A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Lakossági felhívás - Köztemetés

KÖZLEMÉNY

KÖZTEMETÉS ELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRŐL

 

Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. február 13. napján tartott, soros testületi ülésen a jelen lévő 9 fő képviselő egyhangú szavazatával döntött arról, hogy a köztemetés ellátására vonatkozóan vállalkozási szerződést köt a kedvezőbb árajánlatot adó SELENA Kft-vel (5100 Jászberény, Kápolna u. 23.).

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a képviselő-testület fenti döntése kizárólag a KÖZTEMETÉSEKKEL kapcsolatos szolgáltatásra vonatkozik, amelyből évente körülbelül 10 kerül elrendelésre a településen.

A félreértések elkerülése végett fontos tehát tisztázni, hogy mit is jelent a köztemetés. A köztemetés fogalmát és az elrendelésének feltételeit a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. §-a, valamint Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról szóló 4/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletének 16. §-a tartalmazza.

Köztemetésről akkor beszélünk, amikor nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagyaz eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. Ebben az esetben a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete (átruházott hatáskörben a polgármester) - a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről. Majd ezt követően az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzata költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagyaz eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

A képviselő-testület határozata tehát azon esetekre nem vonatkozik, amikor van aki gondoskodjon az elhunyt eltemettetéséről. Ezekben az esetekben az eltemettető saját belátása szerint dönthet, hogy a temetkezés során mely vállalkozó közreműködését, szolgáltatásait veszi igénybe.

Jászapáti, 2020. február 26.

                                                                                               Jászapáti Városi Önkormányzat

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100