- testület tagjai - helyben

4./ Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. február 16.

Andrásiné Ádám Krisztina

főelőadó

20/2023.(II.15.)

A Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft.-vel 2023. évre kötendő megbízási szerződésről

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a projektekkel kapcsolatos teljes körű ügyintézés ellátására vonatkozóan 2023. január 01. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő határozott időre szerződést köt a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft.-vel (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.).

2./ A megbízási díj összege: március hónapban nettó 1.500.000,- Ft, áprilistól decemberig nettó 500.000,- Ft/hó.

3./ A megbízási szerződésben foglalt feladatok finanszírozásának fedezete Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében elkülönítésre került.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesül:

Farkas Ferenc polgármester - helyben

Biróné dr. Boros Anikó jegyző - helyben

Képviselő – testület tagjai – helyben

Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. (5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2.)

Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. február 16.

Andrásiné Ádám Krisztina

főelőadó

21/2023.(II.15.)

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft.-vel a helyben biztosítható közfeladatok egy részének ellátására a 2023. évre kötendő vállalkozási szerződésről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyben biztosítható közfeladatok egy részének ellátására, 2023. évre vonatkozóan vállalkozási szerződést köt nettó 39.370.079,- + ÁFA, azaz bruttó 50.000.000,- Ft értékben a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft.-vel.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Határidő: 2023. december 31.

Erről értesül:

1.) Farkas Ferenc polgármester

2.) Biróné dr. Boros Anikó jegyző

3.) Képviselő-testület tagjai helyben

4.) Jászapáti Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya - helyben

5.) Jászapáti Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya - helyben

6.) Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. (5130 Jászapáti, Gyöngyvirág u.11.)

7.) Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. február 16.

Andrásiné Ádám Krisztina

főelőadó

22/2023.(II.15.)

Az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. díjemelési kérelméről

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete akként dönt, hogy hozzájárul az Önkormányzat és Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között, a településen a központi háziorvosi ügyelet ellátására vonatkozóan létrejött, feladat átadás-átvállalási szerződés módosításához a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2) bekezdése alapján, az alábbiak szerint: 2023. január 01. napjával az önkormányzat által fizetendő kiegészítő finanszírozás jelenlegi mértéke - ami 98,- Ft/fő/hó - 112,-Ft/fő/hó összegre emelkedik.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a feladat átadás-átvállalási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 2023. február 28.

Felelős:

Farkas Ferenc polgármester

Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Erről értesülnek:

1.) Farkas Ferenc polgármester

2.) Biróné dr. Boros Anikó jegyző

3.) Képviselő-testület tagjai - helyben

4.) Jászapáti Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály – helyben

5.) Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

6.) Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. február 16.

Andrásiné Ádám Krisztina

főelőadó

23/2023.(II.15.)

A Jászkiséri Önkormányzati Tűzoltóság részére nyújtott támogatásról készült jelentés tudomásul vételéről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Jászkiséri Önkormányzati Tűzoltóság pénzügyi helyzetéről készített – a határozat mellékletét képező - részletes, átlátható könyvvizsgálói jelentést.

Határidő: 2023. február 28.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesülnek:

1.) Farkas Ferenc polgármester

2.) Biróné dr. Boros Anikó jegyző

3.) Képviselő-testület tagjai - helyben

4.) Jászapáti Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály – helyben

5.) Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. február 16.

Andrásiné Ádám Krisztina

főelőadó

24/2023.(II.15.)

Jászapáti Városi Önkormányzat 2023. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászapáti Városi Önkormányzat 2023. évre vonatkozó közbeszerzési tervét az előterjesztés mellékletében foglaltaknak megfelelően elfogadja.

Határidő: 2023. január 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesülnek:

1.) Farkas Ferenc polgármester

2.) Bíróné dr. Boros Anikó jegyző

3.) Képviselő-testület tagjai

4.) Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. február 16.

Andrásiné Ádám Krisztina

főelőadó

25/2023.(II.28.)

Nyílt ülés napirendjének módosításáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 01.

Andrásiné Ádám Krisztina

főelőadó

26/2023.(II.28.)

Nyílt ülés módosított napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 01.

Andrásiné Ádám Krisztina

főelőadó

27/2023.(II.28.)

Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklete 2.1.5. pontja alapján vissza nem térítendő rendkívüli támogatás igénylését határozza el.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a támogatási igény jogszabályokban meghatározott módon és határidőre történő benyújtására.

Határidő: 2023. szeptember 30.

Felelős:

Farkas Ferenc polgármester
Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

Erről értesülnek:

1.) Farkas Ferenc polgármester
2.) Biróné dr. Boros Anikó jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai – helyben
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály – helyben
5.) Magyar Államkincstár (5000 Szolnok, Magyar u. 8.)
6.) Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 01.

Andrásiné Ádám Krisztina

főelőadó

28/2023.(II.28.)

TOP_Plusz 1.2.3-21 JN1-2022-00009 azonosítószámú, „A Szabadság utca útburkolatának felújítása” című projekt kapcsán, Közbeszerzési szakértői feladatok ellátásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00009 azonosítószámú, „A Szabadság utca útburkolatának felújítása” című projekt kapcsán, Közbeszerzési szakértői feladatok ellátására vonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó Derzs Tender Kft-vel. (5243 Tiszaderzs, Fő út 13/A.)

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesülnek:

1) Farkas Ferenc polgármester

2) Biróné dr. Boros Anikó jegyző

3) Képviselő-testület tagjai – Helyben

4) Stockbauer Kft. (1149 Budapest, Kövér Lajos utca 40. fszt. 1.)

5) Best Offer Kft. (4400 Nyíregyháza, Szegfű utca 73.B. 2. em. 5.)

6) Derzs Tender Kft. (5243 Tiszaderzs, Fő út 13/A.)

7) Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 01.

Ádám Krisztina

főelőadó

29/2023.(II.28.)

Jászapáti 950 m-es termálkút és termálvíz vezeték jogszerű üzemeltetésével kapcsolatos vízügyi hatósági kötelezés teljesítése

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. Az ajánlati felhívásban és árajánlatban rögzített feladatok elvégzésére szerződést köt a legalacsonyabb árajánlatot adó AQAREA Mérnöki Vállakozási és Szolgáltató Kft.-vel (1131 Budapest, Rokolya utca 6-8. A. épület, földszint 7.).

2/ A Képviselő-testület felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert az 1./ pontban meghatározott szerződés aláírására.

Határidő:

szerződéskötésre 2023.március 14.

kötelezés teljesítésére: 2023. május 31.

Felelős:

Farkas Ferenc polgármester

Szabó Csaba műszaki osztályvezető

Erről értesül:

1.) Farkas Ferenc polgármester helyben

2.) Biróné dr. Boros Anikó jegyző helyben

3.) Képviselő-testület tagjai helyben

4.) Jászapáti Polgármesteri Hivatal - Műszaki Osztály helyben

5.) Jászapáti Polgármesteri Hivatal - Pénzügyi Osztályhelyben

6.) Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 01.

Andrásiné Ádám Krisztina

főelőadó

30/2023.(II.28.)

Bérleti díj átmeneti időre történő csökkentéséről

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. (székhelye: 1145 Budapest, Laky Adolf u. 41-49. szám, képviseli: Koszorus László Gáspár ügyvezető) kérelmére a felek között fennálló bérleti jogviszony alapján 2022. december 1. napjától legkésőbb 2023. április 15. napjáig meghatározott üzemszünet időtartamára 25 %-os mértékkel csökkenti a Bérlő által fizetendő bérleti díj összegét.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert az 1./ pontban megjelölt bérleti szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 2023. április 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesülnek:

1.) Farkas Ferenc polgármester
2.) Biróné dr. Boros Anikó jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai – helyben
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály – helyben
5.) FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. (székhelye: 1145 Budapest, Laky Adolf u. 41-49. szám)
6.) Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 01.

Andrásiné Ádám Krisztina

főelőadó

31/2023.(II.28.)

Zárt ülés napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 01.

Andrásiné Ádám Krisztina

főelőadó

32/2023.(II.28.)

Az 5130 Jászapáti, István király út 35. szám alatti 2. számú lakás határozott idejű haszon kölcsönbe adásáról

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019.(V.21.) sz. rendeletben foglaltak szerint Jászapáti Város Polgármestere részéről történő bérlőkijelölés alapján Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint dönt:

A 5130 Jászapáti István király út 35. szám alatti 2. számú, 50,23 m2 hasznos alapterületű lakást haszonkölcsönbe adja ………………………………………………...jászapáti lakosok haszonkölcsönbe vevők részére 2023. március 01. napjától 2028. február 28. napjáig (5 éves határozott időre).

Haszonkölcsönbe vevő az általa használt lakórész közüzemi költségeit (különösen víz, áram, gáz, hulladékszállítás) köteles megfizetni, a lakás használatáért díjat nem fizet.

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a haszonkölcsön szerződés aláírására.

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesülnek:

1. Farkas Ferenc polgármester Helyben

2. Biróné dr. Boros Anikó Helyben

3. Képviselő-testület tagjai Helyben

4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya Helyben

5. Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya Helyben

6. haszonkölcsönbe vevők

7. Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 01.

Andrásiné Ádám Krisztina

főelőadó

33/2023.(II.28.)

Elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt benyújtott kérelem elbírálásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a …………. tulajdonában lévő 5130 Jászapáti, belterület 3184/2. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan, a Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottsága által első személyi tulajdonú lakás vásárlásához önkormányzati támogatást megállapító 84/2017. (III.21.) számú bizottsági határozat alapján bejegyzett, elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez hozzájárul, tekintettel arra, hogy az elidegenítési és terhelési tilalom 5 éves időtartama lejárt.

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesülnek:

 1. Farkas Ferenc polgármester – helyben,

 2. Biróné dr. Boros Anikó jegyző – helyben,

 3. Képviselő-testület tagjai – helyben,

 4. tulajdonos

 5. Irattár.

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 01.

Andrásiné Ádám Krisztina

főelőadó

34/2023.(III.16.)

Nyílt ülés napirendjének módosításáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 16.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

35/2023.(III.16.)

Nyílt ülés módosított napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 16.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

36/2023.(III.16.)

A lejárt határidejű határozatok elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 16.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

37/2023.(III.16.)

Jászapáti Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2022. évre vonatkozó beszámolójáról és a 2023. évi munkatervének, valamint éves szolgáltatási tervének elfogadásáról

1. Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Jászapáti Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2022. évről szóló beszámolóját.

2. Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Jászapáti Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2023. évre vonatkozó munkatervét, valamint a hozzá kapcsolódó szolgáltatási tervét.

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Csintalan Dóra VKMK intézményvezető

Erről értesülnek:

 1. Farkas Ferenc polgármester,

 2. Biróné dr. Boros Anikó jegyző,

 3. Képviselő-testület tagjai,

 4. Csintalan Dóra VKMK intézményvezető

 5. Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 16.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

38/2023.(III.16.)

Jászapáti Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2023. évi felülvizsgálatáról

 • Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Jászapáti Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2023. évi felülvizsgálatát elfogadja az előterjesztés mellékletét képező formában.

 • A Képviselő-testület a Jászapáti Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának következő felülvizsgálati határidejét 2024. március 31. napjában állapítja meg.

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesül:

 1. Farkas Ferenc polgármester – helyben,

 2. Biróné dr. Boros Anikó – jegyző

 3. Képviselő-testület tagjai – helyben,

 4. Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztálya – helyben,

 5. Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 16.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

39/2023.(III.16.)

A 2023/2024-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti (székhelye: 5130 Jászapáti, Fő tér 2.) mindhárom tagóvodájában azonos időpontban, 2023. május 2-3. napján 8-15 óráig kerüljön sor az óvodáskorú gyermekek beiratkozására. A polgármester felkéri a jegyzőt a beiratkozásról szóló fenntartói közlemény közzétételére.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023/2024-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számát az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti vonatkozásában mindösszesen 12 csoportban (tagóvodánként 3-4-5 csoportban) határozza meg.

3./ Az Önálló Óvodai Intézmény felvételi körzete Jászapáti város közigazgatási területe.

Határidő: 2023. augusztus 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Pallagi Imréné intézményvezető (Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti)

Erről értesülnek:

Farkas Ferenc polgármester - helyben

Biróné dr. Boros Anikó jegyző - helyben

Képviselő-testület tagjai - helyben

Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti (5130 Jászapáti, Fő tér 2.)

Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 16.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

40/2023.(III.16.)

Az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti 2023-2028-ig tartó továbbképzési programjáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti 2023-2028-ig tartó továbbképzési programját.

Határidő: 2023. március 31.

Felelős:

Farkas Ferenc polgármester

Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Pallagi Imréné intézményvezető (Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti)

Erről értesülnek:

Farkas Ferenc polgármester - helyben

Biróné dr. Boros Anikó jegyző - helyben

Képviselő-testület tagjai - helyben

Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti (5130 Jászapáti, Fő tér 2.)

Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 16.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

41/2023.(III.16.)

A Jászsági Önkormányzatok Szövetsége (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) részére fizetendő 2023. évi tagdíj mértékéről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) részére fizetendő 2023. évi tagdíjat az alábbiak szerint állapítja meg:

Tagdíj: Lakosonként 10,- forint/ fő. A település lakosságszáma (2023. márciusi adat alapján) 8.466 fő × 10,- Ft/ lakos = 84.660,- Ft.

Kiegészítő tagdíj: 1,2 lakosra jutó iparűzési adó összege: 194.815.078 Ft (2022. évi iparűzési adó bevétel)/ 8.466 fő ×1,2 =27.614,- Ft

A tagdíj összege mindösszesen: 84.660,- Ft + 27.614,- Ft = 112.274 Ft., azaz egyszáztizenkétezer-kettőszázhetvennégy forint.

A tagdíj átutalása az alábbi bankszámlára történik 2023. június 30. napjáig: Takarékbank 69500187-11024202.

Határidő: 2023. június 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesül:

 1. Farkas Ferenc polgármester – helyben,

 2. Biróné dr. Boros Anikó jegyző – helyben,

 3. Képviselő-testület tagjai – helyben,

 4. Képviselő-testület Pénzügyi, Gazdasági Bizottsága – helyben,

 5. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya – helyben,

 6. Jászsági Önkormányzatok Szövetsége,

 7. Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 16.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

42/2023.(III.16.)

Jászapáti település fogorvosi ügyelet tárgyú szerződésének módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységekről szóló 4/2000.(II.25.) EüM. rendelet, az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet, az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet előírásai, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény, a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető fogászati ellátásról szóló 48/1997.(XII.17.) NM rendelet valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján az alábbi határozatot hozza:

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat 1. számú mellékletét képező, fogorvosi ügyelet ellátásáról szóló feladat - ellátási szerződés módosítását.

 2. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a jelen határozat mellékletét képező feladat - ellátási szerződés és az egyéb csatlakozó dokumentumok aláírására.

  Felelős: Farkas Ferenc polgármester

  A határozat végrehajtásban közreműködik: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

 3. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat 2. számú mellékletét képező, fogorvosi ügyelet ellátásáról szóló megbízási szerződés módosítását, és felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert az aláírására.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

A határozat végrehajtásban közreműködik: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Értesülnek:

1.) Farkas Ferenc polgármester
2.) Biróné dr. Boros Anikó jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai – helyben
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály – helyben
5.) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása - 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.

6.) Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 16.

Ádám Krisztina

főmunkatárs

43/2023.(III.16.)

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők személyi térítési díj fizetési kötelezettségének vállalásáról

1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete akként döntött, hogy Jászapáti Városi Önkormányzat - a korábbi évekhez hasonlóan - 2023. április 01. napjától továbbra is vállalja a város közigazgatási területén élő, a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény által nyújtott jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők esetében megállapított személyi térítési díjak fizetési kötelezettségét a következő térítési díj felülvizsgálatáig.

2. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert az előterjesztés mellékletét képező nyilatkozat aláírására.

Határidő: 2023. március 30.

Felelős:

Farkas Ferenc polgármester

Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Erről értesülnek:

1.) Farkas Ferenc polgármester

2.) Biróné dr. Boros Anikó jegyző

3.) Képviselő-testület tagjai

4.) Jászapáti Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály

5.) Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény

6.) Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 16.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

44/2023.(III.16.)

VP6-7.2.1.1-21 – Külterületi helyi közutak fejlesztése című projekt kapcsán felmerülő önerő biztosításáról

1.) Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 – „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című projekt sikeres megvalósítására biztosítja a szükséges önerőt.

2.) Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 15.222.352 Ft önerőt a 2023. évi költségvetés, míg bruttó 9.782.505 Ft önerőt a 2024. évi költségvetés terhére biztosít.

2.) A fejlesztéssel érintett ingatlanok:

Jászapáti 079, 069/14, 081, 085, 069/37, 0256/1, 0244/40, 0244/41, 0244/42, 0249, 0264 hrsz. alatti ingatlanok.

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesülnek:

1.) Képviselő-testület tagjai

2.) Biróné dr. Boros Anikó jegyző

3.) Farkas Ferenc polgármester

4.) Pénzügyi Osztály

5.) Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 16.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

45/2023.(III.16.)

Jászapáti város településrendezési eszközeinek 2023. évi 1. módosítási eljárásának megindításáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (l) bekezdés l. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (l) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

 1. Helyt adva a beruházó kérésének, egyetértve a határozat mellékletét képező tervben foglalt fejlesztési elképzeléssel, Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos településrendezési eszközök módosítását rendeli el.

 1. A módosítás céljai:

  1. A jászapáti 0265/12 hrsz-ú ingatlan Kszr építési övezetbe sorolása.

  2. A jászapáti 0265/13 hrsz-ú ingatlan besorolásának javítása, a közterületi, közúti besorolás megszüntetése.

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a településrendezési eszközök módosításához szükséges alátámasztó munkarészeket a Főépítészi feljegyzésben rögzített tartalommal kell elkészíteni.

 1. A megvalósítás érdekében Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – elfogadja a beruházó ajánlatát, miszerint a településrendezési eljárás költségeit a beruházó viseli.

 1. A megvalósítás érdekében Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési eljárás által érintett településrészeket kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 27/2022.(II.10.) sz. Képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi.

 1. A megvalósítás érdekében Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Jászapáti Polgármesterét a vonatkozó szerződések megkötésére, a településrendezési eljárás lefolytatására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.

A …/2023 (III. …..) „kt” sz. határozat mellékletei:

1., Jászapáti Hrsz: 0265/12 hrsz

A Jászapáti, 0265/12, illetve 0265/13 hrsz alatti szállásépület tervezett fejlesztését bemutató TANULMÁNYTERV

Tervező: Benke Judit építész Jászberény,

2., Főépítészi feljegyzés

Határidő: 2023. december 31.

Felelős:

Farkas Ferenc polgármester

Szabó Csaba műszaki osztályvezető

Farkas Renáta főépítész

Erről értesülnek:

1./ Farkas Ferenc polgármester

2./ Biróné dr. Boros Anikó jegyző

3./ Műszaki Osztály – helyben

4./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai - helyben

5./ Farkas Renáta főépítész, 5000 Szolnok, Dr. Sebestény Gyula út 24/A. II/6.

6./ Pócs János beruházó

7./ Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 16.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

46/2023.(III.16.)

Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatásának igényléséről

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 2.1.1. pont alapján a települési önkormányzatok lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása iránt vissza nem térítendő rendkívüli támogatás igénylését határozza el.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a támogatási igény jogszabályokban meghatározott módon és határidőre történő benyújtására.

Határidő: 2023. március 20.

Felelős:

Farkas Ferenc polgármester
Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

Erről értesülnek:

1.) Farkas Ferenc polgármester
2.) Biróné dr. Boros Anikó jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai – helyben
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály – helyben
5.) Magyar Államkincstár (5000 Szolnok, Magyar u. 8.)
6.) Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 16.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

47/2023.(III.16.)

Zárt ülés napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 17.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

48/2023.(III.16.)

a Jászapáti, István király út 37. szám 6. ajtó (3152 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 66 m2 alapterületű, komfortos, „Fiatalok Háza” piaci alapú bérlakáshoz tartozó 17 m2 alapterületű garázs bérleti díjáról

1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019.(V.21.) számú önkormányzati rendelet 3. § (1) bek. f.) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a Jászapáti, István király út 37. szám 6. ajtó (3152 hrsz.) alatt található 66 m2 alapterületű, komfortos, piaci alapú bérlakáshoz tartozó 17 m2 alapterületű garázsra Gyenesné Madaras Klaudia részére 2023. április 1-től - 2024. március 31-ig (1 éves határozott időre) bérleti jogot biztosít. A 17 m2 alapterületű garázs bérleti díja 5.000,- Ft + áfa/hó.

2. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

A határozat alapja Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019.(V.21.) számú önkormányzati rendelete.

Határidő: 2023. április 15.

Előadó: Pongó Ágnes ügyintéző

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesülnek:

1. Farkas Ferenc polgármester

2. Biróné dr. Boros Anikó jegyző

3. Képviselő-testület tagjai helyben

4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya helyben

5. Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya helyben

6. Gyenesné Madaras Klaudia

7. Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 17.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

49/2023.(III.16.)

a Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 1. ajtó (2805/3/A/8 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 77 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakás bérbeadásáról

1. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019.(V.21.) sz. rendelet 14/A.§.-a Jászapáti Város Polgármestere részére bérlőkijelölési jogot biztosít.

Fenti rendelet alapján Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a bérbeadásról, illetve Jászapáti Város Polgármestere bérleti jogot biztosít a Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám (2805/3/A/8 hrsz.) alatti 77 m2 alapterületű, összkomfortos, „Cenrtum lakások” költségelvű bérlakás bérletére Kerepesi Vivien újszászi lakos részére 2023. április 1. napjától 2024. március 31. napjáig (1 éves határozott időre).

A 77 m2 alapterületű, összkomfortos, költségelvű bérlakás bérleti díja az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019.(V.21.) sz. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete mellékletében megállapított bérleti díj és területnagyság szorzata havonta.

2. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

A határozat alapja Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019.(V.21.) számú önkormányzati rendelete.

Határidő: 2023. április 15.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesülnek:

1. Farkas Ferenc polgármester-helyben

2. Biróné dr. Boros Anikó jegyző-helyben

3. Képviselő-testület tagjai helyben

4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya-helyben

5. Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya-helyben

6. Kerepesi Vivien

7. Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 17.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

51/2023.(III.23.)

Nyílt ülés napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 23.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

52/2023.(III.23.)

Közbenső döntéssel érvénytelenség megállapítása a „Belvízvédelmi fejlesztések Jászapáti városban” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő a „Belvízvédelmi fejlesztések Jászapáti városban” tárgyú közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy az aquaREKO Kft., a PAPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Szatlóczki Solutions Kft. és a Tiszai Útfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlattevők ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert ajánlattevők ajánlata egyéb módon nem felel meg az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Határidő: azonnal

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesülnek:

1) Farkas Ferenc polgármester – Helyben

2) Bíróné dr. Boros Anikó jegyző – Helyben

3) Képviselő-testület tagjai – Helyben

4) Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 23.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

53/2023.(III.23.)

TOP_Plusz 1.2.3-21 JN1-2022-00009 azonosítószámú, „A Szabadság utca útburkolatának felújítása” című projekt kapcsán, Műszaki ellenőri feladatok ellátásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00009 azonosítószámú, „A Szabadság utca útburkolatának felújítása” című projekt kapcsán, Műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó AQUA Duplex Kft-vel. (6500 Baja, Neumann János u. 8.)

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

Határidő: 2023. április 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesülnek:

1) Farkas Ferenc polgármester

2) Bíróné dr. Boros Anikó jegyző

3) Képviselő-testület tagjai – Helyben

4) ENVIROAD Kft. (5000 Szolnok, Sziget u. 10.)

5) AQUA Duplex Kft. (6500 Baja, Neumann János u. 8.)

6) Modulus Szigma Kft. (4225 Debrecen, Kútvölgyi utca 10.)

7) Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 23.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

54/2023.(III.23.)

Csintalan Dóra intézményvezető munkaszerződésének módosításáról

1.) Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Csintalan Dóra a Városi Könyvtár és Művelődési Központ intézményvezetője munkaszerződését módosítja.

2.) Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő- testülete felkéri a Jászapáti Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát, hogy Csintalan Dóra munkabérét a fentiek alapján módosítsa 2023. február 01. napjától.

3) A Képviselő- testület Csintalan Dóra intézményvezető munkabérét az alábbiak szerint állapítja meg:

Bruttó bér: 550.440 Ft (bruttó munkabér 458.700 Ft + 91.740 illetménykiegészítés)

Munkáltatói döntésen alapuló illetményrész: 40.000 Ft

Összes bruttó munkabér: 590.440 Ft

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesül:

1.) Farkas Ferenc polgármester

2.) Biróné dr. Boros Anikó jegyző

3.) Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető - helyben

4.) Képviselő – testület tagjai - helyben

5.) Csintalan Dóra intézményvezető (5130 Jászapáti, Simon Ignác u. 5.)

6.) Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 23.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

55/2023.(III.30.)

Nyílt ülés napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 30.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

56/2023.(III.30.)

Belvízvédelmi fejlesztések Jászapáti városban” tárgyú közbeszerzési eljárásról

1./ Megállapítjuk – elfogadva a Bírálóbizottság döntési javaslatát - hogy a MÁTRAKÖZMŰ Mélyépítő Kft. és a Jász-Terra Mélyépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevők ajánlata érvényes.

2./ Megállapítjuk – elfogadva a Bírálóbizottság döntési javaslatát - hogy a legjobb ár-érték arányra tekintettel a nyertes Ajánlattevő a MÁTRAKÖZMŰ Mélyépítő Kft. nettó 148.163.190,- Ft + áfa összegű ajánlati árral, a második legjobb Ajánlattevő a Jász-Terra Mélyépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nettó 169.500.000,- Ft + áfa összegű ajánlati árral.

3./ Megállapítjuk, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes.

Határidő: 2023. április 15.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesülnek:

1) Farkas Ferenc polgármester – Helyben

2) Bíróné dr. Boros Anikó jegyző – Helyben

3) Képviselő-testület tagjai – Helyben

4) Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 30.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

57/2023.(III.30.)

A 44/2023. (III.16.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról

Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a 44/2023. (III.16.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról az alábbiak szerint:

1.) Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 15.222.352 Ft önerőt a 2023. évi költségvetés, míg bruttó 9.782.505 Ft önerőt a 2024. évi költségvetés terhére biztosít.

2.) A fejlesztéssel érintett ingatlanok: Jászapáti 079, 069/14, 081, 085, 069/37, 0256/1, 0244/40, 0244/41, 0244/42, 0249, 0264

3.) A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.1-21

A projekt címe: Külterületi helyi közutak fejlesztése Jászapáti városban

A projekt azonosítója: 3375521914

A projekt teljes költsége: bruttó 314.229.475 Ft

A projekt elszámolható összköltségre bruttó 304.446.970 Ft

A támogatás összege: 289.224.618 Ft

Határidő: 2023. március 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesülnek:

1.) Képviselő-testület tagjai

2.) Biróné dr. Boros Anikó jegyző

3.) Farkas Ferenc polgármester

4.) Pénzügyi Osztály

5.) Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. március 30.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

58/2023.(IV.20.)

Nyílt ülés napirendjének módosításáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. április 21.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

59/2023.(IV.20.)

Nyílt ülés módosított napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. április 21.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

60/2023.(IV.20.)

A lejárt határidejű határozatok elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. április 21.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

61/2023.(IV.20.)

A tűzoltás és műszaki mentés területén végrehajtott szakmai feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokának a településen a tűzoltás és műszaki mentés területén végrehajtott szakmai feladatokról szóló beszámolóját.

 1. A határozat jogalapja határozat a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdésé.

Erről értesül:

 • Farkas Ferenc polgármester,

 • Képviselő-testület tagjai – helyben,

 • Biróné dr. Boros Anikó jegyző – helyben,

 • Szabó Szabolcs Gábor tű. alezredes a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltóparancsnoka (5100 Jászberény, Jákóhalmi út 11/a.),

 • Hatósági és Szervezési Osztály – helyben,

 • Irattár.

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. április 21.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

62/2023.(IV.20.)

A település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról

 1. Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Jászberényi Rendőrkapitányság 2022. évről szóló beszámolóját Jászapáti település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról.

 2. A határozat jogalapja a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése.

Erről értesülnek:

Farkas Ferenc polgármester – helyben,

Biróné dr. Boros Anikó jegyző – helyben,

Képviselő-testület tagjai – helyben,

Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője (5100 Jászberény, Hatvani út 1.),

Jászapáti Rendőrőrs parancsnoka,

Hatósági és Szervezési Osztály – helyben,

Irattár.

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. április 21.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

63/2023.(IV.20.)

Jászapáti Városi Önkormányzat Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepciójának 2022. évi felülvizsgálatáról

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Jászapáti Városi Önkormányzat Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójának 2023. évi felülvizsgálatát az előterjesztés melléklete alapján elfogadja.

 2. A Képviselő-testület elrendeli, hogy Jászapáti Városi Önkormányzat Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciója 2024-ben kerüljön felülvizsgálatra a „Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról” szóló rendőrségi beszámolóval egyidejű testületi ülésen.

Határidő: 2024. április 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesül:

Farkas Ferenc polgármester – helyben,

Biróné dr. Boros Anikó jegyző – helyben,

Képviselő-testület tagjai – helyben,

Hatósági és Szervezési Osztály – helyben,

Irattár.

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. április 21.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

64/2023.(IV.20.)

A Szabadság utca útburkolatának felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő a TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00009 azonosítószámú, „A Szabadság utca útburkolatának felújítása” c. projekthez kapcsolódóan közbeszerzési eljárás lefolytatásáról dönt Jászapáti Városi Önkormányzat közbeszerzési tervében foglaltak szerint.

Közbeszerzésre irányadó eljárási rend: nemzeti (uniós értékhatárt el nem érő értékű közbeszerzési eljárás)

Tervezett eljárás fajtája: Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül [Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti szabadon kialakított eljárásrendi szabályok szerinti, hirdetményes közbeszerzési eljárás]

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő „A Szabadság utca útburkolatának felújítása” tárgyú eljárás kapcsán elfogadja az eljárást megindító felhívást és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentációt.

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert az ajánlatkérés elindításához kapcsolódó feladatok elvégzésével.

Határidő: 2023. április 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesülnek:

1) Farkas Ferenc polgármester – Helyben

2) Biróné dr. Boros Anikó jegyző – Helyben

3) Képviselő-testület tagjai – Helyben

4) Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. április 21.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

65/2023.(IV.20.)

Jászapáti, Petőfi út 4-6 sz. alatti társasházi ingatlan II. em. 9.sz bérlakás ablakainak felújítási munkáira

1., Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete akként dönt, hogy a Jászapáti, Petőfi út 4-6 sz. alatti társasházi ingatlan II. em. 9.sz bérlakás ablakainak felújítási munkáira bruttó 1.699.260 Ft összegben szerződést köt a legkedvezőbb árajánlatot adó Schreiner Manufaktúra Kft.-vel (5130 Jászapáti, Lehel utca 11.).

2., Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő- testülete az 1. sz pontban rögzített felújítási munkákra fordítandó összeg fedezetét az Önkormányzat 1/2023. (II.16.) sz. 2023 évi költségvetésről szóló rendelete -dologi kiadások- alapján biztosítja.

3., Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert jelen határozat 1.) pontja alapján a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Határidő: 2023. április 28.

Erről értesülnek:

1.) Farkas Ferenc polgármester Helyben

2.) Biróné dr. Boros Anikó jegyző Helyben

3.) Képviselő-testület tagjai Helyben

4.) Pénzügyi Osztály Helyben

5.) Műszaki Osztály Helyben

5.) Kátai Frigyes e.v. 5121 Jászjákóhalma, Széchenyi út 29.

6.) Kálmán György e.v..5130 5130 Jászapáti, Borbás utca 18.

7.) Schreiner Manufaktúra Kft.5130 Jászapáti, Lehel utca 11.

8.) Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. április 21.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

66/2023.(IV.20.)

A Jászapáti, Kossuth út 18. szám alatti ingatlan egy részének ingyenes használatba adásáról a Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítvány részére

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítvány kérelmét, melynek megfelelően az Önkormányzat tulajdonában lévő 5130 Jászapáti, Kossuth u. 18. szám alatti ingatlanból – az előterjesztés mellékletét képező alaprajzon megjelölt helyiségeket -, összesen 119,78 m2 nagyságú területet, 2023. május 1. napjától határozatlan időtartamra a Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítvány (székhelye: 5130 Jászapáti, Damjanich út 4. szám) részére, az alapítványi célok megvalósulása érdekében ingyenesen használatba adja. A helyiségek használatával felmerülő közüzemi költségek viselése a Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítványt terheli.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert az ingatlan megjelölt helyiségeinek használatára vonatkozó szerződés aláírására.

Határidő: 2023. április 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesül:

1.) Farkas Ferenc polgármester

2.) Biróné dr. Boros Anikó jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai - helyben
4.) Jászapáti Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya - helyben
5.)
Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítvány – 5130 Jászapáti, Damjanich út 4.

6.) Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. április 21.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

67/2023.(IV.20.)

Az egységes alapellátási ügyeleti rendszer bevezetésének előkészítéséről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert arra, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyében előreláthatólag 2023. június 1. napjától induló egységes alapellátási ügyeleti rendszer bevezetésével kapcsolatos - Jászapáti városát érintő - előzetes egyeztetéseken, tárgyalásokon részt vegyen, valamint az ügyeleti ellátás feladatellátását biztosító 5130 Jászapáti, Kossuth út 10. szám (1574 hrsz.) alatti ingatlan használatára vonatkozóan a szükséges szándéknyilatkozatokat, jognyilatkozatokat, adatszolgáltatásokat megtegye.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Határidő: 2023. június 30.

Erről értesülnek:

1.) Farkas Ferenc polgármester

2.) Biróné dr. Boros Anikó jegyző

3.) Képviselő-testület tagjai - helyben

4.) Pénzügyi Osztály - helyben

5.) Műszaki Osztály- helyben

6.) Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. április 21.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

68/2023.(IV.27.)

Nyílt ülés napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. április 27.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

69/2023.(IV.27.)

Jászapáti Város Településrendezési eszközeinek 2023. évi 1. módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességéről

Jászapáti Város Képviselő-testülete az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza:

-Jászapáti város településrendezési eszközeinek 2023. évi 1. módosításához kapcsolódóan környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges.

Jászapáti, 2023. április 25.

Erről értesül:

 • Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, lakhelyükön

 • Jászapáti Városi Önkormányzat Polgármestere, helyben

 • Jászapáti Városi Önkormányzat Jegyzője, helyben

 • Jászapáti Polgármesteri Hivatal Műszaki iroda, helyben

 • Farkas Renáta főépítész, 5000 Szolnok, Dr. Sebestény Gy. út 24/A II/6

 • Ex! Építésziroda Kft./Gutman József, 5000 Szolnok, Hunyadi út 41.

 • Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály

 • Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, Szolnok

 • Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Erdőfelügyeleti osztálya, Debrecen

 • Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Szolnoki Bányafelügyeleti Osztály

 • Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály. Növény és Talajvédelmi Osztály

 • Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítésze, Szolnok

 • Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály, Szolnok

 • Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, Szolnok

 • Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály

 • Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

 • Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. április 27.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

70/2023.(IV.27.)

Zárt ülés napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. április 27.

Andrásiné Ádám Krisztin

főmunkatárs

71/2023.(IV.27.)

Elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt benyújtott kérelem elbírálásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Farkas Ernő és Farkas Ernőné tulajdonában lévő 5130 Jászapáti, belterület 660. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan, a Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonkezelői Bizottsága által első személyi tulajdonú lakás vásárlásához önkormányzati támogatást megállapító 83/2015. (IV.14.) számú bizottsági határozat alapján bejegyzett, elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez hozzájárul, tekintettel arra, hogy az elidegenítési és terhelési tilalom 5 éves időtartama lejárt.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesülnek:

 1. Farkas Ferenc polgármester – helyben,

 2. Biróné dr. Boros Anikó jegyző – helyben,

 3. Képviselő-testület tagjai – helyben,

 4. Farkas Ernő

 5. Farkas Ernőné

 6. Irattá

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. április 27.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

72/2023.(V.18.)

Nyílt ülés napirendjének elfogadásáról
Farkas Ferenc polgármester s.k.
Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. május 18.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

73/2023.(V.18.)

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére korábban nyújtott tagi (tulajdonosi) kölcsönökből származó követelés pótbefizetés keretében történő rendelkezésre bocsátásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat az általa a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére korábban nyújtott, összesen 34.270.568 Ft összegű tagi (tulajdonosi) kölcsönökből származó követelését pótbefizetés keretében a gazdasági társaság részére rendelkezésre bocsájtja.

Határidő: 2023. május 25.

Felelős:

Farkas Ferenc polgármester

Karkus Kálmán ügyvezető

Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

Erről értesülnek:

1.) Képviselő-testület tagjai

2.) Farkas Ferenc polgármester

3.) Biróné dr. Boros Anikó jegyző

4.) Pénzügyi osztály helyben

5.) Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft

6.) Irattár (helyben)

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. május 18.

74/2023.(V.18.)

A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére működési célú támogatás nyújtásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft részére 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint összegű - vissza nem térítendő - működési célú támogatást nyújt a Tölgyes Strandfürdő és Kemping 2023. évi nyári szezon működési feladatai ellátásának biztosítására az alábbi részletezésben:

részlet 2023. május 31-ig: 4.000.000 Ft

részlet 2023. június 30-ig: 3.000.000 Ft

részlet 2023. július 31-ig: 3.000.000 Ft

2./ A működési támogatáshoz szükséges 10.000.000 Forint összeg Jászapáti Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének terhére biztosított.

Határidő:2023. május 31.
Felelős:Farkas Ferenc polgármester
Erről értesülnek:

1.) Farkas Ferenc polgármester
2.) Biróné dr. Boros Anikó jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai helyben
4.) Pénzügyi Osztály – helyben
5.) Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. (5130 Jászapáti, Gyöngyvirág u. 11.)
6.) Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. május 18.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

75/2023.(V.18.)

Az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III.31.) OGY határozathoz való csatlakozásról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III.31.) OGY határozathoz, az abban foglaltakkal egyetért, nemet mond a háborúra, és szorgalmazza a mielőbbi békekötést.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Határidő: 2023. május 18.

Határozatról értesül:

Farkas Ferenc polgármester – helyben,

Biróné dr. Boros Anikó jegyző – helyben,

Képviselő-testület tagjai – helyben,

Megyei Jogú Városok Szövetsége

Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. május 18.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

76/2023.(V.25.)

Nyílt ülés napirendjének módosításáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. május 25.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

77/2023.(V.25.)

Nyílt ülés módosított napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. május 25.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

78/2023.(V.25.)

Lejárt határidejű határozatok elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. május 25.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

79/2023.(V.25.)

Jelentés a belső ellenőr 2022. évi ellenőrzési tapasztalatairól

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) számú Kormányrendelet 49. § (3a) bekezdés alapján Jászapáti Városi Önkormányzatnál és intézményeinél 2022. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről készített Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Erről értesül:

Farkas Ferenc polgármester – helyben

Biróné dr. Boros Anikó jegyző – helyben

Képviselő-testület tagjai – helyben

Pénzügyi Osztály – helyben

Irattár – helyben

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. május 25.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

80/2023.(V.25.)

Jászapáti Városi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2022. évi értékeléséről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva Jászapáti Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) a Jászapáti Városi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 2022. évi értékelését az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

A Polgármester felkéri Jászapáti Város Jegyzőjét, hogy a települési önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés illetékes szervnek történő megküldéséről gondoskodjon.

A határozat jogalapja a gyermekek védelméről, és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelete, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése és (3) bekezdése, valamint 5/A. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Erről értesül:

 • Farkas Ferenc polgármester,

 • Biróné dr. Boros Anikó jegyző,

 • Képviselő-testület tagjai – helyben,

 • Jászapáti Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztály – helyben,

 • Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály (5000 Szolnok, Ady Endre út. 35-37.),

 • Irattár.

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. május 25.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

81/2023.(V.25.)

Jászapáti Város Gyermekvédelmi Koncepciójának 2023. évi felülvizsgálatáról

 • Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Jászapáti Város Gyermekvédelmi Koncepciójának 2023. évi felülvizsgálatát elfogadja az előterjesztés mellékletét képező formában.

 • A Képviselő-testület Jászapáti Város Gyermekvédelmi Koncepciójának következő felülvizsgálatát Jászapáti Városi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak tárgyévi értékelésével egyidejű testületi ülésen rendeli el.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesül:

Farkas Ferenc polgármester,

Biróné dr. Boros Anikó jegyző,

Képviselő-testület tagjai – helyben,

Jászapáti Polgármesteri Hivatal Hatósági és Szervezési Osztály – helyben,

Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. május 25.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

82/2023.(V.25.)

Tájékoztató a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2022. évi gazdasági tevékenységéről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2022. évi gazdasági tevékenységéről szóló – a határozat mellékletét képező - tájékoztatóját.

Határidő:2023. május 31.
Felelős: Karkus Kálmán ügyvezető

Erről értesülnek:

1.) Farkas Ferenc polgármester
2.) Biróné dr. Boros Anikó jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai - helyben
4.) Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. (5130 Jászapáti, Gyöngyvirág u. 11.)
5.) Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. május 25.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

83/2023.(V.25.)

A Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. 2022. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített beszámolót 34.181 eFt mérleg szerinti főösszeggel, 2.085 eFt mérleg szerinti (adózott) eredménnyel elfogadja az előterjesztés mellékletét képező formában.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős:Farkas Ferenc polgármester

Erről értesül:

Farkas Ferenc polgármester

Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Képviselő-testület tagjai – helyben

Jászapáti Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály – helyben

Jászapáti Gazdaságfejlesztő Kft. (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák I. út 2.)

Irattár – helyben

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. május 25.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

84/2023.(V.25.)

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása szervezésében működő térségi fogorvosi ügyelet ellátáshoz történő csatlakozásról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontja, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdés alapján az alábbi határozatot hozza:

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása szervezében működő térségi fogorvosi ügyeleti ellátáshoz 2023. augusztus 19. napjával.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a fogorvosi ügyeleti ellátás költségeinek fedezetéhez a település lakosságszáma alapján hozzájárulást fizet, amelynek összegét az éves költségvetési rendeletében biztosítja.

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és valamennyi dokumentum aláírására.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

A végrehajtásban közreműködik: Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

Értesülnek: Farkas Ferenc polgármester

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. május 25.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

85/2023.(V.25.)

Az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti intézményvezető – magasabb vezető – ismételt megbízásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti fenntartójának képviseletében eljárva - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (7) bekezdésében, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően – egyetért Pallagi Imréné intézményvezető magasabb vezetőként történő ismételt megbízásával 2023. augusztus 1. napjától 2028. július 31. napjáig terjedő, 1 évi határozott időtartamra.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az 1./ pontban meghatározott jogszabályokban foglaltak szerint az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti nevelőtestületénél írásban kezdeményezze az intézményvezető, magasabb vezető ismételt megbízásához szükséges nevelőtestületi egyetértő nyilatkozat véleményezését.

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a magasabb vezetői megbízással kapcsolatos fenntartói nyilatkozat aláírására.

Határidő: 2023. július 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Erről értesül:

Farkas Ferenc polgármester – helyben,

Biróné dr. Boros Anikó jegyző – helyben,

Jászapáti Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya – helyben,

Képviselő-testület tagjai – helyben,

Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti 5130 Jászapáti, Fő tér 2.

Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. május 25.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

86/2023.(V.25.)

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által fizetendő rendszerfüggő vízi közmű elemei bérleti díjának módosításáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth L. út 5.) által a rendszerfüggő vízi közmű elemek bérleti díjaként megállapított összegét az alábbiak szerint fogadja el:

2022. évi értékesített ivóvíz alapján a bérleti díj 13.721.675,-Ft+áfa

2022. évi szennyvíz alapján a bérleti díj 10.227.243,-Ft+áfa

Összesen: 23.948.918,-Ft+áfa

2./ Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jászapáti Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát a megállapított bérleti díj TRV Zrt. részére történő kiszámlázására.

Határidő: 2023. május 26.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesülnek:

1.) Farkas Ferenc polgármester

2.) Biróné dr. Boros Anikó jegyző

3.) Pénzügyi Osztály – helyben

4.) Képviselő-testület tagjai – helyben

5.) Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000. Szolnok, Kossuth L. u. 5.)

6.) Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. május 25.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

87/2023.(V.25.)

Jászapáti Város Településrendezési eszközeinek 2023. évi 1. módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - mivel a partnerségi egyeztetések során lakossági észrevétel, javaslat nem érkezett - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2022. (VII.15.) Korm. rendelet 62. §-a, valamint Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 20/2017. (IX.22.) önkormányzati rendelete szerint meghatározott eljárási szabályok szerint lebonyolított, Jászapáti Város Településrendezési eszközeinek 2023. évi 1. módosításához kapcsolódó partnerségi eljárást lezárja.

Erről értesül:

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai - helyben

Jászapáti Városi Önkormányzat Polgármestere - helyben

Jászapáti Városi Önkormányzat Jegyzője - helyben

Farkas Renáta főépítész, 5000 Szolnok, Dr. Sebestény Gy. út 24/A II/6.

EX! Építésziroda Kft., 5000 Szolnok, Hunyadi út 41.

Jászapáti lakossága, civil szervezetei és gazdasági társaságai hirdetmény útján

Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. május 25.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

88/2023.(V.25.)

Zárt ülés napirendjének módosításáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. május 25.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

89/2023.(V.25.)

Zárt ülés módosított napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. május 25.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

90/2023.(V.25.)

Elidegenítési tilalom törléséről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a ………………. tulajdonában lévő 5130 Jászapáti, Korona u. 36. szám (339/43 hrsz.) alatti ingatlan vonatkozásában a Jászapáti Városi Önkormányzat javára 1989.12.12. napján bejegyzett 3 éves beépítési kötelezettség és az ezen kötelezettség biztosítására szolgáló elidegenítési tilalom törléséhez, tekintettel arra, hogy a beépítési kötelezettség 3 éves időtartamra került bejegyzésre.

Határidő: 2023. június 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesülnek:

Farkas Ferenc polgármester – helyben,

Biróné dr. Boros Anikó jegyző – helyben,

Képviselő-testület tagjai – helyben,

Kérelmező

Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. május 25.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

91/2023.(V.25.)

Beépítési kötelezettség és elidegenítési tilalom törléséről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a ……………... és …………. tulajdonában lévő 5130 Jászapáti, Hársfa u. 1. szám (2267/86 hrsz.) alatti ingatlan vonatkozásában a jászapáti Nagyközségi Közös Tanács VB javára, 1988.10.05. napján bejegyzett 3 éves beépítési kötelezettség és az ezen kötelezettség biztosítására szolgáló elidegenítési tilalom törléséhez, tekintettel arra, hogy a beépítési kötelezettség 3 éves időtartamra került bejegyzésre, és az előírt beépítési kötelezettség teljesítésre került.

Határidő: 2023. június 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesülnek:

Farkas Ferenc polgármester – helyben,

Biróné dr. Boros Anikó jegyző – helyben,

Képviselő-testület tagjai – helyben,

Kérelmező

Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. május 25.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

92/2023.(V.25.)

5130 Jászapáti, Vágó Pál utca 54. „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” (3320 hrsz) található ingatlan értékesítéséről

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019. (V. 21.) önkormányzati rendelet 64. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

 • Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elidegenítésre kijelöli a Jászapáti Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő 5130 Jászapáti, Vágó Pál utca 54. szám alatt található „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” (3320 hrsz.) ingatlant.

 • Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete eladja 1/1 arányú tulajdoni hányadban ………….kérelmezőnek (vevőnek) a Jászapáti Városi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 5130 Jászapáti, Vágó Pál utca 54. szám alatti „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” (hrsz.: 3320) alatti ingatlan 1/1 arányú tulajdonjogát., egyben a kérelmező (vevő) által a kérelmében (vételi szándéknyilatkozatában) megjelölt feltételeket elfogadja.

 • A 2. pont szerinti döntésre az 1. pont szerinti ingatlanra készített értékbecslés érvényességi idején belül sor került.

 • Jászapáti Városi Önkormányzat rögzíti, hogy a, mindösszesen bruttó 1.100.000, - Ft, azaz bruttó egymillió-egyszázezer forint összegű vételárat egy összegben, az adásvételi szerződés aláírásakor fizeti meg átutalással Jászapáti Városi Önkormányzat MBH Bank Nyrt-nél vezetett 10300002-10692461-49020039. számlaszámú bérlakás értékesítés lebonyolítás megnevezésű bankszámlájára.

 • ……………. vevő a jelen határozat alapján az adásvételi szerződés megszerkesztésére, ellenjegyzésére és a földhivatal előtti eljárás lefolytatására ügyvédet bíz meg, az ügyvédi munkadíj a Vevőt terheli.

Határidő: 2023. december 31.
Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesül:

Farkas Ferenc polgármester – helyben,

Biróné dr. Boros Anikó jegyző – helyben,

Képviselő-testület tagjai – helyben,

Képviselő-testület Pénzügyi, Gazdasági Bizottsága – helyben,

Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya – helyben,

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya – helyben,

Kocsis Tamás

Irattár.”

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. május 25.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

93/2023.(V.25.)

a Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 7. ajtó (2805/3/A/2 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, 79 m2 alapterületű, összkomfortos, „Centrum lakások” költségelvű bérlakás bérbeadásáról

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019.(V.21.) sz. rendelet 14/A.§.-a Jászapáti Város Polgármestere részére bérlőkijelölési jogot biztosít.

Fenti rendelet alapján Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a bérbeadásról, illetve Jászapáti Város Polgármestere bérleti jogot biztosít a Jászapáti, Petőfi Sándor út 4-6. szám 1. emelet 7. ajtó (2805/3/A/2 hrsz.) alatti 79 m2 alapterületű, összkomfortos, „Cenrtum lakások” költségelvű bérlakás bérletére ………….. részére 2023. május 10. napjától 2024. május 09. napjáig (1 éves határozott időre).

A 79 m2 alapterületű, összkomfortos, költségelvű bérlakás bérleti díja az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019.(V.21.) sz. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete mellékletében megállapított bérleti díj és területnagyság szorzata havonta.

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

A határozat alapja Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019.(V.21.) számú önkormányzati rendelete.

Határidő: 2023. május 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesülnek:

1. Farkas Ferenc polgármester-helyben

2. Biróné dr. Boros Anikó jegyző-helyben

3. Képviselő-testület tagjai helyben

4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya-helyben

5. Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya-helyben

6. Nagy Marianna

7. Irattár

Jászapáti, 2023. május 25.

Farkas Ferenc polgármester s.k.

Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

 

Kivonat: a Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. június 22-i soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből

 

94/2023.(VI.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Nyílt ülés napirendjének módosításáról

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

 

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. június 22.

 

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

 

Kivonat: a Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. június 22-i soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből

 

95/2023.(VI.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Nyílt ülés módosított napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

 

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. június 22.

 

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

 

Kivonat: a Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. június 22-i soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből

 

96/2023.(VI.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Nyílt ülés módosított napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

 

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. június 22.

 

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

 

Kivonat: a Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. június 22-i soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből

 

95/2023.(VI.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Nyílt ülés módosított napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

 

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. június 22.

 

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

 

Kivonat: a Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. június 22-i soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből

 

96/2023.(VI.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Nyílt ülés módosított napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

 

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. június 22.

 

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

 

Kivonat: a Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. június 22-i soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből

 

97/2023.(VI.22.) számú Képviselő-testületi határozat

A Városi Könyvtár és Művelődési Központ alapító okiratának módosítása

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Könyvtár és Művelődési Központ Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Könyvtár és Művelődési Központ (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.) Módosító okiratát és az egységes szerkezetű Alapító okiratát a határozat mellékletét képező tartalommal a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával megegyező hatállyal elfogadja, egyben felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a módosító okirat aláírására.

 2. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Jászapáti Város Jegyzőjét a törzskönyvi nyilvántartás módosításának a Magyar Államkincstárnál történő kérelmezésére.

Felelős:Farkas Ferenc

Határidő: 2023. június 30.

Értesülnek:

Farkas Ferenc polgármester, helyben

Biróné dr. Boros Anikó jegyző, helyben

Képviselő-testület tagjai, helyben

Csintalan Dóra Intézményvezető

Magyar Államkincstár

Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

 

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. június 22.

 

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

 

Kivonat: a Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. június 22-i soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből

 

98/2023.(VI.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. II. félévi munkatervének jóváhagyásáról

 

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2023. II. félévi munkatervét az alábbiak szerint:

I. FEJEZET

Képviselő-testületi ülések időpontjai és napirendjei

2023. szeptember 14. (csütörtök) 14.00 óra

1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2023. évi pénzügyi tervének első féléves teljesítéséről.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja meg a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság.

2.) Tájékoztató a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2023. I. féléves gazdasági tevékenységéről.

Előadó: Karkus Kálmán ügyvezető

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Karkus Kálmán ügyvezető

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja meg a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság.

2023. október 19. (csütörtök) 14.00 óra

1.) A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény felnőtt korúak érdekében végzett munkájának értékelése.

Előadó: Kalmárné Nagyistván Erika a Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény vezetője

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Kalmárné Nagyistván Erika a Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény vezetője.

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja meg az Oktatási, Társadalmi Bizottság.

2.) 2024. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető és Hartyányiné Mérei Judit belső ellenőr.

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja meg a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság.

3.) A Jászapáti Önálló Óvodai Intézmény 2023/2024-es nevelési évének előkészítéséről.

Előadó: Pallagi Imréné Önálló Óvodai Intézmény vezetője

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pallagi Imréné intézményvezető

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja meg az Oktatási, Társadalmi Bizottság.

2023. november 16. (csütörtök) 14.00 óra

1.) Tájékoztató az Önkormányzat 2023. évi pénzügyi tervének háromnegyed éves végrehajtásáról.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Kaszab Marianna pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja meg a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság.

2.) Tájékoztató a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2023. III. negyedévi gazdasági tevékenységéről.

Előadó: Karkus Kálmán ügyvezető

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Karkus Kálmán ügyvezető

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja meg a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság.

3.) Előterjesztés a Pájer Antal díj odaítélésére.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Gojszáné Ádám Szilvia a Polgármesteri Kabinet vezetője

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja meg az Oktatási, Társadalmi Bizottság.

2023. december 14. (csütörtök) 14.00 óra

1.) A Képviselő-testület 2024. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

2.) A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező 2024. évi célok meghatározásáról.

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Tajti Ilona köztisztviselő

3.) Tájékoztató a Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodásban foglaltak végrehajtásáról.

Előadó: Pallagi Imréné az Oktatási, Társadalmi Bizottság elnöke

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Biróné dr. Boros Anikó jegyző, Pallagi Imréné az Oktatási, Társadalmi Bizottság elnöke és Szénási László a Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja meg az Oktatási, Társadalmi Bizottság, valamint a Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzat.

A közmeghallgatás időpontja: 2023. november 23. (csütörtök) 16.00

II. FEJEZET

A képviselő-testületi ülések állandó napirendjei

 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (írásban).

 2. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről (szóban).

 3. Tájékoztató a Képviselő-testület által átruházott polgármesteri és bizottsági

 4. döntésekről (írásban).

 5. Interpellációk.

 6. Kérdések, bejelentések.

III. FEJEZET

Záró rendelkezések

A munkaterv elfogadásával egyidejűleg a Képviselő- testület a 2023. I. félévi munkatervéről szóló határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Erről értesülnek:

1.) Farkas Ferenc polgármester

2.) Biróné dr. Boros Anikó jegyző

3.) Képviselő-testület tagjai - helyben

4.) Jászapáti Polgármesteri Hivatal Osztályvezetői - helyben

5.) Érintett előadók, előterjesztések elkészítéséért felelős személyek

 

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

 

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. június 22.

 

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

99/2023.(VI.22.)

A Jászapáti Önálló Óvodai Intézmény 2022/2023-as nevelési évének tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti 2022/2023-as nevelési évének tevékenységéről szóló szakmai beszámolót.

 

Határidő: 2023. június 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesül: 1.) Farkas Ferenc polgármester

2.) Biróné dr. Boros Anikó jegyző – helyben

3.) Képviselő-testület tagjai - helyben

4.) Pallagi Imréné intézményvezető – Önálló Óvodai Intézmény

Jászapáti

5.) Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

 

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. június 22.

 

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

100/2023.(VI.22.)

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászapáti városban nyújtott 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászapáti városban nyújtott 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

 

Határidő: 2023. június 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesül:

Farkas Ferenc polgármester - helyben

 1. Biróné dr. Boros Anikó - helyben

 1. Képviselő – testület tagjai - helyben

 1. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 5.)

 1. Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

 

 

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. június 22.

 

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

101/2023.(VI.22.)

A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulásnak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását – mely jelen határozat mellékletét képezi – a Társulási Tanács 2023. május 26. napján hozott 15/2023. (V.26.) számú határozatával jóváhagyott tartalommal elfogadja és jóváhagyja.

 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a társulás Elnökét az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásnak a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága (5002 Szolnok, Liget út 6.) és a helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet felé történő benyújtására, míg Dr. Czifra Károly ügyvédet (5000 Szolnok, Szigligeti utca 2. II/200.) a törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárásban a jogi képviselet ellátására.

 

 1. A Képviselő-testület felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a Társulási Megállapodásnak a Jászapáti Városi Önkormányzat képviseletében történő aláírására.

 

Határidő: 2023. június 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesül:

 • REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás – Jászapáti

 • Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal – Szolnok

 • Dr. Czifra Károly ügyvéd – Szolnok

 • Képviselő-testület valamennyi tagja

 • Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. június 22.

 

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

102/2023.(VI.22.)

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és minősített többséggel jóváhagyja a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 22/2023. (V. 16.) számú határozatával elfogadott Társulási Megállapodás módosítását az alábbiak szerint:

 • A Társulási Megállapodás „3.A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője”pontjában a

 1. Jászszentandrás Község Önkormányzata

Székhelye: 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94.

képviseli: Kolláth Bálint polgármester”

szövegrész hatályát veszti.

 • A Társulási Megállapodás „11. A Társulási tanács” pontjában az

A Társulási tanács az önkormányzati társulás döntéshozó szerve, amelyet az Mötv. 94.§ (2) bek. alapján a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, létszáma: 11 fő.”

szövegrész helyébe az

A Társulási tanács az önkormányzati társulás döntéshozó szerve, amelyet az Mötv. 94.§ (2) bek. alapján a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, létszáma: 10fő.”

szövegrész kerül, és az

A Társulási tanács akkor határozatképes, ha a 11 tag képviselője közül legalább 6 képviselő jelen van.”

szövegrész helyébe az

A Társulási tanács akkor határozatképes, ha a10tag képviselője közül legalább 6 képviselő jelen van.”

szövegrész kerül.

 • A Társulási Megállapodás 1. számú függelékében a

Jászszentandrás Község Önkormányzata 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94. 2545”

szövegrész hatályát veszti.

 • A Társulási Megállapodás 1. számú függelékében az

„A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás lakosságszáma: 58.153”

szövegrész helyébe az

„A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás lakosságszáma: 55.608”

szövegrész kerül.

Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás székhelyén

2./ Képviselő-testület tagjai helyben

értesülnek.

Farkas Ferenc polgármester Biróné dr. Boros Anikó jegyző

 

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. június 22.

 

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

 

 

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

103/2023.(VI.22.)

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának jóváhagyásáról

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal.

A Képviselő-testület felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.

Képviselő-testület jelen határozat egy példányát kiadmányozni rendeli a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás részére.

A Társulási Megállapodás módosítása a tagönkormányzatok támogató határozataival lép hatályba.

Határidő: 2023. június 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről: 1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás székhelyén

2./ Képviselő-testület tagjai helyben

értesülnek.

Farkas Ferenc polgármester Biróné dr. Boros Anikó jegyző

 

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. június 22.

 

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

 

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

104/2023.(VI.22.)

A TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00015 - „A Zsinagóga felújítása” című projekt kapcsán, Közbeszerzési szakértői feladatok ellátása

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00015 - „A Zsinagóga felújítása” című projekt kapcsán, Közbeszerzési szakértői feladatok ellátására vonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó Derzs Tender Kft-vel (5243 Tiszaderzs, Fő út 13/a).

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

Határidő: 2023. június 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesülnek: 1) Farkas Ferenc polgármester – Helyben

2) Biróné dr. Boros Anikó jegyző – Helyben

3) Képviselő-testület tagjai – Helyben

4) Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

 

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. június 22.

 

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

105/2023.(VI.22.)

A TOP Plusz 1.2.2-21-JN1-2022-00003 azonosítószámú, Jászapáti Futrinka 2 telep szegregátumának infrastrukturális fejlesztése című projekt kapcsán, Közbeszerzési szakértői feladatok ellátása

 

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP Plusz 1.2.2-21-JN1-2022-00003 azonosítószámú, Jászapáti Futrinka 2 telep szegregátumának infrastrukturális fejlesztése című projekt kapcsán, Közbeszerzési szakértői feladatok ellátására vonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó Derzs Tender Kft-vel (5243 Tiszaderzs, Fő út 13/a).

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

Határidő: 2023. június 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesülnek: 1) Farkas Ferenc polgármester – Helyben

2) Biróné dr. Boros Anikó jegyző – Helyben

3) Képviselő-testület tagjai – Helyben

4) Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

 

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. június 22.

 

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

106/2023.(VI.22.)

A TOP Plusz 1.2.2-21-JN1-2022-00003 azonosítószámú, Jászapáti Futrinka 2 telep szegregátumának infrastrukturális fejlesztése című projekt kapcsán, Műszaki ellenőri feladatok ellátása

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP Plusz 1.2.2-21-JN1-2022-00003 azonosítószámú, Jászapáti Futrinka 2 telep szegregátumának infrastrukturális fejlesztése című projekt kapcsán, Műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot adó IKON Építész Iroda Bt-vel. (5130 Jászapáti, Rusvai u. 8.)

2./ Jászapáti Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert, az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

Határidő: 2023. június 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesülnek: 1) Farkas Ferenc polgármester – Helyben

2) Biróné dr. Boros Anikó jegyző – Helyben

3) Képviselő-testület tagjai – Helyben

4) Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

 

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. június 22.

 

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

107/2023.(VI.22.)

Külterületi helyi közutak fejlesztése Jászapáti városban” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról”

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő a VP6-7.2.1.1-21 azonosítószámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése Jászapáti városban” c. projekthez kapcsolódóan közbeszerzési eljárás lefolytatásáról dönt Jászapáti Városi Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervében foglaltak szerint.

Közbeszerzésre irányadó eljárási rend: nemzeti (uniós értékhatárt el nem érő értékű közbeszerzési eljárás)

Tervezett eljárás fajtája: Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül [Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti szabadon kialakított eljárásrendi szabályok szerinti, hirdetményes közbeszerzési eljárás]

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat, mint Ajánlatkérő „Külterületi helyi közutak fejlesztése Jászapáti városban” tárgyú eljárás kapcsán elfogadja az eljárást megindító felhívást és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentációt.

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert az ajánlatkérés elindításához kapcsolódó feladatok elvégzésével.

Határidő: 2023. június 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesülnek: 1) Farkas Ferenc polgármester – Helyben

2) Bíróné dr. Boros Anikó jegyző – Helyben

3) Képviselő-testület tagjai – Helyben

4) Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

 

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. június 22.

 

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

108/2023.(VI.22.)

A Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola köznevelési feladatainak ellátását szolgáló ingatlanok és ingóságok térítésmentes tulajdonba adásáról

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. tv. 11/A.§ (1) bekezdése alapján - figyelemmel a 13.§ (3) bekezdésben foglaltakra - dönt arról, hogy a Jászapáti belterületi 926 hrsz. alatt felvett és természetben 5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 33. szám alatt található, „kivett általános iskola”, valamint a Jászapáti belterületi 2787/1 hrsz. alatt felvett és természetben 5130 Jászapáti, Damjanich út 2. szám alatt található, „kivett általános iskola” megnevezésű ingatlanokat, valamint az azokban található, vagy azokhoz tartozó, Jászapáti Városi Önkormányzat tulajdonát képező ingóságok tulajdonjogát közcélú adományként az Egri Főegyházmegye (székhelye: 3300 Eger, Széchenyi I. u. 1. szám, képviseli: Dr. Ternyák Csaba György érsek) részére, térítésmentes tulajdonba adás jogcímén térítésmentesen átruházza.

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat, mint Átadó Képviselő-testülete - az 1997. évi CXXIV. tv. 11/A.§ (1) bek. szerint, figyelemmel a 13.§ (3) bek.-re, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. tv. 108.§ (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján, az Egri Főegyházmegye, mint Átvevő oktatási közfeladatai, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 4.§ 14a. pontjában felsorolt feladatok közül az intézmény alapító okiratában rögzített köznevelési alapfeladatok elősegítése céljából, a térítésmentes tulajdonba adásról szóló szerződés aláírásával egyidejűleg - térítésmentesen az Egri Főegyházmegye, mint Átvevő tulajdonába adja az 1./ pontban részletesen körülírt Ingatlanokat, és az azokban található, vagy az azokhoz tartozó ingóságokat.

3./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ezúton kijelenti, hogy az 1./ pontban meghatározott ingatlanok és az ingatlanokban található, vagy az azokhoz tartozó ingók tulajdonba adása közcélú adományként, az Egri Főegyházmegye (egyházi jogi személy) köznevelési vagy szakképző intézményben végzett nevelési-oktatási tevékenysége támogatására történik. Ezen ingyenes vagyonátadás az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak ellátását nem veszélyezteti.

4./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a térítésmentes tulajdonba adásról szóló szerződés aláírására.

Határidő: 2023. augusztus 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Erről értesül:

 1. Farkas Ferenc polgármester – helyben,

 2. Biróné dr. Boros Anikó jegyző – helyben,

 3. Jászapáti Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya – helyben,

 4. Képviselő-testület tagjai – helyben,

 5. Egri Főegyházmegye – 3300 Eger, Széchenyi I. u. 1. szám

 6. Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

 

Kivonat hiteléül:

 

Jászapáti, 2023. június 22.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

109/2023.(VI.22.)

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. I. félévi munkatervéről szóló 245/2022. (XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat módosításáról

1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiakban módosítja a 2023. I. félévi munkatervéről szóló 245/2022. (XII.15.) számú határozatát:

A 2023. június 22. napján tartott soros testületi ülés napirendi pontjai közül törli az alábbi napirendi pontot:

Kitüntető díjak adományozása.

Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Gojszáné Ádám Szilvia Polgármesteri Kabinet vezető, Biróné dr. Boros Anikó jegyző.

2. Jelen határozatnak megfelelően módosul Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testület Oktatási, Társadalmi Bizottságának 2023. I. félévi munkaterve.

 

Határidő: 2023. június 22.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Erről értesülnek:

1.) Farkas Ferenc polgármester

2.) Biróné dr. Boros Anikó jegyző

3.) Képviselő-testület tagjai - helyben

4.) Jászapáti Polgármesteri Hivatal Osztályvezetői - helyben

 

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

 

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. június 22.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

 

Kivonat: a Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. június 22-i soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyvből

 

110/2023.(VI.22.) számú Képviselő-testületi határozat

a Jászapáti város településszerkezeti tervének és leírásának elfogadásáról szóló 96/2000.

(XII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat módosításáról

Jászapáti Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (l) bekezdés l. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (l) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

 

1./ Jászapáti Város Képviselő-testülete a Jászapáti város településszerkezeti tervének és leírásának elfogadásáról szóló 96/2000. (XII.14.) sz. Képviselő-testületi határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervet az 1. mellékletben foglalt, „JÁSZAPÁTI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2023. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA, a településszerkezeti terv módosítása” című dokumentációnak megfelelően módosítja.

 

A határozat melléklete:

JÁSZAPÁTI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2023. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA, a településszerkezeti terv módosítása” című dokumentáció

Erről értesül:

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, helyben

 2. Jászapáti Városi Önkormányzat Polgármestere, helyben

 3. Jászapáti Városi Önkormányzat Jegyzője, helyben

 4. EX! Építésziroda Kft., Szolnok

 5. Farkas Renáta főépítész, 5000 Szolnok, Dr. Sebestény Gyula út 24/A. II/6.

 6. Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. június 22.

 

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

111/2023.(VI.22.)

Az Út és Élet Egészségügyi, Szolgáltató, Kereskedelmi Szociális Szövetkezet és Jászapáti Városi Önkormányzat között, - a Jászapáti 160090020 NEAK-kódszámú háziorvosi alapellátási körzet üzemeltetésére – megkötött megbízási szerződés módosításáról

 1. A Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) hozzájárul ahhoz, hogy a Jászapáti Városi Önkormányzat (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.) mint feladat-ellátásra kötelezett, valamint az Út és Élet Egészségügyi, Szolgáltató, Kereskedelmi Szociális Szövetkezet (a továbbiakban: Szövetkezet) (5000 Szolnok, József Attila út 76. 1. em. 1.) mint megbízott között 2022. július 1-jei hatállyal háziorvosi alapellátási körzet üzemeltetésére létrejött szerződés az előterjesztésben foglaltak alapján, az előterjesztéshez csatolt módosított Megbízási szerződésben foglaltak szerint módosításra kerüljön.

 1. A Képviselő-testület felhatalmazza Jászapáti Város Polgármesterét, a Megbízási szerződés módosítása következtében szükséges, valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működési engedély módosítására vonatkozó eljárás lefolytatását, valamint a finanszírozást biztosító szervek esetleges észrevételeinek, hiánypótlásainak megfelelő szerződésmódosítást is.

Felelős:Farkas Ferenc polgármester

Határidő: 2023. július 31.

Erről értesülnek

Farkas Ferenc polgármester, helyben

Biróné dr. Boros Anikó jegyző, helyben

Képviselő-testület tagjai, helyben

Szövetkezet, 5000 Szolnok, József Attila út 76. 1. em 1.

Dr. Farády Zoltán

Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

 

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. június 22.

 

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

112/2023.(VI.22.)

Az Egész Nap Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a Jászapáti Városi Önkormányzat között, - a Jászapáti 160090017 NEAK-kódszámú háziorvosi alapellátási körzet üzemeltetésére – megkötött megbízási szerződés módosításáról

 1. A Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) hozzájárul ahhoz, hogy a Jászapáti Városi Önkormányzat (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.) mint feladat-ellátásra kötelezett, valamint az Egész Nap Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (5136 Jászszentandrás, Mártírok út 81.) mint megbízott között 2022. július 1-jei hatállyal háziorvosi alapellátási körzet üzemeltetésére létrejött szerződés az előterjesztésben foglaltak alapján, az előterjesztéshez csatolt módosított Megbízási szerződésben foglaltak szerint módosításra kerüljön.

 1. A Képviselő-testület felhatalmazza Jászapáti Város Polgármesterét, a Megbízási szerződés módosítása következtében szükséges, valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működést engedély módosítására vonatkozó eljárás lefolytatását, valamint a finanszírozást biztosító szervek esetleges észrevételeinek, hiánypótlásainak megfelelő szerződésmódosítást is.

Felelős:Farkas Ferenc polgármester

Határidő: 2023. július 31.

Erről értesülnek

Farkas Ferenc polgármester, helyben

Biróné dr. Boros Anikó jegyző, helyben

Képviselő-testület tagjai, helyben

Egész Nap Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (5136 Jászszentandrás, Mártírok út 81.)

Dr. Farády Zoltán

Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

 

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. június 22.

 

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

113/2023.(VI.22.)

A Jászsági Egészségügyi Társulás megszüntetéséről

A Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 91. § b) pontja alapján tárgyalta a Jászsági Egészségügyi Társulás megszüntetésével kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Jászsági Egészségügyi Társulást (a továbbiakban: Társulás) (székhelye: 5141 Jásztelek, Szabadság út 71.) 2023. június 30. napjával jogutód nélkül megszünteti.

 2. A Képviselő-testület jóváhagyja a határozat mellékletét képező Jászsági Egészségügyi Társulás Megszüntető megállapodását.

 3. A Képviselő-testület felhatalmazza Tóth Nórát, a Társulási Tanács elnökét a Társulás megszüntetésével kapcsolatos további intézkedések megtételére.

Határidő: 2023. június 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Tóth Nóra Társulási Tanács elnöke

Értesülnek:

Farkas Ferenc polgármester, helyben

Biróné dr. Boros Anikó jegyző, helyben

Képviselő testület tagjai, helyben

Jászsági Egészségügyi Társulás, 5141 Jásztelek, Fő út 71.

Társulási Tanács elnöke

Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

 

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. június 22.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

114/2023.(VI.22.)

Az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti Alapító Okiratának módosításáról

1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) jóváhagyja az Önálló Óvodai Intézmény JászapátiAlapító okiratának módosítását, aMódosító okiratot és az egységes szerkezetű Alapító okiratot a határozat mellékletét képező tartalommal a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával megegyező hatállyal elfogadja, egyben felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a módosító okirat aláírására.

2. A Képviselő-testület felkéri Jászapáti Város Jegyzőjét a törzskönyvi nyilvántartás módosításának a Magyar Államkincstárnál történő kezdeményezésére.

 

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Határidő: 2023. június 30.

Értesül:

 1. Farkas Ferenc polgármester helyben

 2. Biróné dr. Boros Anikó jegyző – helyben

 3. Képviselő-testület tagjai helyben

 4. Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Igazgatósága

 5. Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti Intézményvezetője

 6. Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

 

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. június 22.

 

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

 

Kivonat: a Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. június 22-i soros, zárt üléséről készült jegyzőkönyvből

 

115/2023.(VI.22.) számú Képviselő-testületi határozat

Zárt ülés napirendjének elfogadásáról

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

 

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. június 22.

 

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

116/2023.(VI.22.)

Az 5130 Jászapáti, István király út 35. szám alatti 1. számú lakás határozott idejű haszonkölcsönbe adásáról

 1. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 10/2019.(V.21.) sz. rendeletben foglaltak szerint Jászapáti Város Polgármestere részéről történő bérlőkijelölés alapján Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint dönt:

A 5130 Jászapáti István király út 35. szám alatti 1. számú, 60,67 m2 hasznos alapterületű lakást haszonkölcsönbe adja Király Csaba haszonkölcsönbe vevő részére 2023. július 01. napjától 2028. június 30. napjáig (5 éves határozott időre).

Haszonkölcsönbe vevő az általa használt lakórész közüzemi költségeit (különösen víz, áram, gáz, hulladékszállítás) köteles megfizetni, a lakás használatáért díjat nem fizet.

 1. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a haszonkölcsön szerződés aláírására.

Határidő: 2023. június 30.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Erről értesülnek:

1. Farkas Ferenc polgármester Helyben

2. Biróné dr. Boros Anikó jegyző Helyben

3. Képviselő-testület tagjai Helyben

4. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya Helyben

5. Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya Helyben

6. Király Csaba

7. Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

 

Kivonat hiteléül:

Jászapáti, 2023. június 22.

 

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

117/2023.(VI.22.)

Az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti intézményvezető – magasabb vezető – ismételt megbízásáról

 • Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. § (7) bekezdésében, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 83/A. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, – figyelemmel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (7) bekezdésében, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdéseiben foglaltakra, valamint a fenntartói és nevelőtestületi egyetértő nyilatkozatra – az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti intézményvezetői, magasabb vezetői feladatainak ellátásával 2023. augusztus 1. napjától 2028. július 31. napjáig terjedő, 5 évi határozott időtartamra ………….. bízza meg.

 • A Képviselő-testület Pallagi Imréné illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:

Tárgyhavi alapilletmény: 438.480,- Ft

Intézményvezetői pótlék: 200.970,- Ft

Ágazati szakmai pótlék: 140.314,- Ft

Összesen: 779.764,- Ft

 • A Képviselő-testület felkéri Jászapáti Város Polgármesterét, hogy a magasabb vezetői megbízást írja alá.

Határidő: 2023. július 31.

Felelős: Farkas Ferenc polgármester

Biróné dr. Boros Anikó jegyző

Erről értesül:

 1. Farkas Ferenc polgármester – helyben,

 2. Biróné dr. Boros Anikó jegyző – helyben,

 3. Jászapáti Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya – helyben,

 4. Képviselő-testület tagjai – helyben,

 5. Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti 5130 Jászapáti, Fő tér 2.

 6. Pallagi Imréné - lakóhelyén

 7. Irattár

Farkas Ferenc polgármester s.k. Biróné dr. Boros Anikó jegyző s.k.

Kivonat hiteléül:Jászapáti, 2023. június 22.

Andrásiné Ádám Krisztina

főmunkatárs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100