A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó - Jászapáti Város Képviselő- testület 2023. december 14-én /csütörtökön/ 14.00 órára soros ülésre

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva
2023. december14-én /csütörtökön/ 14.00 órára
soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II. Rendeletek

1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének, Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2019.(X.25.) önkormányzati rendelete módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

III./ Előterjesztések

1./ A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény felnőtt korúak érdekében végzett munkájának értékeléséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

2./ A köztisztviselőkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját képező 2024. évre vonatkozó célok meghatározásáról
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző /írásban/

3./ A Jászapáti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodásban foglaltak végrehajtásáról
Előadó: Pallagi Imréné Okt.Biz. elnöke /írásban/

4./ Start közfoglalkoztatási programban való részvételről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

5./ Jászapáti Városi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról         -    melléklet
Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző /írásban/

6./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2024. évi folyószámla-hitel felvételéhez történő hozzájárulásról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

7./ Az Önálló Óvodai Intézmény Jászapáti Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

8./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

9./ Köztemetés ellátásra vonatkozó vállalkozási szerződés módosítására
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

10./ Jászapáti Városi Önkormányzatra vonatkozó könyvvizsgálói feladatok ellátásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

11./ Jászapáti Piac Működési rendjéről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

12./ Jászapáti Város Településrendezési eszközeinek 2023. évi 2. módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárásáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

13./ Az 5130 Jászapáti, Jókai u. 1. szám alatti társasházi lakások értékesítésre kijelölésről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

14./ Az 5130 Jászapáti, István király út 46. szám alatti társasházi lakások és egyéb helyiségek értékesítésre kijelöléséről
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

15./ „Futrinka telep szegregátumának infrastrukturális -Lakóépület felújítás” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

16./ A TOP-Plusz-3.1.2.21-JN1-2022-00002-”Jászapáti Futrinka szegregátumban élők életminőségének javítása, társadalmi integrációs törekvéseken keresztül” című pályázat kapcsán, Kiadvány elkészítése
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

17./ A TOP-Plusz-3.1.2.21-JN1-2022-00002-”Jászapáti Futrinka szegregátumban élők életminőségének javítása, társadalmi integrációs törekvéseken keresztül” című pályázat kapcsán, Oktatások, tréningek lebonyolítása
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

18./ A TOP-Plusz-3.1.2.21-JN1-2022-00002-”Jászapáti Futrinka szegregátumban élők életminőségének javítása, társadalmi integrációs törekvéseken keresztül” című pályázat kapcsán, Programok, rendezvények lebonyolítása
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

Jászapáti, 2023. december 08.

Farkas Ferenc
polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100