A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó - Jászapáti Város Képviselő- testület 2024. február29-én /csütörtök/ 16.15 órára soron kívüli, nyílt ülésre

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva

2024. február29-én /csütörtök/ 16.15 órára

soron kívüli, nyílt ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I./ Előterjesztések:

1./Futrinka telep szegregátumának infrastr.- Lakóépület felújítás” közbeszerzési eljárásról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

2./ A TOP_Plusz-3.1.3-23-” helyi humán fejlesztések” című felhívásra való pályázat

benyújtásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

3./ A TOP_Plusz-3.1.2-21-JN1-2022-00002 – „Jászapáti Futrinka szegregátumban élők

életminőségének javítása, társadalmi integrációs törekvéseken keresztül” című pályázat

kapcsán, Kiadvány elkészítése

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

4./ „Külterületi helyi közutak fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

5./ "A TOP_Plusz-3.1.3-23 - „Helyi humán fejlesztések”  című projekt kapcsán, Megalapozó

dokumentum elkészítése"

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /ülés előtt kerül kiosztásra/

6./ A Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztásáról

Előadó: Biróné dr. Boros Anikó jegyző /írásban/

7./ Jászapáti Városi Önkormányzat, valamint a Jászapáti Polgármesteri Hivatal behajthatatlan

követeléseiről történő lemondásról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

8./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2023.(V.18.) számú

határozatának módosításáról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

9./ A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. részére 2024. évre nyújtandó működési

támogatásról

Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

Jászapáti, 2024. február 28.

Farkas Ferenc
polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100