A jaszapati.hu weboldal sütiket használ!

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez és marketing célokból használjuk fel. Tudjon meg többet

Elfogadom

Meghívó soros képviselő-testületi ülésre 2016. 11. 17.

Tisztelt Látogatóink! 

A soros képviselő-testületi ülés részleteiről az "Önkormányzat" főmenü "Aktuális ülések" menüpontja alatt találhat bővebb információkat.

M E G H Í V Ó

Jászapáti Város Képviselő- testületét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. tv. 45.§-ában biztosított jogkörömben eljárva
2016. november 17-én /csütörtökön/ 14.00 órára
soros ülésre összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme

Napirendi javaslat:

I.a./ Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről. /szóban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.b./ Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.c./ Átruházott hatáskörben hozott döntésekről tájékoztató. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

I.d./ Kérdések, bejelentések.

II./ Javaslat rendeletek alkotására.

1./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 11/2014. (VII.25.) önkormányzati rendelet módosításáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ Jászapáti Városi Önkormányzat 2016. költségvetéséről szóló 2/2016,.(II.12.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

III./ Előterjesztések.

1./ Tájékoztató a város 2016. évi pénzügyi tervének III. negyed éves végrehajtásáról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

2./ Tájékoztató a Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. III. negyedévi gazdasági tevékenységéről. /írásban/
Előadó: Bodnár Attila ügyvezető

3./ A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kérelméről.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

4./ A Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsági tagjának megválasztásáról. /írásban/ 
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

5./ A Jászapáti Egyesített Szociális Intézmény Szakmai Programja felülvizsgálatának és módosításának elfogadásáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

6./ A Jászsági Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás által megvalósított KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító számú „Jászsági Ivóvízminőség-javító Projekt” megnevezésű fejlesztés során létrejött víziközművek tulajdonba adásáról, a Társulás megszüntetéséről. /írásban/ 
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

7./ A Jászapáti Polgárőr Egyesület részére a Jászapáti, István király út 11. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan székhelyként való bejegyzéséhez történő hozzájárulásról.
Előadó: Farkas Ferenc polgármester /írásban/

Zárt ülés

1./ A Jászapáti, Damjanich u. 8. szám 1. ajtó (2783 hrsz.) alatt található, 30 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

2./ A Jászapáti, Damjanich u. 8. szám 2. ajtó (2783 hrsz.) alatt található, 40 m2 alapterületű, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

3./ A Jászapáti, Damjanich u. 8. szám 3. ajtó (2783 hrsz.) alatt található, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló ingatlanban lévő 84 m2 alapterületű, körülhatárolt terület bérbeadásáról szóló bérleti szerződés I. sz. módosításáról. /írásban/ 
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

4./ .............. 5130 Jászapáti, ................. szám alatti lakos Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatásáról. /írásban/ 
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

5./ ............ 5130 Jászapáti, ............... szám alatti lakos Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatásáról. /írásban/ 
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

6./ Javaslat Pájer Antal díj odaítélésére. /írásban/
Előadó: Farkas Ferenc polgármester

Jászapáti, 2016. november 10.

Farkas Ferenc
polgármester

Közadat kereső


kormanyablak 0


onkorvalasztas2019Logó
Elbirkep

strand modul 100


palyazatok modul 100

leader modul 100rendeletek modul 100
forum modul 100
ivs modul 100

ITS-modul-100